Finlands universitet. Ordinarie professorer vid den juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet äro: O. Hj. Granfelt, professor i processrätt, universitetets prorektor, f. 1874, utnämnd till professor 1909 samt — efter att hava beklätt justitierådsämbete — för andra gången 1921, undervisningsspråket svenska; A. A. Tulenheimo, professor i straffrätt, universitetets rektor, f. 1879, professor 1919, undervisningsspråket finska; K. S. Willgren, professor i förvaltningsrätt, prodekanus, f. 1865, professor 1922, undervisningsspråket svenska; L. A. Cederberg, professor i handelsrätt, dekanus, f. 1881, professor 1924, undervisningsspråket finska; B. A. Sjöström, professor i processrätt, f. 1879, professor 1925, undervisningsspråket finska; W. I. F. Tavaststjerna, professor i civilrätt, f. 1879, professor 1927, undervisningsspråket finska; B. A. Sundström, professor i straffrätt, f. 1890, professor 1927, undervisningsspråket finska; E. Kaila, professor i romersk rätt och internationell privaträtt samt juridisk encyklopedi, f. 1885, professor 1929, undervisningsspråket finska; K. Haataja, professor i ekonomisk rätt, f. 1881, professor 1929, undervisningsspråket finska. — Professurerna i folkrätt och i statsrätt samt parallellprofessurerna i civilrätt, i förvaltningsrätt och i ekonomisk rätt äro vakanta.
    Vid juridiska fakulteten finnes en fast extra-ordinär professur i rättshistoria. Denna innehaves av E. H. Estlander, f. 1870, utnämnd 1908, undervisningsspråket svenska.
    Adjunkter vid fakulteten äro: V. A. Hernberg, civilrätt, f. 1869, adjunkt 1924, föreläser å finska och svenska; samt S. R. Björksten, offentlig rätt, f. 1897, adjunkt 1926, föreläser å finska och svenska. — Vakanta äro en adjunktur i nationalekonomi samt en i process- och straffrätt.
    Fakulteten har 3 docenter, nämligen: A. I. Caselius, civilrätt, f. 1893, docent 1926, undervisar å finska; A. Alanen, straffrätt, f. 1894, docent 1927, föreläser å finska; R. E. Hemmer, rättshistoria, f. 1891, docent 1928, föreläser å svenska.
    Ordinarie professorer vid den statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi äro: A. W. Gadolin, professor i privaträtt med allmän rättslära, dekanus. f. 1868, professor 1921; G. A. Montgomerg, professor i nationalekonomi med finansvetenskap, f. 1889, professor 1924. — Professurerna i statsrätt och folkrätt samt i statskunskap och statistik äro lediga.
    Undervisningsspråket vid Åbo Akademi är svenska.
 

O. Hj. G.