BIOGRAFISKA UPPGIFTER ANGÅENDE SAMTLIGA AVK. M:T FÖRORDNADE VICE HÄRADSHÖVDINGAR.1

 

Svea hovrätt.

 

    Appelberg, Karl Fabian, f. 11/6 1883, J. K. 31/1 1908, t. f. domh. 16/8 1909 (6 år 7 mån. 10 d.), e. o. ass. 10/9 1919 (1 år 9 mån. 20 d.), vattenrättssekr. 1/7 1921(4 år 4 mån. 14 d.), t. f. rev.-sekr. 15/11 1925 (6 mån. 29 d.), t. f. vattenrättsdom.13/6 1926 (1 år 6 mån. 17 d.); uppförd å förslagsrum till häradsh. vid ett flerta ltillfällen, v. häradsh. 1918.
    Karlsson, Otto Emil, f. 3/7 1884, J. K. 29/5 1908, t. f. domh. 1909 (13 år 5 mån. 4 d.), e. o. ass. 6/6 1919 (1 år 5 mån. 6 d.), uppf. å 2:dra förslagsrum till häradsh. 1 gång, å 3:dje rummet 3 ggr, v. häradsh. 1918.
    Jancke, Knut Gustaf, f. 9/3 1886, J. K. 29/5 1908, t. f. domh. 10/3 1911 (12 år9 mån. 18 d.), e. o. ass. 28/8 1918 (1 år 13 d.), v. häradsh. 1/10 1919.
    Brandt, Torsten Robert Alexander, f. 23/8 1887, J. K. 14/12 1912, t. f. domh.6/7 1914 (7 år 3 mån. 29 d.); därutöver jordreg. förordn. (9 mån. 27 d.), t. f. fisk. (1 år 1 mån. 10 d.), e. o. ass. (8 mån. 10 d.), v. häradsh. 5/3 1920.
    Jacobsson, Birger, f. 31/12 1890, J. K. 14/12 1915, t. f. domh. (7 år 4 mån. 22 d.),t. f. borgmästare (2 mån. 7 d.), t. f. fisk. 11/7 1919 samt advokatfisk. och hovrättssekr. (1 år 3 mån. 9 d.), v. häradsh. 1921.
    Almqvist, Lennart Axel Ludvig, f. 15/4 1889, J. K. 14/12 1912, t. f. domh. 25/5 1914 (7 år 1 mån. 1 d.), e. o. ass. (1 år 13 d.), t. f. vattenrättssekr. 1/1 1926 (2 år), v. häradsh. 10/3 1922.
    Wiberg, Folke, f. 31/7 1885, J. K. 11/3 1911, t. f. domh. 26/9 1912 (10 år 7 mån.21 d.), t. f. advokatfisk. (30 d.), e. o. ass. 14/1 1921(1 år), 2:dra förslagsrum tillhäradsh. 1 gång, v. häradsh. 1922.
    Young, Eskil Gustaf, f. 22/6 1892, J. K. 14/12 1914, t. f. domh. 27/6 1917 (t. f.domh., bitr. domare och jordregisterförordn. tillh. 7 år 9 mån. 10 d.), t. f. fisk. 1/1 1919 (1 år 3 mån.), v. häradsh. 10/3 1922.
    Beckman, Herbert Ottocar, f. 10/1 1893, J. K. 30/1 1918, t. f. domh. 7/8 1919 (2 år 7 mån. 3 d.), t. f. fisk. 11/8 1921 (1 år 6 mån. 14 d.), t. f. överkrigsfisk.10/7 1922 (22 d.), särskild vattenrättssekr. 1/12 1925 (1 år 9 mån. 25 d.), t. f. vattenrättsdom. 2/1 1926 (3 mån. 5 d.), v. häradsh. 1923.
    von Essen, Carl Johan, f. 24/10 1874, J. K. 31/5 1898, t. f. domh. 12/1 1900 (6 år 8 d.), e. o. ass. 1/1 1922 (2 år 7 mån. 14 d.), regementsauditör i 12 år, tillkallad som sakkunnig 1 gång i just.-dep. och 1 gång i finansdep., v. häradsh. i febr. 1923.
    Haraldsson, Carl Axel Wilhelm, f. 20/7 1884, J. K. 31/5 1912, t. f. domh. 16/21914 (6 år 3 mån. 28 d.), e. o. ass. 3/2 1922 (1 år 3 d.), v. häradsh. 16/2 1923.
    Pfeiffer, Karl-Fredrik, f. 9/3 1893, J. K. 13/3 1915, t. f. domh. 16/3 1918 (t. .domh. och bitr. dom. tillh. 2 år 7 mån. 1 d.), t. f. fisk. 12/9 1919 (1 år), e. o. ass. okt. 1920 (1 år 7 mån. 25 d.), t. f. vattenrättssekr. 1/1 1925 (2 år 7 mån.
    5 d.), t. f. vattenrättsdom. 1/3 1925 (4 mån. 25 d.), v. häradsh. 24/4 1924.Sandström, Tord Carl Johan, f. 29/3 1894, J. K. 10/4 1917, t. f. domh. 5/6 1919
    (6 år 4 mån. 2 d.), bitr. dom. (1 år 2 mån. 2 d.), e. o. ass. 20/3 1922 (c:a 1 år), v. häradsh. 25/4 1924.
    Fagerström, Herbert, f. 21/10 1892, J. K. 15/9 1917, t. f. domh. 14/4 1919 (förordn. som domh., bitr. dom. och inskrivn. dom. i tillh. 6 år 1 mån. 2 d.), e. o. ass. 8/9 1922 (1 år 4 mån. 7 d.), v. häradsh. 24/10 1924.
    Grufman, Petrus, f. 1/7 1891, J. K. 30/5 1917, t. f. domh. maj 1919 (6 år 9 mån.), e. o. ass. juli 1922 (1 år 18 d.), v. häradh. 16/1 1925.
    Tillner, Lars Olof, f. 25/9 1892, J. K. 15/9 1919, t. f. domh. 9/5 1921 (förordn.som domh. och bitr. dom. tillh. 4 år 11 mån. 12 d.), e. o. ass. 16/10 1924 (1 år 3 mån. 16 d.), v. häradsh. 1925.

 

1 Sammanlagda meriter uträknade till 1 jan. 1928. Översikten är uppgjord med stöd av uppgifter. som i allmänhet lämnats av resp. v. häradshövdingar.

204 BIOGRAFISKA UPPGIFTER ANG. VICE HÄRADSHÖVDINGAR.Göta hovrätt.
    Arbman, Arvid Natanael, f. 2/4 1882, hovr.-ex. 15/9 1908, t. f. domh. 1/8 1910(13 år 5 mån. 13 d.), e. o. ass. 4/7 1921 (1 år 15 d.), t. f. borgmästare (1 mån.), 2:dra förslagsrum till häradsh. 1 gång, v. häradsh. 1/9 1918.
    Ottosson, Gustaf Adolf, f. 14/3 1876, hovr.-ex. 15/9 1905, t. f. domh. 30/5 1907 (14 år 2 mån. 19 d.), t. f. fisk. (3 mån. 17 d.), e. o. ass. (1 år 23 d.), t. f. borgmästare 10/9 1906 (3 mån.), ord. stadsfogde i 3 år, t. f. stadsfisk. (6 mån.), 1:sta förslagsrum till häradsh. 3 ggr, 2:dra rummet 6 ggr, 3:dje rummet 1 gång, v. häradsh. 28/6 1918.
    Torell, Johan Hjalmar, f. 1/10 1882, J. K. 14/9 1907, t. f. domh. (10 år 6 mån.25 d.), t. f. fisk. och advokatfisk. (1 år 1 mån.), e. o. ass. (1 år 28 d.), v.häradsh. 30/8 1918.
    Wullt, Harald, f. 14/6 1883, J. K. 15/12 1909, t. f. domh. 13/3 1911 (t. f. domh.,bitr. dom., jordregisterförordn. och borgmästare tillh. 8 år 5 mån. 9 d.), e. o. ass. (1 år 10 d.), t. f. vattenrättssekr. (4 år 1 mån. 25 d.), t. f. vattenrättsdom. (11 mån. 26 d.), 2:dra förslagsrum till häradsh. 1 gång, 3:dje rummet 1 gång, v. häradsh. 1/11 1918.
    Glifenberg, Gustaf Adolf, f. 15/8 1885, J. K. 11/9 1913, t. f. domh. 27/8 1915 (6 år 4 mån. 17 d.), t. f. fisk. och advokatfisk. 16/1 1919 (2 år 2 mån. 17 d.), e. o. ass. 12/12 1919 (1 år 27 d.), v. häradsh. 1/7 1922.
    Lundberg, Birger Axelsson. f. 23/11 1890, J. K. 6/11 1916, t. f. domh. 1/8 1918(t. f. domh. och förordn. ss. bitr. dom. tillh. 6 år 9 mån. 11 d.), t. f. fisk. 1/3 1920 (1 år 3 mån. 28 d.), e. o. ass. (2 d.), v. häradsh. 27/9 1922.
    Wandén, Johan, f. 8/5 1889, J. K. 10/5 1914, t. f. domh. (2 år 8 mån.), t. f.fisk. och t. f. advokatfisk. (2 år 4 mån. 26 d.), e. o. ass. (1 år 4 mån. 27 d.), t. f. borgmästare (1 mån.), v. häradsh. 27/10 1922, vattenrättssekr. sedan 1/9 1924.
    Lundström, David Gunnar D:son, f. 2/6 1885, J. K. 30/9 1914, kapten, t. f.domh. 30/7 1916 (1 år 7 mån. 8 d.), t. f. fisk. och advokatfisk. (2 år 4 mån.25 d.), e. o. ass. 27/7 1919 (1 år 8 mån.), v. häradsh. 30/12 1922, vattenrättssekr. sedan 1/9 1924, därunder t. f. vattenrättsdomare 6 mån.
    Severin, Emil Bernhard Viktor, f. 11/1 1889, J. K. 30/5 1913, t. f. domh. 18/1 1915 (6 år 6 mån. 9 d.), t. f. fisk. och advokatfisk. 20/11 1920 (1 år 10 mån. 3 d.), e. o. ass. 21/3 1921 (1 år 4 mån. 2 d.), t. f. borgmästare (omkr. 6 mån.), innehaft förslagsrum till borgmästareämbete, v. häradsh. 17/9 1923.
    Ullman, Ivar Conrad Herbert, f. 8/1 1892, J. K. 15/12 1917, t. f. domh. 26/3 1920 (t. f. domh. och bitr. dom. tillh. 5 år), t. f. fisk. 12/9 1921 (1 år 3 mån.17 d., adj. fisk. 13 d. av sistn. tid), e. o. ass. 5/10 1922 (12 d.), v. häradsh. 17/9 1923.
    Nordlund, Sven Axel Martin, f. 6/10 1895, J. K. 15/9 1918, t. f. domh. 8/11 1920 (t. f. domh. och bitr. dom. 3 år 3 mån. 23 d.), t. f. fisk. 25/11 1921 (1 år 6 mån. 12 d., adj. fisk. 26 d. av sistn. tid), e. o. ass. 14/11 1922 (5 mån. 15 d.), v. häradsh. 6/6 1925.

 

Hovrätten över Skåne och Blekinge.
    Ehrenborg, Louis Wilhelm Casper, f. 28/2 1889, J. K. 15/12 1911, t. f. domh. 1/3 1914 (8 år 4 mån. 15 d.), t. f. fisk. i febr. 1917 (1 år 4 mån.), e. o. ass. i febr. 1918 (2 år 8 mån.), v. häradsh. 9/6 1919.
    Hernlund, Carl Ebbe Hugosson, f. 28/1 1891, J. K. 30/1 1915, t. f. domh. 4/8 1916 (7 år 1 mån. 4 d.), t. f. fisk. 1/10 1919 (över 1 år), e. o. ass. 5/3 1927 (1 mån. 7 d.), v. häradsh. 26/9 1921.
    Molt, Johan, f. 9/6 1890, J. K. 18/4 1916, t. f. domh. 29/10 1917 (t. f. domh. och bitr. dom. tillh. 6 år 8 mån. 23 d.), t. f. fisk. 10/9 1919 (1 år 8 mån. 14 d.) e. o. ass. 8/10 1925 (9 mån. 16 d.), v. häradsh. 26/9 1921.
    Nohrlander, Hugo, f. 3/7 1892, J. K. 29/5 1915, t. f. domh. 6/7 1917 (t. f. domh. och förordn. ss. bitr. dom. tillh. 4 år 5 mån. 6 d.), t. f. fisk. 10/6 1919 (1 år 8 mån.), e. o. ass. 1/2 1922 (10 mån. 20 d.), tjänstgjort i rådstuvurätt ss. led. (5 mån.) och ss. rådman (4 mån.), v. häradsh. 31/12 1923.