VIKARIERANDE OCH BITRÄDANDE DOMARE SAMT RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR UNDER ÅR 1928.

 

    Förteckningen har uppgjorts av aktuarien G. S. GROTH med ledning av dels uppgifter som av red. införskaffats från hovrätterna rörande vikarierande domare, dels uppgifter ide från domsagorna till Statistiska centralbyrån avlämnade arbetsredogörelserna rörande biträdande domare och rättsbildade biträden. Vikarierande domare, som, då de erhöllo vikariatförordnande, innehade anställning såsom biträdande domare eller rättsbildat biträde i den domsaga förordnandet avsåg, hava icke upptagits i förteckningen, liksom icke heller vikarier för biträdande domare. Biträden, som icke innehaft förordnande såsom förste eller andre notarie, betecknas såsom Övr. I fall då en person innehaft samma anställning såsom biträde i en domsaga under flera perioder under redogörelseåret, har vid angivande av anställningstiden hänsyn tagits allenast till första dagen i den första perioden och sista dagen i den sista perioden. Datum inom parentes vid förste eller andre notarie avser tidpunkt, då vederbörande börjat tjänstgöra som extra notarie under året, resp. slutat dylik tjänstgöring.

 

Svea hovrätt.

 

Stockholms län.

 

    Norra Roslags domsaga: 1 not. Arthur Karl Fredrik Lehman, f. 93, J. K. 24; 1/1—15/4 — Rolf Bertil Dahlgren, f. 02, J. K. 24; fr. 15/4. — 2 not. R. B. Dahlgren; 1/1—15/4. — Erik Alfred Gösta Karnell, f. 03, J. K. 27; fr. (¼) 15/4. — Övr. Anders Sture August Hjalmar Hansson, f. 05, J. K. 28; fr. 15/8.
    Mellersta Roslags: 1 not. Ane Gustaf Cecil Törnqvist, f. 97, J. K. 25. —2 not. Karl Knut Emil Grillo Ankarswärd, f. 00, J. K. 26. — Övr. Karl Håkan Gezelius, f. 03, J. K. 28; fr. 3/2.
    Stockholms läns västra: Vikarierande domare Hans Yngve Valdemar Krumlinde, f. 97, J. K. 21; fr. 1/10. — 1 not. Eric Borell, f. 99, J. K. 25; 1/1—31/3. — Hans K:son Sundström, f. 98, J. K. 25; ¼—25/11. — Bertil Magnus Löfström, f. 00, J. K. 24; fr. 26/11. — 2 not. H. K:son Sundström; 1/1—31/3. —B. M. Löfström; (1/1) ¼ — 25/11.— Karl Ivar Agge, f. 03, J. K. 26; fr. (1/1) 12/10. — Övr. Ebba Fanny Heyman, f. 03, J. K. 27. — Olof Karl Gustaf Axel Hägerström. f. 02, J. K. 27; fr. 6/2. — Bengt Lennartsson Lilliehöök, f. 05, J.K. 27; fr. 28/8. — Inga Emma Charlotta Wildner, f. 06, J. K. 28; fr. 15/10.
    Södra Roslags: Chef för inskrivningsavdelningen Herbert Fagerström, f. 92, J. K. 17, v. hhvd. 24; 1/1—30/6. — Johan Ruben Osvald Ljungwald, f. 94, J. K. 21; fr. 1/7. — 1 not. J. R. O. Ljungwald; 1/1—30/6. — Sven Ludvig Hammarskiöld, f. 01, J. K. 25; 1/1 — 30/10. — Salomon Nissalowitz, f. 01, J. K. 24; fr. 1/7. Anton Einar Hedwall, f. 01, J. K. 26; fr. 1/11. — 2 not. S. Nissalowitz; 1/1 — Nils Mannheimer, f. 99, J. K. 26; 1/1 — 30/6. — Karl Erik Henrik Ehlin, f. 05, J. K. 27; fr. (1/1) 1/7. — Johan Holger Carlman, f. 05, J. K. 27; fr. (1/1) 1/11. — A. E. Hedwall; (1/6) 1/7 — 31/10. — Övr. Carl Gunder Hedström, f. 02, J. K. 27; 1/1—30/11.— Carl Henrik von Hartmansdorff, f. 04, J. K. 27. —Carl Gustaf Nordin; f. 00, J. K. 27; 1/1 — 15/9. — Knut Sandberg, f. 03, J. K. 27; 13/2 — 30/6. — Mats Hörsné, f. 97, J. K. 28; fr. 20/2. — Gustav Baltzar von Hartmansdorff, f. 00, J. K. 28; fr. 1/8. — Lennart Erik Molin, f. 04, J. K. 27; fr. 1/9. — Lars Arne Hasselgren, f. 01, J. K. 28; fr. 28/9.
    Sollentuna och Färentuna härads: Bitr. domare Lars Olof Tillner, f. 92, J. K. 19, v. hhvd 25; 1/1—25/11, fr. 12/12. — Nils Gustaf Erik Malm, f. 00, J. K. 26; 26/11—11/12. — 1 not. Nils Arvid Teodor Beckman, f. 02, J. K. 23. — 2 not. N. G. E. Malm. — Erik Arne Norman, f. 00, J. K. 24; 1/1—30/4. — Berndt Gunnar Emil Danielsson, f. 01, J. K. 27; fr. (1/1) 1/5. — Övr. Jan Brynte Hugne, f. 96, J. K. 26. — Carl Gideon Alm, f. 02, J. K. 27. — Hans Wilhelm Germund Brodin, f. 02, J. K. 25; 1/1—9/1. — Anton Einar Hedwall, f. 01, J. K.

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR. 29526; 1/1 — 1/6. — Karl Allan Brusén, f. 97, J. K. 27; 1/1 — 31/5. — Kurt Söderberg, f. 03, J. K. 27; fr. 2/1. — Karl Erik Axel Kronvall, f. 04, J. K. 27; fr. 2/1. —Herman Alrik Wede, f. 03, J. K. 28; fr. 18/4. — Herved-Ulf Olof Herluf af Trolle, f. 05, J. K. 27; fr. 17/9. — Håkan Edvard Samuel Rumstedt, f. 05, J. K. 28; fr. 25/9.
    Södertörns: Bitr. domare Carl Albert Bååth, f. 94, J. K. 20; 1/1 — 30/6. —Herbert Fagerström, f. 92, J. K. 17, v. hhvd 24; fr. 1/7. — 1 not. Nils Gunnar Valentin, f. 02, J. K. 23; 1/1—4/4. — Birger Rudling, f. 01, J. K. 25; 5/4 —31/7. — Göte Gustav Thorbjörn Blomquist, f. 02, J. K. 26; fr. ⅛. — 2 not. Nils Oscar Dillen, f. 00, J. K. 23; 1/1 — 31/7. — G. G. T. Blomquist; (1/1) 4/4—31/7.— Carl Lennart Fredrik Löfquist, f. 01, J. K. 27; fr. (1/1) ⅛. —Harald Johannes Dillner, f. 03, J. K. 27; fr. (1/1) ⅛. — Övr. Sven RobertHolm, f. 98, J. K. 27. — Victor Evers, f. 01, J. K. 27. — Carl Gustaf Langenskiöld, f. 02. J. K. 26; fr. 4/4. — Gustaf Alexander Hellvig Titz, f. 03, J. K. 28; fr. 29/6. — Ernst Olof Karl Johan Lysander, f. 01, J. K. 27; fr. 25/8. — Carl Axel Elimar Bæckström, f. 03, J. K. 27; fr. 26/8. —Hans Theodor Axelsson Fogelberg, f. 02, J. K. 28; fr. 1/9. — Sten Waller, f. 03, J. K. 28; fr. 27/9. — Karl Alrik Åkerström, f. 03, J. K. 28; fr. 18/10. — Toft Kristian Eugén Smedberg, f. 87, J. K. 25. — Harry Georg Holmström, f. 92, J. K. 22 — Marquerite Traugott, f. 98, J. K. 25. — Erik Schütz, f. 95, J. K. 21; 1/1 —25/10. — Josef Samuel Graner, f. 95, J. K. 24; 1/1—15/2.— Olof Edvard Sahlin, f. 02, J. K. 26. — Anders Christie, f. 02, J. K. 27; 1/7—18/11. — Erna Jeanette Frodi, f. 95, J. K. 27. — Per Lindberg, f. 94. J. K. 26. — Ragnvald Bagge, f. 03, J. K. 26;13/1—1/6. — Olof Karl Gustaf Axel Hägerström, f. 02, J. K. 27; 9/1—½. — Einar Valdemar Bergius, f. 99, J. K. 27; fr. 13/1. — Eric Bergman, f. 00, J. K. 25; 1/1—1/7. — Sven Folke Rossby, f. 00, J. K. 28; 4/2—1/11. — Folke Robling, f. 02, J. K. 28; fr. 5/6—30/12.— Einar Falk, f. 95, J. K.22; fr. 2/8. — Filip Rune, f. 02, J. K. 28; fr. 18/10. — Karl Gunnar Borg, f. 00, J. K. 28; 29/10—12/12. — Arne Ferdinand Bækkevold, f. 02. J. K. 26; fr. 30/10. —Karl Einar Ruda, f. 04, J. K. 28; fr. 5/11.

 

Uppsala län.

    Uppsala läns södra: Bitr. domare Sven Ludvig Gösta Quensel, f. 96, J. K. 22; 1/1—31/8. — Karl Arvid Swartling, f. 93, J. K. 18, v. hhvds titel 28; fr. 1/9. — 1 not. Nils Gösta Rundgren, f. 00, J. K. 25. — 2 not. Gunnar August Sandberg, f. 02, J. K. 26. — Övr. Hjalmar Konrad Alfred Nordfelt, f.04, J. K. 27. — Nils Daniel Viklund, f. 05, J. K. 27; fr. 15/1. — Per Filip Åke Malmström, f. 05, J. K. 28; fr. 23/4.
    Uppsala läns norra: 1 not. Sven Arvid Hagström, f. 00, J. K. 24; 1/1—30/9. —Karl Nils R:son Söderberg, f. 99, J. K. 26; fr. 1/10. — 2 not. K. N. R:son Söderberg; 1/1— 30/9. — Hans Wiman, f. 04, J. K. 27; fr. (1/1) 1/10. — Övr. Bo Oscarsson Kollberg, f. 03, J. K. 27. — Anders Olof Munckhammar, f. 03, J. K. 28; 1/1—14/12.


Södermanlands län.

    Nyköpings: 1 not. Allan Victor Evers, f. 01, J. K. 25; 1/1—30/9. — Ernst Arne Beijnoff, f. 01, J. K. 26; fr. 1/10. — 2 not. E. A. Beijnoff; 1/1—30/9. —Erik Gustaf Bertil Forssell, f. 03, J. K. 27; fr. (1/1) 1/10. — Övr. Elsa Jenny Margit Burack, f. 02, J. K. 27; fr. ½.
    Oppunda och Villåttinge härads: Vik. domare Gösta Abraham Lind, f. 98, J. K. 23; 22/10 — 5/12. — Bitr. domare Birger Jacobsson, f. 90, J. K. 15, v. hhvd. 21. — 1 not. Hjalmar Karl Adolf Ekengren, f. 01, J. K. 25; 1/1—20/10. — Charles-Emile von Oelreich, f. 02, J. K. 27; fr. 21/10. — 2 not. Ch.-E. von Oelreich; 1/1 — 20/10. — Herman Daniel Hermansson Heilborn, f. 05, J. K. 27; (1/1) 21/10 — 18/11. — Eugen Lars Bruno Glas, f. 02, J. K. 27; fr. 19/11.
    Livgedingets: 1 not. Åke Christenson von Zweigbergk, f. 02, J. K. 25. —2 not. Carl Birger Carling, f. 01, J. K. 27. — Övr. Sven Edvard Holmkvist, f. 03, J. K. 27.


Gotlands län.

    Gotlands norra härads: 1 not. Baltzar Widlund, f. 98, J. K. 24; 1/1 — 31/10. —Erik Schütz, f. 95, J. K. 21; fr. 1/11.

296 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR.    Gotlands södra härads: 1 not. Gunnar Gösta Hampus Kjällman, f. 00, J. K. 25. — 2 not. Gustaf Elis Nilsson Almqvist, f. 00, J. K. 27; fr. ⅓.

 

Värmlands län.

    Östersysslets: 1 not. Anders Tottie, f. 02, J. K. 25; 1/1—30/4. — Arne Norman, f. 00, J. K. 25; 1/5—30/9. — Gunnar Malmström, f. 03, J. K. 27; fr. 1/10. —2 not. Hans Gustaf Melcher Falkenberg, f. 03, J. K. 27; 1/1—30/6. — G. Malmström; (1/1) 1/7—30/9. — Carl Hjalmar Lundström, f. 03, J. K. 28; fr. (1/9) 1/10.
    Mellansysslets: 1 not. Gunnar Bengt Theodor Lindh, f. 01, J. K. 24. — 2 not. Carl Gustaf G:son Leijonhufvud, f. 00, J. K. 26. — Övr. Einar Reinhold Kördel, f. 03, J. K. 27; fr. 1/5.
    Södersysslets: 1 not. Kurt Erik Alfred Björklund, f. 01, J. K. 24; 1/1—30/6. —Bernt Bertil Unger, f. 02, J. K. 26; fr. 1/7. — 2 not. B. B. Unger; 1/1 — 30/6.— Åke Nordwall, f. 04, J. K. 27; fr. 1/7.
    Nordmarks härads: Vik. domare Erik Fristedt, f. 99, J. K. 22; 8/2 — 21/6. —1 not. Olof Harald Nore Danielsson, f. 00, J. K. 26. — Övr. Victor Edward Thorgny Ernberg, f. 00, J. K. 27. — Nils Gustaf Löfgren, f. 03, J. K. 28; fr. 17/11.
    Jösse: 1 not. Nils Gustaf Lundblad, f. 95, J. K. 25; 1/1—30/9.— Karl Gustaf Persson, f. 02, J. K. 26; fr. 1/10. — 2 not. K. G. Persson; 1/1 — 30/9. — Gustaf Edvard Wilhelm Sundberg, f. 02, J. K. 28; fr. (11/3) 1/10. — Övr. John Oskar Karlsson, f. 05, J. K. 27; fr. 3/10.
    Fryksdals härads: Vik. domare Bertil Albertsson Fallenius, f. 00, J. K. 22; 29/5 — 20/6. — 1 not. Gunnar Oscar Ekström, f. 02, J. K. 26. — 2 not. Gustaf Nikander Brunnfält, f. 98, J. K. 27; 1/1 — 31/3. — Carl-Axel Charpentier,f. 01, J. K. 28; fr. ¼.
    Älvdals och Nyeds: 1 not. Nils Axel Hampus Mörner, f. 94, J. K. 25; 1/1—18/8. — Reinhold Bertil Gotschalk Geijer, f. 02, J. K. 26; fr. 19/8. — 2 not. R. B. G. Geijer; 1/1 — 18/8. — Rudolf Oskar Stig Holger Allsing, f. 03, J. K. 27; fr. (1/1) 29/8. — Övr. Olof Jonatan Jonsson, f. 99, J. K. 27; 21/5—30/6.

 

Örebro län.

    Östernärkes: 1 not. Kurt Einar Hallström, f. 02, J. K. 25; 1/1— 29/2. — Johan Martin Wahlbäck, f. 01, J. K. 24; fr. ⅓. — 2 not. J. M. Wahlbäck; 1/1 — 29/2. — Olof Rutger Robson, f. 04, J. K. 27; fr. (1/1) ⅓. — Övr. Lars Torsten Malm, f. 04, J. K. 27. — Paul Gösta Malmberg, f. 04, J. K. 27; 7/10—11/11.
    Västernärkes: Vik. domare Otto Emil Karlsson, f. 84, J. K. 08, v. h hvd.18. — 1 not. Claës Elis Ljung, f. 00, J. K. 25; 1/1—30/4. — Rolf Henrik Julius Broberg, f. 03, J. K. 25; fr. 1/5. — 2 not. R. H. J. Broberg; 1/1 — 30/4. — Axel Gustaf Bertil Heijdenberg, f. 03, J. K. 26; fr. (1/1) 1/5. — Övr. Mårten Bengt Ottosson Stiernström, f. 05, J. K. 27. — Per Johan Gunnar Lindström, f. 99, J. K. 28; fr. 1/7.
    Nora: 1 not. Ernst Gustaf Bexelius, f. 00, J. K. 25; 1/1—11/6.— Carl Wilhelm Ivar Skarstedt, f. 03, J. K. 27; fr. 11/6. — 2 not. C. W. I. Skarstedt; 1/1—11/6. — Nils Gustaf Olof Fröding, f. 04, J. K. 27; fr. (9/4) 11/6. — Övr. Bror Gösta Bertil Söderström, f. 98, J. K. 27; 1/1—20/1.
    Lindes: 1 not. Nils Gösta Öhman, f. 00, J. K. 26. — 2 not. Tage Holm Fredrik Grönwall, f. 03, J. K. 27. — Övr. Stig Ferdinand Hjalmarsson Unander, f. 00, J. K. 28; fr. 27/6.

 

Västmanlands län.

 

    Västmanlands södra: 1 not. Carl-Olof Wallgren, f. 99, J. K. 25. — Övr. Hans Olof Stig Johnsson, f. 02, J. K. 27. — Magnus Rickard Pontin, f. 01, J. K. 27; 1/1 — 30/9. — Yngve Teodor Bjerström, f. 02, J. K. 28; fr. 31/5. — Bo Gustaf Johansson, f. 03, J. K. 28; fr. 7/11.
    Västmanlands västra: 1 not. Nils Kellgren, f. 98, J. K. 25. — Övr. Bror Gösta Bertil Söderström, f. 98, J. K. 27; fr. 20/1.
    Västmanlands norra: Vik. domare Torsten Robert Alexander Brandt, f. 87, J. K. 12, v. hhvd. 20. — 1 not. Arne Valdemar Linden, f. 02, J. K. 25;

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR. 2971/1—28/10. — Edvard Emil Sjöfält, f. 00, J. K. 26; fr. (1/1) 29/10. — Övr. John Oscar Karlsson, f. 05, J. K. 27; 1/1—29/2. — Göran Torgil Göransson, f. 98, J.K. 28; 1/6—31/7.
    Västmanlands östra: 1 not. Arvid Emil Wencker, f. 99, J. K. 25; 1/1— 21/12. —Nils Carl Henrik Rignell, f. 02, J. K. 26; fr. 22/12. — 2 not. N. C. H. Rignell; 1/1—21/12. — Sven Gunnar Vilhelm Serrander, f. 00, J. K. 27; fr. (1/1) 22/12.

 

Kopparbergs län.

    Falu: Bitr. domare Eskil Gustaf Young, f. 92, J. K. 14, v. hhvd. 22. —1 not. Carl Arvid Emil Lundbäck, f. 02, J. K. 25. — 2 not. Carl Anders Öhrnberg, f. 99, J. K. 26; 1/1—30/6. — Hans Gustaf Melcher Falkenberg, f. 03, J. K. 27; fr. 1/7. — Övr.Nils Ragnar Vilhelm Lundberg, f. 05, J. K. 28; fr. 12/11.
    Hedemora: 1 not. Otto Fredrik Ludvig Lorichs, f. 02, J. K. 25. — 2 not. Jon Gudmund Haldan Lindencrona, f. 02, J. K. 27. — Carl Albert Hakon Fallenius, f. 97, J. K. 27; fr. 10/4.
    Västerbergslags: 1 not. Anders Valdemar Flodström, f. 99, J. K. 25; 1/1—31/8. — Harald Edvard Hultgren, f. 00, J. K. 26; fr. 1/9. — 2 not. H. E. Hultgren; 1/1 — 31/8. — Sven Einar Brenander, f. 01, J. K. 27; fr. 1/9. — Övr. Samuel Anders Mats Nordström, f. 03, J. K. 28; fr. 30/7. — Göran Torgil Göransson, f. 98, J. K. 28; fr. 4/9.
    Nås och Malungs: 1 not. John Filip Jonell, f. 98, J. K. 25. — 2 not. Nils Gunnar Teodor Holmström, f. 04, J. K. 26. — Övr. Karl Folke Ragnar Johansson, f. 03, J. K. 27; fr. 10/2.
    Nedansiljans: 1 not. Karl Olof Josef Frenander, f. 01, J. K. 25; 1/1—25/8. —Erik Gustaf Adolf Björkquist, f. 01, J. K. 25; fr. 26/8. — 2 not. E. G. A. Björkquist; 1/1 — 25/8. — Sven Skåning Rickardsson Hägglöf, f. 03, J. K. 27; fr. (1/1) 26/8. — Övr. Love Mannheimer, f. 04, J. K. 28; fr. 24/9.
    Ovansiljans: Bitr. domare Nils August Bodin, f. 98, J. K. 22; 1/1 — 31/8. —Bo Erik Christer Turén, f. 92, J. K. 18, v. hhvds titel 28; fr. 1/9. — 1 not. Nils Olof Olofsson, f. 99, J. K. 25; 1/1 — 30/4. — Per Gustaf Alexander Dalén, f. 01, J. K. 27; fr. 1/5. — 2 not. P. G. A. Dalén; 1/1—30/4. — Gustaf Olof Fredrik Palmér, f. 99, J. K. 28; fr. (19/2) 1/5.

 

Gävleborgs län.

    Gästriklands östra: 1 not. Sven Georg Berglund, f. 99, J. K. 25. — 2 not. Gustaf P:son Geger, f. 99, J. K. 26; 1/1—30/6. — Wilhelm Theodor Klingberg, f. 02, J. K. 26; fr. (1/1) 1/7. — Övr. Carl-Otto Robert Krook, f. 02, J. K. 28; fr. 1/6.
    Gästriklands västra: 1 not. Gustaf Blomkvist, f. 99, J. K. 25; 1/1—1/9. —Sven Jakob Harnesk, f. 01, J. K. 26; fr. 1/9. — Övr. Richard Folke Wedin, f. 05, J. K. 28; fr. 1/9.
    Bollnäs: Vik. domare Heinrich Wilhelm Wester; f. 99, J. K. 24; ⅓—26/5. —1 not. Axel Gösta Walin, f. 02, J. K. 25. — 2 not. Wilhelm Christie, f. 02, J. K. 27; 1/1—30/6.— Jöns Johan Yngve Mattsson, f. 00, J. K. 27; fr. 1/7. —Övr. Lars Per Olof Palmquist, f. 04, J. K. 28; fr. 24/5. — Carl-Iwar Dahlheim, f. 01, J. K. 28; fr. 18/6.
    Sydöstra Hälsinglands: 1 not. Nikita Tolstoy, f. 02, J. K. 25. — Gösta Bertil Torfrid Sandberg, f. 02, J. K. 27; (1/1) 1/8 — 19/8.
    Norra Hälsinglands: Vik. domare Petrus Grufman, f. 91, J. K. 17, v.hhvd 25. — Bertil Albertsson Fallenius, f. 00, J. K. 22; 25/6 — 28/7. — 1 not. Nils Gustaf Köhler, f. 02, J. K. 24; 1/1—15/3. — Algot Gustav Fredrik Werneman, f. 00, J. K. 26; fr. 16/3. — 2 not. A. G. F. Werneman; 1/1 — 15/3. —Rolf Viktor Josephson, f. 03, J. K. 27; fr. (1/1) 16/3. — Övr. Carl Albert Hakon Fallenius, f. 97, J. K. 27; 17/1—9/4. — Per Bertil Sundberg, f. 03, J. K. 27; fr. 10/4.
    Västra Hälsinglands: 1 not. Nils Erik Hjalmar Mellerborg, f. 00, J. K. 25. —2 not. Fritz Harry Johansson, f. 00, J. K. 25. — Övr. Olof Fritiof Olinder, f. 03, J. K. 26. — Ruth Elsa Rydén, f. 02, J. K. 27. — Sven Bertil August Haglund, f. 03, J. K. 26; fr. 1/9.

 

298 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR.Västernorrlands län.

    Medelpads västra: Vik. domare Martin Carl Alfred Lindheimer, f. 98, J. K. 23; 1/1—7/4. — Kurt Karl Anton Funkquist, f. 98, J. K. 22; 22/9—22/12. —1 not. Rolf Fredrik Lidin, f. 00, J. K. 25; 1/1—31/5. — Bertel Carl Adolf Rennerfelt, f. 02, J. K. 25; fr. 1/6. — Gunnar Rane, f. 03, J. K. 27; 12/7—25/8. —2 not. B. C. A. Rennerfelt; 1/1—31/5. — G. Rane; fr. (1/1) 1/6. — Erik David Felländer, f. 03, J. K. 27; (2/1) 12/7—25/8.
    Medelpads östra: Vik. domare Knut Gustaf Jancke, f. 86, J. K. 08, v. hhvd. 19. — 1 not. John Gustaf Nordstrand, f. 01, J. K. 25. — 2 not. Ernst Olof Ekström, f. 97, J. K. 25. — Övr. Roland Adolf Conradsson Nordberg, f. 01, J. K. 27. — Per Hjalmar Fritiof Lindman, f. 03, J. K. 27; fr. 15/10.
    Ångermanlands södra: Vik. domare Thorwald Erik Natanael Bergquist, f.99, J. K. 22; 10/3—24/3, 16/6 — 31/7. — 1 not. Otto Edvard Thurdin, f. 99, J. K. 26; 1/1—15/6. — Carl-Axel Gabriel Durling, f. 04, J. K. 26; fr. 15/6. — 2 not. C.-A. G. Durling; 1/1 — 15/6. — Gunnar Erland Bo Löfgren, f. 04, J. K. 28; fr. (7/2) 15/6. — Övr. Sven Torsten Stjernberg, f. 05, J. K. 28; fr. 15/11.
    Ångermanlands mellersta: 1 not. Erik Bertil Hermansson Duse, f. 03, J. K. 25. — 2 not. Waldemar Boman, f. 02, J. K. 27. — Övr. Tord Gustaf Ödmark, f. 01, J. K. 28; fr. 15/9.
    Angermanlands västra: 1 not. Johan Ludvig Arne Åmell, f. 98, J. K. 25; 1/1 — 17/11. — Gunnar Hedlund, f. 00, J. K. 27; fr. 3/9. — 2 not. G. Hedlund; 1/1—17/11. — Tor Alfred Bexelius, f. 03, J. K. 28; fr. (8/2) 3/9.
    Nätra och Nordingrå: Vik. domare Claes Gustaf Johansson, f. 98, J. K, 23; 21/2—19/4. — Sven Folke Arvid Löwing, f. 99, J. K. 23; 18/8—17/9, 12/10—31/12. —1 not. Harald Teodor Skotte, f. 02, J. K. 26. — Alf Gunnar Abel Rudenmark, f. 00, J. K. 27; 1/9—30/9. — 2 not. A. G. A. Rudenmark; fr. (7/1) 1/7.
    Själevads och Arnäs: Vik. domare Claes Gustaf Johansson, f. 98, J. K. 23; 27/4—12/5, 31/5—2/6, 2/7—27/7. — 1 not. Erik Henrik Lindblom, f. 01, J. K. 26. — 2 not. Yngve Wikberg, f. 01, J. K. 27. — Övr. Paul Gösta Malmberg, f. 04, J. K. 27; fr. 10/2.

 

Jämtlands län.

 

    Jämtlands östra: 1 not. Sten Edvard Söderqvist, f. 02, J. K. 25. — Josef Samuel Granér, f. 94, J. K. 24; ⅓—1/10. — 2 not. Holger Sandelin, f. 05, J. K. 27; 1/1—⅓ (10/6). — S. E. Söderqvist; ⅓—1/10. — Lisbeth Kristina Nylén, f. 03, J. K. 27; fr. (15/1) 1/10.
    Jämtlands norra: Bitr. domare Carl Johan v. Essen, f. 74, J. K. 98, v.hhvd. 23. — 1 not. Karl Emanuel Melander, f. 99, J. K. 25; 1/1 —15/10. — Yngve Birger Knöös, f. 03, J. K. 26; fr. 16/10. — 2 not. Y. B. Knöös; 1/1—15/10. —Sten Folke Ingemar Hellichius Mattsson, f. 02, J. K. 27; fr. (1/1) 16/10. — Övr. Birger Vilhelm Lindh, f. 02. J. K. 27; fr. 22/10.
    Jämtlands västra: 1 not. Hans Erik Ottoson Norell, f. 01, J. K. 24. — 2 not. Jonas Erik Sivertson, f. 99, J. K. 25. — Övr. Torsten Gustaf E:son Eveland, f. 99, J. K. 26.
    Härjedalens: Vik. domare Tor Jonatan L:son Orton, f. 89, J. K. 24; 24/7—31/8. — Ernst Aderlund, f. 93, J. K. 21; 1/9—15/12. — 1 not. Helge Arfwidsson, f. 02, J. K. 24; 1/1—31/7. — Greger Casimir C:son Lewenhaupt, f. 02, J. K. 26; fr. ⅛. — 2 not. G. C. C:son Lewenhaupt; 1/1—31/7. — Elof Paul Bormann, f. 98, J. K. 27; fr. ⅛.

 

Västerbottens län.

    Umeå: 1 not. Otto Klas Fredrik Lagerqvist, f. 00, J. K. 26. — Övr. Gustaf Nicander A:son Brunnfält, f. 98, J. K. 27.
    Västerbottens södra: 1 not. Johan Gunnar Gustafsson Sandström, f. 02, J. K. 25. — Övr. Stig Palmer, f. 04, J. K. 28; fr. 25/11.
    Västerbottens västra: Vik. dom are Stig Abraham Bo Löfgren, f. 99, J. K. 23; 1/1—8/8. — 1 not. Sten Valter William Sjöberg, f. 97, J. K. 25; 1/1—30/6. —Joel Svensson, f. 00, J. K. 26; fr. 1/7 — 2 not. J. Svensson; 1/1—30/6. — Frans Gullbrand Rönnlund, f. 94, J. K. 26. — Carl Jacob Wallentin Nilsson, f. 98, J. K. 27; fr. (9/6) 1/7. — Övr. Georg Emanuel Nyberg, f. 00, J. K. 27; fr. 23/7.

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR. 299    Västerbottens mellersta: 1 not. Johan Thorsten Aurén, f. 01, J. K. 25; 1/1—20/10. — Olof Axel Olsson, f. 00, J. K. 27; (1/1) ⅛—18/11. — Vilhelm Anders Christie, f. 02, J. K. 27; fr. 19/11. — Övr. Stig Palmér, f. 04, J. K. 28; 10/8--17/11.
    Västerbottens norra: Vik. domare Bror Walter Behrman, f. 00, J. K. 22; 29/10—20/12. — Bitr. domare Gustaf Martin Frithiof Mellbin, f. 96, J. K. 21; 1/1—30/6. — Carl Albert Bååth, f. 94, J. K. 20; fr. 1/7. — 1 not. Thure Harald Christian Bünger, f. 01, J. K. 24; 1/1—31/8. — Frans Rudolf Ahlgren, f. 01, J. K. 27; fr. 1/9. — 2 not. F. R. Ahlgren; 1/1—31/8. — Karl Gösta Lundberg, f. 02, J. K. 27; fr. (26/1) 1/9. — Övr. David Vincent Ekholm, f. 01, J. K. 27; fr. 16/9.

 

Norrbottens län.

    Piteå: 1 not. Carl Ludvig Janssen, f. 00, J. K. 26. — 2 not. Axel Oskar Ragnar Daniel Dahlqvist, f. 02, J. K. 26. — Övr. Ingvar Emil C:son Skogh, f. 01, J. K. 27.
    Luleå: Vik. domare Tord Carl Johan Sandström, f. 94, J. K. 17, v. hhvd. 24. — 1 not. Karl Axel Sigurd Bäckman, f. 02, J. K. 25. — 2 not. Axel Rudolf Camitz, f. 02, J. K. 26. — Övr. Jöns Johan Yngve Mattsson, f. 00, J. K. 27; 1/1—30/6. — Einar Anton Wallin, f. 00, J. K. 27; fr. 11/7.
    Kalix: Vik. domare Folke Wiberg, f. 85, J. K. 11, v. hhvd. 22. — 1 not. David Nilzén, f. 98, J. K. 25. - 2 not. Bertil Viktor Wiberg, f. 93, J. K. 25;1/1—30/6. — Per Erik Sture Dyberg, f. 00, J. K. 27; fr. 1/7. — Övr. Paul Gunnar Nordmark, f. 01, J. K. 27; fr. 13/8.
    Torneå: 1 not. Agnar Gustaf Cederberg, f. 01, J. K. 27. — 2 not. Nils Ragnar Reimers, f. 02, J. K. 27. — Övr. Carl-Axel Sandberg, f. 03, J. K. 28; fr. 17/9.
    Gällivare: Vik. domare Ernst Aderlund, f. 93, J. K. 21; 1/1 — 10/1. — Sven Folke Arvid Löwing, f. 99, J. K. 23; 28/1—8/2. — Bror Walter Behrman, f. 00, J. K. 22; 5/4—30/4. — 1 not. Nils Torsten Valter Bramstång, f. 02, J. K. 25; 1/1—10/10. — August Emil Nyström, f. 00, J. K. 26; fr. 11/10. — 2 not. A. E. Nyström; 1/1—10/10. — Einar Mauritz Holm, f. 04, J. K. 28; fr. 11/10.

 

Göta hovrätt.

 

Östergötlands län.

 

    Kinda och Ydre härads: Vik. domare Carl Erik Ahlgren, f. 00, J. K. 22;16/7—30/7. — Stig Anders Vilhelm Furster, f. 99, J. K. 22; 19/11—18/12. — 1 not.Per Olof Svante Palmgren, f. 99, J. K. 26. — Övr. Bo Torsten Birger Palmgren, f. 04, J. K. 27.
    Mjölby: Vik. domare Jean Gustaf Louis Olsson, f. 00, J. K. 22; 30/1—11/5,16/6—14/7. — 1 not. Sten Haraldsson Schött, f. 99, J. K. 25; 1/1—30/6. — GustafViktor Tryselius, f. 01, J. K. 26; fr. 1/7. — 2 not. G. V. Tryselius; 1/1—30/6. —Sune C:son Vahlquist, f. 02, J. K. 27; (1/1) 1/7—31/8. — Erik August Johansson,f. 01, J. K. 27; fr. (1/1) 1/9. — Övr. Erik Axel Orrenius, f. 05, J. K. 28; fr. 12/10.
    Aska, Dals och Bobergs härads: Vik. domare Christer Fredrik Gemzell,f. 98, J. K. 22; 10/9—7/10. — Axel Olov Edvin Rylander, f. 00, J. K. 24; 10/11—17/11,7/12—15/12. — 1 not. Nils Gustaf Simon Hanström, f. 97, J. K. 25; 1/1—31/3. —Gustaf Nikander Brunnfält, f. 98, J. K. 27; ¼ — 30/9. — Carl Axel Bertil Koch,f. 05, J. K. 26; fr. (1/1) 1/7.
    Bråbygdens och Finspånga läns: 1 not. Sten Carl August Hultbom, f. 02,J. K. 26. — 2 not. Karl Pontus Sven Lidberg, f. 01, J. K. 26; fr. 18/1. —Övr. John Valter Fröléen, f. 03, J. K. 27; fr. ½.
    Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds härads: Vik. domare Gustaf AdolfGlifenberg, f. 85, J. K. 13, v. hhvd 25; 9/1—31/5, 17/8—31/12. — 1 not. JohnGustaf Folke Forssander, f. 01, J. K. 24; 1/1—31/8. — Sune C:son Vahlquist,f. 02, J. K. 27; fr. 1/9. — Övr. Sten Axel Lundberg, f. 99, J. K. 26; 1/1—1/5.
    — Karl Helmer Wilhelm Kinnstrand, f. 01, J. K. 27; 7/1—17/8. — Ivar ArnoldAndersson, f. 04, J. K. 28; fr. 17/8.
    Linköpings: 1 not. Otto Folke Emanuel Lundvall, f. 99, J. K. 25; 1/1—14/1.— Torsten Alfred Emil Fredriksson, f. 00, J. K. 24; fr. 15/1. — 2 not. T. A. E.

300 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR.Fredriksson; 1/1—14/1. — Hans Wilhelm Germund Brodin, f. 02. J. K. 25; fr.15/1. — Övr. Sten Gunnar Alfred Almstedt, f. 03, J. K. 26; 1/1—10/1. — AndersElof Törnvall, f. 04, J. K. 27. — Sture Lennart Borgqvist, f. 02, J. K. 28; fr. 30/6.

 

Jönköpings län.

 

    Tveta, Vista och Mo: Vik. domare Torsten Arvid Gullström, f. 94, J. K.18; 19/2—19/5. — Emil Bernhard Victor Severin, f. 89, J. K. 13, v. hhvd. 23;20/5—15/9, 16/12—31/12. — Bitr. domare T. A. Gullström; 1/1—17/2, 24/5—30/6. —Erik Ekstedt, f. 99, J. K. 22; 18/2—23/5. — Georg Olofsson, f. 95, J. K. 22;1/7—15/9. — E. B. V. Severin; 16/9—15/12. — 1 not. Ulf Gudmar Lorentz BarckHolst, f. 00, J. K. 25; 1/1—31/3. — Nils Folke Georg Ekdahl, f. 02, J. K. 26;fr. ¼. — 2 not. N. F. G. Ekdahl; 1/1—31/3. — Bernt Vilhelm Lindskog, f. 02,J. K. 26; fr. (1/1) ¼. — Övr. Harry Edvin Filip Sterner, f. 04, J. K. 27. — PerHans Gustaf Ludvig Edsberg, f. 05, J. K. 28; fr. 8/3. — Folke Thanner, f. 01,J. K. 28; fr. 1/10.
    Norra och Södra Vedbo härads: 1 not. Gustaf Harald Essén, f. 01, J. K.25. — Gunnar Molin, f. 02, J. K. 25; ⅓—30/4. — 2 not. Georg Vilhelm Lindeblad, f. 96, J. K. 25. — G. H. Essén; ⅓—30/4. — Övr. Åke Reinhold Hultman,f. 03, J. K. 28; fr. 11/2.
    Östra härads: Vik. domare Karl Alfred Westholm, f 99, J. K. 23; 7/3—20/7.— Jean Gustaf Louis Olsson, f. 00, J. K. 22; 29/8—14/9, 20/11—20/12. — FritjofSjögren, f. 00, J. K. 24; 15/9—16/9. — Torsten Arvid Gullström, f. 94, J. K. 18;17/9—8/10. — 1 not. Edvard Alfred Sangberg, f. 02, J. K. 24; 1/1—20/3. — SvenEmil Lejman Scholander, f. 00, J. K. 26; fr. (1/1) 20/3. — Övr. Bo G:son Hogner, f. 03, J. K. 27; fr. 12/10.
    Västra härads: 1 not. Karl Johan Folke Gustafsson, f. 98, J. K. 26; 1/1—15/12.— 2 not. Gunnar Rudolf Winter Widergren, f. 02, J. K. 27; fr. 16/12.
    Östbo och Västbo härads: Vik. domare Arne Nils Gustaf Schedin, f. 99,J. K. 21; 27/7 — Erik Torsten Vinberg, f. 00, J. K. 23; 14/12—19/12. — Bitr.domare Per Erik Adolf Landén, f. 98, J. K. 22; 1/1—30/6. — Frithiof Folkardvon Scherling, f. 96, J. K. 21; fr. 15/8. — 1 not. Folke Höijer, f. 04, J. K. 24;1/1—30/6. — John Birger Ekberg, f. 02, J. K. 27; fr. 1/7. — 2 not. J. B. Ekberg;1/1—30/6. — Carl Hasselrot, f. 00, J. K. 28; fr. (2/6) 1/7. — Övr. Carl-Erik EinarSterner, f. 01, J. K. 28; fr. 15/7.

 

Kronobergs län.

 

    Östra Värends: Bitr. domare Folke Emanuel Drangel, f. 93, J. K. 20;1/1—37/6. — Sven Axel Martin Nordlund, f. 95, J. K. 19, v. hhvd. 25; fr. 1/7. —
    1 not. Rolf Johan Gillis Ahlström, f. 99, J. K. 25; 1/1—29/2. — Carl VilhelmWaller, f. 00, J. K. 26; fr. ⅓. — 2 not. C. V. Waller; 1/1—29/2. — Jonas Gunnar Wilhelm Ekedahl, f. 01, J. K. 27; fr. (1/1) ⅓.
    Mellersta Värends: 1 not. Per Ferdinand Schörling, f. 91, J. K. 25; 1/1—15/8.— Gustaf P:son Geger, f. 99, J. K. 26; fr. 16/8. — Ingvar Albert Lindell, f. 04,J. K. 25; (1/1) 15/11—29/12. — Övr. Gösta Uno Schirén, f. 04, J. K. 27.
    Västra Värends: 1 not. Yngve Adolf Samuel Kristensson, f. 00, J. K. 26.—2 not. Nils August Nelander, f. 02, J. K. 25. — Övr. Elof Paul Bormann, f. 98,J. K. 27; 1/1—16/8. — Karl Helmer Wilhelm Kindstrand, f. 01, J. K. 27; fr. 17/8.
    Sunnerbo: Vik. domare Torsten Arvid Gullström, f. 94, J. K. 18; 1/7—15/8.— Bitr. domare Emil Bernhard Victor Severin, f. 89, J. K. 13, v. hhvd. 23;1/1—22/5. — Christian Bengt Martin Lembke, f. 00, J. K. 22; 23/5—30/6. — 1 not.Thomas Ludvig Munch af Rosenschöld, f. 99, J. K. 26. — 2 not. Sven ThomasFrans Munch af Rosenschöld, f. 03, J. K. 27.

 

Kalmar län.

 

    Norra och Södra Tjusts härads: 1 not. Otto Henrik Lindvall, f. 99, J. K.25; 1/1—30/9. — Göte Arne Andreas Hammarbäck, f. 00, J. K. 26; fr. 1/10. —2 not. G. A. A. Hammarbäck; 1/1—30/9. — Olof Alfons Berger, f. 02, J. K. 26;fr. 1/10. — Övr. Sture Mauritz Svensson, f. 03, J. K. 27.

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR. 301    Sevede och Tunaläns härads: Vik. domare Arne Nils Gustaf Schedin, f. 99,J. K. 21; 5/3—21/5. — Torsten Arvid Gullström, f. 94, J. K. 18; 30/7—16/9. —1 not. Folke Hägglund, f. 02, J. K. 26. — 2 not. Håkan Magnus Moberg, f. 02,J. K. 27.
    Aspelands och Handbörds härads: 1 not. Erik Waldemar Atterfelt, f. 91,J. K. 25. — 2 not. Ambjörn Olof Lönegren, f. 01, J. K. 27. — Övr. OlofAugust Bergholtz, f. 04, J. K. 27.
    Norra Möre och Stranda härads: Vik. domare Christian Julius Söderström, f. 95, J. K. 22; 29/4—19/5, 27/5—6/6. — 1 not. Nils Trotting, f. 93, J. K.24; 1/1—30/6. — Nils Ludvig August Falk, f. 01, J. K. 25; fr. 1/7. — 2 not.N. L. A. Falk; 1/1—30/6. — Pehr Gustaf Vilhelm Österdahl, f. 04, J. K. 28; fr..1/7. — Övr. Ragnar Karl Villehad Södén, f. 95, J. K. 28; fr. 27/8.
    Södra Möre härads: 1 not. Carl Erik Ahlgren, f. 00, J. K. 22; fr. (21/8) 22/9.
    Ölands: 1 not. Gunnar Isak August Carlesjö, f. 01, J. K. 25. — GunnarHugo Bogren, f. 04, J. K. 26; (6/11) 1/12—12/12.

 

Hallands län.

 

    Hallands läns södra: Vik. domare Johan Hjalmar Torell, f. 82, J. K. 07,v. hhvd. 18; 9/1 — 31/5, 1/6—2/6, 13/6—30/6. — Bitr. domare J. Hj. Torell; fr. 15/8.1 not. Sven Erik Lutteman, f. 02, J. K. 25. — Erik Appelberg, f. 98, J. K. 26.— Övr. Artur Arnström, f. 04, J. K. 26.
    Hallands läns mellersta: 1 not. Hilding Sigfrid Christlieb Herrlin, f. 97,J. K. 25; 1/1—30/4. — Karl Axel Måns Jesper Swedenborg, f. 00, J. K. 26; fr.1/5. — 2 not. K. A. M. J. Swedenborg; 1/1—30/4. — Arne Samuel Rimbert, f.03, J. K. 27; fr. 1/5. — Övr. Torsten Cervin, f. 01, J. K. 27. — Emil WilhelmDalén, f. 04, J. K. 28; fr. 1/6.
    Hallands läns norra: Vik. domare Erik Torsten Vinberg, f. 00, J. K. 23;2/7—4/8. — 1 not. Nils Arvid Samuelson, f. 99, J. K. 25; 1/1—30/6. — KarlEber Lindblad, f. 95, J. K. 25; fr. 1/7. — 2 not. K. E. Lindblad; 1/1—30/6. —Erik Åberg, f. 01, J. K. 27; fr. 1/7. — Övr. Erik Gustaf Svenonius, f. 01, J. K.28; fr. 1/7.

 

Göteborgs och Bohus län.

 

    Askims, Hisings och Sävedals härads: Vik. domare Ivar Conrad HerbertUllman, f. 92, J. K. 17, v. hhvd. 23; 1/1—30/6. (betr. fastighetsregisterarb.) —Arvid Natanael Arbman, f. 82, hovr. ex. 08, v. hhvd. 18; 9/1—31/5. — Bitr.domare Sven Axel Martin Nordlund, f. 95, J. K. 18, v. hhvd. 25; 1/1—30/6. —1 not. Urban Natanael Kihlman, f. 98, J. K. 25; 1/1—31/3. — Birgit Spångberg,f. 00, J. K. 25; 1/4—27/8. — Astrid Maria Holmquist, f. 02, J. K. 26; fr. (1/1) 28/8.— 2 not. B. Spångberg; (1/1) 15/2—31/3. — Erik Gunnar Bomgren, f. 02, J. K.23; (1/1) 15/2—15/5. — Erik Tage Eugen Kilander, f. 02, J. K. 26. — Folke RolfAugust Elfving, f. 03, J. K. 26. — Gustaf Engelhart Gyllenhammar, f. 02, J. K.27; fr. (1/1) 16/5. — Övr. Bo Adolf Knutsson Natt och Dag, f. 00, J. K. 27. —Sven Olof Larsson, f. 05, J. K. 26. — Nils August Hjalmar Swedberg, f. 02,J. K. 27. — Knut Erik Lyngby, f. 98, J. K. 26; 1/1—30/11. — Nils Gustaf Stjernberg, f. 02, J. K. 28. — Helge Viktor Hellekant, f. 02, J. K. 28; fr. 10/4. — RolfJohansson, f. 02, J. K. 28; fr. 1/7. — Åke Wirséen. f. 04, J. K. 28; fr. 1/8. —Ernst Samuel Magnus de Maré, f. 04, J. K. 28; fr. 1/10.
    Inlands: 1 not. Axel Fredrik Herbert Alexandersson, f. 01, J. K. 24; 1/1—30/6.— Sten Erland Lundberg, f. 03, J. K. 26; fr. (1/1) 1/7. — Övr. Erik Eberhard Sauter, f. 02, J. K. 26. — Gunnar Andersson, f. 03, J. K. 28; fr. 15/8.
    Orusts och Tjörns härads: Vik. domare Frithiof Folkard von Scherling,f. 96, J. K. 21; 1/2—21/2. — Christer Fredrik Gemzell, f. 98, J. K. 22; 2/3—31/3,1/12 — Torsten Emanuel Fredriksson, f. 94, J. K. 20; 1/4—30/6. — HaraldWullt, f. 83, J. K. 09, v. hhvd 18; 1/7—30/11. — Rolf Carl Bruno Rosengren, f.98, J. K. 23; 24/10 —7/11, 19/11—30/11. — 1 not. Stig Yngve Randwer Wiberg, f.03, J. K. 25. — 2 not. Henry Fredrik Friberg, f. 02, J. K. 27; 1/1—30/6 (1/7).
    Sunnervikens: 1 not. Nils Oscar Kinnander, f. 00, J. K. 24; 1/1—1/10. —Gunnar Hugo Bogren, f. 04, J. K. 26; 13/8—15/9. — Per Volrat Mikael Koch,

302 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR.f. 02, J. K. 26; fr. 1/10. — 2 not. P. V. M. Koch; 1/1—1/10. — G. H. Bogren;(1/1) 1/10—1/11. — Herman Zetterberg, f. 04, J. K. 28; fr. (6/6) 1/11. — Övr. SvenEskil Lampers, f. 04, J. K. 28; fr. 4/12.
    Norrvikens: 1 not. Karl Algot Verner Wenander, f. 98, J. K. 25; 1/1—30/6.— Janne Emil Nikolaus Westlin, f. 03, J. K. 26; fr. 1/7. — 2 not. J. E. N.Westlin; 1/1—30/6. — Nils Erik Axel Axelsson, f. 04, J. K. 27; fr. 1/7. — Övr.Karl Jakob Edvin Boivie, f. 04, J. K. 28; fr. 1/9.

 

Älvsborgs län.

 

    Marks: 1 not. Otto Albert Nordenfors, f. 98, J. K. 25; 1/1—20/2. — ErikAndreas Hedlund, f. 01, J. K. 25; 21/2—28/11. — Sven Erland Ros, f. 01, J. K.27; fr. 29/11. — 2 not. E. A. Hedlund; 1/1—20/2. — S. E. Ros; (1/1) 21/2 — 28/11. —Helge Georg Oscar Ericsson, f. 04, J. K. 27; fr. (3/9) 29/11. — Övr. Holger JohanGustaf Nyberg, f. 00, J. K. 27; 1/1—15/5. — Erik Frick, f. 04, J. K. 28; fr. 15/11.
    Kinds och Redvägs härads: 1 not. Robert August Hjalmar Magnusson, f. 00,J. K. 25; 1/1—1/4. — Gösta Konrad Tidelius, f. 03, J. K. 25; fr. 1/4. — 2 not.G. K. Tidelius; 1/1 — 1/4. — Sven Birger Helge Sebastian Sjöstrand, f. 98, J. K.26; fr. 1/4. — Övr. Samuel Åseskog, f. 00, J. K. 26.
    Borås: Vik. domare Karl Harry Vilhelm Jacobson, f. 00, J. K. 23; ⅓—29/5. — 1 not. Sigurd Gustaf Wildte, f. 00, J. K. 23; 1/1—29/2. — Arne BertilBergenholtz, f. 02, J. K. 26; fr. ⅓. — 2 not. A. B. Bergenholtz; 1/1—⅓. —Håkan Drake av Hagelsrum, f. 02, J. K. 27; fr. ⅓. — Övr. Carl Otto Björsell, f. 01, J. K. 28; fr. 24/4.
    Vättle, Ale och Kullings härads: 1 not. Lars Ebbe Jacobsson, f. 02, J. K.24; 1/1—30/6. — Carl Erik Täcklind, f. 02, J. K. 26; fr. 1/7. — 2 not. C. E.Täcklind; 1/1—30/6. — Allan Henning Valdemar Grauers, f. 01, J. K. 27; fr. (1/1)1/7 — Övr. Anders Håkan Bjarne Rahm, f. 04, J. K. 27. — Ivar WaldemarMunkegård, f. 97, J. K. 28; fr. 1/7.
    Flundre, Väne och Bjärke härads: Vik. domare Torsten Arvid Gullström,f. 94, J. K. 18; fr. 1/11. — 1 not. Erik Nilsson Genell, f. 98, J. K. 25; 1/1 — 30/6.— Oskar Arne Josefson, f. 02, J. K. 26; fr. 1/7. — 2 not. O. A. Josefson; 1/1—30/6. — Bengt Erik Vilhelm Åkerstedt, f. 03, J. K. 27; fr. (3/1) 1/7. — Övr. PerOlof Lundgren, f. 04, J. K. 28; fr. 8/10.
    Nordals, Sundals och Valbo härads: Vik. domare Gustaf Adolf Ottosson,f. 76, hovr. ex. 05, v. hhvd. 18. — Jean Gustaf Louis Olsson, f. 00, J. K. 22;9/1 —11/1. — 1 not. Georg Herbert Tyko Lundahl, f. 97, J. K. 26. — 2 not.Sune Charles Gustaf Wetterlundh, f. 04, J. K. 25. — Övr. Einar EmanuelWeiss, f. 01, J. K. 26. — Bo Karl Vilhelm Westhall, f. 05, J. K. 28; 1/5 — 31/5.
    Tössbo och Vedbo härads: Vik. domare Nils Johan Carl Thorsten Gislander, f. 99, J. K. 21; ⅓—31/5. — Stig Anders Vilhelm Furster, f. 99, J. K. 22;18/7—30/8, 3/9—30/9. — 1 not. Bertil Wirseen, f. 02, J. K. 25. — 2 not. EdvardTage Levinson, f. 01, J. K. 26. — Övr. Erik Theodor Johansson, f. 97, J. K.28; fr. 7/6.

 

Skaraborgs län.

 

    Vadsbo norra: 1 not. Gustaf Gunnar Collin, f. 97, J. K. 26; 1/1—15/10. —Pontus Einar Holmberg, f. 02, J. K. 27; fr. (1/1) 16/10. — Övr. Sten ErlandChristofer von Hofsten, f. 04, J. K. 27; fr. 20/4.
    Vadsbo södra: Vik. domare Harald Wullt, f. 83, J. K. 09, v. hhvd. 18;1/1—30/6. — Birger Axelsson Lundberg, f. 90, J. K. 16, v. hhvd. 18; fr. 1/7. —1 not. Gustaf Axel Wilhelm Ros, f. 01, J. K. 26. — Övr. Olle Söderström,f. 03, J. K. 28; fr. 1/2.
    Gudhems och Kåkinds härads: 1 not. Per Filip Sebastian Tham, f. 03, J. K.25. — Övr. Nils Henrik Brodén, f. 03, J. K. 26. — Olle Larsson, f. 02, J. K. 27.
    Vartofta och Frökinds härads: 1 not. Sven Gunnar Brundin, f. 01, J. K.25; 1/1—31/10. — Frank Hjalmar Zachau, f. 00, J. K. 26; fr. 1/11. — 2 not. F.Hj. Zachau; 1/1—31/10. — Rolf Johan Engstrand, f. 05, J. K. 27; fr. 1/11.
    Skånings, Vilske och Valle härads: 1 not. Karl-Erik Valfrid Johansson, f.02, J. K. 26. — Anders Magnus Lind, f. 92, J. K. 18; 1/5—30/9. — 2 not. Arne

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR. 303Willgodt Kullgren, f. 01, J. K. 27. — Övr. Erik Harry Högberg, f. 00,J. K. 27.
    Åse, Viste, Barne och Laske härads: 1 not. Olof Alfred Waldenström, f. 00,J. K. 26; 1/1—18/11. — Lars Edvard Waller, f. 03, J. K. 26; fr. 19/11. — 2 not.L. E. Waller; 1/1—18/11. — Bertil Oscar Arvid Thulesson, f. 98, J. K. 26; fr.(1/1) 19/11.
    Kinnefjärdings, Kinne och Kållands härads: 1 not. Carl Philip Sven HugoOssian Raab, f. 01, J. K. 25; 1/1—31/7. — Henrik Birger David Brandt, f. 03,J. K. 25; fr. 1/8. — 2 not. H. B. D. Brandt; 1/1—31/7. — Eric Algot Ljunggren, f. 02, J. K. 27; fr. (1/1) 1/8. — Övr. Lars Axel Gustafsson Bennich, f. 03J. K. 27; fr. 1/6.

 

Hovrätten över Skåne och Blekinge.

 

Blekinge län.

 

    Östra härads: Vik. domare Carl Helge Mathias Heüman, f. 99, J. K. 25;18/5—23/6. — 1 not. Tore Axel Emanuel Högrell, f. 01, J. K. 26. — Övr. NilsPeter Söderström, f. 00, J. K. 27.
    Medelstads härads: 1 not. Sven Ludvig Ingemar Ernberg, f. 97, J. K. 25;1/1—18/4. — Stig Otto Lorentz G:son Kaijser, f. 01, J. K. 25; fr. 18/4. — 2 not.S. O. L. G:son Kaijser; 1/1—18/4. — Birger Roland Rutger Hugo Hedberg, f. 02,J. K. 26; fr. (1/1) 18/4. — Övr. Bengt Ivar Gierup, f. 02, J. K. 28; fr. 10/5.
    Bräkne härads: Vik. domare Sven Axel Rönnqvist, f. 00, J. K. 22; 20/3—31/3 (ägodelningsärenden), 3/4 — 17/4. — 1 not. Gösta Wrede, f. 99, J. K. 24; 1/1—3/4. — Sten Anders Körling, f. 01, J. K. 26; fr. 4/4. — Övr. Hugo MalcolmWennerholm, f. 03, J. K. 27; 1/1—30/6.
    Listers härads: 1 not. Walter Per Ossian Merwün, f. 91, J. K. 25.

 

Kristianstads län.

 

    Ingelstads och Järrestads härads: Vik. domare Per Elis Melander, f. 99,J. K. 23; 24/4—18/6. — 1 not. Arnold Herrlin, f. 99, J. K. 25; 1/1—1/5. — CarlHarry Carlsson, f. 99, J. K. 26; fr. 1/5. — 2 not. C. H. Carlsson; 1/1—1/5. —Gösta Hansson, f. 02, J. K. 26; fr. 1/5. — Övr. Knut Henrik Norström, f. 04,J. K. 25. — Hans Fritiof Thessner, f. 87, J. K. 28; fr. 1/4. — Erik Rosencrantz,f. 02, J. K. 28; fr. 1/6.
    Gärds och Albo härads: 1 not. Knut Bergwall, f. 01, J. K. 24. — 2 not.Curt Gösta Wilhelm Rydén, f. 99, J. K. 26. — Övr. Lage Orvar Samuelsson,f. 01, J. K. 27.
    Villands: Vik. domare Anders Gunnar Lindskog, f. 00, J. K. 24; 1/7—15/8.— 1 not. Nils Ivan Regner, f. 02, J. K. 26. — 2 not. Hans Gustav Carlsson,f. 98, J. K. 28; fr. (19/10) 1/11. — Övr. John Hugo Svensson, f. 99, J. K. 27; 1/1—1/9.
    Östra Göinge: 1 not. Martin Bernhard Malm, f. 00, J. K. 25; 1/1—31/8. —Nils Hugo Viking Nilsson, f. 01, J. K. 26; fr. 1/9. — 2 not. N. H. V. Nilsson;1/1—31/8. — Knut Gunnar Redstam, f. 00, J. K. 27; fr. (1/1) 1/9. — Övr. Johannes Henrik Törnvall, f. 98, J. K. 28; fr. 5/6.
    Västra Göinge: Bitr. domare Ture Johan Molt, f. 90, J. K. 16, v. hhvd.21. — 1 not. Nils Nyström, f. 00, J. K. 24; 1/1—30/9. — Folke Andersson, f. 00,J. K. 25; fr. 1/10. — 2 not. Axel Möller, f. 01, J. K. 25; 1/1—29/2. — F. Andersson; (1/1) 1/3—30/9. — Torsten Huldén, f. 03, J. K. 27; fr. (1/1) 1/10. — Övr.Göthe Liedholm, f. 04, J. K. 27. — Jarl Fröberg, f. 04, J. K. 28; fr. 5/6.
    Norra Åsbo härads: 1 not. Otto Anders Fredrik Schell, f. 01, J. K. 25. —2 not. Karl Erik Ferdinand Ardhe, f. 99, J. K. 26. — Övr. Gunnar OttoEurenius, f. 05, J. K. 27; fr. 4/1.
    Södra Åsbo och Bjäre härads: 1 not. Ernst Georg Uddenberg, f. 93, J. K.19; 1/1—31/3. — Nils Gustaf Rudolf Lindh, f. 00, J. K. 26; fr. 1/4. — 2 not.N. G. R. Lindh; 1/1—31/3.— Bengt Jacob Linders, f. 04, J. K. 26; fr. (1/1) 1/4. —Övr. Helge Axel Scholander, f. 93, J. K. 26. — Erik Skoglund, f. 03, J. K. 28;fr. 28/8. — Henning Valfrid Nilsson, f. 05, J. K. 28; fr. 20/12.

304 RÄTTSBILDA DE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR.Malmöhus län.

 

    Oxie och Skytts härads: Bitr. domare Louis Wilhelm Casper Ehrenborg,f. 89, J. K. 16, v. hhvd. 19; 1/1—28/9. — Carl Helge Mathias Heüman, f. 99,J. K. 25; fr. 29/9. — 1 not. Nils Hjalmarsson Grafström, f. 01, J. K. 23; 1/1—30/4. — Tore Sven Pål Svenby, f. 02, J. K. 25; fr. 1/5. — 2 not. T. S. P. Svenby;1/1—30/4. — Frans Karl Ivar Öhman, f. 03, J. K. 27; fr. 1/5. — Övr. SigurdKristian Ljunggren, f. 96, J. K. 25; 1/1—1/11. — Erik Reinhold Witthoff, f. 99,J. K. 26. — Hans Arnold Johansen, f. 93, J. K. 27. — Erik Johan TheodorEriksson, f. 01, J. K. 28; fr. 2/4. — Evert A. H. Persson, f. 05, J. K. 28; fr. 28/9.— Axel Ehrenfrid Harald Molin, f. 05, J. K. 28; fr. 28/8. — Alvar VilhelmEkstrand, f. 02, J. K. 28; fr. 15/6. — Hans Fredrik Troil Ramel, f. 03, J. K.28; fr. 19/11.
    Torna och Bara härads: Vik. domare Per Elis Melander, f. 99, J. K. 23;27/2—5/4, 30/7—29/8 samt 2:dra sammanträdet av hösttinget. — Anders GunnarLindskog, f. 00, J. K. 24; fr. 12/11 (fastighetsregistret). — 1 not. Claes Lindskog, f. 01, J. K. 24; 1/1—30/6. — Sten Lindskog, f. 03, J. K. 26; fr. 1/7. — 2not. S. Lindskog; 1/1—30/6. — Bo Vilhelm Pfannenstill, f. 03, J. K. 27; fr. (1/1)1/7. — Övr. Hans Ingemansson, f. 05, J. K. 28; fr. 1/6. — Yngve Hansson, f.04, J. K. 28; fr. 1/11.
    Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads härads: Vik. domare Anders GunnarLindskog, f. 00, J. K. 24; 1/9—24/9, 30/9—24/10. — 1 not. Axel Fredrik Björnberg, f. 02, J. K. 25; 1/1—31/3. — Stig Yngve Bertil Axelson Salomon, f. 03,J. K. 24; fr. (1/1) 1/4. — 2 not. Sten Anders Körling, f. 01, J. K. 26; 1/1—31/3. —Gösta Jacobsson, f. 04, J. K. 27; fr. (1/1) 1/4. — Övr. Gustaf Elis Nilsson Almqvist, f. 00, J. K. 27; 1/1—29/2. — Sven Haglund, f. 03, J. K. 27; 10/3—15/8. —Hans Gustaf Carlsson, f. 98, J. K. 28; 3/7—15/10. — Lars Gunnar Ohlsson, f. 05,J. K. 28; fr. 8/10.
    Färs härads: 1 not. Ernst Hugo Frithiof Hederström, f. 98, J. K. 25. —2 not. Axel Bernhard Gottfrid Möller, f. 01, J. K. 24. — Övr. Kurt ErnstWulff, f. 06, J. K. 28; 2/2—10/6. — Axel Gunnar Isaksson, f. 03, J. K. 28; fr. 17/9.
    Frosta och Eslövs: Bitr. domare Carl Ebbe Hugosson Hernlund, f. 91,J. K. 15, v. hhvd. 21. — Carl Birger Gustaf Borgström, f. 02, J. K. 24; 1/1—29/2.— Erik Åke Lars Viktor Thomasson, f. 01, J. K. 25; ¼—31/5. — Otto RobertWangson, f. 93, J. K. 24; 29/9—30/11. — 1 not. Carl Johan Magnus Bertil Wickman, f. 01, J. K. 23; 1/1—20/2. — Göthe Emanuel Gordon Nilsen, f. 01, J. K.24; 20/2—5/6. — O. R. Wangson; 6/6—28/9. — Sven Sigurd Norrsell, f. 02, J. K.26; fr. 29/9. — 2 not. G. E. G. Nilsen; 1/1—19/2. — O.R.Wangson; (1/1) 20/2—5/6.— S. S. Norrsell; (1/1) 6/6—28/9. — Rohl Båth, f. 03, J. K. 26; fr. (1/1) 29/9. —Övr. Nils Falk f. 01, J. K. 27. — Albert Hans Hansson, f. 02, J. K. 27 ; fr. ½. —Knut Anders Tofft, f. 03, J. K. 28; fr. 1/6. — Curt Valter Bergström, f. 04, J. K.28; fr. 16/10. — Otto Trued Norell, f. 02, J. K. 27; fr. 28/9. — Helge Ericsson,f. 04, J. K. 27; 26/3—31/8. — Axel Isaksson, f. 03, J. K. 28; 24/4—15/9. — YngveSedenius, f. 03, J. K. 28; 13/4—13/10.
    Rönnebergs, Onsjö och Harjagers: Bitr. domare Carl August Davidsson,f. 99, J. K. 23; 1/1—31/8. — Ernst Hugo Nohrlander, f. 92, J. K. 15, v. hhvd.23; fr. 1/9. — 1 not. Sture Reinhold Jönsson, f. 01, J. K. 24; 1/1—30/6. — NilsOlle Larsson, f. 93, J. K. 25; fr. 1/7. — 2 not. N. O. Larsson; 1/1—30/6. —Gösta Otto Verner Lindman, f. 89, J. K. 25; fr. (1/1) 1/7. — Övr. Emil SigurdRyde, f. 04, J. K. 25. — Baltzar Vult von Steyern, f. 00, J. K. 27; 1/1—31/8. —Olof Ragnar Julius Laurin, f. 03, J. K. 28; fr. 1/6. — Bo Leonard Nordström,f. 03, J. K. 28; fr. 5/11.
    Luggude härads: Vik. domare Sven Axel Rönnqvist, f. 00, J. K. 22; 3/9—17/10. — 1 not. Wilhelm Ivan Pehrsson, f. 99, J. K. 25; 1/1—31/3. — ElamWihlgott Tunhammar, f. 03, J. K. 25; fr. 1/4. — 2 not. E. W. Tunhammar;1/1—31/3. — Karl Gustav Gårdmark, f. 03, J. K. 27; fr. (1/1) 1/4. — Övr.Hugo Magnus Digman, f. 05, J. K. 27. — Eric Albert Andersson, f. 04, J. K.27. — Nils Albert Georg Nilsson, f. 02, J. K. 28; fr. 20/2.