Finansdepartementet. K. M:t har d. 3 okt. 1930 förordnat revisionssekreteraren Torsten Petersson att fr. o. m. d. 18 i samma månad vara byråchef för lagärenden i departementet.

 

    Högsta domstolen. K. M:t har d. 31 okt. 1930 utnämnt och förordnat hovrättsrådet i Svea hovrätt Nils Vult von Steyern att fr. o. m. d. 17 nov. 1930 vara justitieråd.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    d. 20 sept. 1930 förordnat e. o. notarierna vid Svea hovrätt Hans Fredrik Knagenhielm Karlsson och Hans Krumlinde att vara assessorer vid samma hovrätt;
    d. 3 okt. 1930 utnämnt och förordnat assessorerna vid Svea hovrätt Per Santesson och Fredrik Wilhelm Killander att vara hovrättsråd i samma hovrätt, Killander fr. o. m. d. 18 i samma månad, samt tillika förklarat, att Santessons utnämning icke skall föranleda rubbning i hans förordnande d. 13 sept. 1929 att vara ledamot för lagärenden i justitiedepartementet;
    d. 11 okt. 1930 dels utnämnt och förordnat assessorn vid Göta hovrätt Pehr Gustaf Lindström att vara hovrättsråd i samma hovrätt dels ock förordnat e. o. notarien vid hovrätten över Skåne och Blekinge Ebbe Samuel Dymling att vara assessor vid denna hovrätt;
    d. 7 nov. 1930 utnämnt och förordnat assessorn vid Svea hovrätt Gunnar Hagendahl att fr. o. m. d. 1 dec. 1930 vara hovrättsråd i hovrätten.

 

    Krigshovrätten. K. M:t har d. 7 nov. 1930 förordnat översten frih. Carl Gustaf af Wetterstedt att fortfarande fr. o. m. d. 1 jan. 1931 under tre år vara militär ledamot i krigshovrätten samt översten Carl August Tersmeden att fortfarande fr. o. m. sistnämnda dag under tre år, vid förfall för den armén tillhörande militära ledamoten i krigshovrätten, i hans ställe där inträda.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har
    d. 24 okt. 1930 förordnat häradshövdingen i Oppunda och Villåttinge härads domsaga Albert Brycker att fr. o. m. d. 1 nov. 1930 t. o. m. d. 31 dec. 1931 vara vattenrättsdomare vid Västerbygdens vattendomstol;
    d. 31 okt. 1930 förordnat biträdande vattenrättssekreteraren vid Västerbygdens vattendomstol Nils Lindberg att fr. o. m. d. 1 nov. 1930 tills vidare t. o. m. d. 31 dec. 1931 vara vattenrättssekreterare vid nämnda vattendomstol;
    d. 7 nov. 1930 förordnat jur. kand. Johannes Olof Valdemar Gadd och lantbruksingenjören Karl Johan Elfström att fortfarande fr. o. m. d. 1 jan. tills vidare t. o. m. d. 31 dec. 1931 vara, Gadd vattenrättssekreterare vid Mellanbygdens vattendomstol och Elfström vattenrättsingenjör vid Söderbygdens vattendomstol.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    d. 12 sept. 1930 beviljat häradshövdingen i Rönnebergs, Onsjö och Harjagers domsaga Hugo Warmark avsked fr. o. m. d. 16 sept. 1930;
    d. 20 sept. 1930 beviljat häradshövdingen i Hallands läns södra domsaga Assar Åkerman avsked fr. o. m. d. 29 okt. 1930;
    d. 24 okt. 1930 utnämnt och förordnat v. häradshövdingen Ebbe. Hernlund att fr. o. m. d. 1 nov. 1930 vara häradshövding i Västerbottens södra domsaga.