Stockholms högskola. Den efter prof. Carl Delin, vilken inträtt i pensionsåldern (se SvJT 1930 s. 608), ledigförklarade professuren i rättshistoria och romersk rätt vid Stockholms högskola sökes av docenten i rättshistoria vid Uppsala universitet Jan Eric Almquist, professorn i romersk rätt och rättshistoria vid Lunds universitet Carl Gunnar Bergman samt docenten i rättshistoria och romersk rätt vid Stockholms högskola Ivar Sjögren.

 

    Hovrätternas divisionsindelning. Hovrätternas indelning till tjänstgöring å de särskilda divisionerna är under vårsessionen 1931 tills vidare följande:

 

Svea hovrätt.

 

Första huvudavdelningen.

    Hovrättsrådet Kiellanders div.: hovrättsråden L. Kiellander, ordf., B. Lundvall, v. ordf., och A. V Rosengren*, assessorn S. Lindeberg samt e. o. assessorn C. E. Grundén; t. f. fiskal: E. Zethelius; bitr. fiskal: N. Grafström; notarie: E. Magnusson.
    Hovrättsrådet Weidenhielms div.: hovrättsråden C. Weidenhielm, ordf., frih. H. J. Nordenskjöld, v. ordf., och E. Drangel, assessorn J. Hagander* samt e. o. assessorn J. Nordenfalk; t. f. fiskal: E. Hagbergh; bitr. fiskal: G. Walin; notarie: E. Nilsson.
    Hovrättsrådet von Oelreichs div., tillika vattenöverdomstol: hovrättsråden A. von Oelreich, ordf., och frih. A. Giertta, v. ordf., samt assessorerna S. Afzelius, T. W. Strandberg och E. Leche*; t. f. fiskal: A. Adelsohn; bitr. fiskal: N. Beckman; notarie: E. Ljungberg.
    Hovrättsrådet frih. af Ugglas' div.: hovrättsråden frih. M. af Ugglas, ordf., och frih. A. Staël von Holstein*, v. ordf., assessorerna F. Rudewall och G. Strandell samt e. o. assessorn I. Strahl; t. f. fiskal: W. Behrman; bitr. fiskal: N. Liliequist; notarie N. Elliot.
    Hovrättsrådet frih. von Rosens div.: hovrättsråden frih. H. von Rosen, ordf., S. Ström*, v. ordf., och J. Sjögren, assessorn N. Knagenhielm Karlsson samt e. o. assessorn G. Quensel; t. f. fiskal: S. Björkholm; bitr. fiskal: G. Walin; notarie: F. Drake.


Andra huvudavdelningen.

    Hovrättsrådet Renströms div.: hovrättsråden A. Renström, ordf., G. Olin, v. ordf., A. Johansson och H. Leijon samt assessorerna S. A. Björklund och T. Boye*; t. f. fiskal: C. Johansson; bitr. fiskal: N. Beckman; notarie: E. Nilsson.
    Hovrättsrådet Billmans div.: hovrättsråden J. A. Billman, ordf., H. Glimstedt, v. ordf., och C. G. Hagendahl samt assessorerna O. G. Thulin* och H. Söderström; t. f. fiskal: H. Kollberg; bitr. fiskal: N. Grafström; notarie: E. Magnusson.
    Hovrättsrådet Himmelstrands div.: Hovrättsråden Hj. Himmelstrand, ordf., V. Petrén*, v. ordf., S. Bjurner och G. Holmberg samt assessorn O. Ekecrantz; t. f. fiskal: B. Fallenius; bitr. fiskal: N. Liliequist; notarie: C. Lundquist.
 

Extra divisionen:

    Hovrättsråden J. H. Lemke, ordf., R. Lundbergh, v. ordf., och K. Lamm*, häradshövdingen G, Åberg och e. o. assessorn E. Aderlund; referentfiskaler: F. Löwing och E. Eckerberg; notarie: B. Sabelström.
    E. o. assessorerna B. Hagström och G. Lind inneha tillfälliga förordnanden såsom adjungerade ledamöter.
    Förordnanden såsom fiskalsaspiranter innehavas av: C. A. Durling, R. Dahlgren, Hj. Ekengren, frih. C. Leijonhufvud, G. Danielsson, Ch. E. von Oelreich, G. Brunnfält, N. Holmström, T. Levinsson, S. Wahlquist, V. Christie och H. Sterner.

 

* Betyder SvJT:s ombud å divisionen för insamlande utval av rättsfall.

 

188 NOTISER.Göta hovrätt.

    I div.: hovrättsråden K. Kellgren, ordf., A. Lindman*, v. ordf., B. Palmgren och O. Lundin samt assessorn C. Bomberg; referentfiskal: T. Gislander: t. f. fiskal: K. Westholm; bitr. fiskal: M. Lembke; notarie: frih. G. Leijonhufvud.
    II div.: hovrättsråden G. Fischer, ordf., B. Aurell*, v. ordf., och H. Hellichius samt assessorerna T. Fredriksson och T. Dufwa; referentfiskal: E. Ekstedt; t. f. fiskal: F. Folkard von Scherling; bitr. fiskal: J. Olsson; notarie: frih. G. Leijonhufvud.
    III div.: hovrättsråden A. Nordin, ordf., C. Rydin, v. ordf., O. Löthner* och H. Ljungholm samt assessorn S. Vallquist; referentfiskal: T. Gislander; t. f. fiskal: A. Schedin; bitr. fiskal: C. Rosenberg; notarie: G. Olovsson.
    IV div.: hovrättsråden R. Lejman, ordf., A. Olsén, v. ordf., och J. Herrlin samt assessorerna G. Engzell och G. A. Bouveng*; referentfiskal: E. Ekstedt; t. f. fiskal: Ch. Gemzell; bitr. fiskal: S. Furster; notarie: G. Olovsson.
    T. f. fiskalerna A. Ramfors och T. Lundquist innehava tillfälliga förordnanden såsom adjungerade ledamöter.
    Förordnanden såsom fiskalsaspiranter innehavas av O. Bylander, G. Ljungström, A. Lind, H. Lindvall, C. Wildte och G. Carlesjö.

 

Hovrätten över Skåne och Blekinge.

    I div.: hovrättsråden T. Ljungman, ordf., och A. Strandberg, v. ordf., assessorerna G. Carlsson*, C G. Hellquist och E. Anderberg samt e. o. assessorn S. Rönnquist; t. f. fiskal: G. Lindskog; bitr. fiskal: N. Regner; notarie: E. Kock.
    II div.: hovrättsråden E. Schartau, ordf., och G. Beskow*, v. ordf., assessorerna H. Backman och G. Nilsson samt e. o. assessorerna Å. Braunstein och C. Davidsson; t. f. fiskal: E. Melander; bitr. fiskal: M. Heuman; notarie: E. Kock.
    Förordnanden såsom fiskalsaspiranter innehavas av G. Ekström, I. Öhman och K. Lyngby.