Lärobok i rättskunskap för blivande landsfiskaler. Den första upplagan av ifrågavarande lärobok anmäldes i Sv. J. T. 1927 (s. 195). En andra upplaga är nu under utgivning, och tre band av densamma ha hittills utkommit. Första bandet innehåller inledning till rättskunskapen av prof. C. G. BJÖRLING samt statsrätt, förvaltningsrätt och finansrätt av prof. ROBERT MALMGREN. Andra bandet omfattar civilrätten, behandlad av prof. BJÖRLING. Den sista hittills utkomna delen, utgörande fjärde bandet i samlingen, innehåller processrätten. I denna del har författarskapet delats på fyra, nämligen jur. dr S. MATZ, som behandlat ämnet domstolsorganisationen och rättegången i tvistemål, assessorn vid rådhusrätten i Göteborg G. BÄÄRNHIELM, som skrivit om rättegången i brottmål, revisionssekreteraren S. LAWSKI, som författat avdelningen om konkursrätten, och justitierådet N. ALEXANDERSON, som behandlat utsökningsrätten. Inom kort utkommer tredje bandet, innehållande straffrätten, av docenten R. BERGENDAL.
    Den nya upplagan av läroboken, som utgives genom socialdepartementets försorg och utkommer på det Gleerupska förlaget i Lund, har fått ett lätthanterligt format, liten oktav, och en tilltalande utstyrsel. Varje band säljes separat såväl bundet som häftat. Prisen för bundna exemplar äro: för band I kr. 5.00, band II kr. 5.75, band III kr. 8.75 och band IV kr. 7.75.