Dödsfall. F. rådmannen Ernst Gustaf Ribbing avled i Sundsvall 8 mars 1930. R. var född i Fuxerna i Älvsborgs l. 1854. Han blev student i Uppsala 1875 och avlade där 1885 hovrättsex. Sedan han efter domsagotjänstgöring utnämnts till vice häradshövding 1889 och börjat tjänstgöra hos rådhusrätten i Sundsvall, blev han där 1891 stadsnotarie och 1895 rådman, vilken befattning han 1924 lämnade vid uppnådd pensionsålder.

 

0 — Svensk Juristtidning 1930.

306 NOTISER.    Häradshövdingen Hans Antipas Christenson avled 14 mars 1930. Född 1868 i Asmundtorp i Malmöhus l., avlade han studentex. i Lund 1887 och hovrättsex. där 1892. Efter tjänstgöring i domsaga och såsom adjungerad ledamot av hovrätten över Skåne och Blekinge, utnämndes han 1910 till häradshövding i Mellansysslets domsaga. Från 1915 var han jämväl krigsdomare vid Värmlands regemente. Honom anförtroddes också kommunala och andra förtroendeuppdrag, bl. a. ledamotskap av stadsfullmäktige i Karlstad.
    Häradshövdingen Otto Carl Johan Hanson avled i Vimmerby 17 mars 1930. H. var född i Landskrona 1869, blev student i Lund 1889 och avlade hovrättsex. där 1893. Åren 1898—1902 var han rådman i Sölvesborg, tjänstgjorde därefter i domsaga och såsom adjungerad ledamot av hovrätten över Skåne och Blekinge samt utnämndes 1912 till häradshövding i Sevede och Tunaläns domsaga.