Dödsfall. Advokaten Nils Teodor Emanuel Lönnerblad avled 9 jan. 1931. Han var född i Falköping 1866 och avlade i Uppsala studentex. 1885 och fil. kand. ex. 1890 samt i Lund hovrättsex. 1895. Efter tingstjänstgöring m. m. ägnade han sig åt advokatverksamhet först i Sthm och sedan 1920 i Alingsås. 1928 blev han ledamot av Sveriges advokatsamfund.
    Hovrättsrådet Hugo Zellerberg avled i Jönköping 13 jan. 1931. Född i Uddevalla 1863, avlade Z. studentex. i Uppsala 1881 och jur. u. kand. ex. där 1888. Han utnämndes till vice häradshövding 1891 och tjänstgjorde därefter i Göta hovrätt, där han blev fiskal 1898, assessor 1899 och hovrättsråd 1910.
    F. d. borgmästaren Göran Wilhelm Skytte avled i Malmö 15 jan. 1931. S. var född i Hammarö, Värmlands l., 1849. Han blev student i Uppsala 1869 och avlade där hovrättsex. 1872. Till vice häradshövding utnämndes han 1875. Han valdes till rådman i Malmö 1879 och till borgmästare där 1904. Han kvarstod i detta ämbete till 1918. Under åren 1891—96 tillhörde han riksdagens andra kammare.
    F. d. civilrådmannen Sven Casper Bring avled i Uppsala 30 jan. 1931. B. var född i Lund 1842. Han avlade jur. u. kand. ex. i Uppsala 1868 och utnämndes 1870 till vice häradshövding. Åren 1875—87 var han länsnotarie i Uppsala län samt åren 1875—84 tillika sekr. och kamrer hos länets landsting. Sistnämnda år utnämndes han till civilrådman i Uppsala, vilket ämbete han lämnade 1910. B. var litterärt verksam såsom översättare och lexicograf. En av honom verkställd översättning av Dantes Divina commedia har belönats med Letterstedtska priset.
    F. d. häradshövdingen Adolf Mathias von Proschwitz avled i Årjäng, Värmlands l., 17 febr. 1931. Han var född i Hjärtum i Bohuslän 1849 samt avlade studentex. i Lund 1871 och hovrättsex. där 1876. Han utnämndes 1879 till vice häradshövding och 1887 till häradshövding i Luleå doms., varifrån han 1899 erhöll transport till Nordmarks doms. Sistberörda ämbete lämnade han vid uppnådd pensionsålder.
    Assessorn Gustaf Martin Fredrik Björck avled i Göteborg 20 febr. 1931. Född därstädes 1878, avlade han studentex. i Lund 1898 och hovrättsex. där 1905. Han började 1910 tjänstgöra vid rådhusrätten i Göteborg och befordrades därtill assessor 1919.

 

    Ny justitieminister i Norge. Sedan justitieministern i Mowinckels regering høiesterettsadvokat Haakon Evjenth av hänsyn till sin privata verksamhet begärt avsked, utnämndes d. 21 nov. 1930 høiesterettsadvokat Arne Toralf Sunde till hans efterträdare. Statsrådet Sunde är född 1883, officer 1905, jur. kand. 1911, høiesterettsadv. 1922. Sunde drev en tid statsvetenskapliga studier i Paris och blev militärattaché vid norska legationen därstädes 1916. Åren 1917 — 1920 var han knuten till Elektrokemisk Industri och var samma år sekr. i Statens Finansråd. Efter att ytterligare bl. a. hava tjänstgjort vid traktatförhandlingarna med vinländerna började Sunde 1921 sin sakförarverk-

184 NOTISER.samhet i Oslo, där han 1924 blev medlem av Den norske Handelsbanks styrelse. Vid sin utnämning till statsråd var Sunde ordf. i Akers kommun. För svenska jurister är Sunde mest känd som generalsekreterare vid 1922 års nordiska juristmöte i Oslo.