Dödsfall. Advokaten Axel Wilhelm Lemchen avled i Jönköping 16 maj 1931. Han var född 1859 i Högsby, Kalmar 1., blev student i Lund 1878 och avlade där jur. kand. ex. 1888. 1891 utnämndes han till vice häradshövding. Från 1892 var han verksam såsom advokat i Jönköping. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1896.
    Häradshövdingen Johan August Toll omkom vid eldsvåda i domsagekansliets byggnad i Visby natten till 18 juni 1931. T. var född 1865 i Högseröd, Malmöhus I. Han avlade studentex. i Uppsala 1885 och hovrätts-

592 NOTISER.ex. i Lund 1892. Efter domartjänstgöring, bl. a. såsom adjungerad ledamot i Svea hovrätt 1911 och 1912, utnämndes T. 1914 till häradshövding i Gotlands norra doms.
    F. d. häradshövdingen frih. Lave Robert Beck-Friis avled i Skövde 19 juni 1931. Född 1857 i Jäder, Södermanlands 1., blev han student i Lund 1877 och avlade hovrättsex. där 1882. Till vice häradshövding utnämndes han 1884. Han tjänstgjorde i Skånska hovrätten, varest han blev fiskal 1890 och assessor 1892, samt från 1894 i nedre justitierevisionen, där han 1897 blev konstituerad rev.-sekr. 1898 utnämndes han till häradshövding i Vadsbo södra doms. och 1915 till krigsdomare vid Skaraborgs regemente m. fl. truppförband. Från sistnämnda båda befattningar avgick han 1927 på grund av uppnådd pensionsålder. 1911 var han led. av riksdagens första kammare och 1910—11 tillhörde han Skaraborgs läns landsting samt 1908 — 26, därav åren 1923—26 såsom ordf., stadsfullmäktige i Skövde.
    F. d. kamreraren hos förmyndarkammaren i Stockholm Oskar Theodor Borg avled 18 aug. 1931 i Stockholm. B. var född i Lund 1861 samt avlade där studentex. 1880 och hovrättsex. 1885. Till vice häradshövding utnämndes han 1888. Påföljande år började han tjänstgöra i Stockholms rådhusrätt, där han 1904 blev stadsnotarie. 1905 blev han kamrerare hos förmyndarkammaren, vilken befattning han lämnade vid uppnådd pensionsålder.
    F. d. rådmannen Anders Theodor Ahlford avled i Uppsala 10 sept. 1931. Han var född i Säby, Jönköpings 1., 1861, blev student i Uppsala 1882 och avlade där hovrättsex. 1887. Han utnämndes till vice häradshövding 1890 och var därefter verksam som advokat i Uppsala till 1900, då han blev rådman och tillika polismästare i staden. Han lämnade dessa befattningar vid uppnådd pensionsålder.