Förslag till häradshövdingämbeten. Göta hovrätt har d. 6 febr. 1931 på förslag till återbesättande av lediga häradshövdingämbetet i Hallands läns norra domsaga uppfört v. häradshövdingarna Torsten Brandt, Gustaf Glifenberg och Emil Severin i nu nämnd ordning.
    Svea hovrätt har d. 20 febr. 1931 på förslag till återbesättande av lediga häradshövdingämbetet i Norra Hälsinglands domsaga uppfört Brandt, Severin och v. häradshövdingen Gunnar Lundström i nu nämnd ordning.

 

    Tjänstlediga revisionssekreterare. Följande tjänstlediga revisionssekreterares befattningar upprätthållas f. n. av nedanstående vikarier: S. Ekbergs (justitieombudsman) av F. W. Killander; H. Forssmans (bitr. i justitiedep., stadsplanelagst.) av A. Montelius; Å. Hartelius' (expeditionschef i försvarsdep.) av E. Hörstadius; T. Sjöfors' (bitr. i jordbruksdep.) av friherre E. G. Leijonhufvud; G. Siljeströms (expeditionschef i justitiedep.) av B. Thuresson; H. Elliots (militieombudsman) av P. G. Lindström; E. Linds (led. av lagberedningen) av B. Öhlin; W. Hembergs (bitr. i handelsdep., revision av näringsfrihetsförordningen) av K. E. Zuhr; T. Peterssons (byråchef för lagärenden i finansdep.) av T. J. Molt; H. Sjögrens (ordf. i fastighetsregisterkommissionen) av S. Lindby; S. Peterssons (ordf. för vaccinationssakkunniga) av K. H. Nissen; H. Guldbergs (led. av lagberedningen) av I. Hessius; T. Saléns och H. Wickströms (ledamöter av de blandade domstolarna i Egypten) av resp. G. Dahlman och C. Werner; R. Gyllenswärds (statsråd) av K. Ulfsparre.

 

    Tjänstlediga hovrättsråd och assessorer. Följande ordinarie hovrättsledamöter åtnjuta på grund av offentligt uppdrag tjänstledighet.
    I Svea hovrätt: hovrättsråden H. Wikander (bitr. i justitiedep., sjörättslagstiftn.), B. Hammarskjöld (statssekr. i socialdep.), F. Sterzel (t. f. rev.-sekr.), P. von Ehrenheim (bitr. i justitiedep.), K. Hedström, O. Bäcksin och O. Odencrants (alla förordn. rev.-sekr.), P. Santesson (led. för lagärenden i justitiedep.), F. W. Killander, A. Montelius och E. Hörstadius (alla t. f. rev.-sekr.), samt N. Ljunggren (sekr. hos väglagskommittén), ävensom assessorerna K. G. Hjärne (led. av dalautredn.), B. Thuresson (t. f. rev.-sekr.), G. Eklund (e. led. för lagärenden i justitiedep.), M. Zuhr (t. f. rev.-sekr.), A. Thelin (bitr. i jordbruksdep.), S. Lindby (t. f. rev.-sekr.), E. Säll (särskild vattenrättsdomare i anledning av mål om Vänerns reglering), K. Nissen, I. Hessius, R. Nordenadler (alla t. f. rev. sekr.), S. Nyström (sekr. hos prästlöneregleringskommittén), K. Persson (sekr. hos sjukhusstadgesakkunniga), M. Wijnbladh (t. f. rev.-sekr.), T. Strandberg (bitr. sekr. hos riksdagens särskilda utskott för behandling av prop. ang. rättegångsreform), N. Quensel (bitr. i finansdep.), T. Wärn (sekr. hos statens organisationsnämnd), G. Beling (t. f. domh. i Jämtlands västra doms.) och M. Mellbin (t. f. domh. i Medelpads östra doms.).
    I Göta hovrätt: hovrättsråden R. Petré (led. för lagärenden i justitiedep.), B. Öhlin, H. Schneider, frih. E. G. Leijonhufvud och P. G. Lindström (alla t. f. rev.-sekr.) samt assessorerna G. A. Eriksson (bitr. i socialdep.), T. Gullström (t. f. domh. i Norra och Södra Tjusts härads doms.) och F. Drangel (t. f. domh. i Hallands läns norra doms.).
    I hovrätten över Skåne och Blekinge: hovrättsråden J. Alsén (statssekr. i justitiedep.), O. Hesselgren (bitr. i just.-dep.), O. Alsén (byråchef för lagärenden i socialdep.) och G. Dahlman (t. f. rev.-sekr.) samt assessorerna C. Werner och K. Ulfsparre (båda t. f. rev.-sekr.) och E. Dymling (t. f. domh. i Oxie och Skytts doms.).

 

    Tjänstlediga häradshövdingar och vattenrättsdomare. Följande ordinarie häradshövdingar åtnjuta längre tjänstledighet.

186 NOTISER.    Under Svea hovrätt: E. Sandström (arbetsdomstolens ordf.), C. A. Brycker, greve H. Hamilton, C. A. Bengtsson och N. Quennerstedt (alla vattenrättsdomare) samt S. Odéen (sekr. hos 1927 års skogssakkunniga för Lappmarken).
    Under Göta hovrätt: K. F. Appelberg (vattenrättsdomare) och A. Rundqvist (statsråd). Därjämte åtnjuter under riksdagstiden ledamoten av riksdagens första kammare K. F. Mellén erforderlig tjänstledighet.
    Under hovrätten över Skåne och Blekinge: under riksdagstiden åtnjuter ledamoten av första kammaren I. Öhman erforderlig tjänstledighet.