Vattendomstolarna. K. M:t har
    d. 15 nov. 1929 på därom gjord ansökning entledigat vice häradshövdingen Johan Wandén från honom meddelat förordnande att t. v. intill utgången av år 1930 vara vattenrättssekreterare vid Söderbygdens vattendomstol;
    d. 22 nov. 1929 förordnat t. f. fiskalen vid Svea hovrätt Nils Gudmund Welinder att f. o. m. d. 1 jan. 1930 t. o. m. d. 31 dec. 1931 vara vattenrättssekreterare vid Norrbygdens vattendomstol;
    d. 31 dec. 1929 förordnat vice häradshövdingen Lars Olof Tillner att f. o. m. d. 1 jan. 1930 t. v. t. o. m. d. 31 dec. 1931 vara vattenrättssekreterare vid Söderbygdens vattendomstol;
    d. 9 jan. 1930 på därom gjord ansökning entledigat vice häradshövdingen David Gunnar Lundström från honom meddelat förordnande att t. v. intill utgången av år 1930 vara vattenrättssekreterare vid Västerbygdens vattendomstol.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har d. 16 nov. 1929 till häradshövding i Ångermanlands södra domsaga utnämnt revisionssekreteraren Sigurd Odéen f. o. m. d. 1 dec. 1929.
    Vidare har K. M:t — som d. 10 maj 1929 förordnat, att Nätra och Nordingrå domsaga skall f. o. m. d. 1 jan. 1930 uppdelas å Ångermanlands södra samt Själevads och Arnäs domsagor, den senare därefter benämnd Ångermanlands norra domsaga — d. 22 nov. 1929 till häradshövding i sistnämnda domsaga transporterat och förordnat häradshövdingen i Själevads och Arnäs domsaga Anders Daniel Hult.
    K. M:t har d. 20 dec. 1929 till häradshövding Västerbottens norra domsaga utnämnt vice häradshövdingen Folke Wiberg och i Norrvikens domsaga revisionssekreteraren Jan Wilhelm Smith, båda f. o. m. d. 1 jan. 1930.
    K. M:t har d. 7 nov. 1929 förordnat, att Västerbottens mellersta domsagas kansli skall t. v. vara förlagt till Robertsfors' municipalsamhälle inom Bygdeå socken av Nysätra tingslag.

 

    Förslag till häradshövdingämbete. Svea hovrätt har på förslag till ledigt häradshövdingämbete uppfört
    dels d. 13 dec. 1929 i Nyköpings domsaga vice häradshövdingarna Johan Hjalmar Torell, Folke Wiberg och Torsten Robert Alexander Brandt i nu nämnd ordning och i Medelpads västra domsaga vice häradshövdingarna Folke Wiberg och Johan Wandén i nu nämnd ordning;
    dels d. 20 dec. 1926 i Oppunda och Villåttinge härads domsaga vice häradshövdingarna Johan Hjalmar Torell, Lennart Axel Ludvig Almqvist och Torsten Robert Alexander Brandt i nu nämnd ordning.