Juridiska examina höstterminen 1930. Juris kandidatexamen har under höstterminen 1930 avlagts:

 

vid Uppsala universitet
d. 15 sept. 1930 av:

    Carl Gustaf Adolf Bråberg, värml., f. i Åmål 6/11 06, student i Karlstad 11/6 25. — Erik Gustav Gertz, uppl., f. i Dalby förs. Uppsala l. 5/9 99, student i Uppsala 28/5 19. — Nils Gustaf Jansson, gästr.-häls., f. i Högbo förs. Gävleborgs l. 13/4 04, student i Gävle 23/5 24. — Erik Artur Emanuel Roslund, smål., f. i Trälleborg 7/10 97, student i Malmö 22/5 16;

 

d. 31 okt. 1930 av:

    Jarl Alfred Valdemar Haglund, göteb., f. i Göteborg 2/12 05, student där 23/5 24. — Margit Ester Augusta Hägerström, östg., f. i Uppsala 5/12 03, student där 31/5 22. — Karl Stellan Pira, smål., f. i Falun 20/3 03, student i Växjö 17/5 21. — Olof Åke Thorell, västm.-dala, f. i Leksands förs. Kopparbergs l. 28/5 06, student i Falun 6/6 25. — Nils Leon Wallenberg, uppl., f. i Uppsala 18/4 05, student där 16/5 24;

 

d. 15 dec. 1930 av:

    Sven Olof Englund, gästr.-häls., f. i Ludvika 16/2 06, student i Hudiksvall 2/6 26. — Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld, uppl., f. i Jönköping 29/7 05, student i Uppsala 25 23, fil. kand. där 15/12 25, fil. lic. där 31/1 28. — Gunnar Harald Fredrik Hjorth, västg., f. i Vänersborg 30/3 02, student där 11/6 20. — Bertil Erik Gustaf Leksell, gäst -häls., f. i Gävle 13/9, student där 2/6 25. Birger Zacharias Nordin, gästr.-häls., f. i Uppsala 17/7 99, student i Hudiksvall 6/6 21. — Sven David Holger Sanne, göteb., f. i Uddevalla 27/5 06, student där 26/5 25. — Gustaf Yngve Samuelsson, uppl., f. i Uppsala 29/1 08, student där 21/5 26. — Karl Otto Arnold Sölvén, göteb., f. i Degerfors förs., Västerbottens l. 10/5 99, student i Göteborg 27/5 18;

NOTISER. 189vid Lunds universitet
d. 15 sept. 1930 av:

    Hans-Erik Bachman, blek., f. i Dresden 25/4 05, Reifepriifung där 3/3 23. Hans Yngve Gierup, smål., f. i Växjö 21/9 05, student där 11/6 24. — Berndt Hugo Ulmén, mlm, f. i Skabersjö förs. Malmöhus l. 28/8 03, student i Malmö 23/5 25. — Ivar Bertil Gunnar Åberg, hbg, f. i Hälsingborg 15/3 07, student där 3/6 25;


d. 31 okt. 1930 av:

    Knut Sone William Gripmark, ld, f. i Lund 27/6 09, student där 25/5 27;


d. 14 nov. 1930 av:

    Hans Larsson, värml., f. i Skövde 16/9 04, student i Karlstad 28/5 24;


d. 15 dec. 1930 av:

    Folke Forsström, hbg, f. i Lund 10/5 06, student där 2/6 24. — Sven Gunnar Mannergren, västg., f. i Trässbergs förs. Skaraborgs l. 7/8 02, student i Skara 5/6 24. — Erik Hugo Westin, mlm, f. i Malmö 11/2 06, student där 2/6 24. — Noak Anton Svensson-Ögård, smål., f. i Bolmsö förs. Jönköpings l. 22/6 91, student i Lund 16/6 16;


vid Stockholms högskola
d. 15 sept. 1930 av:

    Lars Erik Forssman, f. i Sthm 19/7 05, student där 14/5 23. — Sten Anders Olof Hagardt, f. i Torsåkers förs. Gävleborgs l. 11/2 05, student i Djursholm 18/5 23. — Thore Anders Hall, f. i Stoby förs. Kristianstads l. 19/10 04, student i Linköping 3/6 24. — Hans Hermans, f. i Brännkyrka förs. Sthms l. 31/7 03, student i Sthm 11/5 25. — Bertil David von Heijne, f. i Sthm 2/12 03, student i Djursholm 13/5 21. — Folke Nordin, f. i Gävle 4/11 98, student där 17/5 17. —Hilding Karl Edvard Schöldslröm, f. i Östersund 18/3 01, student i Skara 7/6 20. — Erland Strandmark, f. i Sthm 14/11 07, student där 11/5 26. — Margot Kristina Widström, f. i Sthm 20/9 07, student i Lidingö 8/6 25. — August Åman, f. i Chicago 19/3 93, student i Sthm 12/5 11, fil. kand. där 30/5 14;
 

d. 1 nov. 1930 av:

    Olof Carl Axel Alexanderson, f. i Ljusterö förs. Sthms l. 1/7 07, student i Sthm 11/5 25. — Carl Georg Dahl, f. i Sthm 16/9 03, student där 12/5 22. — Per-Otto Härner, f. i Göteborg 8/11 05, student i Sthm 13/5 25. — Curt Arthur Ludvig Häggmark, f. i Sthm 14/1 07, student där 13/5 25. — Kurt Julius Mauritzon, f. i Sthm 7/12 05, student där 10/5 24. — Karl Bengt Sivander, f. i Veckholms förs. Uppsala l. 6/10 05, student i Sthm 9/5 24. — Sven Johan Mauritz Strömberg, f. i Films förs. Uppsala l. 16/6 05, student i Sthm 11/5 23. Sten Philip Arthur Wilkens, f. i Göteborg 9/3 05, student där 1/6 23.
 

d. 15 dec. 1930 av:

    Nils Rune Brolin, f. i Sthm 30/3 06, student där 11/5 25. — Ture Valentin K:son Bågenholm, f. i Brålanda förs. Älvsborg l. 29/4 01, student i Östersund 16/6 22. — Gunnar Adolf Christianson, f. i Sthm 9/12 04, student där 12/5 23. Olof Gustaf J:son Harvard, f. i Östersund 26/3 02, student där 3/6 21. — Karl Holger Lennerthson, f. i Söderbärke förs. Kopparbergs l. 16/6 06, student i Falun 5/6 25. — Gösta Nisser, f. i Svärdsjö förs. Kopparbergs l. 21/12 05, student i Sthm 19/5 25. — Stig Wilhelm Knutsson Reuterswärd, f. i Borås 17/2 07, student i Sthm 8/12 25. — Carl Thore Sten Ringenson, f. i Sthm 7/2 96, student där 13/5 14, fil. kand. i Uppsala 30/5 19. — Tore Schaffer, f. i Sthm 10/12 04, student där 11/5 23. — Ernst Eugene Vitoulet-Fagerström, f. i Sthm 25/9 05, student i Lidingö 20/5 24.

 

    Juris kandidatexamen har under höstterminen 1930 alltså avlagts vid Uppsala universitet av 17. vid Lunds universitet av 10 och vid Stockholms högskola av 28 personer.
    Kansliexamen har under höstterminen avlagts vid Uppsala universitet av 2, vid Lunds universitet av 3 och vid Stockholms högskola av 8 personer.