Dansk Lovregister, utarbetat av høiesteretsdommer V. TOPSØE-JENSEN, av vilket den år 1928 utgivna första upplagan (se Sv. J. T. 1928 s. 579) utgått ur bokhandeln, har utkommit i ny upplaga (Khvn 1929. Gad. 216 s. Kr. 8.00). I denna hava upptagits författningar t. o. m. utgången av oktober 1929.