Helsingfors universitet. Sedan minister R. Erich 1928 definitivt övergick till annan verksamhet, har professuren i mellanfolklig rätt vid Helsingfors universitet varit vakant. D. 17 april 1931 utnämndes emellertid universitetsadjunkten dr S. R. Björksten till professor i ämnet. Denne är född 1897, blev jur. utr. kand. 1922 och jur. utr. doktor 1925 samt utnämndes till adjunkt i offentlig rätt 1926. Prof. Björkstens förnämsta arbeten äro hans licentiatavhandling »Das Wassergebiet Finnlands in völkerrechtlicher Hinsicht» (1925) och en monografi med titeln »Statsrådet i Finland från konstitutionell synpunkt» (1929). Dessutom har han publicerat ett flertal tidskriftsuppsatser inom området för professurerna i statsrätt och folkrätt. Sin vetenskapliga verksamhet har prof. Björksten utövat företrädesvis å svenska språket.

O. Hj. G.

 

    Juridiska examina vårterminen 1931. Juris licentiatexamen har d. 8/5 1931 vid Stockholms högskola avlagts av Sigurd Gustaf K:son Wildte, f. i Göteborg 16/9 00, student där 27/5 19 och jur. kand. i Uppsala 15/12 23. Wildte försvarade för vinnande av juris doktorsgrad 21/5 31 vid Stockholms högskola en avhandling med titeln »Om kostnader i civil rättegång och deras gäldande» samt utnämndes där 29/5 till juris doktor.
    Förste kanslisekreteraren i justitiedep. Israel Myrberg promoverades 31/5 vid Uppsala universitet till juris doktor (jfr SvJT 1930 s. 608).
    Juris kandidatexamen har avlagts:

 

vid Uppsala universitet

d. 31 januari av:

    Ragnar von Delwig, söderm.-närke, f. i Örebro 26/4 05, student där 8/6 23. —Anders Lundstedt, göteb., f. i Lund 2/8 08, student i Uppsala 27/5 26. — Otto Wilhelm Nederman, västm.-dala, f. i Kolbäcks förs. Västmanlands l. 4/1 02, student i Västerås 18/5 20. — Martin Samuel Perslow, göteb., f. i Mjöbäcks förs. Älvsborgs l. 2/11 07, student i Göteborg 20/5 26.

 

d. 20 mars av:

    Stig Gustaf Gustafsson, göteb., f. i Göteborg 18/6 05, student där 22/5 24. —Karl Richard Gray Jobson, norrl., f. i Högsjö förs. Västernorrlands l. 28/1 08, student i Härnösand 11/6 26. — Sune Lundborg, uppl., f. i Uppsala 22/2 03, student där 23/5 22, fil. kand. där 15/9 26. — Carl Axel Melin, norrl., f. i Arnäs förs. Västernorrlands l. 28/3 00, student i Uppsala 28/5 19. — Carl Gustaf Wilhelm Spens, smål., f. i Jönköping 8/12 02, student där 4/6 21. — Karl Gösta Evert Söderberg, västm.-dala, f. i Valbo förs. Gävleborgs l. 10/12 01, student i Västerås 18/5 23. — Sven Tirèn, norrl., f. i Göteborg 16/5 99, student i Sundsvall 28/5 18. — Roland Oskar-Fredrik Zachrisson, norrl., f. i Örnsköldsvik 27/1 08, student i Umeå 11/6 26;

 

d. 29 maj av:

    Nils Gabriel Anrep, västm.-dala, f. i Stockholm ⅔ 08, student i Falun 22/5 26. — Torsten Sigvard Arén, östg., f. i Norrköping 5/5 07, student där 7/6 26. — Johan Herbert Bengtsson, värml., f. i Frykeruds förs. Värmlands l. 12/9 98, student i Göteborg 18/6 20. — Harry Gunnar Bäck, göteb., f. i Norrköping 4/8 06, student i Göteborg 8/6 25. — Nils Bertil Gustaf Eckerbom, smål., f. i

NOTISER. 643Växjö 8/4 06, student där 8/12 25. — Alf Eric Eliason, västm.-dala, f. i Nora 9/5 06, student i Örebro 11/6 25. — Carl Folke Eriksson, västm.-dala, f. i Kopparbergs förs. Kopparbergs l. ⅓ 07, student i Falun 6/6 25. — Sven Erik Forsberg, smål., f. i Karlskrona 1/7 07, student där 3/6 25. — Gunnar Reinhold Fredrikssongöteb., f. i Göteborg 24/9 07, student där 20/5 26. — Gösta Elias Fries, smål., f. i Stockholm 23/7 07, student där 11/5 26. — Bo Conrad Hedberg, norrl., f. i Själevads förs. Västernorrlands l. 5/11 03, student i Härnösand 2/6 22. — Åke Verner Lundgren, östg., f. i Kimstads förs. Östergötlands l. 11/7 05, student i Norrköping 27/5 24. — Isidor Reisenman, göteb., f. i Göteborg 30/10 06, student där 8/6 25. — Carl Robert Vilhelm Rosenberg, gästr.-häls., f. i Gävle 26/9 08. student där 11/6 27. — Sam Kurt Ivar Svensson Westhall, västg., f. i Ulricehamn 6/8 08, student i Vänersborg 13/6 27. — Hans Herman Wihlborg, smål., f. i Väckelsångs förs. Kronobergs l. 27/3 06, student i Växjö 11/6 24. — Sven Stig Harald Woldmar, smål., f. i Luleå 4/3 04, student i Jönköping 2/6 22. — Karl Gustaf Wolrath, stockh., f. i Uppsala 12/1 03, student i Stockholm 11/5 22, fil. kand. i Uppsala 15/12 27.

 

vid Lunds universitet

d. 31 januari av:

    Rudolf Lennart Elis Brunzell, mlm, f. i Malmö 13/12 03, student där 5/6 23. —Erik Otto Grahn, ld, f. i Lund 4/1 94, student i Lund 17/12 13, fil. kand. där 13/12 18, kansliex. där 15/3 22. — Ingvar Hertzman, krist., f. i Örgryte förs. Göteborgs l. 22/1 07, student i Kristianstad 10/5 25. — Nils Håkan Adolf Håkansson, krist., f. i Lund 9/1 04, student i Malmö 23/5 21. — Bror Fritiof Johannesson, hbg, f. i Hälsingborg 8/4 07, student där 4/6 26. — Tore Emil Lindell, smål., f. i Växjö 5/11 05, student där 25/5 25. — Erik Gunnar Ljung, hbg, f. i Svalövs förs. Malmöhus l. 19/5 07, student i Lund 31/5 24. — Sven Harald Timelin, smål., f. i Lycksele förs. Västerbottens l. 23/4 01, student i Växjö 17/5 21. — Einar Emil Torkeli, yst., f. i Vanstads förs. Malmöhus l. 26/11 00, student i Lund 3/6 21, fil. kand. där 29/5 25. — Per Emil Carsten Welinder, yst., f. i Över-Luleå förs. Norrbottens l. 27/4 08, student i Ystad 26/5 26.

 

d. 28 februari av:

    Nils Helge Wilhelm Grauers, klm, f. i Oskarshamn ⅔ 00, student i Lund 10/12 19. — Axel Lindskog, göteb., f. i Lund 31/8 07, student där 4/6 26. — Agne Wikborn, ld, f. i Fuglie förs. Malmöhus l. 10/3 04, student i Lund 12/12 22.

 

d. 31 mars av:

    Karl Sture Björklund, hbg, f. i Ekeby förs. Malmöhus l. 2/5 05, student i Landskrona 10/6 24. — Bengt Fredrik Christian Lassen, hbg, f. i Landskrona 22/9 08, student där 9/6 26. — Oscar Erik Ragnar Lundin, smål., f. i Eksjö 20/11 04, student där 5/6 24. — Carl Erik Malmquist, göteb., f. i Hälsingborg 23/2 06, student i Göteborg 28/5 24. — Kuno Thorsten Albert Petersen, göteb., f. i Söndrums förs. Hallands l. 24/4 05, student i Göteborg 28/5 24. — Oscar Thorsten Evert Valfrid Sjöberg, smål., f. i Vetlanda förs. Jönköpings l. 3/6 03, student i Jönköping 29/5 23. — Lars Sigmund Wollmer, ld, f. i Lund 27/10 08, student där 4/2 26.

 

d. 29 april av:

    Karl Einar Albert Hedberg, hbg, f. i Hälsingborg ⅛ 08, student där 4/6 26. — Hans Gustaf Andersson, hbg, f, i Lund 2/4 07, student i Landskrona 4/6 25. — Olle Ludvig Knöös, yst., f. i Lund 20/4 07, student där 27/5 25. — Nils Otto Birger Åberg, klm, f. i Kalmar 5/4 04, student där 6/6 22.

 

d. 18 maj av:

    Sven Anshelm Ströbeck, krist., f. i Kristianstad 5/3 08, student där 22/5 26.

 

d. 30 maj av:

    Albert Per Bergdahl, hbg, f. i Ängelholm 9/12 04, student i Lund 16/5 22. — Sture Bernstone, hbg, f. i Landskrona 6/1 04, student där 10/6 24. — Åke Bohman, blek., f. i Gamleby förs. Kalmar l. 11/7 06, student i Norrköping 19/5 25. — Elis Herman Dahlin, hbg, f. i Göteborg 18/5 07, student i Eslöv 19/5

644 NOTISER.26. — Ragnar Olof Edvin Grönvall, värml., f. i Göteborg 3/11 06, student i Halmstad 29/5 25. — Karl Ebbe Gullström, göteb., f. i Angereds förs. Älvsborgs l. 3/11 05, student i Göteborg 28/5 24. — Algot Harding Hedfalk, göteb., f. i Forshälla förs. Göteborgs ock Bohus l. 3/12 04, student i Uddevalla 26/5 25. — Lennart Häggqvist, värml., f. i Härnösand 1/12 06, student i Lund 27/5 25. — John August Hans Johansson, yst., f. i Brunnby förs. Malmöhus l. 7/11 06, student i Ystad 26/5 26. — Harry Molén, ld, f. i S. Sandby förs. Malmöhus l. 27/1 10, student i Lund 11/6 27. — Nils Ture Anton Månsson, hbg, f. i Västra Sallerups förs. Malmöhus l. 30/4 07, student i Eslöv 6/6 25. — Gustaf Olof Rosenqvist, hbg, f. i Hälsingborg 27/4 07, student där 2/6 25. — Kjell Torsten Sandberg, blek., f. i Tvings förs. Blekinge l. 6/3 05, student i Karlskrona 3/6 24. — Erik Ludvig Herman, Sjöberg, hbg, f. i Hälsingborg 14/9 05, student där 6/6 24. — Carl Axel Sjöstedt, smål., f. i Kävsjö förs. Jönköpings l. 23/6 02, student i Växjö 18/5 22. — Tord Hakon Dag Starfelt, hbg, f. i Ängelholm 30/6 05, student i Hälsingborg 16/5 23.

 

vid Stockholms högskola

d. 31 januari av:

    Curt Gustav Axel Bergius, f. i Uddevalla ⅜ 06, student där 26/5 25. — Oscar Birger Josef Carolson, f. i Grytnäs förs. Kopparbergs l. 6/10 04, student i Stockholm 11/5 22. — Erik Torsten Fridolf Hedfors, f. i Gnosjö församl. Jönköpings l. 10/12 05, student i Jönköping 26/5 24. — Erik Anton Karlsson, f. i Stockholm 4/10 06, student där 13/5 25. — Ebba Jeanna Ingeborg Wennerberg, f. i Göteborg 22/5 05, student där 26/5 25. — Carl Oswald Westerberg, f. i Göteborg 16/8 04, student vid Lundsbergs skola 26/5 23.

 

d. 7 mars av:

    Bo Sten Bosson Leijonhuvud, f. i Stockholm 11/1 08, student där 12/5 25. — Gustav Adolf Widell, f. i Stockholm 6/11 07, student där 12/5 25.

 

d. 18 april av:

    Bror Johan Erik Amnéus, f. i Östersund 8/12 03, student där 2/6 21. — Sigvard Herbert Jacobsson, f. i Åhus förs. Kristianstads l. 13/10 02, student i Kristianstad 7/12 22. — Ingegerd Kjellberg Romanus, f. i Stockholm 2/7 07, student där 14/5 26. — Sigrid Anna Elsie Linders, f. i Stockholm 15/6 07, student där 17/5 26. — Åke Wikström, f. i Stockholm 31/12 07, student där 11/5 26.

 

d. 29 maj av:

    Johan Arne Andrén, f. i Stockholm 26/7 02, student där 10/5 22. — Gustaf Alexis Askergren, f. i Stockholm 29/9 07, student där 18/5 26. — Erik Björn Brandelius, f. i Trosa 3/9 06, student i Stockholm 12/5 25. — John Eyvind Cappelen Carlbom, f. i Trondhjem 17/9 98, student i Uppsala 20/5 16. — Edvard Christian Gernandt, f. i Göteborg 20/3 06, student i Stockholm 19/5 25. — John Kjellberg, f. i Sunnersbergs förs. Skaraborgs l. 17/1 03, student i Stockholm 13/5 22. — Ernst Rickard Kulling, f. i Lindärva förs. Skaraborgs l. 19/6 05, student i Skara 6/6 23. — Sten Emil Folke Levander, f. i Ösmo förs. Stockholms l. 30/9 04, student i Gävle 21/5 24. — Ivar Henningsson Mankell, f. i Stockholm 4/11 06, student där 13/5 25. — Henrik Otto Johannes Nyman, f. i Strängnäs 12/12 08, student i Umeå 3/6 27. — Hilding Einar Joachim (Jochum) Sjöwall, f. i Malmö 15/9 08, student i Stockholm 11/5 27. — Axel Gunnar Söderlund, f. i Söderhamn 11/7 04, student i Stockholm 11/5 23. — Gunnar Severin Ungerf. i Stockholm 5/10 04, student vid Lundsbergs skola 24/5 22. — Sten Anders Emil Valentin Westermark, f. i Skara 31/3 02, student där 31/5 21.

 

    Juris kandidatexamen har under vårterminen 1931 alltså avlagts vid Uppsala universitet av 30, vid Lunds universitet av 41 och vid Stockholms högskola av 27 personer.
    Kansliexamen har under vårterminen avlagts vid Uppsala universitet av 8, vid Lunds universitet av 5 och vid Stockholms högskola av 5 personer.