Juridiska examina höstterminen 1928.
    Juris kandidatexamen har avlagts

 

vid Uppsala universitet

den 15 september 1928 av:


    Erik Gustaf Fredrik Bergström, västm.-dala, f. i Skultuna förs. Västmanlands l. 26/7 03, student i Västerås 13/5 22. — Elof Carl Fredrik Cardelius, göteb., f. i Göteborg 22/10 02, student där 6/6 21. — Carl Jakob Cederlund, kalm., f. i Mönsterås förs. Kalmar l. 11/4 03, student i Kalmar 6/6 22. — Yngve Fredrik Flink, östg., f. i Västervik 28/12 01, student där 28/5 21. — Henrik Vilhelm Gester,västm. -dala, f. i Frösthults förs. Västmanlands l. 9/7 90, student i Västerås 5/6 09. — Ernst Samuel Magnus de Maré, göteb., f. i Göteb. 4/12 04, student där 7/6 23. — Love Mannheimer, göteb., f. i Askims förs. Göteborgs och Bohus l. 14/6 04, student i Göteborg 7/6 23. — Tord Gustav Ödmark, norrl., f. i Härnösand 28/10 01, student i Uppsala 23/5 21.

 

den 3 november 1928 av:

    Percival Anton Theodor Andersson, smål., f. i Karlskrona 23/11 04, student där 6/6 23. — Erik Gustav Annell, söderm.-närk., f. i Sthm 5/1 03, student där 19/12 22. — Paul Filip Frans Carlström, uppl., f. i Uppsala 8/3 05, student där 16/52 4. — Axel Markus Johansson, östg., f. i Gladshammars förs. Kalmar l. 24/3 03, student i Västervik 27/5 21. — Bo Gustaf Johansson, västm.-dala, f. i Västerås 17/7 03, student där 13/5 22. — Nils Gustaf Löfgren, göteb., f. i Göteb. 11/9 03, student i Halmstad 30/5 22.

 

den 15 december 1928 av:

    Nils Theodor Annerstedt, kalm., f. i Vissefjärda förs. Kalmar l. 3/6 03, student i Kalmar 1/6 21. — Carl Olof Engqvist, värml., f. i Färgelanda förs. Älvsborgs l. 1/1 99, student i Uppsala 28/5 18. — Karl Gillis Axel Fahlbeck, västm. -dala, f. i Ljusnarsbergs förs. Örebro l. 29/5 96, student i Sthm 9/5 16. — Sven Ivar Lannhard, söderm. -närk., f. i Hardemo förs. Örebro l. 3/2 98, student i Sthm 19/12 22. — Ruth Ebba Margaretha Lithzéus, sthm, f. i Sthm 23/11 99, student där 15/5 19. — Carl Alvar Daniel Perslow, göteb., f. i Skaftö förs. Göteborgs och Bohus l. 10/9 02, student i Göteborg 6/6 21. — Josef Ewert Storm, västg., f. i Skara 2/11 02, student där 31/5 21. — Nils Bert Tidholm, västg., f. i Hångsdalaförs. Skarab. l. 25/12 03, student i Skara 1/6 21.

 

vid Lunds universitet

den 15 sept. 1928 av:


    Thure Leonard Grafström, hbg., f. Malmö 6/8 00, student i Lund 31/5 23. —Rudolf Pauli Grante, göteb., f. i Lund 4/11 99, student i Göteborg 15/6 22 —Lennart Gustaf Richard Nordheim, blek., f. i Rydaholms förs. Jönköpings l. 17/12 98, student i Karlskrona 30/5 18. — Evert Anders Helmer Persson, mlm.,f. i Malmö 17/6 05, student där 18/9 23. — Erik Oskar Sundberg, smål., f. i Lund 27/6 96, student i Växjö 18/5 16;

 

den 8 okt. 1928 av:

    Nils Johan Persson, ld., f. i Lackalänga förs. Malmöhus l. 26/6 95, student i Lund 26/5 15.

NOTISER. 191den 31 oktober 1928 av:

    Lars Gunnar Emanuel Elmer, smål., f. i Bergunda förs. Kronobergs l. 28/2 03, student i Växjö 1/6 23. — Bengt Yngve Carl Hansson, kalm., f. i Arby förs. Kalmar l. 14/6 04, student i Kalmar 6/6 22.

 

den 15 december 1928 av:

    Ludvig John Ragnar Bauer, mlm, f. i Malmö 30/7 01, student där 4/6 20. —Erik Viktor Burling, ld., f. i Svedala förs. Malmöhus l. 4/5 04, student i Lund 26/5 23. — Elsa Helga Kristina Nilsson, hbg, f. i Eslöv 24/3 01, student där 7/6 19. — Carl Johan Svennegård, hbg, f. i Rya förs. Kristianstads l. 27/5 03, student i Lund 10/6 24. — Anders Svensson, ld, f. i Ströms förs. Jämtl. l. 27/4 01, student i Lund 2/6 21.

 

vid Stockholms högskola

den 15 sept. 1928 av:

    Karl Gunnar Borg, f. i Norrköping 4/5 00, student där 16/5 19. — Karl Einar Ruda, f. i Sthm 30/3 04, student där 11/5 22. — Folke Bror Östen Thanner, f. i Luleå 11/3 02, student där 29/5 20. — Sten Samuel Johannes Waller, f. i Vimmerby 7/11 03, student i Sthm 12/5 23. — Karl Alrik Gustaf Valfrid Åkerström, f. i Avesta 12/3 03, student i Sthm 10/5 22;

 

den 3 nov. 1928 av:

    Erik Frick, f. i Göteborg 7/6 04, student där 1/6 23. — Sven Lorenz Hölcke, f. i Sthm 17/8 02, student där 11/5 22. — Gustaf Waste Lingren, f. i Karlstad 20/5 03, student där 19/5 22. — Nils Ragnar Vilhelm Lundberg, f. i Kristianstad 27/7 05, student i Falun 19/5 24. — Bo Georg Leonard Nordström, f. i Landskrona 17/12 03, student i Sthm 10/5 22. — Sven Torsten Stjernberg, f. i Upps. 29/4 05, student i Sthm 9/5 23. — Nils Teodor Törnblom, f. i Järfälla förs. Sthms l. 2/9 96, student i Sthm 11/5 15;

 

den 15 dec. 1928 av:

    Jan Otto Alrutz, f. i Sthm 7/2 05, student i Djursholm 18/5 23. — Torsten Emil Ernst Bjerlöw, f. i Värnamo förs. Kronob. l. 20/8 05, student i Sthm 9/5 24. — Svante Ernst Karl-Pontus Bolin, f. i Östersund 11/10 04, student i Sthm 12/5 23. — Klas Allan Bertil Burmark, f. i Sthm 26/8 03, student där 12/5 22. —Ernst Olof Christian Christiansson, f. i Sthm 8/9 02, student där 11/5 22. —Brita Valborg Maria Funkquist, f. i Vendels förs. Uppsala l. 8/10 01, student i Lund 2/6 20. — Gustaf Erik Adolf Robert Hedqvist, f. i Sthm 14/3 01, student där 14/5 20. — Bengt Erikson von Hofsten, f. i Sthm 4/4 05, student där 12/5 23. — Olof Paulus Källander, f. i Almby förs. Örebro l. 6/7 05, student i Örebro 7/6 23. — Nils Gösta Vilhelm Leander, f. i Hälsingborg 6/3 02, student i Norrköping 19/5 02, fil. kand.-ex. i Sthm 15/9 24. — Sven-Otto Lundstedt, f. i Landskrona 19/3 03, student i Sthm 11/5 21. — Erik Herman Siewertz, f. i Luleå 23/11 01, student där 29/5 20. — Gösta Gabriel Thulin, f. i Sthm 17/12 05, student där 11/5 23;
    Juris kandidatexamen har under höstterminen 1928 alltså avlagts vid Uppsala universitet av 22, vid Lunds universitet av 13 och vid Stockholms högskola av 25 personer.
    Kansliexamen har under höstterminen avlagts vid Uppsala universitet av 7, vid Lunds universitet av 3 och vid Stockholms högskola av 6 personer.