NOTISER. 111    Hovrätternas divisionsindelning. Hovrätternas indelning till tjänstgör ingå de särskilda divisionerna är under vårsessionen 1928 tillsvidare följande:

 

Svea hovrätt:

 

Första huvudavdelningen:
    Hovrättsrådet Kiellanders division: hovrättsråden L. Kiellander och A. V.Rosengren*, assessorerna I. Hessius och K. Persson samt e. o. assessorn J. B. Björklöf; t. f. fiskal: Z. Schmidt; bitr. fiskal: I. Strahl; notarie: F. Drake.
    Hovrättsrådet Weidenhielms division: hovrättsråden C. Weidenhielm, S. Bjurner och E. Drangel, assessorerna K. Lamm* och F. Rudewall; t. f. fiskal: K. Elliot; bitr. fiskal: E. Aderlund; t. f. notarie E. Forssblad.
    Hovrättsrådet von Oelreichs division, tillika vattenöverdomstol: hovrättsråden A. von Oelreich, frih. A. Giertta och C. Mörner*, assessorerna E. Säll och T. W. Strandberg. I vattenöverdomstolen tjänstgör även kammarrådet Th. Wohlin. T. f. fiskal: E. Grundén; bitr. fiskal: A. Rudling; notarie: E. Ljungberg.
    Hovrättsrådet frih. af Ugglas' division: hovrättsråden frih. M. af Ugglas,och frih. A. Staël von Holstein*, assessorerna S. Lindby, M. Wijnbladh och G. Strandell; t. f. fiskal: E. Leche; bitr. fiskal: G. Welinder; notarie: N. Elliot.
    Hovrättsrådet frih. von Rosens division: Hovrättsråden frih. H. von Rosen och Ph. Aastrup, assessorerna G. Eklund* och K. Nissen samt e. o. assessorn N. Quensel; t. f. fiskal: J. Nordenfalk; bitr. fiskal: G. Welinder; notarie: C. Lundquist.

 

Andra huvudavdelningen:
    Hovrättsrådet Lagerbielkes division: hovrättsråden J. Lagerbielke, A. Johansson och G. Holmberg, assessorerna B. Thuresson* och R. Nordenadler samte. o. assessorn E. Turén; t. f. fiskal: S. Björklund; bitr. fiskal: A. Rudling; t. f. notarie: I. Martin.
    Hovrättsrådet Billmans division: hovrättsråden J. A. Billman och H. Glimstedt, assessorerna S. Afzelius* och S. J. Lindeberg samt e. o. assessorn G. Beling; t. f. fiskal: O. Thulin; bitr. fiskal: I. Strahl; notarie: E. Magnusson.
    Hovrättsrådet Renströms division: hovrättsråden A. Renström, G. Olin och J. Sjögren*, assessorerna N. Piehl och S. Nyström; t. f. fiskal: H. Larsson; bitr. fiskal: E. Aderlund; notarie: E. Nilsson.

 

Extra divisionerna:
    IX div.: hovrättsråden Hj. Himmelstrand, ordf., F. W. Grönwall och H. Leijon, e. o. assessorerna A. Swartling och J. Hagander; referentfiskaler: H. Krumlinde och H. Söderström; t. f. notarie: B. Sabelström.
    X div.: hovrättsråden J. H. Lemke, ordf., och S. Ström*, assessorn M. Zuhrsamt e. o. assessorerna T. Wärn och N. Bärnheim; referentfiskaler: H. F. K:m Karlsson och T. Boye; t. f. notarie: B. Sabelström.
    E. o. assessorn O. Ekecrantz innehar tillfälligt förordnande såsom adjungeradledamot.

 

Göta hovrätt:
    I div.: hovrättsråden E. Kellgren, ordf., B. Palmgren och H. Ljungholm samtassessorerna O. Lundin och G. Eriksson*; t. f. fiskaler: A. Ramfors och G.Olovsson; notarie: W. Laven.
    II div.: hovrättsråden H. Zetterberg, ordf., A. Olsén och A. Lindman* samtassessorerna P. G. Lindström och T. Fredriksson; t. f. fiskaler: H. Åkessonoch T. Gislander; notarie: frih. G. Leijonhufvud.
    III div.: hovrättsråden A. Nordin, ordf., och O. Löthner*, assessorerna H. Schneider och G. Engzell samt vice häradshövdingen B. Lundberg; t. f. fiskaler: C. Romberg och E. Häckner; notarie: A. Linderholm.
    IV div.: hovrättsråden G. Fischer, ordf., C. M. Ericsson och J. Herrlin samtassessorerna B. Öhlin och G. A. Bouveng*; t. f. fiskaler: Å. Sjögren och E. Ekstedt; notarie: I. Wieslander.

 

* Betyder Sv. J. T:s ombud å divisionen för insamling och utval av rättsfall.

112 NOTISER.    V div.: hovrättsråden R. Lejman, ordf., C. Rydin och B. Aurell samt assessorerna frih. E. Leijonhufvud och S. Vallquist*; t. f. fiskaler: T. Lundquist och K. A. Westholm; amanuens: A. Torpe.

 

Hovrätten över Skåne och Blekinge:
    I div.: hovrättsråden S. Bruzelius, ordf., och T. Ljungman, assessorerna C. L.Werner* och G. Carlsson samt e. o. assessorerna G. Nilsson och C. G. Hellqvist; t. f. fiskal: E. Dymling; bitr. fiskal: K. G. Nilsson; t. f. notarie: H. Olsson.
    II div.: hovrättsråden E. Schartau, ordf., A. Strandberg och G. Beskow* samtassessorerna G. Dahlman, K. Ulfsparre och H. Backman; t. f. fiskal: E. Anderberg; bitr. fiskal: J. Laurin; notarie: E. Kock.