Tjänstlediga häradshövdingar och vattenrättsdomare. Följande ordinarie häradshövdingar åtnjuta längre tjänstledighet.
    Under Svea hovrätt: C. E. Bengtsson, greve H. Hamilton och N. Quennerstedt (samtliga vattenrättsdomare). Th. Borell är statsråd, N. Johansson är tjänstledig på grund av sjukdom och N. Wihlborg för fullgörande av offenligt uppdrag.
    Under Göta hovrätt: H. von Sydow och K. F. Appelberg (vattenrättsdomare) samt T. Colleen (partiell ledighet för uppläggande av fastighetsböcker). Dessutom åtnjuta under riksdagstiden ledamöterna av riksdagens första kammare K. F. Mellén, K. J. D. Schlyter och A. Åkerman erforderlig ledighet.
    Under hovrätten över Skåne och Blekinge: Under riksdagstiden åtnjuter ledamoten av första kammaren I. Öhman för utövande av uppdraget såsom riksdagsman erforderlig ledighet.

 

    Vice häradshövdingarnas tjänstgöring. Av vice häradshövdingarna under Svea hovrätt tjänstgöra för närvarande: såsom vikarier för häradshövdingar: O. E. Karlsson i Västernärkes domsaga (hhvdgn vattenrättsdomare), K. G. Jancke i Medelpads östra domsaga (hhvdgn vattenrättsdomare), T. R. A. Brandt i Stockholms läns västra domsaga (hhvdgn statsråd), F. Wiberg i Kalix domsaga (hhvdgn vattenrättsdomare), T. C. J. Sundström i Luleå domsaga (hhvdgn tjl. på grund av sjukdom) och P. Grufman i Norra Hälsinglands domsaga (hhvdgn tjl. för fullgörande av offentligt uppdrag); såsom biträdande domare: B. Jacobsson, E. G. Young, C J. von Essen, H. Fagerström och L. O. Tillner, såsom vattenrättssekreterare L. A. L. Almqvist vid Österbygdens och K. F. Pfeiffer vid Norrbygdens vattendomstol; H. O. Beckman innehar förordnande såsom särskild vattenrättssekreterare vid Västerbygdens vattendomstol.
    E. o. notarierna (med vice häradshövdings titel) A. Swartling, E. Turén och N. O. Bärnheim tjänstgöra, Swartling och Turén såsom biträdande domare samt Bärnheim såsom t. f. domhavande i Nätra och Nordingrå domsaga.
    Av vice häradshövdingarna under Göta hovrätt tjänstgöra för närvarande såsom vikarier för häradshövdingar: H. Torell i Hallands läns södra domsaga (hhvdgn riksdagsman), G. Glifenberg i Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds domsaga (hhvdgn vattenrättsdomare) och E. Severin i Nordals, Sundals och

96 NOTISER.Valbo domsaga (hhvdgn vattenrättsdomare); såsom biträdande domare: B. Lundberg, samt såsom vattenrättssekreterare: J. Wandén vid Söderbygdens och G. Lundström vid Västerbygdens vattendomstol.
    Av vice häradshövdingarna under hovrätten över Skåne och Blekinge uppehåller J. Molt häradshövdingämbetet i Oxie och Skytte domsaga (hhvdgn riksdagsman) samt äro E. Hernlund och H. Nohrlander biträdande domare.