Dödsfall. Häradshövdingen Gustaf Adolf Skotte avled i Örnsköldsvik 1 nov. 1928. Född i Nysätra i Västerbottens 1. 1862, avlade S. studentex. i Uppsala 1882 och fyra år senare hovrättsex. i samma stad. Efter tingstjänstgöring utnämndes S. till vice häradshövding 1889. 1900 utnämndes S. till häradshövding i Nätra och Nordingrå doms.
    Advokaten Hugo Ragnar Svanfeldt avled i Jönköping 12 nov. 1928. S. var född i Söderköping 1894. Han blev 1914 student i Växjö och avlade 1920 jur. kand.-ex. i Sthm. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Jönköping. Sedan 1925 var han ledamot av Sveriges advokatsamfund.
    F. d. borgmästaren Sven Radhe avled 23 dec. 1928 i Uppsala. R. föddes 1848 i Uddevalla. Han blev student 1866 i Lund och avlade där 1872 hovrättsexamen. 1875 utnämndes han till vice häradshövding. Sedermera tjänstgjorde R. i rådhusrätten i Uppsala och blev där brottmålsrådman 1879, civilrådman 1881 och borgmästare 1884. Från sistnämnda befattning avgick han med pension 1915. R. anlitades i åtskilliga kommunala och enskilda värv.
    Borgmästaren Fredrik Christian Sörensen avled i Arboga 2 jan. 1929. S. var född i Lund 1864. Han blev student där 1882 och avlade 1889 hovrättsexamen. Till vice häradshövding utnämndes S. 1892. Följande år började han tjänstgöra såsom ombudsman hos Varberg—Borås järnv.-ab. 1894 blev han förste rådman i Varberg, och 1900 valdes han till borgmästare i Arboga. S. anförtroddes dessutom kommunala och enskilda uppdrag.