Helsingfors universitet. Medelst en förordning av d. 4 febr. 1927 har den hitintills bestående adjunkturen i finskt lagspråk helt och hållet indragits såsom numera obehövlig.
    Genom samma förordning har vid sidan av den s. k. fasta lärostolen i ekonomisk rätt inrättats en s. k. rörlig dubbelprofessur i samma ämne. Den ena av professorerna i ekonomisk rätt äger föreläsa företrädesvis i skiftes-

242 NOTISER.rätt, kolonisationslagstiftning, vattenrätt och lagstiftningen angående jordbruket och dess binäringar; den andra professorn i näringsrätt, administrativ sjörätt och arbetarlagstiftning. Hittillsvarande professorn i ekonomisk rätt K. A.MORING har apterat den senare ämneskombinationen. Den andra lärostolen lediganslås.

O. Hj. G.