Det svensk-finska samarbetet på successionsrättens område, som påbörjades i dec. 1927 i Stockholm, där ett sammanträde avhölls jämväl i juni 1928, har fortsatts vid ett sammanträde i Grankulla i Finland d. 2 — 13 sistlidne mars med Finlands representant, förvaltningsrådet Grönvall, och den svenska lagberedningen. Vid sammanträdet vanns i allt väsentligt enhetliga resultat på testamentsrättens hela område.