Tjänstlediga häradshövdingar och vattenrättsdomare. Följande ordinarie häradshövdingar åtnjuta längre tjänstledighet.
    Under Svea hovrätt: C. E. Bengtsson, greve H. Hamilton och N. Quennerstedt (samtliga vattenrättsdomare). N. Johansson är tjänstledig på grund av sjukdom. Dessutom åtnjuter under riksdagstiden ledamoten av riksdagens första kammare Th. Borell för utövande av uppdraget såsom riksdagsmaner forderlig ledighet.
    Under Göta hovrätt: H. v. Sydow (vattenrättsdomare). Dessutom åtnjutaunder riksdagstiden ledamöterna av riksdagens första kammare K. J. D. Schlyteroch A. Åkerman samt ledamoten av riksdagens andra kammare Th. af Ekenstam för utövande av uppdragen såsom riksdagsmän erforderlig ledighet.
    Vattenrättsdomaren N. Gärde är statsråd.

 

    Vice häradshövdingarnas tjänstgöring. Av vicc häradshövdingarna under Svea hovrätt tjänstgöra för närvarande: såsom t. f. vattenrättsdomare i Österbygdens vattendomstol F. Appelberg (den ordinarie vattenrättsdomarenstatsråd); såsom vikarier för häradshövdingar: Otto Karlsson i Väster-Närkesdoms. (hhvdn vattenrättsdomare), K. G. Jancke i Medelpads Östra doms. (hhvdnvattenrättsdomare), F. Wiberg i Kalix doms. (hhvdn vattenrättsdomare), T. C.J. Sandström i Luleå doms. (hhvdn tjl. på grund av sjukdom), P. Grufman iNorra Hälsinglands doms. (hhvdn tjl. för fullgörande av offentligt uppdrag) och T. R. A. Brandt i Västmanlands norra doms. (ämbetet vakant); såsom biträdande domare: B. Jacobsson, E. G. Young, C. J. von Essen och L. O.Tillner; såsom chef för inskrivningsavdelningen i Södra Roslags doms. H. Fagerström; såsom vattenrättssekreterare L. Almqvist vid Österbygdens och K. F.Pfeiffer vid Norrbygdens vattendomstol; H. O. Beckman innehar förordnande såsom särskild vattenrättssekreterare vid Västerbygdens vattendomstol. A. H. Söderberg tjänstgör såsom t. f. notarie i Svea hovrätt.
    Av vice häradshövdingarna under Göta hovrätt uppehålla följande för närvarande häradshövdingämbete i nedan nämnda domsagor, nämligen: G. A.Ottosson i Nordals, Sundals och Valbo doms. (hhvdn vattenrättsdomare), A. Arbman i Askims, Västra och Östra Hisings samt Sävedals doms. (hhvdn riksdagsman), H. Wullt i Vadsbo södra doms. (ämbetet vakant), H. Torell i Hallands länssödra doms. (hhvdn riksdagsman) och G. Glifenberg i Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds doms. (hhvdn riksdagsman); såsom biträdande domare tjänstgöra E. Severin och S. Nordlund; vattenrättssekreterare äro J. Wandén och G. Lundström i resp. Söderbygdens och Västerbygdens vattendomstol; H. Ullman är förordnad att utföra visst arbete med fastighetsregister i Askims,Västra och Östra Hisings samt Sävedals doms. och B. Lundberg är adj. ledam.i Göta hovrätt.
    Av vice häradshövdingarna under hovrätten över Skåne och Blekinge äro C. Ehrenborg, E. Hernlund, J. Molt och H. Nohrlander biträdande domare.

 

    Nu tjänstgörande biträdande domare. Såsom biträdande domare tjänstgöra under första halvåret 1928:
    i Sollentuna och Färentuna härads doms. v. häradshövd. L. O. Tillner; i Södertörns doms. e. o notarien C. A. Bååth; i Uppsala läns södra doms. e. o.notarien G. Quensel; i Oppunda och Villåttinge härads doms. v. häradshövd. B. Jacobsson; i Falu doms. v. häradshövd. E. G. Young; i Ovansiljans doms.e. o. notarien N. A. Bodin; i Jämtlands norra doms. v. häradshövd. C. J. von Essen; i Västerbottens norra doms. e. o. notarien G. M. Mellbin;

110 NOTISER.    i Tveta, Vista och Mo doms. assessorn T. Gullström; i Östra Värends domsassessorn F. Drangel; i Askims, Västra och Östra Hisings samt Sävedals doms. v. häradshövd. S. Nordlund; i Sunnerbo doms. v. häradshövd. E. Severin; iÖstbo och Västbo doms. e. o. notarien P. Landén;
    i V. Göinge doms. v. häradshövd. J. Molt; i Oxie och Skytts doms. v. häradshövd. C. Ehrenborg; i Frosta och Eslövs doms. v. häradshövd. E. Hernlund och i Rönnebergs, Onsjö och Harjagers doms. v. häradshövd. H. Nohrlander. Under tiden 1/1—31/3 1928, då Nohrlander är tjänstledig på grund avsjukdom, är e. o. notarien C. Davidsson förordnad i Rönnebergs, Onsjö ochHarjagers doms.