188 NOTISER.    Hovrätternas aspiranter. I de olika hovrätterna tjänstgöra för närvarande (febr. 1932), utöver i föregående notis omnämnda personer som haft adjunktion, följande e. o. tjänstemän och aspiranter (såsom »förordnade fiskaler» betecknas här aspiranter som haft fiskalsförordnande, även de som f. n. innehava förordnande som t. f. häradshövding eller bitr. domare, vilket angives inom parentes; till »e. o. fiskaler» antagas i Skånska hovrätten förordnade fiskaler till det antal som erfordras för upprätthållande av långvariga fiskalsförordnanden samt förordnanden såsom bitr. domare; siffran efter varje namn angiver det år då vederbörande efter avslutad notarietjänstgöring i häradsrätt började tjänstgöra i hovrätt):
    Svea hovrätt: förordnade fiskalerna N. Liliequist 28, G. Walin 29, N. Rignell 29, F. Hägglund 29, N. Falk 29, R. Dahlgren 30 (extra bitr. domare), C. A. Durling 29, J. S. Granér 29, B. Danielson 30, S. Munck af Rosenschöld 30, C. Leijonhufvud 30, N. Holmström 30, Ch. E. von Oelreich 30, H. Johansson 30, T. Levinson 30, Hj. Nordfelt 30 (bitr. domare), I. A. Lindell 30, H. Zetterberg 30 (bitr. domare), O. Söderström 30, B. Kollberg 30, B. Unger 31, A. Bexelius 31 och P. O. Palmquist 31; e. o. notarierna O. Larsson 31, O. R. Robson 31, N. Fröding 31, S. Hagström 31, O. Bergholtz 31, G. Lundberg 31, B. Koch 31, E. Sjöfält 31, S. Unander 31, A. Rahm 31, H. Nilsson 31, B. Palmgren 31, A. Ekstrand 31, G. Schirén 31, C. I. Dahlheim 31, Å. Nordwall 31, E. Holm 31, E. Felländer 31, S. Svensson 31, C.-A. Charpentier 31, N. Wiklund 31, E. de Maré 31, S. Hölcke 31, J. O. Karlsson 31, C. Engqvist 31, S. Allsing 31, T. Stjernberg 31, S. Hägglöf 31, G. Thulin 32, H. Digman 32, U. Andersson 32, Margot Widström 32, V. Ekholm 32, O. Källander 32, B. von Hofsten 32, S. Wannstedt 32, O. A. Karlsson 32, R. Lundberg 32 och B. Nordström 32 (s:a 62);
    Göta hovrätt: förordnade fiskalerna Ch. B. M. Lembke 26, J. G. L. Olsson 26, C. E. Ahlgren 26, F. Sjögren 27 (t. f. häradshövding), A. O. E. Rylander 28 (bitr. domare), O. H. Lindwall 28 (bitr. domare), S. Wildte 29, G. I. A. Carlesjö 29 (t. f. häradshövding), N. F. G. Ekdahl 29 (t. f. häradshövding), C. L. Janssen 29, C. E. Täcklind 29, S. E. L. Scholander 29 och J. G. H. Lindencrona 29; e. o. notarierna H. T. Skotte 29, G. Bogren 29, N. Brodén 30, S. Åseskog 30, B. Lindskog 30, G. Widergren 30, K. G. Gårdmark 31, J. E. Frostmark 31 och G. Källblad 32 (s:a 22);
    Hovrätten över Skåne och Blekinge: e. o. fiskalerna A. Herrlin 28, T. Munck af Rosenschöld 29, Y. Kristensson 29, O. Schell 29, N. Regner 29, G. Ekström 29 och I. Öhman 29 (de, fem sistnämnda bitr. domare); förordnade fiskalerna K. Lyngby 30, S. Ryde 30, S. Larsson 30, H. Moberg 30 och B. Möller 31; e. o. notarierna G. Andersson 31, G. Ohlsson 31, C. Svennegård 32, E. Persson 32, T. Norell 32 och K. Wulff 32 (s:a 18).
    För närvarande tjänstgöra i hovrätterna e. o. ledamöter och tjänstemän samt andra aspiranter till följande antal (såsom »e. o. assessorer» betecknas i Svea och Göta hovrätter alla som haft adjunktion, i Skånska hovrätten de som, efter tjänstgöring såsom adjungerade ledamöter, av hovrätten antagits till e. o. assessorer): 

 sveagötaskånskas:a
e.o. assessorer och referentfiskaler198431
övriga t. f. och biträdande fiskaler178227
vikarier å andra tjänster i hovrätten112
avlönade fiskalsaspiranter126321
oavlönade aspiranter283738
                                                 s:a772517119

I häradsrätterna tjänstgöra för närvarande följande antal:

 sveagötaskånskas:a
biträdande domare93517
andra domarvikarier (ej 1:e el. 2:e not.)85114
                                           s:a178631