Tjänstlediga häradshövdingar och vattenrättsdomare. Följande ordinarie häradshövdingar åtnjuta längre tjänstledighet.
    Under Svea hovrätt: C. E. Bengtsson, greve H. Hamilton och N. Quennerstedt (samtliga vattenrättsdomare) ävensom S. Odéen (sekr. hos 1927 års skogssakkunniga för Lappmarken), Th. Borell är statsråd och N. Johansson är tjänstledig på grund av sjukdom.
    Under Göta hovrätt: H. von Sydow och K. F. Appelberg (vattenrättsdomare), J. Smith (t. f. rev.-sekr.) samt S. Bellinder (förordn. att verkställa undersökn. i anl. av vissa sparbankers obestånd). Därjämte åtnjuta under riksdagstiden ledamöterna av riksdagens första kammare K. F. Mellén och A. Åkerman erforderlig ledighet.
    Under hovrätten över Skåne och Blekinge: Under riksdagstiden åtnjuter ledamoten av första kammaren I. Öhman för utövande av uppdraget såsomriksdagsman erforderlig ledighet.

 

    Vice häradshövdingarnas tjänstgöring. Av vice häradshövdingarna under Svea hovrätt tjänstgöra för närvarande: såsom vikarier för häradshövdingar T. R. A. Brandt i Sthms 1. västra doms. (hhvdn statsråd), B. Jacobsson i Västernärkes doms. (hhvdn vattenrättsdomare) och T. C. J. Sandström i Kalix doms. (hhvdn vattenrättsdomare); såsom biträdande domare E. G. Young, C. J. von Essen, K.-F. Pfeiffer och H. Fagerström; såsom vattenrättssekreterare L. Almqvist vid Österbygdens vattendomstol, H. O. Beckman vid Västerbygdens vattendomstol och L. O. Tillner vid Söderbygdens vattendomstol. Vice häradshövdingen P. Grufman förestår Hedemora norra doms. under vakans. E. o. notarierna (med vice häradshövdings namn) A. Swartling, E. Turén,N. O. Bärnheim och B. Björklöf tjänstgöra såsom biträdande domare.
    Av vice häradshövdingarna under Göta hovrätt tjänstgöra för närvarande såsom vikarier för häradshövdingar H. Torell i Hallands 1. södra doms. (hhvdn riksdagsman), G. Glifenberg i Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds doms. (hhvdn vattenrättsdomare), J. Wandén i Tössbo och Vedbo härads doms. (hhvdn riksdagsman), B. Lundberg i Norrvikens doms. (hhvdn t. f. rev.-sekr.) och E. Severin i Nordals, Sundals och Valbo härads doms. (hhvdn vattenrättsdomare). G. Lundström är vattenrättssekreterare vid Västerbygdens vattendomstol.
    Av vice häradshövdingarna under hovrätten över Skåne och Blekinge är J. Molt t. f. rev.-sekr. E. Hernlund tjänstgör såsom e. o. assessor i hovrätten och H. Nohrlander såsom biträdande domare.

 

    Nu tjänstgörande biträdande domare. Såsom biträdande domare tjänstgöra under första halvåret 1929:
    I Sollentuna och Färentuna härads doms. v. häradshövd. K.-F. Pfeiffer; i Södertörns doms. v. häradshövd. E. G. Young; i Uppsala 1. södra doms. v. häradshövd. H. Fagerström; i Oppunda och Villåttinge härads doms. e. o. notarien v. häradshövd. N. O. Bärnheim; i Falu doms. e. o. notarien v. häradshövd. A. Swartling; i Ovansiljans doms. e. o. notarien v. häradshövd. E. Turén; i Jämtlands norra doms. v. häradshövd. C. J. von Essen; i Västerbottens norra doms. e. o. notarien v. häradshövd. B. Björklöf; såsom chef för inskrivningsavdelningen i Södra Roslags doms. e. o. notarien R. Ljungwaldh;
    i Tveta, Vista och Mo doms. e. o. notarien Erik Ekstedt; i Östra Värends doms. e. o. notarien Erik Vinberg; i Askims, Östra och Västra Hisings samt Sävedals doms. assessorn S. Vallquist; i Sunnerbo doms. e. o. notarien M. Lembke;
    i Ingelstads och Järrestads doms. v. häradshövd. H. Nohrlander; i Oxie och Skytts doms. e. o. notarien Maths Heüman; i Torna och Bara doms. e. o.

112 NOTISER.notarien T. Munck af Rosenschöld; i Frosta och Eslövs doms. e. o. notarien Y. Kristensson och i Rönnebergs, Onsjö och Harjagers doms. e. o. notarien G. Lindskog.