Vice häradshövdingarnas tjänstgöring. Av vice häradshövdingarna under Svea hovrätt tjänstgöra f. n.: såsom vikarier för häradshövdingar T. Brandt i Oppunda och Villåttinge härads doms. (hhvdn vattenrättsdomare), B. Jacobsson i Västernärkes doms. (hhvdn vattenrättsdomare), H. Beckman i Sollentuna och Färentuna härads doms, (hhvdn ordf. i arbetsdomstolen) och T. C. J. Sandström i Kalix doms. (hhvdn vattenrättsdomare); såsom biträdande domare E. G. Young och C. J. von Essen; såsom vattenrättssekreterare H. Fagerström vid Västerbygdens vattendomstol och L. O. Tillner vid Söderbygdens vattendomstol. P. Grufman förestår Jösse härads doms. under vakans. K. -F. Pfeiffer är t. f. rev.-sekr. E. o. notarierna (med vice häradshövdings namn) A. Swartling, E. Turén, N. Bärnheim och B. Björklöf tjänstgöra som biträdande domare.
    Vice häradshövdingarna under Göta hovrätt tjänstgöra f. n. såsom vikarier för häradshövdingar, nämligen G. Glifenberg i Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds doms (hhvdn vattenrättsdomare), B. Lundberg i Sevede och Tunaläns doms. (ämb. vakant), E. Severin i Hallands l. södra doms. (hhvdn statsråd) och G. Lundström i Skånings, Vilske och Valle härads doms. (ämb. vakant).
    Vice häradshövdingarna under hovrätten över Skåne och Blekinge J. Molt och H. Nohrlander äro båda t. f. rev. sekr.

 

    Nu tjänstgörande biträdande domare. Såsom biträdande domare tjänstgöra under första halvåret 1931:
    i Sollentuna och Färentuna härads doms. bitr. hovrättsfiskalen H. Bennich; i Södertörns doms. v. häradshövding E. G. Young; i Uppsala 1. södra doms. e. o. notarien v. häradshövding N. Bärnheim; i Falu doms. e. o. notarien v. häradshövding A. Swartling; i Ovansiljans doms. e. o. notarien v. häradshövding E. Turén; i Jämtlands norra doms. v. häradshövding C. J. von Essen; i Västerbottens norra doms. e. o. notarien v. häradshövding B. Björklöf; i Torneå doms. biträdande hovrättsfiskalen E. Fristedt; såsom chef för inskrivningsavdelningen i Södra Roslags doms. e. o. notarien R. Ljungwaldh;
    i Östra Värends doms. e. o. notarien E. T. Vinberg; i Askims, Östra och Västra Hisings samt Sävedals doms. e. o. notarien J. Söderström; i Sunnerbo doms. e. o. notarien F. Sjögren; samt
    i Ingelstads och Järrestads doms. e. o. notarien A. Herrlin; i Oxie och Skytts doms. e. o. notarien Y. Kristensson; i Torna och Bara doms. e. o. notarien T. Munck af Rosenschöld och i Rönnebergs, Onsjö och Harjagers doms. e. o. notarien O. Schell.

 

    Nya medlemmar i Sveriges Advokatsamfund. Under år 1930 hava i Sveriges Advokatsamfund intagits följande nya medlemmar, nämligen i Enköping Åke Gustaf Leonard Sahlgren; Falkenberg Hilding Sigfrid Christlieb Herrlin; Gävle Göran Herman Hultin; Göteborg Erik Gunnar Bomgren, Carl Bertil Emanuel Carlé, Fredrik Gerhard Muhl, Eskil Oskar Rosengren, Karl Westin; Linköping Cyril Enar Gustaf Lindblom, Per Valdemar Nikolaus Westling; Ludvika Helmer Felix Lindh; Malmö Carl Willy Bergström, Svante Malmquist; Motala Nils Anders Nilen; Norrköping Axel Hemmar; Stockholm Sten Detlof Harald Almer, Sigrid Katarina Beckman, Eric Borell, Sven Armas von der Burg, Sven Leonard Dahlberg, Sigurd Olof Vilhelm Ekman, John Gustaf Folke Forssander, Hans Axel Albrecht Ihre, Wilhelm Ivan Pehrsson, Bror Åke Conrad Quensel, Einar Carl Anders Rosander, Per Axel Olof Rune, Knut Olof Strömberg, Sten Torbjörn Södermark; Uddevalla Sven Einar Hammar; Visby Gunnar Gösta Hampus Kjällman; Västervik

NOTISER. 187Josef Werner Jönsson Örnö; Växjö Sven Gunnar Brundin, Örnsköldsvik Sten Volter Sjöberg; Örebro Claes Elis Ljung.