Ny president i Göta hovrätt. K. M:t har d. 10 aug. 1926 till president i Göta hovrätt utnämnt f. d. justitierådet Erik Anshelm Berglöf.

 

    Hovrätterna. K. M:t har förordnat nedannämnda personer att vara assessorer vid Svea hovrätt d. 13 juli 1926 e. o. notarierna, jur. kand. Anton Fabian Virginius Thelin, Karl Erik Sigfrid Lindby, Erik Säll och Knut Harald Nissen samt d. 23 sept. 1926 e. o. notarien jur. kand. John Ivar Fredrik Hessius;
    vid Göta hovrätt d. 29 juni 1926 e. o. notarien, jur. kand. Gustaf Axel Vilhelm Eriksson fr. o. m. d. 1 juli samt d. 23 sept. 1926 e. o. notarierna, jur. kand. Torsten Emanuel Fredriksson och Gösta Engzell;
    vid hovrätten över Skåne och Blekinge d. 29 juni 1926 e. o. notarien, jur. kand. Carl Ludvig Werner fr. o. m. d. 1 juli.
    K. M:t har d. 10 aug. 1926 beviljat presidenten i hovrätten över Skåne och Blekinge Berndt Hasselrot tjänstledighet fr. o. m. d. 8 sept. 1926 t. o. m. d. 31 mars 1927 med rätt att före ledighetens utgång inträda i ämbetsutövning samt förordnat hovrättsrådet Frithiof Kallenberg att under tiden uppehålla presidentämbetet i hovrätten.
    K. M:t har d. 23 sept. 1926 beviljat advokatfiskalen i Svea hovrätt Frans Sigurd von Mentzer avsked fr. o. m. d. 1 okt. 1926.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har d. 23 sept. 1926 förordnat statsrådet Johannes Natanael Gärde och häradshövdingen i Kalix domsaga Nils Hjalmar Quennerstedt att fortfarande fr. o. m. d. 1 jan. 1927 under fem år vara vattenrättsdomare, Gärde vid Österbygdens vattendomstol och Quennerstedt vid Norrbygdens vattendomstol.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har d. 13 juli 1926 till häradshövding i Vadsbo norra domsaga fr. o. m. d. 1 aug. 1926 utnämnt vice häradshövdingen, jur. kand. Carl Axel Norelius.

 

    Längre vikariatförordnande i domsaga. Göta hovrätt har förordnate. o. notarien Fredrik Klinghammer att under tiden 1/9—31/12 1926 förvalta häradshövdingämbetet i Mjölby domsaga (hhvd. tjänstledig för granskning av inteckningsböcker).

 

    Biträdande domare. K. M:t har d. 18 juni 1926 förordnat, att biträdande domare skola vara anställda
    under Svea hovrätt hela budgetåret 1926 — 1927 i Sollentuna och Färentuna härads, Södertörns, Oppunda och Villåttinge härads, Falu, Ovansiljans, Jämtlands norra och Västerbottens norra domsagor samt under förra halvåret 1927 i den nybildade Uppsala läns södra domsaga,
    under Göta hovrätt hela budgetåret i Tveta, Vista och Mo härads, Östra Värends och Askims, Västra och Östra Hisings samt Sävedals härads domsagor, under tiden 1 sept.— 31 dec. 1926 i Hallands läns södra domsaga och under förra halvåret 1927 i Sunnerbo härads domsaga,
    under hovrätten över Skåne och Blekinge hela budgetåret i Västra Göinge härads samt Rönnebergs, Onsjö och Harjagers härads domsagor.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    d. 26 juli 1926 till rådman och polismästare i Karlskrona utnämnt t. f. kriminalassessorn vid Stockholms rådhusrätt, jur. o. fil. kand. Arvid Oscar Torold; samt
    d. 23 sept. 1926 till borgmästare i Laholm utnämnt e. o. hovrättsnotarien, ur. kand. Axel Herman Malmquist.