186 NOTISER.    Norges Höiesterett består f. n. av 19 fasta och 4 e. o. höiesterettsdommere, nämligen

 

 FöddE. o. höiesterettsassessor (-dommer)1Höiesterettsassessor (-dommer) Förutvarande yrke
Herman Scheel (1920 justitiarius) 185918981909byrettsassessor
M. C. Backer 1866 19101915»
Pål Berg 1873 19131918»
D. H. Christiansen 186519171921»
P. I. Paulsen 186819181921sorenskriver
A. Hazeland 185919181921overrettsassessor
K. F. Dahl 186819181922byrettsassessor
Herman Lie 1869 19191922»
H. Bang 186319191922ligningschef
G. Bugge 186219191923advokat
H. H. Breien 186419211925overrettsjustitiarius
J. A. Rivertz 187419221925amtmann
Eyvind Andersen 187419221925byrettsassessor
Thomas Bonnevie 187919221925advokat
Th. Boye 187119221928ekspeditionschef
L. Bade. 186519221928byrettsassessor
Einar Hanssen 187419221928sorenskriver
Henry Larssen 187119231928ekspeditionschef
U. A. MotzfeldT187119231928byrettsassessor
E. Alten 18761925 —ekspeditionschef
E. Broch 1875 1925overrettsassessor
A. Naess 1874 1927byrettsassessor
F. Schjelderup 18861928— advokat
     

    Finlands högsta domstol, inrättad genom en lag av d. 22 juli 1918, består f. n. av en president, 12 justitieråd och 12 adjungerade ledamöter.

 

 FöddjustitierådFörutvarande yrke
Berndt Julius Grotenfelt (president 1920) 1859 1918senator i justitiedepartementet 2 1917
John Berndt Nordgren 1867 1918" 1917
Väinö Vindician Hirvinen 18691918" 1917
 Frans Albert Pehkonen 18701918" 1917
Frans Oskar Lilius († d. 12 dec. 1928) 18711918" 1917
Nils Hjalmar Neovius 18771918hovrättsråd
Johan WaIdemar Fagerström 18671919hovrättsasessor
Walter August Andersin 18711919häradshövding
Alfred Sarva 1877 1920äldre justitiesekreterare
Harald Bäckström 18701921hovrättsråd
Carl Allan Serlachius 1870 1923utomordentligt sändebud o. befullmäktigad minister
albert Heikki Makkonen 18771927hovrättsråd
Henrik Gregori Aminoff 18651927"
Armas Tauno Johannes Järnefelt 1867 adjungerad ledamot äldre justitiesekreterare
Petter William Lyytikäinen 1877 "hovrättsråd
John Benjamin Stenström 1874 ""

1 Vissa hava dessutom varit konstituerade någon tid, innan de blivit e. o. ledamöter.

2 Högsta domstolen i Finland var tidigare justitiedepartementet i kejserliga senaten.

 Född  FÖRUTVARANDE YRKE
Frans Gunnar Idestam 1870 adjungerad ledamothovrättsråd
Onni Voipio

 1881 

 
""
Karl Erik Israel Erikson 1873 ""
Sulo Onni Petäys 1885 "hovrättsrådhäradshövding
Axel Gylling 1880 "hovrättsassessor
Onni Johannes Heinonkoski 1883 ""
Eemeli Korpivaara 1883 "överauditör
Juho Ilmari Saloheimo 1882 "häradshövding
Bror Clas Carlson 1890 "äldre justitierådman.