VIKARIERANDE OCH BITRÄDANDE DOMARE SAMT RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR UNDER ÅR 1930.

 

    Förteckningen har uppgjorts av aktuarien G. S. GROTH med ledning av dels uppgifter som av red. införskaffats från hovrätterna rörande vikarierande domare, dels uppgifter i de från domsagorna till Statistiska centralbyrån avlämnade arbetsredogörelserna rörande biträdande domare och rättsbildade biträden. Vikarierande domare, som, då de erhöllo vikariatförordnande, innehade anställning såsom biträdande domare eller rättsbildat biträde i den domsaga förordnandet avsåg, hava icke upptagits i förteckningen, liksom icke heller vikarier för biträdande domare. Biträden, som icke innehaft förordnande såsom förste eller andre notarie, betecknas såsom Övr. I fall då en person innehaft samma anställning såsom biträdande domare eller biträde i en domsaga under flera perioder under redogörelseåret, har vid angivande av anställningstiden hänsyn tagits allenast till första dagen i den första perioden och sista dagen i den sista perioden. Datum inom parentes vid förste eller andre notarie avser tidpunkt, då han börjat tjänstgöra såsom extra notarie under året.

 

Svea hovrätt.
Stockholms län.

 

    Norra Roslags domsaga: Vik. domare Herbert Ottocar Beckman, f. 93,. 1. K. 18, v. hhvd 23; 1/4—1/5.— 1 not. Erik Alfred Gösta Karnell, f. 03, J. K. 27; 1/1—31/8. — Anders Sture August Hjalmar Hanson, f. 05, J. K. 28; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Kurt Axel Wilhelm Blom, f. 03, J. K. 29; fr. 1/9 (1/1). — Övr. Hans Hermans, f. 03, J. K. 30; fr. 22/9.
    Mellersta Roslags: 1 not. Karl Håkan Gezelius, f. 03, J. K. 28. — 2 not. Georg Åke Ludvig Thulin, f. 02, J. K. 28. — Övr. Erik Halldén, f. 04, J. K. 29.
    Stockholms läns västra: Vik. domare Carl Erik Hagbergh, f. 00, J. K. 23; 17/1—21/12. — 1 not. Karl Ivar Agge, f. 03, J. K. 26; 1/1—20/10. — Bengt Lennartsson Lilliehöök, f. 05, J. K. 27; fr. 21/10 (1/1 2 not, 2/6). — 2 not. Olov Karl Gustav Hägerström, f. 02, J. K. 27; 1/1—1/6. — Rolf Oskar Dillén, f. 04, J. K. 29; fr. 21/10 (1/1). — Övr. Ernst Carl Gustaf Adolf Rising, f. 04, J. K. 29. — Nils Gustaf Torvald Carlsson, f. 03, .J K. 300;fr. 1/2— Curt Arthur LudvigHäggmark, f. 07, J. K. 30; fr. 3/11.
    Södra Roslags: Vik. domare Nils Axel Hampus Mörner, f. 94, J. K. 25; 11/5—30/5. — Chef för inskrivningsavdelningen Johan Ruben Oswald Ljungwaldh, f. 94, J. K. 21. - 1 not. Anton Einar Hedwall, f. 01, J. K. 28; 1/1 — 15/8. — Johan Holger Carlman, f. 05, J. K. 27. — Lars Uno Andersson, f. 04, J. K. 29; fr. 16/8 (2 not. 1/1). — 2 not. Gustaf (Gösta) Baltzar von Hartmansdorff, f. 00, J. K. 28; 1/1—31/3. — Sven Fredrik Borg, f. 02, J. K. 29; fr. 1/4 (1/1). — Stig Allan Heimer, f. 05, J. K. 29; fr. 16/8 (1/1). — Övr. Erik Schelin, f. 03, J. K. 29. — Adolf Gerhard G:son Hafström, f. 04, J. K. 29. — Axel Marcus Johansson, f. 03, J. K. 28; fr. 29/1. — Hans Berggren, f. 06, J. K. 30; 3/2—3/8. — Erik Gösta Åkerlund, f. 04, J. K. 30; fr. 10/3. — Erland Knut Gustaf Ljungberg, f. 04, J. K. 30; fr. 1/7. — Malte Johan Hjalmar Pripp, f. 01, J. K. 27; fr. 29/7. — Bertil von Heijne, f. 03, J. K. 30; fr. 14/10.
    Sollentuna och Färentuna härads: Vik. domare Herbert Ottocar Beckman, f. 93, J. K. 18, v. hhvd. 23; fr. 11/9 — Bitr. domare Karl-Fredrik Pfeiffer, f. 93, J. K. 15; 1/4—30/6. — Carl Gideon Alm, f. 02, J. K. 27; 24/2—31/3 (1 not. 1/1). — Karl Erik Axel Kronvall, f. 04, J. K. 27; fr. 28/4 (2 not. 1/1, 1 not. 24/2). — Nils Arvid Teodor Beckman, f. 02, J. K. 23; 2/5—25/5. — H. O. Beckman; 1/7—10/9. — Sven Hammarskiöld, f. 01, J. K. 25; 11/9—31/11. — 1 not. Herved-Ulf Olof Herluf af Trolle, f. 05, J. K. 27; fr. 1/12 (1/1, 2 not. 24/2). — 2 not. Herman Alrik Wede, f. 03, J. K. 28; 1/1—31/7. — Håkan Edvard Samuel Rumstedt, f. 05, J. K. 28; fr. 1/8 (1/1). — Övr. Per-Axel Rickard Weslien, f. 03, J. K. 29. — Lennart Bratt, f. 03, J. K. 29. — Bengt Gustaf Landahl, f. 06,

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1930. 191    J. K. 29. — Bror August Wahlström, f. 03, J. K. 29. — John Henry Rooth, f. 06, J. K. 29; 1/1—4/6. — Bernt Hugo Santesson, f. 98, J. K. 30; fr. 3/3. — Carl Åke Halldin, f. 02, J. K. 30; fr. 7/6. — Olof Holger Appeltofft, f. 05, J. K. 29; fr. 1/9. — Ragnar Axel Pihl, f. 03, J. K. 30; fr.1/10. — Carl Georg Dahl, f. 03, J. K. 30; fr. 18/11.
    Södertörns: Bitr. domare Eskil Gustaf Young, f. 92, J. K. 14. — 1 not. Carl Lennart Fredrik Löfqvist, f. 01, J. K. 27; 1/1—30/4.— Sven Robert Holm, f. 98, J. K. 27; 30/4—30/11 (2 not. 1/1 — Viktor Evers, f. 01, J. K. 27; fr. 1/12 (2 not. 1/1). — 2 not. Gustaf Alexander Hellvig Titz, f. 03, J. K. 28; 1/1—30/11. — Sten Samuel Johannes Waller, f. 03, J. K. 28; fr.1/2 (1/1). — Arne Ferdinand Bækkevold, f. 02. J. K. 26; fr. 1/12 (1/1). — Övr. Einar Valdemar Bergius, f. 99, J. K. 27; 1/1—1/5. — Ernst Olof Karl Johan Lysander, f. 01, J. K. 27; 1/1—1/9. — Karl Axel Elimar Bæckström, f. 03, J. K. 27. — Hans Theodor Axelsson Fogelberg, f. 02, J. K. 28; 1/1—1/4. — Karl Alrik Gustav Valfrid Åkerström, f. 03, J. K. 28. — Isak Filip Rune, f. 02, J. K. 28. — Karl Einar Ruda, f. 04, J. K. 28. — Torsten Emil Ernst Bjerlöw, f. 05, J. K. 28. — Klas Allan Bertil Burmark, f. 03, J. K. 28. — Curt Erik Nilsson, f. 04, J. K. 28. — Knut Henry von Schedwin, f. 96, J. K. 26. — Håkan Oskar Utterström, f. 03, J. K. 29. — Dagny Olsson, f. 05, J. K. 29. — Nils Brynolf Ericsson, f. 02, J. K. 29; 1/1— 30/9. — Knut Bohman, f. 98, J. K. 29. — Johan Olof Leffler, f. 04, J. K. 28; 1/1— 6/7. — Oscar Bertil Waldau, f. 88, J. K. 25; 1/1—1/2. — Erik Oscar Nilsson, f. 07, J. K. 29; 1/1—24/5. — Gunnar Gustaf Albin Berglund, f. 04, J. K. 29; 21/1—7/6. — Nils Wilhelm Öström, f. 05, J. K. 30; fr. 10/3. — Sven Fredrik Berglund, f. 04, J. K. 30; fr. 15/3. — Karl Åke Mattias Pihlgren, f. 06, J. K. 30; fr. 18/6. — Klas Frithiof Wijkander, f. 03, J. K. 30; fr. 1/9. — Hakon Reinhold Frodi, f. 94, J. K. 30; fr. 23/9.

 

Uppsala län.

    Uppsala läns södra: Vik. domare Herbert Fagerström, f. 92, J. K. 17, v. hhvd 24; 10/2—31/3, 13/4—30/6. — Bitr. domare H. Fagerström; 1/1—12/4.— Hjalmar Konrad Alfred Nordfelt, f. 04, J. K. 27; 10/2 — 30/6 (1 not. 1/1). — Nils Olof Bärnheim, f. 94, J. K. 19, v. hhvds titel 28; 1/7—30/12. — 1 not. Nils Daniel Viklund, f. 05, J. K. 27; fr. 10/2 (2 not. 1/1). — 2 not. Per Filip Åke Malmström, f. 05, J. K. 28; 10/2—2/10 (1/1). — Sten Anton Emanuel Cedervall, f. 03, J. K. 29; fr. 8/10 (1/1). — Övr. Karl Eric Gillberg, f. 06, J. K. 28; 7/1—20/5. — Matts Olof Chrysander, f. 05, J. K. 30; 27/3—4/10. — Bror Gudmund Mauritz W:son Silfverstolpe, f. 05, J. K. 29; fr. 1/6. — Nils Olof Karell, f. 04, J. K. 30; 1/7 —25/10. — Anna-Maja Dalén, f. 04, J. K. 29; fr. 1/11 — Karl Bengt Sivander, f. 05, J. K. 30; fr. 3/11.
    Uppsala läns norra: 1 not. Hans Wiman, f. 04, J. K. 27. — 2 not. Gösta Gabriel Thulin f. 05, J. K. 28. — Övr. Per Ivar Weidenhaijn, f. 05, J. K. 29. Nils Wilhelm Kvarnström, f. 00, J. K. 30; fr. 21/3. — Carl Magnus Bertil Hagendahl, f. 99, J. K. 30; 1/7—3/10.

 

Södermanlands län.

    Nyköpings: 1 not. Erik Gustaf Bertil Forssell, f. 03, J. K. 27; 1/1—30/9. —Tage Georg Rudling, f. 01, J. K. 29; fr. 1/10 (2 not. 1/1). — 2 not. Ernst Harry Gombrii, f. 01, J. K. 29; fr. 1/10 (1/1).
    Oppunda och Villåttinge härads: Vik. domare Torsten Robert Alexander Brandt, f. 87, J. K. 12, v. hhvd. 20; fr.1/7. — Bitr. domare Hans Bennich, f. 95, J. K. 18; 1/1—31/1. — Charles-Emil von Oelreich, f. 02, J. K. 27; 1/2—31/3 (1 not. 1/1). — Nils Olof Bärnheim, f. 94, J. K. 19, v. hhvds titel 28; 1/4—30/6. — Nils Arvid Teodor Beckman, f. 02, J. K. 23; fr. 1/7. — 1 not. Lars Bruno Eugen Glas, f. 02, J. K. 27; fr. 1/2 (2 not. 1/1). — 2 not. Carl Arne Pettersson, f. 04, J. K. 29; fr. 1/2. — Övr. Sven Boström, f. 04, J. K. 30; fr.
    Livgedingets: 1 not. Sven Edvard Holmkvist, f. 03, J. K. 27. — 2 not. Bengt Eriksson von Hofsten, f. 05, J. K. 28. — Övr. Sven Georg Levander. f. 05, J. K. 29; 1/1—15/6. — Hans Robert Berggren, f. 06, J. K. 30; fr. 4/8.

 

192 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1930.Gotlands län.

    Gotlands norra: Vik. domare Karl Hilmer Kollberg, f. 96, J. K. 24; fr. 18/9. — 1 not. Mats Hörsné, f. 97, J. K. 28. — 2 not. Gustaf (Gösta) Baltzar von Hartmansdorff, f. 00, J. K. 28; fr. 1/4.
    Gotlands södra: 1 not. Gustaf Elis N:son Almqvist, f. 00, J. K. 27; 1/1—30/9. — Sten Axel Lundberg, f. 99, J. K. 26; fr. 1/10 (1/1). — 2 not. Lars Anton Jacobus Hansson, f. 95, J. K. 25; fr. 1/5.

 

Värmlands län.

    Östersysslets: 1 not. Gunnar Erland Malmström, f. 03, J. K. 27; 1/1—30/9. —Per Johan Gunnar Lindström, f. 99, J. K. 28; fr. 1/10. — 2 not. Carl Hjalmar Lundström, f. 03, J. K. 28; 1/1—30/9. — Axel Otto Danielson, f. 05, J. K. 28; fr. 1/10 (1/1). — Övr. Folke Rikard Råberg, f. 00, J. K. 30; fr. 1/10.
    Mellansysslets: 1 not. Einar Reinhold Kördel, f. 03, J. K. 27. — 2 not. Jan Otto Alrutz, f. 05, J. K. 28. — Övr. Thord Gustaf Österman, f. 03, J. K. 29.
    Södersysslets: 1 not. Åke Nordwall, f. 04, J. K. 27. — 2 not. Gunnar Aquilon, f. 99, J. K. 29. — Övr. Anders Gillis Boden, f. 05, J. K. 30; fr. 18/8.
    Nordmarks härads: 1 not. Victor Eduard Thorgny Ernberg, f. 00, J. K. 27; 1/1—31/8. — Nils Gustaf Löfgren, f. 03, J. K. 28; fr. 1/9 (1/1). — Övr. John Holger Pedersen, f. 05, J. K. 29; fr. 8/1. — Gert Gunnar Boéthius, f. 04, J. K. 30; fr.1/9.
    Jösse härads: Vik. domare Sven Håkan Hjalmar N:son Björkholm, f. 99, J. K. 22; — Allan Victor Evers, f. 01, J. K. 25; 19/5—19/7. — Petrus Grufman, f. 91, J. K. 17, v. hhvd 25; fr. 20/7. — 1 not. Gustaf Edvard Wilhelm Sundberg, f. 02, J. K. 28. — 2 not. John Oskar Karlsson, f. 05, J. K. 27. — Övr. Anna-Maja Dalén, f. 04, J. K. 29; 1/1—31/3. — Tage Roland Boström, f. 06, J. K. 30; fr 17/3. — Fritz Evald Helmer, f. 04, J. K. 30; fr. 1/10.
    Fryksdals härads: 1 not. Carl-Axel Olof Charpentier, f. 01, J. K. 28. — 2 not. Alvar Vilhelm Ekstrand, f. 02, J. K 28. — Övr. Edvard Harald Thyberg, f. 05, J. K. 30; fr. 15/4.
    Älvdals och Nyeds härads: 1 not. Rudolf Oskar Stig Allsing, f. 03, J. K. 27. — 2 not. Olof Jonatan Jonsson, f. 99, J. K. 27. — Övr. Karl Thorsten Hagstrand, f. 99, J. K. 29. — Olof Carl Axel Alexanderson, f. 07, J. K. 30; fr. 10/11.

 

Örebro län.

    Östernärkes: 1 not. Olof Rutger Robson, f. 04, J. K. 27; 1/1—30/4. — Lars Torsten Malm, f. 04, J. K. 27; fr. 1/5 (2 not. 1/1). — 2 not. Eric Ericsson, f. 05, J. K. 29; fr. 1/5 (1/1). — Övr. Per Mauritz Siösteen, f. 05, J. K. 29; fr. 6/3. — Ernst Eugene Viroulet-Fagerström, f. 05, J. K. 30, fr. 15/12.
    Västernärkes: Vik. domare Birger Jacobsson, f. 90, J. K. 15, v. hhvd 21. — 1 not. Axel Gustaf Bertil Heijdenberg, f. 03, J. K. 26; 1/1—30/4. — Bo Oskarsson Kollberg, f. 03, J. K. 27; 1/5—25/10. — Mårten Bengt Ottosson Stiernström, f. 05, J. K. 27; fr. 26/10 (2 not.1/1). — 2 not. Per Johan Gunnar Lindström, f. 99, J. K. 28; 16/4—30/9 (1/1). — Steffan Otto Trysén, f. 05, J. K. 29; fr. 1/10 (31/3). — Övr. Per Mauritz Siösteen, f. 05, J. K. 29; 1/1—5/3. — Lars Johan Erik Thorsell, f. 02, J. K. 30; fr. 1/4. — Kurt Julius Mauritzon, f. 05, J. K. 30; fr. 5/11.
    Nora: 1 not. Nils Gustaf Olof Fröding, f. 04, J. K. 27. — 2 not. Olof Paulus Källander, f. 05, J. K. 28. — Övr. Karl Thure Ossian Grönwald, f. 05, J. K. 30; fr. 5/5.
    Lindes: 1 not. Tage Holm Fredrik Grönwall, f. 03, J. K. 27; 1/1—30/6. — Stig Ferdinand Hjalmarsson Unander, f. 00, J. K. 28; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Karl Gillis Axel Fahlbeck, f. 96, J. K. 29; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Nils Gustaf Jansson, f. 04, J. K. 30; fr. 1/11.

 

Västmanlands län.

    Västmanlands västra: 1 not. Knut Henrik Norström, f. 04, J. K. 25; 1/1 — 31/7. — Herman Alrik Wede, f. 03, J. K. 28; fr. 1/8. — 2 not. Olof Alvar Karlsson, f. 05, J. K. 27. — Övr. Gustav Gillis Ragnvald Sandwall, f. 08, J. K. 29. — Sven Johan Mauritz Strömberg, f. 05, J. K. 30; fr. 10/11.

RATTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1930. 193    Västmanlands mellersta: 1 not. Yngve Teodor Bjerström, f. 02, J. K. 28.— 2 not. Bo Gustaf J:son Sunnerfelt, f. 03, J. K. 28. — Övr. Erik Gustaf Sandelius, f. 98, J. K. 29. — Fredrik Arvid August C:son Ulrich, f. 04, J. K. 30; fr. 5/5.
    Västmanlands östra: 1 not. Sven Gunnar Vilhelm Serrander, f. 00, J. K. 27; 1/1—31/10.— Jeppe Göran Lindström, f. 04, J. K. 29; fr. 1/11 (2 not. 1/1). — 2 not. Anders Elis Winnermark, f. 05, J. K. 29; fr. 1/11 (1/6). — Övr. Bror Gudmund Mauritz W:son Silfverstolpe, f. 05, J. K. 29; 1/1—31/5.— Nils Olof Karell, f. 04, J. K. 30; fr. 27/10.

 

Kopparbergs län.

    Falu: Bitr. domare Karl Arvid Swartling, f. 93, J. K. 17, v. hhvds titel 28. — 1 not. Hans Gustaf Melcher Falkenberg, f. 03, J. K. 27; 1/1—31/5. — Nils Ragnar Vilhelm Lundberg, f. 05, J. K. 28; fr. 1/6 (2 not. 1/1). — 2 not. Stig Anders Helleberg, f. 05, J. K. 29; fr. 1/6 (1/1). — Övr. Karl Sixten Andersson, f. 03, J. K. 27; fr. 18/7.
    Hedemora: Vik. domare Petrus Grufman, f. 91, J. K. 17, v. hhvd. 25; 1/3—31/3. — 1 not. Carl Albert Hakon Fallenius, f. 97, J. K. 27; 1/1—22/11. — Nils Theodor Annerstedt, f. 03, J. K. 28; fr. 23/11 (2 not. 1/1). — 2 not. Bertil Fredrik Wilhelm Fredriksson Nordenankar, f. 00, J. K. 29; fr. 23/11 (1/1). — Övr. Jerker Eriksson Uggla, f. 05, J. K. 30; fr. 1/9.
    Västerbergslags: 1 not. Sven Einar Brenander, f. 01, J. K. 27; 1/1—31/8.—Samuel Anders: Mats Nordström, f. 03, J. K. 28; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Göran Torgil Göransson, f. 98, J. K. 28; fr. 1/9 (1/1). — Övr. Elsa Hainer, f. 04, J. K. 29.
    Nås och Malungs: 1 not. Nils Gunnar Teodor Holmström, f. 04, J. K. 26; 1/1—9/6.— Karl Folke Ragnar Johansson, f. 03, J. K. 27; fr. 10/6 (2 not. 1/1). — 2 not. Karl Svante Gustafsson, f. 01, J. K. 29; fr. 10/6 (1/1). — Övr. Erik Göran Malcom Wennerholm, f. 03, J. K. 29; fr. 13/6.
    Nedansiljans: 1 not. Alf Gunnar Abel Rudenmark, f. 00, J. K. 27; 1/1—6/10.—Love Mannheimer, f. 04, J. K. 28; fr. 7/10 (2 not. 1/1). — 2 not. Alfred Arvid Harald Flodin, f. 01, J. K. 29; fr. 7/10 (1/1). — Övr. Olov Åke Thorell, f. 06, J. K. 30; fr. 4/11.
    Ovansiljans: Bitr. domare Bo Erik Christer Turen, f. 92, J. K. 18, v. hhvds titel 28. — 1 not. Svante Ernst Karl Pontus Bolin, f. 04, J. K. 28. - 2 not. Sven Harald Svesse, f. 06, J. K. 28. — Övr. Karl Sven Ernst Möller, f. 01, J. K. 29; fr. 7/1.

 

Gävleborgs län.

    Gästriklands östra: Bitr. domare Sven Georg Berglund, f. 99, J. K. 25; fr. 10/11. — 1 not. Carl-Otto Robert Krook, f. 02, J. K. 28; 1/1—30/11. — Nils Erland Mårten Lorichs, f. 05, J. K. 29; fr. 1/2 (2 not. 1/1). — 2 not. Carl Axel Georg Noréen, f. 05, J. K. 29; fr. 1/12 (1/1).
    Gästriklands västra: 1 not. Richard Folke Wedin, f. 05, J. K. 28. — Övr. Filip Frans Paul Carlström, f. 05, J. K. 28; 1/1—26/4. — Axel Ejnar Nordlander, f. 03, J. K. 30; fr. 2/6.
    Bollnäs: 1 not. Lars Per Olof Palmquist, f. 04, J. K. 28. — 2 not. Bror Carl Iwar Dahlheim, f. 01, J. K. 28. — Övr. Carl Erik Degerman, f. 03, J. K. 28. — Eric Söderlind, f. 06, J. K. 30; fr. 1/4.
    Sydöstra Hälsinglands: 1 not. Folke Birger Gerhard Robling, f. 02, J. K. 28. — Rudolf Paul Grante, f. 99, J. K. 28; 28/7—6/9 (1/1).
    Norra Hälsinglands: 1 not. Per Bertil Sundberg, f. 03, J. K. 27. — 2 not. Karl Erik Alexanderson, f. 06, J. K. 28. — Övr. Olof Ragnar Forssberg, f. 02, J. K. 27.
    Västra Hälsinglands: 1 not. Sven Bertil August Haglund, f. 03, J. K. 26. — 2 not. Sven Yngve Bertil Egerstedt, f. 04, J. K. 27. — Övr. Nils Tore Johan Lindahl, f. 04, J. K. 28. — Anders Elis Winnermark,, f. 05, J. K. 29; 1/2—1/6. — Erik Yngve Humble, f. 03, J. K. 30; fr. 17/11.

 

13 — Svensk Juristtidning 1931.

194 RÄTTSBILDADE RITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1930.Västernorrlands län.

    Medelpads västra: 1 not. Gunnar Rane, f, 03, J. K. 27; 1/1—30/6. Erik David Felländer, f. 03, J. K. 27; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Inge Bergström, f. 06, J. K. 29; fr. 1/7. — Övr. Inge Gunnar Malmström, f. 02, J. K. 29.
    Medelpads östra: Vik. domare Gustaf Martin Mellbin, f. 96, J. K. 21; fr. 14/1. — 1 not. Ernst Olof Ekström, f. 97, J. K. 25; 1/1—31/8.— Roland Adolf Conradsson Nordberg, f. 01, J. K. 27; 1/9—30/11 (2 not. 1/1). — Nils Arne Adolf Ekblom, f. 04, J. K. 29; fr. 1/12 (1/3, 2 not. 1/9). — 2 not. Thore Anders Hall, f. 04, J. K. 30; fr. 1/12 (10/9). — Övr. Per Hjalmar Fritiof Lindman, f. 03, J. K. 27; 1/1—28/2.
    Ångermanlands södra: Vik. domare Erik Zethelius, f. 99, J. K. 23; 1/1 — 10/3. — Knut Elis Elliot, f. 97, J. K. 19; 27/3—30/6. — Axel Gösta Walin, f. 02, J. K. 25; fr. 28/9. — 1 not. Gunnar Erland Bo Löfgren, f. 04, J. K. 28; 1/1—20/10. — Sven Torsten Stjernberg, f. 05, J. K. 28; fr. 21/10 (2 not. 1/1). — 2 not. Torsten Martin Allard, f. 05, .1. K. 29; fr. 21/10 (1/1). — Övr. Karl August Ragnar Leopold Carlström, f. 03, J. K. 29; fr. 8/1.
    Ångermanlands mellersta: 1 not. Waldemar Boman, f. 02, J. K. 27; 1/1—31/3. — Tord Gustaf Ödmark, f. 01, J. K. 28; fr. 1/4 (2 not. 1/1). — 2 not. Knut Axel Gunnar Klefbom, f. 01, J. K. 27; fr. 1/4 (1/1). — Övr. Ture Gustaf Sjödin, f. 01, J. K. 29.
    Ångermanlands västra: 1 not. Tor Alfred Bexelius, f. 03, J. K. 28. — 2 not. Wolmar Augustin Dryselius, f. 02, J. K. 29. — Övr. Thure Erland Ellerdahl, f. 03, J. K. 29; fr. 10/2.
    Ångermanlands norra: 1 not. Yngve Wikberg, f. 01, J. K. 27; 1/1 — 30/6 — Paul Gösta Malmberg, f. 04, J. K. 27; fr. 1/10 (2 not. 1/1). — 2 not. Nils Rickard Bergengren, f. 04, J. K. 29; fr. 1/10 (1/1). — Övr. Birger Reinhold Höglund, f. 03, J. K. 29.

 

Jämtlands län.

    Jämtlands östra: 1 not. Kurt Söderberg, f. 03, J. K. 27; 1/1—30/6. — Holger Sandelin, f. 05, J. K. 27; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Anders Svensson, f. 01, J. K. 28; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Frans C:son Victor, f. 07, J. K. 29; fr. 8/9.
    Jämtlands norra: Bitr. domare Carl Johan v. Essen, f. 74, J. K. 98, v. hhvd. 23. — 1 not. Sten Folke Ingemar Hellichius Mattsson, f. 02, J. K. 27. — 2 not. Vilhelm Birger Lindh, f. 02, J. K. 27. — Övr. Lars Erik Staaff, f. 06, J. K. 30; fr. 81/1.
    Jämtlands västra: Vik. domare Erik Gustaf Beling, f. 93, J. K. 18; fr. 25/7. — 1 not. Torsten Gustaf E:son Eveland, f. 99, J. K. 25; 1/1—13/8. — Carl-Henrik von Hartmansdorff, f. 04, J. K. 27; 14/8—30/11. — Sven Einar Romanus,f . 06, J. K. 29; fr. 1/12 (2 not. 1/1). — 2 not. Cecil August Rausing, f. 00, J. K. 30; fr. 1/12 (17/6). — Övr. Frans Carlsson Victor, f. 07, J. K. 29; 23/1—14/6.
    Härjedalens: 1 not. Elof Paul Bormann, f. 98, J. K. 27; fr. 1/1—30/6.  Carl-Fredrik Axel Polycarpus Cronhielm, f. 05, J. K. 29; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Carl Olof Engqvist, f. 99, J. K. 28; fr. 1/4. — Övr. Gunnar Gustaf Albin Berglund, f. 04, J. K. 29; fr. 10/6.

 

Västerbottens län.

    Umeå: Vik. domare Ernst Aderlund, f. 93, J. K. 21; 11/3 — 30/6. — 1 not. Gustaf Nikander Brunnfält, f. 98, J. K. 27; 1/1—1/4. — Helge Viktor Hellekant, f. 02, J. K. 28; fr. 1/2. — Övr. Inge Bergström, f. 06, J. K. 29; 1/1—1/7. — Sven Georg Levander, f. 05, J. K. 29; fr. 15/6.
    Västerbottens södra: 1 not. Carl-Henrik von Hartmansdorff, f. 04, J. K. 27; 1/1—30/6. — Axel Rönquist, f. 04, J. K. 29; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Erik Gösta Johannes Lindström, f. 06, J. K. 30; fr. 22/12.
    Västerbottens västra: 1 not. Frans Gullbrand Rönnlund, f. 94, J. K. 26; 6/1—30/6. — Carl Jacob Wallentin Nilsson, f. 98, J. K. 27; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Helge Viktor Hellekant, f. 02, J. K. 28; 1/1—31/1. — Otto Gunnar Leonard Wennström, f. 03, J. K. 28; fr.1/2 (1/1). — Mac Erik Rudolf Berlin, f. 03, J. K. 29; fr. 1/7 (1/1) — Övr. Margot Kristina Widström, f. 07, J. K. 30; fr. 21/9.

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1930. 195    Västerbottens mellersta: 1 not. Vilhelm Anders Christie, f. 02, J. K. 27; 1/1 —10/8.— Carl-Otto Vilhelm Olsson, f. 06, J. K. 29; fr. 11/8 (1/1).
    Västerbottens norra: Bitr. domare Johan Birger Björklöf, f. 92, J. K. 17, v. hhvds titel 29. — 1 not. Karl Gösta Lundberg, f. 02, J. K. 27. — 2 not. David Vincent Ekholm, f. 01, J. K. 27. — Övr. Roland Mauritz Valentin Svensson, f. 00, J. K. 29.

 

Norrbottens län.

    Piteå: 1 not. Axel Oskar Ragnar Daniel Dahlqvist, f. 02, J. K. 26; 1/1 —30/6. — Ingvar Emil C:son Skogh, f. 01, J. K. 27; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Axel Nils Ossian Hulterström, f. 02, J. K. 28; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Gunne Mårten Danielsson, f. 06, J. K. 30; fr. 16/7.
    Luleå: Vik. domare Erik Gustaf Beling, f. 93, J. K. 18; 14/5 — 15/7. — Erik Åke Lars Victor Thomasson, f. 01, J. K. 25; 13/10—22/10. — 1 not. Einar Anton Wallin, f. 00, J. K. 27. — 2 not. Gustaf Adolf Ekeroth, f. 04, J. K. 29. — Övr. Daniel Bergenudd, f. 03, J. K. 30; fr. 1/6.
    Kalix: Vik. domare Tord Carl Johan Sandström, f. 94, J. K. 17, v. hhvd. 24. - 1 not. Per Erik Sture Dyberg, f. 00, J. K. 27; 1/1—30/6. — Nils Peter Söderström, f. 00, J. K. 27; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Karl Gustaf Bergman, f. 91, J. K. 28; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Nils August Collin, f. 03, J. K. 30; fr. 15/8.
    Torneå: 1 not. Nils Ragnar Reimers, f. 02, J. K. 27; 1/1—30/6. — Knut Halvar Nils Klefbom, f. 04, J. K. 29; fr. (2 not. 1/1). — 2 not. Karl Edvin Kangas, f. 00, J. K. 30; fr. 1/7 (3/6). — Övr. Lars Johan Alexanderson, f. 02, J. K. 30; fr. 10/6.
    Gällivare: 1 not. Harald Johannes Dillner, f. 03, J. K. 27; 1/1 —31/8. — Einar Mauritz Holm, f. 04, J. K. 28; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Karl Ragnar Olsson, f. 04, J. K. 29; fr. 1/9 (1/1).

 

Göta hovrätt.

 

Östergötlands län.

    Kinda och Ydre härads: 1 not. Bo Torsten Birger Palmgren, f. 04, J. K. 27. — 2 not. Uno Natanael Hernroth, f. 05, J. K. 29.
    Mjölby: Vik. domare Jean Gustaf Louis Olsson, f. 00, J. K. 22; 23/1, 6/2 — 15/2, 21/2—28/2, 24/4—26/4, 29/4—30/4, 1/7—31/7, 2/9—8/9. — 1 not. Erik August Johansson, f. 01, J. K. 27; 1/1—30/6. — Erik Axel Orrenius, f. 05, J. K. 28; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Carl Erik G:son Törngren, f. 06, J. K. 30; fr. 1/7 (1/6). Aska, Dals och Bobergs härads: 1 not. Carl Axel Bertil Koch, f. 05, J. K. 26. — Övr. Josef Ossian Leopold Ossmark, f. 05, J. K. 29.
    Bråbygdens och Finspånga läns: 1 not. John Walter Fröléen, f. 03, J. K. 27; 1/1—15/12. — Nils Gösta Wilhelm Leander, f. 02, J. K. 28; fr. 16/12 (2 not. 1/1). — 2 not. Nils Joachimsson, f. 07, J. K. 29; fr. 16/12 (8/1). — Övr. Carl Wilhelm du Rietz, f. 06, J. K. 30; fr. 1/9.
    Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds härads: Vik. domare Gustaf Adolf Glifenberg, f. 85, J. K. 13, v. hhvd 22. — Stig Anders Vilhelm Furster, f. 99, J. K. 22; 19/8—18/9. — 1 not. Sune C:son Vahlquist, f. 02, J. K. 27; 1/1—30/6. — Ivar Arnold Andersson, f. 04, J. K. 28; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Lars-Erik Forssman, f. 05, J. K. 30; fr. 15/10.
    Linköpings: 1 not. Anders Elof Törnvall, f. 04, J. K. 27. — 2 not. Sture Lennart Borgquist, f. 02, J. K. 28. — Övr. Sven Arne Åström, f. 04, J. K. 29. — Jacob Wilhelm Håkanson, f. 03, J. K. 29.

 

Jönköpings län.

    Tvela, Vista och Mo härads: Bitr. domare Karl Erik Ekstedt, f. 99, J. K. 22; 1/1—30/6. — Frithjof Folkard von Scherling, f. 96, J. K. 21; fr.1/7. — 1 not. Bernt Vilhelm Lindskog, f. 02, J. K. 26; 1/1—28/2. Harry Edvin Filip Sterner, f. 04, J. K. 27; 1/3—31/8 (2 not. 1/1). — Per Hans Gustaf Ludvig Edsberg, f. 05, J, K. 28; fr. 1/9 (1/1, 2 not. 1/3). — 2 not. Percival Anton Theodor Andersson,

196 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1930.f. 04, J. K. 28; fr. 1/9 (1/1). — Övr. Ragnar Torbjörn Ernfors, f. 01, J. K. 30; fr. 25/3. — Gustaf Söderberg, f. 06, J. K. 30; fr. 6/6.
    Norra och Södra Vedbo härads: 1 not. Åke Reinhold Hultman, f. 03, J. K. 28. — 2 not. Hans Kurt Hugo Holmgren, f. 05, J. K. 29. — Övr. Leif Delling Cassel, f. 06, J. K. 30; fr. 15/4.
    Östra härads: Vik domare Fritjof Sjögren, f. 00, J. K. 24; 10/2—10/3, 5/5 —16/7. — Sven Emil Leijman Scholander, f. 00, J. K. 26; 28/3—29/3. — Axel Carl Teodor Romberg, f. 95, J. K. 20; 24/9—21/10. — 1 not. Bo Gudmarsson Hogner, f. 03, J. K. 27. — Övr. Sven Wilhelm Törner, f. 05, J. K. 30; fr. 4/4.
    Västra härads: Vik. domare Gustaf Henrik Ljungström, f. 99, J. K. 25; 21/9—24/10. — 1 not. Gunnar Rudolf Winter Widergren, f. 02, J. K. 27; 1/1— 30/11. — Nils Brynolf Ericsson, f. 02, J. K. 29; fr. 1/12 (1/9) — Övr. Nils Axel Kärrlander, f. 07, J. K. 28; 1/1—30/6. — Nils Rune Brolin, f. 06, J. K. 30; fr. 16/12.
    Östbo och Västbo härads: 1 not. Rolf Viktor Josephson, f. 03, J. K. 27; 1/1—30/6. — Carl-Eric Ejnar Sterner, f. 01, J. K. 28; fr. 1/7 (2 not. 1/1).— 2 not. Carl Hasselroth, f. 00, J. K. 28; 1/1—30/6. — Bengt Henning Konstantin Liedholm, f. 01, J. K. 29; fr. 1/7 (1/1). — Hilding Kaarlo Hjelmberg, f. 02, J. K. 29; fr. 1/9 (12/6). — Övr. Carl Ingemar Bo Holmqvist, f. 06, J. K. 30; fr. 2/6.

 

Kronobergs län.

    Östra Värends: Bitr. domare Erik Torsten Vinberg, f. 00, J. K. 23. Birger Axelsson Lundberg, f. 90, J. K. 16, v. hhvd. 22; 1/4 — 9/5. — 1 not. Jonas Gunnar Wilhelm Ekedahl, f. 01, J. K. 27; 1/1—31/3. — Karl Olof Riben, f. 05, J. K. 29; fr. 1/4 (2 not. 1/1). — Sven Thomas Frans Munck af Rosenschöld, f. 03, J. K. 27; 1/5—31/5. — 2 not. Karl Ludvig Larsson, f. 05, J. K. 29; fr. 1/4 (1/1). — Övr. Hilding Kaarlo Hjelmberg, f. 02, J. K. 29; 1/1—10/6.
    Mellersta Värends: Vik. domare Torsten Arvid Gullström, f. 94, J. K. 18; 1/1—31/5. — 1 not. Ingvar Albert Lindell, f. 04, J. K. 25; 1/1—31/8. — Lars Gunnar Emanuel Elmer, f. 03, J. K. 28; 1/7—8/8 (1/1). — Gösta Uno Schirén, f. 04, J. K. 27; fr. 1/9. — Övr. Hans Yngve Gierup, f. 05, J. K. 30; fr. 17/9.
    Västra Värends: 1 not. Karl Helmer Wilhelm Kindstrand, f. 01, J. K. 27. — 2 not. Folke Bror Östen Thanner, f. 02, J. K. 28. — Övr. Tage Emil Gustaf Troedsson, f. 06, J. K. 29.
    Sunnerbo härads: Vik. domare Christian Bengt Martin Lembke, f. 00, J. K. 22; 1/7—15/7. — Bitr. domare C. B. M. Lembke; 1/1—30/6. — 1 not. Sven Thomas Frans Munck af Rosenschöld, f. 03, J. K. 27; 1/1—24/8. — Karl Olof Riben, f. 05, J. K. 29; 1/5 —31/5. — Nils Johan Baltzar Vult von Steyern, f. 00, J. K. 27; fr. 25/8. — 2 not. Hans Erik Munck af Rosenschöld, f. 06, J. K. 28. — Övr. Ragnar Phragmén, f. 02, J. K. 29.

 

Kalmar län.

    Norra och Södra Tjusts härads: Vik. domare Torsten Arvid Gullström, f. 94, J. K. 18; fr. 1/6. — Karl Erik Ahlgren, f. 00, J. K. 22; 15/9—14/10 (fastighetsregister). — 1 not. Olof Alfons Berger, f. 02, J. K. 26; 1/1—17/8. — Sture Mauritz Svensson, f. 03, J. K. 27; fr. 18/8 (2 not. 1/1). — 2 not. Erik Mauritz Persson, f. 04, J. K. 29; fr. 18/8. — Övr. Edvard Fredrik Torgny Johansson, f. 05, J. K. 30; fr. 1/6.
    Sevede och Tunaläns härads: Vik. domare David Gunnar D:son Lundström, f. 85, J. K. 14, v. hhvd 22; 1/4—9/5. — Birger Axelsson Lundberg, f. 90, J. K. 16; v. hhvd 22, fr. 10/5. — Gunnar Isak August Carlesjö, f. 01, J. K. 25; fr. 9/12. — 1 not. Håkan Magnus Moberg, f. 02, J. K. 27; 1/1—31/8. — Sven Lorenz Hölcke, f. 02, J. K. 28; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — Övr. Harald Fredrik Adolf Berthold, f. 03, .1. K. 29; fr. 15/1.
    Aspelands och Handbörds härads: 1 not. Olof August Bergholtz, f. 04, J. K. 27. — 2 not. Gösta Källblad, f. 02, J. K. 29. — Övr. Karl Folke Mortimer Lang, f. 05, J. K. 29. — Ingemar Lilja, f. 07, J. K. 30; fr. 11/6.
    Norra Möre och Stranda härads: 1 not. Otto Henrik Lindvall, f. 99, J. K. 25. — 2 not. Per Gustaf Vilhelm Österdahl, f. 04, J. K. 28. — Övr. Eric Allgårdh, f. 06, J. K. 30; 20/8—20/12.

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1930. 197    Södra Möre härads: 1 not. Rolf Carl Bruno Rosenberg, f. 98, J. K. 23. Ölands: Vik. domare Gunnar Isak August Carlesjö, f. 01, J. K. 25; 12/5 —6/6, 22/9—15/11. — 1 not. Bo Helmersson Kellgren, f. 02, J. K. 29.

 

Hallands län.

    Hallands läns södra: Vik. domare Johan Hjalmar Torell, f. 82, J. K. 07, v. hhvd. 18; 9/1 — dagen efter riksdagens slut, 19/6—30/6, fr. 29/10. — Bitr. domare J. H. Torell; 15/8—28/10. — Karl Erik Ahlgren, f. 00, J. K. 22; fr. 29/10. — 1 not. Artur Arnström, f. 04, J. K. 26. — 2 not. Karl Gunnar Borg, f. 00, J. K. 28. — Övr. Rudolf Edvard Lidmar, f. 05, J. K. 29.

    Hallands läns mellersta: 1 not. Torsten Cervin, f. 01, J. K. 27. — 2 not. Wilhelm Emil Dalén, f. 04, J. K. 28. — Övr. Anders Olof Munckhammar, f. 03, J. K. 28. — Sture Einar Johansson, f. 05, J. K. 30; fr. 11/6.
    Hallands läns norra: 1 not. Erik Vilhelm Rutger Åberg, f. 01, J. K. 27; 1/1 —31/3. — Erik Gustaf Svenonius, f. 01, J. K. 28; fr. 1/4 (2 not. 1/1). — 2 not. Gunnar Torsten Forssenius, f. 03, J. K. 29; fr. 1/1 (1/1). — Övr. Sven Gustaf Elmén, f. 04, J. K. 29; fr. 15/1.

 

Göteborgs och Bohus län.

    Askims, Hisings och Sävedals härads: Bitr. domare Sten Vallqvist, f. 95, J. K. 19; 1/1 — 30/6. — Christian Julius Söderström, f. 95, J. K. 22; fr. 1/7. — 1 not. Sven Olof Larsson, f. 05, J. K. 26; 1/1—29/9. — Rolt Vilhelm Johansson, f. 02, J. K. 28; fr. 30/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Nils August Hjalmar Swedberg, f. 02, J. K. 27; 1/1—12/5. — Åke Wirséen, f. 04, J. K. 28; fr. 13/5 (1/1). — Ernst Samuel Magnus de Maré, f. 04, J. K. 28; fr. 30/9 (1/1). — Övr. Carl Johan Svennegård, f. 03, J. K. 28. — Gunnar Georg Rådström, f. 06, J. K. 29. — Gustaf Wilhelm Blomstrand, f. 99, J. K. 27. — Carl Gustav Ekstedt, f. 06, J. K. 29. — Sigfrid Emanuel Brundin, f. 98, J. K. 29. — Sven Åke Bånge, f. 06, J. K. 29. — Jarl Alfred Valdemar Haglund, f. 05, J. K. 30; fr. 1/11. — Gunnar Einar Larsson, f. 07, J. K. 30; fr. 21/11.
    Inlands: 1 not. Erik Eberhard Sauter, f. 02, J. K. 26; 1/1—30/4. — Gunnar Andersson, f. 03, J. K. 28; fr. 1/6. — Övr. Karl Högstedt, f. 02, J. K. 29.
    Orusls och Tjörns härads: Vik. domare Olov Edvin Rylander, f. 00, J. K. 24; 19/11—10/12. — 1 not. Henry Fredrik Friberg, f. 02, J. K. 27; 1/1—1/9. — Stig Palmer, f. 04, J. K. 28; fr. 1/9 (1/1). — Övr. Eric Magnus Johnsson, f. 00, J. K. 29. — Nils Edvin Nilsson, f. 00, J. K. 30; fr. 25/9.
    Sunnervikens: Vik. domare Karl Erik Ahlgren, f. 00, J. K. 22; 5/8—4/9. — 1 not. Herman Zetterberg, f. 04, J. K. 28; 1/1—30/11. — Karl Henry Fahlström, f. 06, J. K. 29; 7/6—30/10 (1/1, 2 not. fr. 1/12). — Sven Eskil Lampers, f. 04, J. K. 28; fr. 1/12 (2 not. 1/1). — Övr. Birger Vilhelm Emanuel Svedenborg, f. 03, J. K. 30; 23/4 — 22/11. — Sven David Holger Sanne, f. 06, J. K. 30; fr. 22/12.
    Norrvikens: Vik. domare Birger Axelsson Lundberg, f. 90, J. K. 16, v. hhvd. 22; 1/1—31/3. — 1 not. Nils Erik Axel Axelson, f. 04, J. K. 27; 1/1—30/9. — Karl Jakob Edvin Boivie, f. 04, J. K. 28; fr. 1/10 (2 not. 1/1). — 2 not. Gustaf Ragnar Gustafsson, f. 03, J. K. 29; fr. 1/10 (1/1). — Övr. Nils Leonard Wallenberg, f. 05, J. K. 30; fr. 5/11.

 

Älvsborgs län.

    Marks: Vik. domare Anders Magnus Lind, f. 92, J. K. 17; 10/3—31/3. — 1 not. A. M. Lind, 1/1—28/2. — Helge Georg Ericsson, f. 04, J. K. 27;1/3—15/11 (2 not. 1/1). — Erik Frick, f. 04, J. K. 28; fr. 16/11 (1/1, 2 not. 1/3). — 2 not. Gösta Teodor Hoff, f. 05, J. K. 29; fr. 16/11 (1/1). — Övr. Sten Arthur Philip Wilkens, f. 05, J. K. 30; fr. 10/11.
    Kinds och Redvägs härads: Vik. domare Olov Edvin Rylander, f. 00, J. K. 24; 29/9—1/11, 13/12—24/12. — 1 not. Samuel Åseskog, f. 00, J. K. 26; 1/1—15/7. — John Edvard Frostmark, f. 00, J. K. 29; fr. 15/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Åke Ragnvald Sverker Åkesson Segner, fr. 03, J. K. 29; fr. 15/7 (1/1). — Övr. Bo Gillis Heijl, f. 04, J. K. 29; fr. 3/1.

198 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1930.    Borås: 1 not. Håkan Drake, f. 02, J. K. 27; 1/1 —9/4. — Carl-Otto Björsell, f. 01, J. K. 28; fr. 10/4 (2 not. 1/1). — 2 not. Lennart Erik Molin, f. 04, J. K. 27; fr. 10/4. — Övr. Olof Johan Fogel, f. 02, J. K. 28; fr. 15/6.
    Vätlle, Ale och Kullings härads: Vik. domare Folke Emanuel Drangel, f. 93, J. K. 20; fr. 25/8. — 1 not. Allan Henning Valdemar Grauers, f. 01, J. K. 27; 1/1—31/3. — Anders Håkan Bjarne Rahm, f. 04, J. K. 27; fr. 1/4 (2 not. 1/1). — 2 not. Carl Alvar Daniel Perslow, f. 02, J. K. 28; fr. 1/4 (1/1). — Övr. Gustav Conrad Wredmark, f. 02, J. K. 29; fr. 1/4.
    Flundre, Väne och Bjärke härads: 1 not. Bengt Erik Vilhelm Åkerstedt, f. 03, J. K. 27; 1/1 —19/10. — Per-Olof Lundgren, f. 04, J. K. 28; fr. 20/10 (2 not. 1/1). — 2 not. Eric Christopher Rappe, f. 05, J. K. 29; fr. 20/10 (2/1). — Övr. Sven Olof Östberg, f. 06, J. K. 29; fr. 3/9.
    Nordals, Sundals och Valbo härads: Vik. domare Emil Bernhard Victor Severin, f. 89, J. K. 13, v. hhvd. 23. — 1 not. Sune Charles Gustaf Wetterlundh, f. 04, J. K. 25; 1/1—11/4. — Einar Emanuel Weiss, f. 01, J. K. 26; 12/4 —30/11 (2 not. 1/1). — Bo Karl Vilhelm Westhall, f. 05, J. K. 28; fr. 1/12 (2 not. 12/4). — 2 not. Nils Lorenz Eklund, f. 04, J. K. 29; fr. 1/12 (1/1). — Övr. Johan Hilding Christersson, f. 03, J. K. 29; fr. 10/10.
    Tössbo och Vedbo härads: Vik. domare Johan Wandén, f. 89, J. K. 14, v. hhvd 22; 7/1—andra dagen efter riksdagens slut. — 1 not. Edvard Tage Levinson, f. 01, J. K. 26; 1/1—31/8. — Eric Theodor Johansson, f. 97, J. K. 28; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Sigurd Engelbrekt Nilsson, f. 02, J. K. 29; fr. 1/9 (1/1). — Övr. Erik Gustav Gertz, f. 99, J. K. 30; fr. 26/9.

 

Skaraborgs län.

    Vadsbo härads: 1 not. Sten Erland Christofer von Hofsten, f. 04, J. K. 27; 1/1—31/10. — Erik Herman Siewertz, f. 01, J. K. 28; fr. 1/11 (1/1, 2 not. 14/5). — 2 not. Olof Anders Viktor Söderström, f. 03, J. K. 28; 1/1—13/5. — Tore Olof Alexander Ljungberg, f. 04, J. K. 29; fr. 1/11 (18/2). — Övr. Per-Otto Hainer, f. 05, J. K. 30; fr. 3/11.
    Gudhems och Kåkinds härads: 1 not. Olof (Olle) Larsson, f. 02, J. K. 27. — 2 not. Sven Albert Wannstedt, f. 01, J. K. 28. — Övr. Johan Fogel, f. 02, J. K. 28; 1/1—1/6. — Ante Olof Beck-Friis, f. 05, J. K. 30; fr. 2/6.
    Vartofta och Frökinds härads: 1 not. Rolf Johan Engstrand, f. 05, J. K. 27; 1/1—31/8. — Georg Emanuel Nyberg, f. 00, J. K. 27; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Björn Willy Tuneld, f. 04, J. K. 29; fr. 1/9 (11/6).
    Skånings, Vilske och Valle härads: Vik. domare David Gunnar D:son Lundström, f. 85, J. K. 14, v. hhvd. 22; fr. 10/5. — Anders Viktor Olof Söderström, f. 03, J. K. 28; ett sammanträde. — 1 not. Arne Willgodt Kullgren, f. 01, J. K. 27; 1/1 — 6/5. — Erik Harry Högberg, f. 00, J. K. 27; 7/5—31/8 (2 not. 1/1). — Josef Ewert Storm, f. 02, J. K. 28; fr. 1/9 (1/1, 2 not. 7/5). — Övr. Torsten Sigvald Myrland, f. 04, J. K. 30; fr. 13/5. — Hans Larsson, f. 04, J. K. 30; fr. 15/12.
    Ase, Visle, Barne och Laske härads: 1 not. Lars Edvard Waller, f. 03, J. K. 26; 1/1—31/1. — Bertil Oscar Arvid Thuleson, f. 98, J. K. 26; fr. 1/2 (2 not. 1/1). — 2 not. Kurt Gösta Leonard Graffman, f. 04, J. K. 29; fr. 1/2. — Övr. Artur Elof Fritiof Rickard Lejman, f. 07, J. K. 30; fr. 3/6.
    Kinnefjärdings, Kinne och Kållands härads: Vik. domare Fritjof Sjögren, f. 00, J. K. 24; 22/11—20/12. — 1 not. Eric Algot Ljunggren, f. 02, J. K. 27; 1/1—1/4. — Lars Axel Gustafsson Bennich, f. 03, J. K. 27; fr. 1/4 (2 not. 1/1). — 2 not. Eric Gustaf Annell, f. 03, J. K. 28; fr. 1/4 (1/1). — Övr. Adolf Henrik Uno Murray, f. 05, J. K. 30; fr. 1/4.

 

Hovrätten över Skåne och Blekinge.

 

Blekinge län.

    Östra härads: Vik. domare Otto Anders Fredrik Schell, f. 01, J. K. 25; 5/5—31/5. — Nils Ivan Regner, f. 02, J. K. 26; 20/6—7/7. — 1 not. Carl Gustaf Nordin, f. 00, J. K. 27. — Övr. Gillis Karlbrink, f. 05, J. K. 29; 1/1—15/12, — Lars Erik Holmberg, f. 99, J. K. 30; fr. 12/4,

RATTSBILDADE BITRÄDEN 1 RIKETS DOMSAGOR ÅR 1930. 199    Medelslads härads: 1 not. Birger Roland Rutger Hugo Hedberg, f. 02, J. K. 26; 1/1 —30/4. — Bengt Ivar Gierup, f. 02, J. K. 28; fr. 1/5 (2 not. 1/1). — 2 not. Erik Viktor Burling, f. 04, J. K. 28; fr. 1/5 (1/1). — Övr. Birger Carle, f. 03, J. K. 30; fr. 5/6.
    Bräkne härads: 1 not. Gustaf Olof Fredrik Palmér, f. 99, J. K. 28. — Övr. Inge Håkansson, f. 02, J. K. 29.
    Listers härads: 1 not. Inge Adolf Vilhelm Josefsson Fröberg, f. 02, J. K. 27. — Övr. Harald Gustav Adolf Nordholm, f. 03, J. K. 29.

 

Kristianstads län.

    Ingelstads och Järrestads härads: Bitr. domare Ernst Hugo Nohrlander, f. 92, J. K. 15, v. hhvd. 23; 1/1—10/2. — Arnold Herrlin f. 99, J. K. 25; fr. 11/2. — 1 not. Gösta H. V. Hansson, f. 02, J. K. 26; 1/1—28/2. — Nils Albert Georg Nilsson, f. 02, J. K. 28; fr. 1/3 (2 not. 1/1). — 2 not. Erik H:son Rosencrantz, f. 02, J. K. 28; fr. 1/3 (1/1). — Övr. Nils Tage Frizell, f. 05, J. K. 29.— Fritz Peter Herbert Bornman, f. 04, J. K. 30; fr. 13/10.
    Gärds och Albo härads: 1 not. Lage Orvar Samuelson, f. 01, J. K. 27. — 2 not. Evert Anders Helmer Persson, f. 05, J. K. 28. — Övr. Thore Staffan Kloow, f. 04, J. K. 29. — Folke Birger Gerhard Möller, f. 04, J. K. 30; fr. 7/4. Villands: 1 not. Hans Gustav Carlsson, f. 98, J. K. 28. — Övr. Erik Ludvig Emanuel Ernberg, f. 03, J. K. 30; fr. 8/2.
    Östra Göinge: 1 not. Knut Gunnar Redstam, f. 00, J. K. 27; 1/1—31/8. — Johannes Henrik Törnvall, f. 98, J. K. 28; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Åke H:son Sylwan, f. 05, J. K. 29; fr. 1/9 (1/1). — Övr. Erik Holger Christiansson, f. 03, J. K. 30; fr. 1/6.
    Västra Göinge: 1 not. Torsten Huldén, f. 03, J. K. 27; 1/1—31/3. — Göthe Liedholm, f. 04, J. K. 27; fr. 1/4 (2 not. 1/1). — 2 not. Jarl Fröberg, f. 04, J. K. 28; fr. 1/4 (1/1). — Övr. Åke Eckerström, f. 04, J. K. 29. — Edvin Tuvesson, f. 03, J. K. 29. — Hans Erik Bachmann, f. 05, J. K. 30; fr. 9/10.
    Norra Åsbo härads: Vik. domare Otto Anders Fredrik Schell, f. 01, J. K. 25; 11/1—8/2, 12/2—16/2. — 1 not. Gunnar Otto Eurenius, f. 05, J. K. 27. — 2 not. Yngve Sedenius, f. 02, J. K. 28. — Övr. Henry Edvin Reinhold Knutsson, f. 05, J. K. 29; fr. 13/1.
    Södra Åsbo och Bjäre härads: 1 not. Bengt Jacob Linders, f. 04, J. K. 26; 1/1—31/8. — Henning Valfrid Nilsson, f. 05, J. K. 28; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Erik Skoglund, f. 03, J. K. 28; fr. 1/9 (1/1). — Övr. Ernst Holger Norrman, f. 06, J. K. 29; fr. 4/3. — Axel Werner Lundius, f. 01, J. K. 29; 1/7—15/9. — Gösta Emanuel Ljungstrand, f. 06, J. K. 30; fr. 20/10.

 

Malmöhus län.

    Oxie och Skylls härads: Vik. domare Knut Siggesson Ulfsparre, f. 92, J. K. 17; 10/1—10/2. — Ernst Hugo Nohrlander, f. 92, J. K. 15, v. hhvd. 23; 11/2 — riksdagens slut. — Frans Karl Ivar Öhman, f. 02, J. K. 27; andra rätteg.dagen av hösttingets 6:e sammanträde. — Bitr. domare Carl Helge Mathias Heüman, f. 98, J. K. 25; 1/1—1/7. — E. H. Nohrlander; 1/7—15/9. — Yngve Adolf Samuel Kristensson, f. 00, J. K. 26; fr. 16/9. — 1 not. Hans Arnold Johansen, f. 93, J. K. 27; 1/1—15/4. — Eric Reinhold Witthoff, f. 99, J. K. 26; 16/4—30/11 (2 not. 1/1). — Hans Gustav Fredrik Troil Ramel, f. 03, J. K. 28; fr. 1/12 (1/1, 2 not. 16/4). — 2 not. Nils Åke Wettermark, f. 03, J. K. 29; fr. 1/12 (1/1). — Övr. Stig Erik Boström, f. 05, J. K. 29. — Henry Edvin Reinhold Knutsson, f. 05, J. K. 29; 1/1—1/11. — Gunnar Alfred Jonas Lind, f. 04, J. K. 29; fr. 7/1. — Lennart Albin Andreas Lindblad, f. 04, J. K. 30; fr. 16/6. — Fritz Peter Herbert Bornman, f. 04, J. K. 30; 17/6—9/10. — Per Johan Torwald Haagen, f. 04, J. K. 30; fr. 16/9. — Rolf Hjalmar Viktor Bruzelius, f. 05, J. K. 30; fr. 12/10. — Nils Karl Arvid Lüzell, f. 07, J. K. 30; fr. 22/12.
    Torna och Bara härads: Bitr. domare Thomas Munck af Rosenschöld, f. 99, J. K. 26. — 1 not. Bo Pfannenstill, f. 03, J. K. 27; 1/1—1/3. — Hans Ingemanson, f. 05, J. K. 28; fr. 1/8 (2 not. 1/1). — 2 not. Yngve Hansson,

200 RÄTTSBILDADE BITRADEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1930.f. 04, J. K. 28; fr. 1/3. — Övr. Björn Tuneld, f. 04, J. K. 29; 1/1—31/5 — Edvin Carleson, f. 03, J. K. 29, — Berndt Ullmén, f. 04, J. K. 30; fr. 27/9.
    Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads härads: Vik. domare Gunnar Oscar Ekström, f. 02, J. K. 26; 1/9—26/9. — 1 not. Gösta Jacobsson, f. 04, J. K. 27; 1/1—15/7. — Lars Gunnar Ohlsson, f. 05, J. K. 28; fr. 16/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Christian Edward Lembke, f. 05, J. K. 29; fr. 16/7 (1/1). — Övr. Otto Harry Lindell, f. 03, J. K. 29; 1/2—29/12. — Erland Strandmark, f. 07, J. K. 30; fr. 11/9.
    Färs härads: 1 not. Axel Bernhard Gottfrid Möller, f. 01, J. K. 24. — 2 not. Kurt Ernst Wulff, f. 06, J. K. 28. — Övr. Axel Gunnar Isaksson, f. 03, J. K. 28.
    Frosta och Eslövs: Bitr. domare Yngve Adolf Samuel Kristensson, f. 00, J. K. 26. — 1 not. Nils Falk, f. 01, J. K. 27; 1/1—10/11. — Knut Tofft, f. 03, J. K. 28; fr. 11/11 (1/1, 2 not. 1/7). — 2 not. Albert Hans Hansson, f. 02, J. K. 27; 1/1—30/6. — Curt Valter Bergström, f. 04, J. K. 28; fr. 1/7 (1/1). — Otto Trued Norell, f. 02, J. K. 27; fr. 11/11 (1/1). — Övr. Herman Edvin Jensen, f. 96, J. K. 29. — Knut Herbert Weim, f. 02, J. K. 29. - Erik Ivar Insulander, f. 05, J. K. 30; fr. 3/2. — Per Folke Natanael Guldstrand, f. 01, J. K. 29. — Ernst Martin Ekholm, f. 03, J. K. 29; fr. 15/4. — Knut Sone William Gripmark, f. 09, J. K. 30; fr. 7/11.
    Rönnebergs, Onsjö och Harjagers: Vik. domare Ernst Hugo Nohrlander, f. 92, J. K. 15, v. hhvd. 23; fr. 16/9. — Bitr. domare Anders Gunnar Lindskog, f. 00, J. K. 24; 1/1—4/10. — Otto Anders Fredrik Schell, f. 01, J. K. 25; fr. 5/10. — 1 not. Emil Sigurd Ryde, f. 04, J. K. 25; 1/1—11/5. — Olof Ragnar Julius Laurin, f. 03, J. K. 28; fr. 12/5 (2 not. 1/1). — 2 not. Bo Leonard Nordström, f. 03, J. K. 28; fr. 12/5 (1/1). — Övr. Nils Johan Baltzar Vult von Steyern, f. 00, J. K. 27; 1/1—31/6. — Bengt Alfred Neuman, f. 99, J. K. 29. — Per Lennart Persson, f. 01, J. K. 29.
    Luggude härads: Vik. domare Nils Ivan Regner, f. 02, J. K. 26; 1/9—15/10. — 1 not. Eric Albert Andersson, f. 04, J. K. 27. — 2 not. Hugo Magnus Digman, f. 05, J. K. 27. — Nils Ludvig Bertil Peyron, f. 05, J. K. 29; 7/4—6/6 (1/1). — Övr. Elin Bertha Maria Nilsson, f. 05, J. K. 30; fr. 3/3. — Cecil August Ransing, f. 00, J. K. 30; 25/4—28/6. — Harald Larsson, f. 07, J. K. 30; fr. 5/10.