Juridiska examina höstterminen 1926. Juris licentiatexamen har vid Stockholms högskola avlagts:
    d. 15/9 1926 av Ivar Strahl, f. i Sthm 13/3 99, studentex. därst. 10/5 17, jur. kand. ex. därst. 28/5 21. För juris doktorsgrad disputerade S. d. 2/10 1926 på grund av en avhandling med titel Fyra expropriationsrättsliga uppsatser;
    d. 6/11 1926 av sekreteraren i pensionsstyrelsen John Erik Broms, f. i Drothemsförs. Österg. 1. 16/9 86, studentex. i Sthm 16/5 04, jur. kand. ex. i Uppsala 15/12 09, fil. kand. ex. i Göteborg 31/5 13.
    Juris kandidatexamen har under höstterminen 1926 avlagts

 

vid Uppsala universitet
den 15 sept. 1926 av:

    Carl-Gustaf Oscar Fabian Langenskiöld, sthm, f. i Sthm 7/4 02, student därst. 18/5 21. — Bengt Adolf Ahlgren, gästr.-häls., f. i Gävle 27/6 00, student därst. 31/5 19. — Wilhelm Theodor Klingberg, gästr.-häls., f. i Valbo förs. Gävleb. 1. 6/11 02, student i Gävle 18/5 20. — Sten Gunnar Alfred Almstedt, östg., f. i Norrköping 4/12 03, student i Linköping 25/5 21. — Edvard Tage Levinson, västg., f. i Vists förs. Älvsb. 1. 2/8 01, student i Skara 7/6 20. — Knut Henryvon Schedvin, västg., f. i Alfsereds förs. Älvsb. 1. 12/4 96, student i Skara 12/5 17.Reinhold Bertil Gottschalk Geijer, värml., f. i Karlsborg Skarab. l. 2/11 02, student i Uppsala 23/5 21. — Algot Gustaf Fredrik A:son Werneman, värml., f.i Åmål 22/11 00, student i Göteborg 26/5 19. — Gunnar August Sandberg, norrl., f. i Överluleå förs. Norrb. 1. 7/2 02, student i Luleå 7/6 18;

 

den 30 okt. 1926 av:

    Axel Gustav Sigurd Svensson, östg., f. i Adelslövs förs. Jönk. 1. 17/5 01, student i Eksjö 4/6 21 — Bo Gunnar Richardson Hägglöf, sthm, f. i Hälsingborg 15/12 04, student i Sthm 13/5 22. — Gustaf Axel Vilhelm Ros, sthm, f. i Västra Eds förs. Kalm. 1. 25/9 01, student i Sthm 9/5 19. — Axel Oskar Ragnar Daniel Dahlqvist, östg., f. i Kristbergs förs. Österg. l. 24/7 02, student i Västervik 27/5 21. — Karl Knut Emil Grillo Ankarswärd, östg., f. i Uppsala 13/1 00, student därst. 27/5 20. — Per Olof Svante Palmgren, smål., f. i Nässjö 10/6 99, student i Linköping 19/5 17. — Knut Erik Lyngby, göteb., f. i Göteborg 26/2 98, student därst. 27/5 16. — Karl Gustaf Persson, värml., f. i Arvika 4/2 02, student i Karlstad 30/5 21;

 

den 15 dec. 1926 av:

    Anton Einar Hedvall, uppl., f. i Västerfärnebo förs. Västmanl. 1. 8/7 01, student i Uppsala 23/5 21. — Olof Alfons Berger, östg., f. i Västra Eds förs. Kalm. l. 11/1 02, student i Västervik 27/5 21. — Göte Oskar Sigurd Nilsson, östg., f. i Linköping 23/11 02, student i Sthm 13/5 21. — Gustaf Viktor Tryselius, östg., f. i Västervik 24/12 01, student därst. 5/6 20, fil. kand. i Uppsala 28/5 24. —Per Volrat Mikael Koch, västg., f. i Falköping 9/2 02, student i Skara 7/6 20. — Carl Axel Bertil Koch, västg., f. i Falköping 16/6 05, student i Skara 8/6 23. —Lars Edvard Waller, västg., f. i Vara, Skarab. l. 18/3 03, student i Skara 1/6 21.Samuel Åseskog, västg., f. i N. Åsarp förs. Älvsborgs l. 13/3 00, student iGöteborg 15/6 22. — Bror Olof Hildebrand Hildebrand, västg., f. i Frustuna förs. Söderm. l. 19/6 03, student i Vänersborg 7/6 22. — Axel Gustav Bertil Heijdenberg, söderm.-närk., f. i Örebro 1/9 03, student därst. 21/5 21. — Karl Pontus Sven Lidberg, söderm.-närk., f. i Eskilstuna 28/6 01, student i Nyköping 9/6 20. — Ernst Arne Beijnoff, söderm.-närk., f. i Nyköping 25/3 01, studentdärst. 9/6 20. — Berndt Vilhelm Lindskog, smål., f. i Jönköping 13/8 02, student

174 NOTISER.    därst. 3/6 21. — Nils Mannheimer, göteb., f. i Sthm 11/10 99, student i Göteborg 30/5 18. — Sven Olof Larsson, göteb., f. i Härnösand 6/4 04, student i Göteborg 8/6 23. — Franck Hjalmar Zachau, göteb., f. i Uddevalla 22/9 00, student därst. 3/6 19. — Nils Ivan Regner, värml., f. i Karlstad 23/4 02, student i Kristianstad 6/6 21. — Carl Gustaf Gustafsson Leijonhufvud, värml., f. i Sthm 17/6 00, student i Karlstad 19/5 20. — Sigurd Henrik Torolf Kihlgren, norrl., f. i Ytterhogdals förs. Jämtl. l. 21/3 00, student i Östersund 30/5 18. — Axel Rudolf Camitz, norrl., f. i Själevads förs. Västern. 1. 9/6 02, student i Luleå 30/5 21. — Sven Jakob Harnesk, norrl., f. i Överluleå förs. Norrb. l. 26/5 01, student i Luleå 30/5 21. — August Emil Nyström, norrl., f. i Överluleå förs. Norrb. 1. 30/6 00, student i Luleå 30/5 21;

 

vid Lunds universitet
den 15 sept. 1926 av:

    Sten Anders Körling, yst., f. i Ystad 16/7 01, student därst. 10/12 19. — Yngve Birger Knöös, Id., f. i Lund 30/12 03, student därst. 25/5 21, kansliex. därst. 15/12 22. — Sten Erland Lundberg, göteb., f. i Malmö 31/3 03, student i Göteborg 6/6 21. — Gunnar Hugo Bogren, göteb., f. i Göteborg 4/7 04, student därst. 7/6 22;

 

den 30 okt. 1926 av:

    Karl Erik Ferdinand Ahrde, hb., f. i Ö. Klagstorps förs. Malmöh. 1. 8/2 99, student i Hälsingborg 28/5 18. — Lars Beirup, Id., f. i St. Köpinge förs. Malmöh. I. 4/7 97, student i Lund 9/12 18. — Frans Gullbrand Rönnlund, sm., f. i Vilhelmina förs. Västerb. 1. 6/11 94, student i Göteborg 16/6 21;

 

den 15 dec. 1926 av:

    Erik Appelberg, malm., f. i Malmö 17/10 98, student därst. 7/6 15. — Georg Artur Arnström, göteb., f. i Söndrums förs Hallands 1. 28/8 05, student i Halmstad 30/5 22. — Carl Gustaf Torsten Billing, yst., f. i Hyby förs. Malmöh. 1. 29/2 04, student i Ystad 31/5 22. — Curt Gösta Wilhelm Rydén, krist., f. i Kristianstad 2/1 99, student därst. 3/6 19. — Eric Reinhold Witthoff, Id., f. i Östraby förs. Malmöh. 1. 28/7 99, student i Lund 28/5 19;

 

vid Stockholms högskola
den 15 sept. 1926 av:

    Ragnvald Richardson Bagge, f. i Quebec, Canada 12/11 03, student i Saltsjöbaden 13/5 21. — Göte Gustav Thorbjörn Blomqvist, f. i Fosie förs. Malmöh. l. 18/2 02, student i Sthm 11/5 21. — Greger Casimir C:son Lewenhaupt, f. i Barsebäcks förs. Malmöh. l. 4/8 02, student i Malmö 9/12 21. — Nils Gustaf Rudolf Lindh, f. i Sthm, 23/4 00, student därst. 13/5 19. — Carl Anders Öhrnberg, f. i Sthm 8/1 99, student därst. 18/5 18;

 

den 6 nov. 1926 av:

    Arne Ferdinand Bekkevold, f. i Partille 29/1 02, student i Göteborg 25/5 20.Arne Bertil Bergenholtz, f. i Göteborg 22/10 02, student därst. 2/6 22. — Nils Henrik Brodén, f. i Sthm 1/11 03, student i Skövde 1/6 22. — Torsten Gustaf E:son Eveland, f. i Häggenås 14/6 99, student i Östersund 30/5 18. - Hakon Evers, f. i Göteborg 22/11 96, student därst. 31/5 15. — Fritz Georgii-Hemming, f. i Kalmar 22/10 86, student i Nyköping 13/6 07. — Michael Richard Handin, f. i St Petersburg 19/5 94, student därst. 20/5 10. — Birger Roland Rutger Hugo Hedberg, f. i Örebro 6/12 02, student därst. 25/5 21. — Erik Tage Eugèn Kilander, f. i Ullened förs. Skarab. l. 24/7 02, student i Skövde 17/5 21. — Erik Henrik Lindblom, f. i Själevads förs. Västern. l. 1/6 01, student i Umeå 27/5 21.Edvard Emil Sjöfält, f. i Ljungby förs. Kalmar l. 18/3 00, student i Kalmar 3/6 20, fil. kand. i Stockholm 27/10 23. — Nils Gösta Öhman, f. i Ludvika 20/7 00, student i Falun 4/6 19;

 

den 15 dec. 1926 av:

    Gösta H. V. Hansson, f. i Sthm 30/7 02, student därst. 11/5 20. — Harald Edvard Hultgren, f. i Söderhamn 31/8 00, student i Sthm 9/5 19. — Bengt J.

NOTISER. 175Linders, f. i Sthm 4/6 04, student därst. 13/5 22. — Hugo Ludvig Ludvigson, f. i Kinna 20/5 98, student i Borås 15/5 16. — Sten Axelson von Porat, f. i Göteborg 21/11 00, student i Karlskrona 31/5 19. — Nils C. H. Rignell, f. i Sthm 7/11 02, student i Jönköping 5/6 21. — Sven Emil Leijman Scholander, f. i Förslöv 9/7 00, student i Jönköping 21/5 19. — Holger Olof Erik Wiklund, f. i Haparanda 18/11 01, student i Härnösand 27/5 19.
    Juris kandidatexamen har under höstterminen 1926 alltså avlagts vid Uppsala universitet av 39, vid Lunds universitet av 12 och vid Stockholms högskola av 25 personer.
    Kansliexamen har under höstterminen 1925 avlagts vid Uppsala universitet av 3, vid Lunds universitet av 3 och vid Stockholms högskola av 2 personer.