LAGRÅDET

 

har nedannämnda dagar avgivit utlåtanden över följande lagförslag:

1931

Jan. 20 Förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 29 juni 1912

(nr 206) om arbetarskydd. Föredragande: hovrättsassessorn K. Persson.

»      20  Förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 25 april 1919

(nr 222) ang. beredande i vissa fall vid skogsavverkning och kolning av härbärge åt arbetarna m. m. Föredragande: hovrättsassessorn K. Persson.

»       20 Förslag till lag om ändrad lydelse av 14 och 34 §§ i lagen d. 30 juni 1913 (nr 120) om allmän pensionsförsäkring. Föredragande: hovrättsassessorn G. Eriksson.

Febr. 11 Förslag till lag om tillägg till 54 § lagen d. 23 okt. 1891 (nr 68) ang. väghållningsbesvärets utgörande på landet. Föredragande: hovrättsassessorn N. Ljunggren.

»        16 Förslag till lag om åtgärder mot vanartigt levnadssätt (vanartslag). Föredragande: byråchefen O. Alsén.

»       16 Förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 17 okt. 1900 om straffregister. Föredragande: byråchefen O. Alsén.

»       26 Förslag till lag om ändrad lydelse av 5, 6, 7 och 8 §§ förordningen d. 16 maj 1884 (nr 25) ang. patent. Föredragande: revisionssekreteraren W. Hemberg.