420 NOTISER.    Juridiska examina vårterminen 1927. Till juris doktorer ha d. 21/5 1927 vid Stockholms högskola promoverats: Karl Gunnar Myrdal (se nedan), Gunnar Hugo Prawitz (se nedan) samt Ivar Strahl (se Sv. J. T. 1927 s. 173).
    Juris licentiatexamen har vid Stockholms högskola avlagts:
    d. 26/3 1927 av Karl Gunnar Myrdal, f. i Gustavs förs. Kopparbergs l. 6/12 98, student i Sthm 15/5 18, jur. kand. därst. 21/4 23. För juris doktorsgrad disputerade M. d. 11/4 1927 på grund av en avhandling med titeln "Prisbildningsproblemet och föränderligheten";
    d. 9/4 1927 av Gunnar Hugo Prawitz, f. i Gävle 2/10 98, student i Sthm 12/5 17, jur. kand. därst. 15/12 20. P. disputerade d. 14/5 1927 för juridisk doktorsgrad på grund av en avhandling med titeln "Det finansrättsliga inkomstbegreppet";
    d. 30/5 1927 av Wendel Phillips Adalrik Hult, f. i Sthm 21/9 95, student därst. 14/5 14, jur. kand. därst. 28/5 20.

 

    Juris kandidatexamen har avlagts

 

vid Uppsala universitet
den 31 jan. 1927 av:

    Carl Birger Carling, östg., f. i Norrköping 21/10 01, student därst. 9/6 20. —David Vincent Ekholm, uppl., f. i Väddö förs. Sthms l. 22/1 01, student i Uppsala 24/5 22. — Erik Harry Högberg, västg., f. i Skara 15/2 00, student därst. 7/6 20. — Olof Rutger Robson, söderm-närk , f. i Heds förs. Västmanlands l. 18/1 04, student i Örebro 20/5 22. — Sven Erland Fredrik Ros, värml., f. i Rämens förs. Värml. l. 23/2 01, student i Karlstad 17/5 19;

 

den 7 mars 1927 av:

    Allan Henning Waldemar Grauers, kalm., f. i Oskarshamn 26/11 01, student i Eksjö 4/6 21. — Erik Algot Ljunggren, söderm-närk., f. i Nyköping 27/12 02, student därst. 6/6 21. — Olof Axel Olsson, norrl., f. i Umeå 25/4 00, student i Lund 18/5 22. — Sten Erik Tydén, västm.-dala, f. i Riksgränsen, Jukkasjärvi förs. Norrbottens l., student i Luleå 7/6 19.

 

den 8 april 1927 av:

    Hugo Magnus Andersson, göteb., f. i Eldsberga förs. Hallands l. 10/12 05, student i Halmstad 1/6 23. — Karl Sixten Andersson, söderm-närk., f. i Torshälla landsförs. Söderm. l. 26/11 03, student i Eskilstuna 2/6 22. — Valdemar Boman, norrl., f. i Boteå förs. Västernorrl. l. 28/9 02, student i Härnösand 2/6 22. —Erik Gustav Bertil Forsell, söderm-närk., f. i Bogsta förs. Söderm. l. 3/1 03, student i Nyköping 6/6 22. — Bo G:son Hogner, söderm-närk., f. i Uppsala 20/12 03, student i Nyköping 6/6 22. — Erik Alfred Gösta Karnell, söderm.närk., f. i Österlövsta förs. Uppsala l. 5/2 03, student i Nyköping 6/6 21. — Jöns Johan Yngve Mattsson, uppl., f. i Knivsta förs. Sthms l., 2/10 00, student i Uppsala 28/5 19. — Lisbet Kristina Nylén, söderm.-närk., f. i Väster Hanninge förs. Sthms l. 12/3 03, student i Uppsala 26/5 21. — Erik Wilhelm Rutger Åberg, uppl., f. i Uddevalla 11/1 01, student i Uppsala 21/5 20.

 

den 30 maj 1927 av:

    Rudolf Oskar Stig Holger Allsing, göteb., f. i Kristinehamn 1/12 03, student i Karlstad 20/5 22. — Carl Allan Brusén, västm.-dala, f. i Odensvi förs. Västmanlands l. 14/1 97, student i Örebro 13/5 16. — Agnar Gustav Cederberg, norrl., f. i Arvidsjaurs förs. Norrbottens l. 25/9 01, student i Luleå 29/5 20. — Per Erik Sture Dyberg, gästr.-häls., f. i Nora förs. Västernorrl. l. 15/1 00, student i Söderhamn 16/5 19. — Bertil Filip Laurentius Fröberg, gästr.-häls., f. i Gävle 28/9 97, student i Gävle 16/5 17. — Per Folke Hellerstedt, östg., f. i Risinge förs. Österg. l. 10/9 99, student i Linköping 17/5 19. — Hans Olof Stig Johnsson, smål., f. i Jönköping 5/12 02, student därst. 2/6 22. — Erik August Johansson, östg., f. i Heda förs. Österg. l. 7/1 01, student i Linköping 5/6 20. — Olof Alvar Karlsson, östg., f. i Motala 12/8 05, student därst. 19/5 23. — Knut Axel Gunnar Klefbom, norrl., f. i Säbrå förs. Västernorrl. l. 27/6 01, student i Härnösand 3/6 20. —Bo Oscarsson Kollberg, uppl., f. i Gränna 30/8 03, student i Uppsala 24/5 22. —

 

NOTISER. 421Olof Larsson, västg., f. i Hjo landsförs. Skarab. l. 19/6 02, student i Jönköping 2/6 22. — Jon Gudmund Haldan Lindencrona, smål., f. i Jönköping 13/2 02,student i Karlskrona 9/6 21. — Karl Gustaf Nordin, göteb., f. i Göteborg 30/11 00, student därst. 31/5 20. — Julia Ebba Ellen Margareta Sandberg, smål., f. i Sthm 20/5 97, student i Eksjö 16/5 22. — Bror Thure Holger Stenbäck, västg.,f. i Karlshamn 5/6 01, student i Skara 1/6 21. — Anders Elof Törnvall, östg., f. i Rystads förs. Österg. l. 9/1 04, student i Linköping 19/5 23. — Nils Daniel Viklund, norrl., f. i Uppsala 17/4 05, student därst. 24/5 23.

 

vid Lunds universitet

d. 31 jan. 1927 av:

    Otto Wilhelm Andréasson, göteb., f. i Laholm 7/8 93, student i Lund 28/15. — Torsten Cervin, göteb., f. i Lundby förs. Göteborgs och Bohus l. 15/30 1, student i Halmstad 8/6 21. — Bertil Johan Oscar Berggren, ld., f. i Hörbyförs. Malmöhus l. 23/4 01, student i Lund 26/5 20. — Gustaf Vilhelm Blomstrand, smål., f. i Erode, Indien, 22/9 99, student i Växjö 23/5 18. — Gustaf Nicander A:son Brunnfält, göteb., f. i Torsby förs. Göteborgs och Bohus l. 23/4 98, student i Göteborg 18/6 20, fil. kand. i Lund 31/5 22. — John BirgerEkberg, krist., f. i Kristianstad 25/10 02, student därst. 6/6 21. — Karl Gustaf Gårdmark, hbg., f. i Hälsingborg 7/11 03, student därst. 6/6 22. — Nils Josef Falk, mlm., f. i N. Vrams förs. Malmöhus l. 21/10 01, student i Malmö 4/6 20.Bo Vilhelm Pfannenstill, mlm., f. i Falun 11/4 03, student i Malmö 9/12 22.Karl Åke Georg Lindberg, göteb., f. i Lundby förs. Göteborgs och Bohus l. 28/2 00, student i Göteborg 27/5 19. — Gösta Torfrid Bertil Sandberg, smål., f. i Lemnhults förs. Jönköpings l. 3/8 02, student i Lund 9/12 21;

 

d. 8 mars 1927 av:

    Nils Erik Axel Axelsson, ld., f. i Brågarps förs. Malmöhus l. 8/10 04, student i Lund 16/5 22. — John Torsten Hedbring, smål., f. i Åkers förs. Jönköpings l. 14/7 98, student i Sthm 20/12 17. — Karl Folke Ragnar Johansson, smål., f. i Skirö förs. Jönköpings l. 23/3 03, student i Lund 16/5 22. — Karl Gunnar Redstam, ld., f. i Vankiva förs. Kristianstads l. 10/5 00, student i Lund 12/12 19. —Orvar Lage Samuelson, krist., f. i Kristianstad 24/1 01, student därst. 10/6 20.Frans Carl Ivar Öhman, mlm., f. i Sthm 20/11 03, student i Malmö 20/5 21;

 

d. 12 april 1927 av:

    Gustaf Elis N:son Almqvist, yst., f. i Ystad 27/8 00, student därst. 5/6 18. —Per Gustaf Alexander Dahlén, göteb., f. i Göteborg 30/1 01, student därst. 10/12 20. — Hans Albert Hansson, ld., f. i Lund 30/8 02, student därst. 26/5 22. —Olof Torsten Herman Huldén, krist., f. i Kristianstad 20/10 03, student därst. 30/5 22. — Gösta Jacobsson, yst., f. i Ystad 30/4 04, student därst. 31/5 22. —Karl Helmer Wilhelm Kindstrand, smål., f. i Gammalkils förs. Östergötlands l. 20/9 01, student i Djursholm 13/5 21;

 

d. 31 maj 1927 av:

    Frans Rudolf Ahlgren, mlm., f. i Malmö 19/9 01, student därst. 23/5 21. —Erik Albert Andersson, krist., f. i Ignaberga förs. Kristianstads l. 22/3 04, student i Lund 30/5 21. — Carl Herbert Gotthard Strang Borgenstierna, yst., f. i Sthm 23/11 02, student i Ystad 5/6 20. — Håkan Drake, mlm., f. i Malmö 3/10 2, student därst. 5/6 20. — Jonas Gunnar Wilhelm Ekedahl, smål., f. i Kristianstad 20/11 01, student i Malmö 30/5 19. — Nils Englert, hb., f. i Röke förs.Kristianstads l. 3/11 99, student i Hälsingborg 2/6 19. — Henry Fredrik Friberg, göteb., f. i Uddevalla 3/6 02, student därst. 22/5 20. — Inge Adolf Vilhelm Fröberg, bl., f. i Karlskrona 2/12 02, student därst. 8/6 20. — Pontus Einar Holmberg, smål., f. i Jönköping 18/9 02, student därst. 1/6 22. — Hans Arnold Johansen, mlm., f. i Malmö 7/3 93, student därst. 15/6 12. — Olof August Jonsson, smål., f. i Västervik 13/12 04, student därst. 16/5 23. — Vilhelm Birger Lindh, ld., f. i Lund 16/6 02, student därst. 26/5 21. — Ambjörn Olof Lönegren, smål., f. i Växjö 10/9 01, student därst. 17/5 19. — Håkan Magnus Moberg, ld.,f. i Burlövs förs., Malmöhus l. 17/11 02, student i Lund 26/5 20. — Otto Trued Norell, mlm., f. i Bräkne-Hoby förs. Blekinge l. 22/7 02, student i Malmö 20/5

422 NOTISER.22. — Per Edvin Lorentz Persson, ld., f. i Gislöfs förs. Malmöhus l. 18/2 86, mogenhetsex. i Lund 27/5 05, med. fil. ex. i Lund 31/1 07. — Evert Helmer Persson, yst., f. i Ystad 30/9 03, student därst. 31/5 22. — Anders Håkan Bjarne Rahm, göteb., f. i Alingsås 23/9 04, student i Göteborg 2/6 23. — Gösta Uno Schirén, smål., f. i Växjö 17/9 04, student därst. 2/6 23. — Nils August Hjalmar Swedberg, göteb., f. i Borås 7/3 02, student i Göteborg 6/6 21.

 

Vid Stockholms högskola
d. 31 jan. 1927 av:

    Vilhelm Anders Christie, f. i Sthm 1/10 02, student därst. 10/5 20. — Berndt Gunnar Emil Danielson, f. i Sthm 18/8 01, student därst. 9/5 22. — Sten Hansson von Euler-Chelpin, f. i Uppsala 18/10 03, student i Sthm 11/5 21, fil. kand. 22/12 22. — Mauritz Grünberger, f. i Sthm 27/2 02, student därst. 17/5 20. —Gunnar Hedlund, f. i Helgums förs. Västernorrl. l. 1/9 00, student i Sthm 18/12 20. — Carl Lennart Fredrik Löfquist, f. i Sthm 28/9 01, student därst. 10/5 20. — Lennart Erik Molin, f. i Göteborg 23/11 04, student i Sthm 11/5 22.Bo Adolf Knutsson Natt och Dag, f. i Göteborg 21/8 00, student därst. 29/5 20. — Carl Wilhelm Ivar Skarstedt, f. i Sthm 14/12 03, student därst. 11/5 22;

 

d. 5 mars 1927 av:

    Carl Axel Elimar Bæckström, f. i Sthm 7/2 03, student därst. 13/5 21. —Oskar Uno Gustafsson, f. i Västervik 21/9 90, student därst. 17/5 10. — Gustaf Engelhart Gyllenhammar, f. i Göteborg 22/12 02, student därst. 19/5 21. — Arne Samuel Rimbert, f. i Södertälje 6/10 03, student därst. 8/6 22. — Bror Gösta Bertil Söderström, f. i Hjulsjö förs. Örebro l. 19/3 98, student i Örebro 2/6 17;

 

d. 9 april 1927 av:

    Olof Torild Backe, f. i Sthm 9/3 98, student därst. 13/5 18. — Knut Gustaf Adolf Cassel, f. i Uppsala 9/12 94, student i Sthm 20/12 19, fil. kand. 1923. —Karl Erik Henrik Ehlin, f. i Gävle 13/6 05, student i Sthm 11/5 21. — Hans Gustaf Melcher Falkenberg, f. i Sthm 29/3 03, student därst. 13/5 21. — Anna Brita Löfgren, f. i Västervik 3/6 96, student i Lund 7/6 18, kansliex. 12/4 24. —Holger Johan Gustav Nyberg. f. i Fristads förs. Älvsborgs l. 10/7 00, student i Borås 5/6 19. — Magnus Richard Pontin, f. i Sthm 8/10 01, student därst. 11/5 20;

 

d. 30 maj 1927 av:

    Carl Gideon Alm, f. i Sthm 12/3 02, student därst. 9/5 20. — Elof Paul Bormann, f. i Lübeck 2/11 98, student i Sthm 10/5 17. — Johan Holger Carlmanf. i Östersund 29/7 05, student i Sthm 9/5 23. — Harald Johannes Dillner, f.i Skellefteå 9/1 03, student i Sthm 12/5 22. — Olof Ragnar Forssberg, f. i Sthm 3/1 02, student därst. 12/5 21. — Erna Jeanette Frodi, f. Koch, f. i Barmen (Tyskl.) 16/10 95, student i Göteborg 5/6 13. — Martin Eugén Hagenfeldt, f. i Örebro 25/2 02, student därst. 21/5 20. — Carl Henrik von Hartmansdorff,f. i Sthm 23/4 04, student i Djursholm 18/5 22. — Olof Jonatan Jonsson, f. i Dalby förs. Värmlands l. 28/1 99, student i Sthm 13/5 19. — John Gillis Kleberg, f. i Göteborg 25/12 99, student därst. 25/5 18. — Karl Erik Axel Kronvall, f. i Sthm 3/11 04, student därst. 9/5 23. — George Grill Lindquist, f. i New York 23/9 03, student i Sthm 13/5 21. — Kurt Söderberg, f. i Sthm 22/11 03, student därst. 10/5 22. — Einar Malkolm Hugo Wennerholm, f. i Sthm 8/7 03, student därst. 11/5 21. — Gösta Wingårdh, f. i Hälsingborg 27/10 90, mogenhetsex. därst. 26/5 09, ingenjörsex. vid Chalmers' tekniska institut 1916. —Jonas Arthur Waldemar Åkerstedt, f. i Sthm 25/9 00, student därst. 9/5 19. —Charles-Emile von Oelreich, f. i Sthm 3/7 02, student i Södertälje 8/6 22.
    Juris kandidatexamen har under vårterminen 1927 alltså avlagts vid Uppsala universitet av 36, vid Lunds universitet av 43 och vid Stockholms högskola av 38 personer.
    Kansliexamen har under vårterminen avlagts vid Uppsala universitet av 3,vid Lunds universitet av 3 och vid Stockholms högskola av 10 personer.