Norges Høiesterett. I tilslutning til den oversikt over høiesterettsdommere som inneholdes i SvJT for 1929 side 186 kan nevnes at justitiarius Scheel og dommerne Hazeland, Breien og Bugge har tatt avskjed, sistnevnte fra 1. februar 1932.
    Som ny justitiarius i Høiesterett blev i 1929 utnevnt høiesterettsdommer Paal Berg, f. 1873, cand. jur. 1895, byrettsdommer 1900—13, høiesterettsdommer siden 1913, statsråd og chef for Socialdepartementet 1919—20, justisminister 1924-26 og formann i arbeidsretten siden dens oprettelse i 1916.
    De nye dommere som er kommet til, er følgende:
    Svend J. E. Evensen, f. 1880, cand. jur. 1905, praktiserte som høiesterettsadvokat i Ålesund inntil han i 1929 blev beskikket som ekstraordinær dommer i Høiesterett.
    Helge Klæstad, f. 1885, cand. jur. 1908 dr. jur. 1921, sekretær i Justisdepartementets lovavdeling 1913, byråchef 1918, derefter byråchef i Utenriksdepartementet siden 1921. Har hatt forskjellige opdrag som voldgiftsdommer i internasjonale tvistemål.
    Jacob Aars, f. 1877, cand. jur. 1901, høiesterettsadvokat 1910, byrettsdommer 1912 og fra 1925 justitiarius i Oslo byrett; 1930 ekstraordinær dommer i Høiesterett.
    Under dommer Klæstads tjenestefrihet august 1930—april 1931 var som ekstraordinær høiesterettsdommer beskikket Sverre Grette, f. 1888, cand. jur. 1911, sekretær i Justisdepartementet 1914, byråchef 1920. Fra april 1931 høifjellsdommer (medlem av og varaformann i Høifjellskommisjonen).

O. F. H.