Högsta domstolen. K. M:t har d. 3 aug. 1929 till justitieråd (i ledigheten efter presidenten Högstedt, se nedan notisen om kammarrätten) utnämnt regeringsrådet Johannes Natanael Gärde.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har d. 20 juni 1929 förordnat hovrättsråden i Göta hovrätt Karl Hellmuth Wöhler samt i Svea hovrätt Torsten Petersson och Paul Poss ävensom assessorn i sistnämnda hovrätt Bengt Scherdin att fr. o. m. d. 1 juli t. v. t. o. m. d. 31 dec. 1929 med egna rotlar tjänstgöra såsom revisionssekreterare.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    d. 14 juni 1929 till assessor vid hovrätten över Skåne och Blekinge förordnat e. o. notarien vid samma hovrätt Carl Gustaf Ingemar Hellquist,
    d. 3 aug. 1929 beviljat hovrättsrådet i Svea hovrätt Nils Georg Johan Lagerbielke avsked från hovrättsrådsämbetet fr. o. m. d. 14 aug. 1929,
    s. d. beviljat sekreteraren vid Göta hovrätt Gustaf Magnus Fagerberg avsked från sekreterartjänsten fr. o. m. d. 23 sept. 1929.
    Hovrätten över Skåne och Blekinge har d. 26 juli 1929 till fiskal utnämnt assessorn Olof Alsén.

 

    Krigshovrätten. K. M:t — som i samband med beviljande av avsked för hovrättsrådet Lagerbielke jämväl entledigat honom från förordnande att vara ordförande i krigshovrätten — har d. 15 aug. 1929 förordnat hovrättsrådet i Svea hovrätt Anders Renström att fr. o. m. d. 8 sept. 1929 t. v. till utgången av samma år vara ordförande i krigshovrätten.

 

    Kammarrätten. K. M:t har d. 5 juli 1929 utnämnt och förordnat justitierådet Karl Henrik Mauritz Högstedt att fr. o. m. d. 1 aug. 1929 vara president i kammarrätten.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    d. 14 juni 1929 beviljat häradshövdingen i Fryksdals härads domsaga Ernst Fredrik Nicolaus von Sydow och häradshövdingen i Västra Göinge domsaga Ernst Mauritz Håkanson avsked från deras häradshövdingämbeten von Sydow fr. o. m. d. 20 och Håkanson fr. o. m. d. 27 juni 1929,
    s. d. tillagt e. o. notarien vid Svea hovrätt Johan Birger Björklöf vicehäradshövdings namn.
    Hovrätten över Skåne och Blekinge har d. 26 juli 1929 å förslag till återbesättande av häradshövdingämbetet i Västra Göinge domsaga uppfört vice häradshövdingarna Johan Hjalmar Torell, Ture Johan Molt och David Gunnar Lundström i nu nämnd ordning.

 

    Biträdande domare. K. M:t har nedannämnda dagar förordnat, att biträdande domare skola under nedan angivna tider vara anställda i följande domsagor:
    d. 15 mars 1929 i Askims, Västra och Östra Hisings samt Sävedals häradsdomsaga under tiden 1 april 1929—30 juni 1930,
    d. 12 april 1929 i en var av Sollentuna och Färentuna härads, Södertörns, Uppsala läns södra, Oppunda och Villåttinge härads, Falu, Ovansiljans, Jämtlands norra och Västerbottens norra domsagor under hela budgetåret 1929/1930, d. 24 maj 1929 i en var av Tveta, Vista och Mo härads samt Östra Värends domsagor under hela budgetåret 1929/1930, i Hallands läns södra domsaga under tiden 15 aug.—31 dec. 1929 och i Sunnerbo härads domsaga under förra halvåret 1930,

NOTISER. 479    d. 14 juni 1929 i en var av Ingelstads och Järrestads härads, Oxie och Skytts härads samt Rönnebergs, Onsjö och Harjagers domsagor under hela budgetåret 1929/1930.
    Vidare har K. M:t d. 24 maj 1929, efter framställning av Göta hovrätt, förklarat bestämmelserna i 2 § andra stycket av kungörelsen d. 14 juni 1928 (nr 188) ang. assessors i hovrätt tjänstgöring vid underdomstol å landet icke utgöra hinder för hovrätten att meddela assessorn vid hovrätten Sten Vallquist förordnande å biträdande domarbefattningen i Askims m. fl. härads domsaga.