VIKARIERANDE OCH BITRÄDANDE DOMARE SAMT RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR UNDER ÅR 1931.

 

    Förteckningen har uppgjorts av aktuarien G. S. GROTH med ledning av dels uppgifter som av red. införskaffats från hovrätterna rörande vikarierande domare, dels uppgifter i de från domsagorna till Statistiska centralbyrån avlämnade arbetsredogörelserna rörande biträdande domare och rättsbildade biträden. Vikarierande domare, som, då de erhöllo vikariatförordnande, innehade anställning såsom biträdande domare eller rättsbildat biträde i den domsaga förordnandet avsåg, hava icke upptagits i förteckningen, liksom icke heller vikarier för biträdande domare. Biträden, som icke innehaft förordnande såsom förste eller andre notarie, betecknas såsom Övr. I fall då en person innehaft samma anställning såsom biträdande domare eller biträde i en domsaga under flera perioder under redogörelseåret, har vid angivande av anställningstiden hänsyn tagits allenast till första dagen i den första perioden och sista dagen i den sista perioden. Datum inom parentes vid förste eller andre notarie avser tidpunkt, då han börjat tjänstgöra såsom extra notarie under året.

 

Svea hovrätt.

Stockholms län.

    Norra Roslags domsaga: Vik. domare Rolf Bertil Dahlgren, f. 02, J. K. 26; 11/3—7/4. — 1 not. Anders Sture August Hjalmar Hanson, f. 05, J. K. 28; 1/1—31/8. — Kurt Axel Wilhelm Blom, f. 03, J. K. 29; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Hans Hermans, f. 03, J. K. 30; fr. 1/9 (1/1). — Övr. Åke Wikström, f. 07, J. K. 31; fr. 3/8.
    Mellersta Roslags: 1 not. Georg Åke Ludvig Thulin, f. 02, J. K. 28. — 2 not. Erik Halldén, f. 04, J. K. 29. — Övr. Nils Johan Waldemar Palmblad, f. 95, J. K. 28.
    Stockholms läns västra: 1 not. Bengt Lennartsson Lilliehöök, f. 05, J. K. 27; 1/1—9/8. — Rolf Oskar Dillén, f. 04, J. K. 29; fr. 10/8 (2 not. 1/1). — 2 not. Ernst Carl Gustaf Adolf Rising, f. 04, J. K. 29; fr. 10/8 (1/1). — Övr. Nils Gustaf Torvald Carlsson, f. 03, J. K. 30. — Curt Arthur Ludvig Häggmark, f. 07, J. K. 30. — Sven Erik Forssberg, f. 07, J. K. 31; fr. 1/6. — Ruth Ebba Margaretha Lithzéus, f. 99, J. K. 28; fr. 9/11.
    Södra Roslags: Chef för inskrivningsavdelningen Johan Ruben Oswald Ljungwaldh, f. 94, J. K. 21. — 1 not. Johan Holger Carlman, f. 05, J. K. 27; 1/1 — 23/7. — Lars Uno Andersson, f. 04, J. K. 28. — Sven Fredrik Borg, f. 02, J. K. 29; 24/7 — 13/9 (2 not. 1/1). — Stig Allan Heimer, f. 05, J. K. 29; fr. 14/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Adolf Gerhard G:son Hafström, f. 04, J. K. 29; 24/7 — 13/10 (1/1). — Axel Marcus Johansson, f. 03, J. K. 28; fr. 31/8 (1/1). — Erik Gösta Åkerlund, f. 04, J. K. 30; fr. 14/10 (1/1). — Övr. Erik Schelin, f. 03, J. K. 29; 1/1—31/5. — Erland Knut Gustaf Ljungberg, f. 04, J. K. 30. — Malte Johan Hjalmar Pripp, f. 01, J. K. 27; 1/1—24/1. — Bertil David von Heijne, f. 03, J. K. 30. — Wilhelm Carl Philip Bogislav von Schwerin, f. 04, J. K. 30; fr. 9/1. — Sten Hagardt, f. 05, J. K. 30; 1/4—24/10.— Gösta Vilhelm Eriksson, f. 00, J. K. 31; fr. 16/9. — Nils Erik Hedfeldt, f. 08, J. K. 31; fr. 16/9. — Nils Bertil Enblom, f. 04, J. K. 31; fr. 23/11.
    Sollentuna och Färentuna härads: Vik. domare Herbert Ottocar Beckman, f. 93, J. K. 18, v. hhvd. 23; 1/1—17/10. — Bitr. domare Axel Hans Wilhelm Bennich, f. 95, J. K. 18; 1/1—24/7. — Nils Beckman, f. 02, J. K. 23; 26/7—17/10. — H. O. Beckman; fr. 18/10. — 1 not. Karl Erik Axel Kronvall, f. 04, J. K. 27; 1/1—31/3. — Herved Ulf Olof Herluf af Trolle, f. 05, J. K. 27; fr. 1/4 (2 not. 1/1). — 2 not. Håkan Edvard Samuel Rumstedt, f. 05, J. K. 28; 1/1—14/2. — Per Axel Rickard Weslien, f. 03, J. K. 29; 15/2—30/4 (1/1). — Lennart Bratt, f. 03, J. K. 29; 1/4—30/4 (1/1). — Bengt Gustaf Landahl, f. 06, J. K. 29; fr. 1/5 (1/1). — Bror August Wahlström, f. 03, J. K. 29; fr. 1/5 (1/1). — Bernt Hugo

 

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1931. 295Santesson, f. 98, J. K. 30; 1/7—31/7 (1/1). — Övr. John Henry Rooth, f. 06, J. K. 29. — Olof Holger Appeltofft, f. 05, J. K. 29. — Axel Ragnar Pihl, f. 03, J. K. 30. — Carl Georg Dahl, f. 03, J. K. 30; 1/1—31/1. — Carl Åke Halldin, f. 02, J. K. 30; 1/1—9/7. — Sten Emil Folke Levander, f. 04, J. K. 31; fr. 1/6. — John Eyvind Cappelen Carlbom, f. 98, J. K. 31; fr. 1/8. — Isidor Reisenman, f. 06, J. K. 31; fr. 14/9. — Carl-Axel Åkerman, f. 05, J. K. 31; fr. 17/11.
    Södertörns: Bitr. domare Eskil Gustaf Young, f. 92, J. K. 14, v. hhvd 22. — 1 not. Viktor Evers, f. 01, J. K. 27; 1/1—1/3.— Sten Samuel Johannes Waller, f. 03, J. K. 28; 1/3—1/8 (2 not. 1/1). — Arne Ferdinand Bækkevold, f. 02, J. K. 26; fr. 1/8 (2 not. 1/1). — 2 not. Klas Allan Bertil Burmark, f. 03, J. K. 28; fr. 1/3 (1/1). — Torsten Emil Ernst Bjerlöw, f. 05, J. K. 28; 1/8—1/9 (1/1). — Nils Wilhelm Öström, f. 05, J. K. 30; fr. 1/9 (1/1). — Övr. Knut Bohman, f. 98, J. K. 29. — Hakon Reinhold Frodi, f. 94, J. K. 20. — Knut Henry von Schedvin, f. 96, J. K. 26. — Håkan Oskar Utterström, f. 03, J. K. 29. — Karl Einar Ruda, f. 04, J. K. 28; 1/1—1/6. — Karl Alrik Gustav Valfrid Åkerström, f. 03, J. K. 28; 1/1—1/6. — Karl Åke Mathias Pihlgren, f. 06, J. K. 30; 1/1—25/7. — Sven Fredrik Berglund, f. 04, J. K. 30; 1/1—15/8. — Isak Filip Rune, f. 02, J. K. 28; 1/1—1/10. — Dagny Olsson, f. 05, J. K. 29; 1/1—1/4. — Curt Erik Nilsson, f. 04, J. K. 28; 1/1—1/8. — Klas Frithiof Wijkander, f. 03, J. K. 30; 1/1—1/9. — Karl Axel Elimar Bæckström, f. 03, J. K. 27; 1/1—1/11. — Margit Ester Augusta Hägerström, f. 03, J. K. 30; fr. 7/1. — Erik Wilhelm Zacharias Göransson, f. 02, J. K. 24; 12/1—1/4. — Tore Schaffer, f. 04, J. K. 30; fr. 2/2. — Oscar Birger Josef Carolson, f. 04, J. K. 31; fr. 6/2. — Carl Oswald Westerberg, f. 04, J. K. 31; fr. 14/2. — Carl Gustaf Wilhelm Spens, f. 02, J. K. 31; fr. 7/4. — Werner Ryhninger, f. 00, J. K. 26; fr 4/5. — Karl Bertil von Matérn, f. 00, J. K. 29; fr. 7/6. — Axel Gunnar Söderlund, f. 04, J. K. 31; 15/6—24/7. — Hans Theodor Fogelberg, f. 02, J. K. 28; fr. 1/9. — Bo Sterner, f. 07, J. K. 31; fr. 19/9. — Edvard Fredrik Torgny Johansson, f. 05, J. K. 30; 12/10—1/11. — Emelie Bennich, f. 00, J. K. 31; fr. 1/11. — Ernst Gunnar Wigart, f. 00, J. K. 31; fr. 24/11. — Bernt Adolf Nilsson, f. 04, J. K. 28; fr. 4/12. — Stig Justus Osterman, f. 05, J. K. 31; fr. 17/12.

 

Uppsala län.

    Uppsala läns södra: Bitr. domare Nils Olof Bärnheim, f. 94, J. K. 19, v. hhvds titel 28. — 1 not. Nils Daniel Viklund, f. 05, J. K. 27; 1/1—30/9. — Bror Gudmund Mauritz W:son Silfverstolpe, f. 05, J. K. 29; fr. 1/10 (2 not. 1/1). — 2 not. Anna Maja Dalén, f. 04, J. K. 29; fr. 1/10 (1/1). — Övr. Karl Bengt Sivander, f. 05, J. K. 30. — Åke Werner Lundgren, f. 05, J. K 31; fr. 1/6. — Per Rune Michael P:son Bondestam, f. 99, J. K. 31; fr. 22/9.
    Uppsala läns norra: 1 not. Gösta Gabriel Thulin, f. 05, J. K. 28. — 2 not. Per Ivar Weidenhaijn, f. 05, J. K. 29; 1/1—30/9. — Karl Alrik Gustav Valfrid Åkerström, f. 03, J. K. 28; fr. 1/10. — Övr. Nils Vilhelm Kvarnström, f. 00, J. K. 30; 1/1—30/6. — Bo Sten Bosson Leijonhufvud, f. 08, J. K. 31; fr. 12/3.

 

Södermanlands län.

    Nyköpings: Vik. domare Bernt Gunnar Emil Danielsson, f. 01, J. K. 27; 9/3—14/3 samt 27/3. — 1 not. Tage Georg Rudling, f. 01, J. K. 29. — 2 not. Ernst Harry Gombrii, f. 01, J. K. 29. — Övr. Stig Wilhelm Reuterswärd, f. 07, J. K. 31.
    Oppunda och Villåttinge härads: Vik. domare Erik Åke Lars Victor Thomasson, f. 01, J. K. 25; fr. 1/6. — 1 not. Lars Bruno Eugen Glas, f. 02, J. K. 27; 1/1—6/5. — Carl Arne Pettersson, f. 04, J. K. 29; fr. 7/5 (2 not. 1/1). — 2 not. Sven Boström, f. 04, J. K. 30; fr. 7/5. — Övr. Carl Gösta Nisser, f. 05, J. K. 30. — Hans Herman Wihlborg, f. 06, J. K. 31; fr. 1/6.
    Livgedingets: Vik. domare Carl Axel Gabriel Durling, f. 04, J. K. 26; 13/3—28/3. — 1 not. Bengt Eriksson von Hofsten, f. 05, J. K. 28. — 2 not. Hans Robert Berggren, f. 06, J. K. 30; 1/1—1/9. — Holger Lennerthson, f. 06, J. K. 30; 1/9—12/12. — Carl Magnus Bertil Hagendahl, f. 99, J. K. 30; 12/12—26/12.

 

296 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1931.Gotlands län.

    Gotlands norra: Vik. domare Nils Ludvig August Falk, f. 01, J. K. 25; 16/1—28/2. — Karl Hilmer Kollberg, f. 96, J. K. 24; fr. 21/6. — 1 not. Gustaf Baltzar von Hartmansdorff, f. 00, J. K. 28; 1/1—15/11. — Gillis Emanuel Sandy Karlbrink, f. 05, J. K. 29; fr. 16/11 (2 not. 1/1). — 2 not. Olof Wiman, f. 08, J. K. 31; fr. 16/11 (1/10). — Övr. Ade Falk, f. 05, J. K. 31; fr. 28/12.
    Gotlands södra: Vik. domare Sven Thomas Frans Munck af Rosenschöld, f. 03, J. K. 27; 7/4—2/5. — Hjalmar Konrad Alfred Nordfelt, f. 04, J. K. 27; 10/11—5/12. — 1 not. Sten Axel Lundberg, f. 99, J. K. 26; 1/1—1/5. — Per Axel Richard Weslien, f. 03, J. K. 29; 1/5—1/6. — Karl Einar Ruda, f. 04, J. K. 28; fr. 1/6. — 2 not. Lars Anton Jacobus Hansson, f. 95, J. K. 25; 1/1—31/8.

 

Värmlands län.

Östersysslets: 1 not. Per Johan Gunnar Lindström, f 99, J. K. 28; 1/1—30/9. — Axel Otto Danielson, f. 05, J. K. 28; fr. 1/10 (2 not. 1/1). — 2 not. Folke Rikard Råberg, f. 00, J. K. 30; fr. 1/10 (1/1). — Övr. Elis Herman Dahlin, f. 07, J. K. 31; fr. 1/8.
    Mellansysslets: 1 not. Einar Reinhold Kördel, f. 03, J. K. 27; 1/1—30/6. — Jan Otto Alrutz, f. 05, J. K. 28; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Thord Gustaf Osterman, f. 03, J. K. 29; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Gustaf Olof Rosenqvist, f. 07, J. K. 31; fr. 1/7.
    Södersysslets: 1 not. Åke Nordwall, f. 04, J. K. 27; 1/1—30/6. — Gunnar Aquilon, f. 99, J. K. 29; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Anders Gillis Bodén, f. 05, J. K. 30; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Nils-Bertil Gustaf Eckerbom, f. 06, J. K. 31; fr. 15/10.
    Nordmarks härads: 1 not. Nils Gustaf Löfgren, f. 03, J. K. 28; 1/1—30/6. — John Holger Pedersén, f. 05, J. K. 29; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Gert Gunnar Boëthius, f. 04, J. K. 30. — Manfred Nils Gustaf Petersson, f. 01, J. K. 31; fr. 15/11.
    Jösse härads: Vik. domare Petrus Grufman, f. 91, J. K. 17, v. hhvd 25. — 1 not. John Oscar Karlsson, f. 05, J. K. 27; 1/1—31/10. — Tage Roland Boström, f. 06, J. K. 30; fr. 1/11 (2 not. 1/1). — 2 not. Lars-Erik Forssman, f. 05, J. K. 30; fr. 1/11 (14/10). — Övr. Sven Gösta Ekblom, f. 07, J. K. 31; fr. 15/12.
    Fryksdals härads: Vik. domare Carl Axel Gabriel Durling, f. 04, J. K. 26; 8/4—31/8. — Martin Carl Alfred Lindheimer, f. 98, J. K. 22; fr. 1/9. — 1 not Alvar Vilhelm Ekstrand, f. 02, J. K 28; 1/1—30/6. — Edvard Harald Thyberg, f. 05, J. K. 30; 1/7—30/9 (2 not. 1/1). — Fritz Evald Helmer, f. 04, J. K. 30; fr. 1/10. — 2 not. Sven Olof Englund, f. 06, J. K. 30; fr. 1/7 (11/5).
    Älvdals och Nyeds härads: 1 not. Olof Jonatan Jonsson, f. 99, J. K. 27; 1/1—31/8. — Karl Thorsten Hagstrand, f. 99, J. K. 29; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Olof Karl Axel Alexanderson, f. 07, J. K. 30; fr. 1/9 (1/1). — Övr. Hugo Karl Eije Mossberg, f. 08, J. K. 31; fr. 9/11.

 

Örebro län.

    Östernärkes: 1 not. Lars Torsten Malm, f. 04, J. K. 27; 1/1—5/7. — Eric Ericsson, f. 05, J. K. 29; fr. 6/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Per Mauritz Siösteen, f. 05, J. K. 29; fr. 6/7 (1/1). — Övr. Ernst Eugéne Viroulet-Fagerström, f. 05, J. K. 30. — Gösta Elias Fries, f. 07, J. K. 31; fr. 15/6.
    Västernärkes: Vik. domare Birger Jacobsson, f. 90, J. K. 15, v. hhvd 21. — 1 not. Mårten Bengt Ottosson Stiernström, f. 05, J. K. 27. — 2 not. Steffan Otto Trysén, f. 05, J. K. 29. — Övr. Lars Johan Erik Thorsell, f. 02, J. K. 30. — Kurt Julius Mauritzon, f. 05, J. K. 30.
    Nora: 1 not. Olof Paulus Källander, f. 05, J. K. 28. — 2 not. Karl Thure Ossian Grönwald, f. 05, J. K. 30. — Övr. Alf Erik Eliasson, f. 06, J. K. 31; fr. 1/6.
    Lindes: 1 not. Stig Ferdinand Hjalmarsson Unander, f. 00, J. K. 28; 1/1 — 31/3. — Karl Gillis Axel Fahlbeck, f. 96, J. K. 29; fr. 1/4 (2 not. 1/1). — 2 not. Nils Gustaf Jansson, f. 04, J. K. 30; fr. 1/4 (1/1). — Övr. Curt Sigvard Carlon, f. 08, J. K. 31; fr. 15/11.

 

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1931. 297Västmanlands län.

    Västmanlands västra: 1 not. Olof Alvar Karlson, f. 05, J. K. 27. — 2 not. Gustav Gillis Ragnvald Sandwall, f. 08, J. K. 29. — Övr. Sven Johan Mauritz Strömberg, f. 05, J. K. 30. — Gunnar Alfred Jonas Lindh, f. 04, J. K. 29; fr. 5/3. — Eric Schelin, f. 03, J. K. 29; fr. 1/6.
    Västmanlands mellersta: 1 not. Bo Gustaf J:son Sunnerfelt, f. 03, J. K. 28. — 2 not. Erik Gustaf Sandelius, f. 98, J. K. 29. — Övr. Fredrik Arvid August C:son Ulrich, f. 04, J. K. 30. — Otto Vilhelm Nederman, f. 02, J. K. 31; fr. 10/11.
    Västmanlands östra: 1 not. Jeppe-Göran Lindström, f. 04, J. K. 29; 1/1— 31/10. — Anders Elis Winnermark, f. 05, J. K. 29; fr. 1/11 (2 not. 1/10). — 2 not. Nils Olof Karell, f. 04, J. K. 30; fr. 1/11 (1/1). — Övr. Hilding Einar Joachim (Jochum) Sjöwall, f. 08, J. K. 31; fr. 4/9.

 

Kopparbergs län.

    Falu: Bitr. domare Karl Arvid Swartling, f. 93, J. K. 17, v. hhvds titel 28. — 1 not. Nils Ragnar Vilhelm Lundberg, f. 05, J. K. 28. — 2 not. Stig Anders Helleberg, f. 05, J. K. 29. — Övr. Karl Sixten Andersson, f. 03, J. K. 27; 1/1—31/5. — Gunnar Adolf Christianson, f. 04, J. K. 30; fr. 1/4. — Carl Folke Eriksson, f. 07, J. K. 31; fr. 1/8.
    Hedemora: 1 not. Nils Theodor Annerstedt, f. 03, J. K. 28.—2 not. Bertil Fredrik Vilhelm Fredriksson Nordenankar, f. 00, J. K. 29. — Övr. Jerker Eriksson Uggla, f. 05, J. K. 30. — Karl Martin Westlund, f. 05, J. K. 31; fr. 21/9.
    Västerbergslags: 1 not. Samuel Anders Mats Nordström, f. 03, J. K. 28; 1/1—31/8. — Göran Torgil Göransson, f. 98, J. K. 28; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Elsa Hainer, f. 04, J. K. 29; fr. 1/9 (1/1). — Övr. Alexis Askergren, f. 07, J. K. 31; fr. 9/6.
    Nås och Malungs: 1 not. Karl Folke Ragnar Johansson, f. 03, J. K. 27; 1/1—31/8. — Karl Svante Gustafsson, f. 01, J. K. 29; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Erik Göran Malcolm Wennerholm, f. 03, J. K. 29; fr. 1/9 (1/1). — Övr. Axel Gunnar Söderlund, f. 04, J. K. 31; fr. 2/8.
    Nedansiljans: 1 not. Love Mannheimer, f. 04, J. K. 28; 1/1—5/9. — Harald Alfred Arvid Flodin, f. 01, J. K. 29; fr. 6/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Karl Sven Ernst Möller, f. 01, J. K. 29; fr. 6/9. — Övr. Olov Åke Thorell, f. 06, J. K. 30. — Nils Gabriel Anrep, f. 08, J. K. 31; fr. 21/12.
    Ovansiljans: Bitr. domare Bo Erik Christer Turén, f. 92, J. K. 18, v. hhvds titel 28. — 1 not. Svante Ernst Karl-Pontus Bolin, f. 04, J. K. 28; 1/1—31/7. — Sven Harald Svesse, f. 06, J. K. 28; fr. 1/8 (2 not. 1/1). — 2 not. Sune Lundborg, f. 03, J. K. 31 ; fr. 1/8 (1/4). — Övr. Karl Sven Ernst Möller, f. 01, J. K. 29; 1/1—20/8. — Carl Magnus Bertil Hagendahl, f. 99, J. K. 30; 1/1—31/3. — Torsten Sigvard Arén, f. 07, J. K. 31; fr. 15/10.

 

Gävleborgs län.

    Gästriklands östra: 1 not. Nils Erland Mårten Lorichs, f. 05, J. K. 29. — 2 not. Karl Axel Georg Noréen, f. 05, J. K. 29. — Övr. Bertil Erik Gustaf Leksell, f. 06, J. K. 30.
    Gästriklands västra: 1 not. Richard Folke Wedin, f. 05, J. K. 28; 1/1—31/8. — Axel Ejnar Nordlander, f. 03, J. K. 30; fr. 1/9. — Övr. Karl Åke Mathias Pihlgren, f. 06, J. K. 30; fr. 2/9.
    Bollnäs: Vik. domare Josef Samuel Granér, f. 95, J. K. 24; fr. 5/7. — 1 not. Bror Carl Iwar Dahlheim, f. 01, J. K. 28; 1/1—30/6. — Carl Erik Samuel Degerman, f. 03, J. K. 28; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Eric Söderlind, f. 06, J. K. 30; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Karl Sixten Andersson, f. 03, J. K. 27; fr. 1/6. — Anders Gustaf Richard Holmström, f. 05, J. K. 31; fr.
    Sydöstra Hälsinglands: 1 not. Rudolf Paul Grante, f. 99, J. K. 28. — Otto Harry Lindell, f. 03, J. K. 30; 21/7—3/9 (1/1 samt fr. 4/9).
    Norra Hälsinglands: 1 not. Karl Erik Alexanderson, f. 06, J. K. 28; 1/1— 31/1. — Bo Georg Leonard Nordström, f. 03, J. K. 28; fr. 1/2. — 2 not. Olof

 

298 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1931.Ragnar Forssberg, f. 02, J. K. 27. — Övr. Ture Knutsson Bågenholm, f. 01, J. K. 30; fr. 4/2. — Ragnar Tjernberg, f. 04, J. K. 31; fr. 28/9.
    Västra Hälsinglands: 1 not. Sven Yngve Bertil Egerstedt, f. 04, J. K. 27. — 2 not. Nils Tore Johan Lindahl, f. 04, J. K. 28. — Övr. Eric Yngve Humble, f. 03, J. K. 30.

 

Västernorrlands län.

    Medelpads västra: 1 not. Erik David Felländer, f. 03, J. K. 27; 1/1—1/5— Inge Gunnar Malmström, f. 02, J. K. 29; fr. 1/5 (1/1). — 2 not. Inge Bergström, f. 06, J. K. 29. — Övr. Johan Arne Andrén, f. 02, J. K. 31; fr. 5/6.
    Medelpads östra: Vik. domare Gustaf Martin Mellbin, f. 96, J. K. 21, assessor 30; fr. 14/1. — 1 not. Roland Adolf Conradsson Nordberg, f. 01, J. K. 27; 14/1—31/8.— Nils Arne Adolf Ekblom, f. 04, J. K. 29 (2 not. 14/1—31/8). — 2 not. Thore Anders Hall, f. 04, J. K. 30. — Övr. Karl Richard Gray Jobson, f. 08, J. K. 31; fr. 10/4.
    Ångermanlands södra: Vik. domare Axel Gösta Walin, f. 02, J. K. 25; 1/1—10/1. — Nils Carl Henrik Rignell, f. 02, J. K. 26; 11/1—12/4. — 1 not. Sven Torsten Stjernberg, f. 05, J. K. 28; 1/1—15/12. — Torsten Martin Allard, f. 05, J. K. 29; fr. 16/12 (2 not. 1/1). — 2 not. Karl August Ragnar Leopold Carlström, f. 03, J. K. 29; fr. 16/12 (1/1). — Övr. Karl Hugo Henkow, f. 08, J. K. 30; 1/1—31/1.
    Ångermanlands mellersta: Vik. domare Nils Carl Henrik Rignell, f. 02, J. K. 26; fr. 29/11. — 1 not. Tord Gustaf Ödmark, f. 01, J. K. 28; 1/1—4/5. — Knut Axel Gunnar Klefbom, f. 01, J. K. 27; fr. 5/5 (2 not 1/1). — 2 not. Ture Gustaf Sjödin, f. 01, J. K. 29; fr. 5/5 (1/1). — Övr. Erik Wilhelm Zacharias Göransson, f. 02, J. K. 24; fr. 1/4. — Lennart Häggqvist, f. 06, J. K. 31; fr. 28/10.
    Ångermanlands västra: 1 not. Wolmar Augustin Dryselius, f. 02, J. K. 29. — 2 not. Thure Erland Ellerdahl, f. 03, J. K. 29; 1/1—17/5. — Hilding Karl Edvard Schöldström, f. 01, J. K. 30; 18/5—29/8 (1/1 samt fr. 30/8). — Sven Fredrik Berglund, f. 04, J. K. 30; fr. 30/8.
    Ångermanlands norra: 1 not. Paul Gösta Malmberg, f. 04, J. K. 27; 1/1—1/7. — Carl Hjalmar Lundström, f. 03, J. K. 28; 1/7—10/9. — Carl-Fredrik Axel Polykarpus Cronhielm, f. 05, J. K. 29; 10/9—1/11. — Nils Rickard Bergengren, f. 04, J. K. 29; fr. 1/11 (2 not. 1/1). — 2 not. Birger Reinhold Höglund, f. 03, J. K. 29; fr. 1/11 (1/1). — Övr. Nils Ture Anton Månsson, f. 07, J. K. 31; fr. 1/7.

 

Jämtlands län.

    Jämtlands östra: 1 not. Holger Sandelin, f. 05, J. K. 27; 1/1—30/6. — Anders Svensson, f. 01, J. K. 28; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Frans C:son Victor, f. 07, J. K. 29; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Karl Sture Björklund, f. 05, J. K. 31; fr. 29/6. — John Löf, f. 98, J. K. 31; fr. 1/10.
    Jämtlands norra: Bitr. domare Carl Johan v. Essen, f. 74, J. K. 98, v. hhvd. 23; 1/1—30/11. — Edvard Tage Levinson, f. 01, J. K. 26; fr. 1/12. — 1 not. Vilhelm Birger Lindh, f. 02, J. K. 27; 1/1—14/12. — Lars Erik Staaff, f. 06, J. K. 30; fr. 15/12 (2 not. 1/1). — 2 not. Ivar Bertil Gunnar Åberg, f. 07, J. K. 30; fr. 15/12 (1/1).
    Jämtlands västra: Vik. domare Erik Gustaf Beling, f. 93, J. K. 18, assessor 30; 1/1—14/8. — Edvard Tage Levinson, f. 01, J. K. 26; 1/9—30/11. — 1 not.Sven Einar Romanus, f. 06, J. K. 29. — Cecil August Rausing, f. 00, J. K. 30 ;15/8—31/8 (2 not. 1/1 samt fr. 1/9). — 2 not. Lennart Albin Andreas Lindblad, f. 04, J. K. 30; 15/8—31/8 (5/1 samt fr. 1/9). — Övr. Olof Gustaf Harvard, f. 02, J. K. 30.
    Härjedalens: 1 not. Carl-Fredrik Axel Polycarpus Cronhielm, f. 05, J. K. 29. — Carl Olof Engqvist, f. 99, J. K. 28; 1/7—30/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Gunnar Gustav Albin Berglund, f. 04, J. K. 29; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Sigvard Herbert Jacobsson, f. 02, J. K. 31; fr. 21/7.

 

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1931. 299Västerbottens län.

    Umeå: 1 not. Helge Viktor Hellekant, f. 02, J. K. 28; 1/1—10/4. — Sven Georg Levander, f. 05, J. K. 29; fr. 11/4 (1/1). — Övr. Henrik Otto Johannes Nyman, f. 08, J. K. 31; fr. 4/6.
    Västerbottens södra: Vik. domare Nils Gudmund Welinder, f. 98, J. K. 22; 1/4—6/4. — Nils Gunnar Teodor Holmström, f. 04, J. K. 26; 7/4—2/5. — Nils Carl Henrik Rignell, f. 02, J. K. 26; 22/7—10/8. — 1 not. Axel Rönquist, f. 04, J. K. 29. — Övr. Erik Gösta Johannes Lindström, f. 06, J. K. 30.
    Västerbottens västra: 1 not. Carl Jacob Wallentin Nilsson, f. 98, J. K. 27; 1/1—30/6. — Otto Gunnar Leonard Wennström, f. 03, J. K. 28; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Mac Erik Rudolf Berlin, f. 03, J. K. 29; 1/1—31/10. — Margot Kristina Widström, f. 07, J. K. 30; 1/7—30/11. — Sten Anton Emanuel Cedervall, f. 03, J. K. 29; fr. 1/11. — Carl Axel Sjöstedt, f. 02, J. K. 31; fr. 1/12. — Övr. Erik Björn Brandelius, f. 06, J. K. 31; 16/6—15/11.
    Västerbottens mellersta: 1 not. Carl-Otto Vilhelm Olsson, f. 06, J. K. 29. — Övr. Karl Gustav (Gösta) Evert Söderberg, f. 01, J. K. 31; fr. 11/4.
    Västerbottens norra: Bitr. domare Johan Birger Björklöf, f. 92, J. K. 17, v. hhvds titel 29. — 1 not. David Vincent Ekholm, f. 01, J. K. 27. — 2 not. Roland Mauritz Valentin Svensson, f. 00, J. K. 29. — Övr. Gustaf Yngve Samuelsson, f. 08, J. K. 30; fr. 5/1.

 

Norrbottens län.

    Piteå: 1 not. Ingvar Emil C:son Skogh, f. 01, J. K. 27; 1/1—31/3. — Axel Nils Ossian Hulterström, f. 02, J. K. 28; fr. 1/4 (2 not. 1/1). — 2 not. Gunne Mårten D:son Birke, f. 06, J. K. 30; fr. 1/4 (1/1). — Övr. Tord Hakon Dag Starfelt, f. 05, J. K. 31; fr. 7/7.
    Luleå: Vik. domare Folke Hägglund, f. 02, J. K. 26; 12/1—9/5. — Bitr. domare Erik Fristedt, f. 99, J. K. 22; fr. 1/7. — 1 not. Gustaf Adolf Ekeroth, f. 04, J. K. 29; 1/1—30/11.— Daniel Bergenudd, f. 03, J. K. 30; fr. 1/12 (2 not. 1/1). — 2 not. Arne Hjalmar Lyth, f. 05, J. K. 29; fr. 1/12 (1/1.)
    Kalix: Vik. domare Tord Carl Johan Sandström, f. 94, J. K. 17, v. hhvd. 24. - 1 not. Nils Peter Söderström, f. 00, J. K. 27; 1/1—30/6. — Karl Gustaf Bergman, f. 91, J. K. 28; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Nils August Collin, f. 03, J. K. 30; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Carl Axel Melin, f. 00, J. K. 31; fr. 24/8.
    Torneå: Bitr. domare Erik Fristedt, f. 99, J. K. 22; 1/1—30/6. — 1 not. Knut Halvar Nils Klefbom, f. 04, J. K. 29. — Övr. Lars Johan Alexandersson, f. 02, J. K. 30.
    Gällivare: 1 not. Einar Mauritz Holm, f. 04, J. K. 28; 1/1—31/8. — Karl Ragnar Olsson, f. 04, J. K. 29; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Karl Edvin Kangas, f. 00, J. K. 30; fr. 1/9. — Övr. Johan Herbert Bengtsson, f. 98, J. K. 31; fr. 29/9.

 

Göta hovrätt.

Östergötlands län.

    Kinda och Ydre härads: 1 not. Bo Torsten Birger Palmgren, f. 04, J. K. 27; 1/1—1/7. — Uno Natanael Hernroth, f. 05, J. K. 29; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Carl Axel Sjöstedt, f. 02, J. K. 31; 1/7—31/10. — Nils Erland Bertil Ahlberg, f. 05, J. K. 31; fr. 1/11.
    Mjölby: Bitr. domare Sigurd Gustav Wildte, f. 00, J. K. 23; fr. 1/7. — 1 not. Erik Axel Orrenius, f. 05, J. K. 28; 1/1—15/8. — Carl Erik G:son Törngren, f. 06, J. K. 30; fr. 16/8 (2 not. 1/1). — 2 not. Carl Harald Sigurd Larsson, f. 07, J. K. 30; fr. 16/8 (12/1). — Övr. Bo Hjalmar Vilhelm Tideström, f. 07, J. K. 31; fr. 28/9. — Adolf Gerhard G:son Hafström, f. 04, J. K. 29; fr. 2/11.
    Aska, Dals och Bobergs härads: Vik. domare Carl Erik Täcklind, f. 02, J. K. 26; 26/10—8/11. — 1 not. Carl Axel Bertil Koch, f. 05, J. K. 26; 1/1—28/2. — Josef Ossian Leopold Ossmark, f. 05, J. K. 29; fr. 1/3 (1/1). — Övr. Gustav Adolf Widell, f. 07, J. K. 31; fr. 27/3. — Carl Ludvig Douglas, f. 08, J. K. 31; fr. 18/12.
    Bråbygdens och Finspånga läns: 1 not. Nils Gösta Vilhelm Leander, f. 02,

 

300 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1931.J. K. 28; 1/1—5/10. — Torsten Emil Ernst Bjerlöw, f. 05, J. K. 28; fr. 6/10. — 2 not. Nils Joachimsson, f. 07, J. K. 29. — Övr. Carl Wilhelm Du Rietz, f. 06, J. K. 30. — Sten Erik Gustaf Tesch, f. 04, J. K. 31; fr. 3/11.
    Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds härads: Vik. domare Gustaf Adolf Glifenberg, f. 85, J. K. 13, v. hhvd 22. — 1 not. Ivar Arnold Andersson, f. 04, J. K. 28. — Övr. Lars Erik Forssman, f. 05, J. K. 30; 1/1—10/10. — Olle Ludvig Knöös, f. 07, J. K. 31; fr. 15/6.
    Linköpings: Vik. domare Axel Olov Edvin Rylander, f. 00, J. K. 24; 30/3—23/5. — Nils Folke Georg Ekdahl, f. 02, J. K. 26; fr. 18/10. — 1 not. Anders Elof Törnvall, f. 04, J. K. 27; 1/1—10/1. — Sture Lennart Borgquist, f. 02, J. K. 28; 11/1—31/10 12 not. 1/1). — Sven Arne Åström, f. 04, J. K. 29; fr. 1/11 (1/1, 2 not. 11/1). — 2 not. Jacob Wilhelm Håkanson, f. 03, J. K. 29; fr. 1/11 (1/1). — Övr. Stig Ragnar Odhnoff, f. 06, J. K. 30; fr. 4/3. — Sven Ebbe Tor Isberg, f. 05, J. K. 31; fr. 22/10.

 

Jönköpings län.

    Tveta, Vista och Mo härads: 1 not. Per Hans Gustaf Ludvig Edsberg, f. 05, J. K. 28; 1/1—31/3. — Percival Anton Theodor Andersson, f. 04, J. K. 28; fr. 1/4 (2 not. 1/1). — 2 not. Ragnar Torbjörn Ernfors, f. 01, J. K. 30; fr. 1/4 (1/1). — Övr. Gustaf Söderberg, f. 06, J. K. 30. — Gunnar Reinhold Fredriksson, f. 07, J. K. 31; fr. 1/7.
    Norra och Södra Vedbo härads: 1 not. Hans Kurt Hugo Holmgren, f. 05, J. K. 29. — 2 not. Leif Delling Cassel, f. 06, J. K. 30. — Övr. Sven Gunnar Mannergren, f. 02, J. K. 30; fr. 28/1.
    Östra härads: Vik. domare Axel Carl Teodor Romberg, f. 95, J. K. 20, assessor 30; 6/5 — 31/5. — Nils Folke Georg Ekdahl, f. 92, J. K. 26; 1/6—23/7, 29/7—1/9. — Jean Gustaf Louis Olsson, f. 00, J. K. 22; fr. 2/9. — 1 not. Bo Gudmarsson Hogner, f. 03, J. K. 27; 1/1—30/4. — Sven Wilhelm Törner, f. 05, J. K. 30; fr. 1/5 (1/1). — Övr. Erik Hedfors, f. 05, J. K. 31; 1/5—31/7. — Carl David Johannes Edenhammar, f. 03, J. K. 31; fr. 17/9.
    Västra härads: Vik. domare Gustaf Henrik Ljungström, f. 99, J. K. 25; 9/4—11/4, 3/6—30/6, 1/7—11/7. — 1 not. Eric Brynolf Ericsson, f. 07, J. K. 29. — Övr. Nils Rune Brolin, f. 06, J. K. 30.
    Östbo och Västbo härads: Vik. domare Gunnar Isak August Carlesjö, f. 01, J. K. 25; 18/5—20/5, 29/5—30/5. — 1 not. Carl-Eric Sterner, f. 01, J. K. 28; 1/1—31/1. — Carl Hasselrot, f. 00, J. K. 28; 1/2—10/8. — Bengt Henning Konstantin Liedholm, f. 01, J. K. 29; fr. 10/8 (2 not. 1/1). — 2 not. Hilding Kaarlo Hjelmberg, f. 02, J. K. 29. — Carl Ingemar Bo Holmqvist, f. 06, J. K. 30; fr. 10/8. — Övr. Ivar H:son Mankell, f. 06, J. K. 31; fr. 1/6. — Karl Torsten Paul Berg, f. 08, J. K. 31; fr. 23/9.

 

Kronobergs län.

    Östra Värends: Bitr. domare Erik Torsten Vinberg, f. 00, J. K. 23; 1/1 — 30/6. — Axel Olov Edvin Rylander, f. 00, J. K. 24; fr. 1/7. — 1 not. Karl Olof Riben, f. 05, J. K. 29. - Karl Ludvig Larsson, f. 05, J. K. 29; 21/7—4/9 (2 not. 1/1 samt fr. 5/9.) — 2 not. Tore Lindell, f. 05, J. K. 31; 21/7—4/9 (9/2).
    Mellersta Värends: 1 not. Gösta Uno Schirén, f. 04, J. K. 27; 1/1—31/8. — Lars Gunnar Emanuel Elmer, f. 03, J. K. 28; 27/4—1/12 (1/1). — Övr. Hans Yngve Gierup, f. 05, J. K. 30. — Stig Gustaf Hugo Löwenhielm, f. 06, J. K. 31; fr. 3/11.
    Västra Värends: 1 not. Folke Bror Östen Thanner, f. 02, J. K. 28. — 2 not. Tage Emil Gustaf Troedson, f. 06, J. K. 29. — Övr. Karl Stellan Pira, f. 03, J. K. 30.
    Sunnerbo härads: Vik. domare Fritjof Sjögren, f. 00, J. K. 24; 1/7—28/7. — Bitr. domare F. Sjögren, 1/1—30/6. — 1 not. Nils Johan Baltzar Vult von Steyern, f. 00, J. K. 27; 1/1—31/3. — Hans Erik Munck af Rosenschöld, f. 06, J. K. 28; fr. 1/4 (2 not. 1/1). — 2 not. Ragnar Phragmén, f. 02, J. K. 29; fr. 1/4 (1/1).

 

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1931. 301Kalmar län.

    Norra och Södra Tjusts härads: Vik. domare Torsten Arvid Gullström, f. 94, J. K. 18, assessor 26; 1/1—15/7. — 1 not. Sture Mauritz Svensson, f. 03, J. K. 27; 1/1—1/9. — Erik Persson, f. 04, J. K. 29; fr. 1/9. (2 not. 1/1). — 2 not. Klas Wijkander, f. 03, J. K. 30; fr. 4/9. — Övr. Edvard Fredrik Torgny Johansson, f. 05, J. K. 30; 1/1—15/9. — John Kjellberg, f. 03, J. K. 31; fr. 5/6.
    Sevede och Tunaläns härads: Vik. domare Birger Axelsson Lundberg, f. 90, J. K. 16; v. hhvd 22. — 1 not. Sven Lorenz Hölcke, f. 02, J. K. 28; 1/1—20/10. — Harald Fredrik Adolf Berthold, f. 03, J. K. 29; fr. 21/10 (1/1). — Övr. Carl Georg Dahl, f. 03, J. K. 30; fr. 3/2.
    Aspelands och Handbörds härads: Vik. domare Gunnar Isak August Carlesjö, f. 01, J. K. 25; 26/1—31/1. — Axel Carl Teodor Romberg, f. 95, J. K. 20, assessor 30; 5/3—4/4. — 1 not. Gösta Källblad, f. 02, J. K. 29. — 2 not. Karl Folke Mortimer Lang, f. 05, J. K. 29. — Övr. Klas Folke August Nilsson, f. 06, J. K. 30; fr. 1/2. — Sven Stig Harald Woldmar, f. 04, J. K. 31; fr. 1/10.
    Norra Möre och Stranda härads: 1 not. Per Gustaf Vilhelm Österdahl, f. 04, J. K. 28; 1/1—30/6. — Carl Ludvig Janssen, f. 00, J. K. 26; fr. 1/7. — 2 not. Ingemar Alfred Magnus Lilja, f. 07, J. K. 30.
    Södra Möre härads: Vik. domare Torsten Arvid Gullström, f. 94, J. K. 18, assessor 26; 16/7—23/8 med undantag av vissa dagar. — 1 not. Jon Gudmund Haldan Lindencrona, f. 02, J. K. 27; 1/1—30/6. — Harald Teodor Skotte, f. 02, J. K. 26; fr. 1/7.
    Ölands: 1 not. Bo Helmersson Kellgren, f. 02, J. K. 29. — Övr. Eric Allgårdh, f. 06, J. K. 30; fr. 1/10.

 

Hallands län.

    Hallands läns södra: Vik. domare Emil Bernhard Victor Severin, f. 89, J. K. 13, v. hhvd 23. — 1 not. Karl Gunnar Borg, f. 00, J. K. 28. — 2 not. Rudolf Edvard Lidmar, f. 05, J. K. 29. — Övr. Rudolf Lennart Elis Pierre Brunzell, f. 03, J. K. 31; fr. 5/2. — Anders Sture Larsson, f. 05, J. K. 31; fr. 21/9.
    Hallands läns mellersta: 1 not. Wilhelm Emil Dalén, f. 04, J. K. 28. — — 2 not. Anders Olof Munckhammar, f. 03, J. K. 28. — Övr. Sture Einar Johansson, f. 05, J. K. 30. — Ragnar Olof Edvin Grönwall, f. 06, J. K. 31; fr. 10/6.
    Hallands läns norra: Vik. domare Folke Emanuel Drangel, f. 93, J. K. 20, assessor 27; 1/1—8/6.— 1 not. Gunnar Torsten Forssenius, f. 03, J. K. 29. — Övr. Erik Hugo Westin, f. 06, J. K. 30. — Sven Gustaf Elmén, f. 04, J. K. 29; 1/1—14/7. — Albert Per Bergdahl, f. 04, J. K. 31; fr. 24/8.

 

Göteborgs och Bohus län.

    Askims, Hisings och Sävedals härads: Bitr. domare Christian Julius Söderström, f. 95, J. K. 22; 1/1—30/6. — Arthur Lorentz Ramfors, f. 95, J. K. 21, assessor 31; fr. 1/7. — 1 not. Åke Wirséen, f. 04, J. K. 28; 1/1—30/6. — Carl Johan Svennegård, f. 03, J. K. 28; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — Ernst Samuel Magnus de Maré, f. 04, J. K. 28; 1/8—14/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Gunnar Georg Rådström, f. 06, J. K. 29; fr. 1/7 (1/1). — Gustaf Wilhelm Blomstrand, f. 99, J. K. 27; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Carl Gustav Ekstedt, f. 06, J. K. 29; 1/1—31/1. — Sigfrid Emanuel Brundin, f. 98, J. K. 29; 1/1—28/2. — Sven Åke Bonge, f. 06, J. K. 29. — Jarl Alfred Valdemar Haglund, f. 05, J. K. 30. — Gunnar Einar Larsson, f. 07, J. K. 30. — Kuno Thorsten Albert Petersen, f. 05, J. K. 31; fr. 7/4. — Carl Erik Malmquist, f. 06, J. K. 31; fr. 7/4. — Karl Ebbe Gullström, f. 05, J. K. 31; fr. 15/6. — Lars Sigmund Wollmer, f. 08, J. K. 31; fr. 4/7. — Erik Verner Ahlquist, f. 06, J. K. 31; fr. 15/9. — Ebba Jeanna Ingeborg Wennerberg, f. 05, J. K. 31; fr. 2/11.
    Inlands: 1 not. Gunnar Andersson, f. 03, J. K. 28; 1/1—30/6. — Karl Högstedt, f. 02, J. K. 29; fr. 1/7. — Övr. Ingvar Hertzman, f. 07, J. K. 31; fr. 2/2. — Hugo Allan Hansson, f. 08, J. K. 31; fr. 31/10.
    Orusts och Tjörns härads: Vik. domare Jon Gudmund Haldan Lindencrona, f. 02, J. K. 27; 29/7—31/7. — 1 not. Hans Odelmark, f. 00, J. K. 22;

 

302 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1931.1/1—30/6. — Eric Johnson, f. 00, J. K. 29; fr. 1/7. — Övr. Nils Edvin Nilsson, f. 00, J. K. 30. — Algot Harding Hedfalk, f. 04, J. K. 31; fr. 1/9.
    Sunnervikens: 1 not. Sven Eskil Lampers, f. 04, J. K. 28. — Sven David Holger Sanne, f. 06, J. K. 30; 5/9—22/9. — 2 not. Karl Henry Fahlström, f. 06, J. K. 29. — Övr. Torsten Einar Mats Jakob Schiller, f. 07, J. K. 31; fr. 15/10.
    Norrvikens: 1 not. Karl Jakob Edvin Boivie, f. 04, J. K. 28; 1/1—30/9. — Gustaf Ragnar Gustafsson, f. 03, J. K. 29; fr. 1/10 (2 not. 1/1). — 2 not. Nils Leon Wallenberg, f. 05, J. K. 30; fr. 1/10 (1/1). — Övr. Curt Gustaf Axel Bergius, f. 06, J. K. 31; fr. 21/9.

 

Älvsborgs län.

    Marks: Vik. domare Torsten Arvid Gullström, f. 94, J. K. 18, assessor 26; 24/8—29/8. — Otto Henrik Lindvall, f. 99, J. K. 25; 30/8—21/9. — 1 not. Erik Frick, f. 04, J. K. 28; 1/1—15/9. — Gösta Teodor Hoff, f. 05, J. K. 29; fr. 16/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Sten Philip Arthur Wilkens, f. 05, J. K. 30; fr. 16/9 (1/1). — Övr. Karl Elof Johansson, f. 03, J. K. 31; fr. 28/9.
    Kinds och Redvägs härads: 1 not. John Edvard Frostmark, f. 00, J. K. 29; 1/1—9/11. — Åke Ragnvald Sverker Åkesson Segner, f. 03, J. K. 29; fr. 2/11 (2 not. 1/1). — 2 not. Bo Gillis Heijl, f. 04, J. K. 29; fr. 7/5 (1/1). — Övr. Harry Gunnar Bäck, f. 06, J. K. 31; fr. 27/4. — Alf Daniel Hammarberg, f. 05, J. K. 31; fr. 4/12.
    Borås: 1 not. Carl Otto Björsell, f. 01, J. K. 28; 1/1—31/3. — Lennart Erik Molin, f. 04, J. K. 27; fr. 1/4 (2 not. 1/1). — 2 not. Olof Johan Fogel, f. 02, J. K. 28; fr. 1/4 (1/1). — Övr. Stig Gustaf Gustafsson, f. 05, J. K. 31; fr. 20/3.
    Vättle, Ale och Kullings härads: Vik. domare Sven Emil Lejman Scholander, f. 00, J. K. 25; 16/12—30/12. — 1 not. Anders Håkan Bjarne Rahm, f. 04, J. K. 27; 1/1—18/6. — Carl Alvar Daniel Perslow, f. 02, J. K. 28; fr. 18/6. (2 not. 1/1). — 2 not. Gustav Conrad Wredmark, f. 02, J. K. 29; fr. 18/6. — Övr. Samuel Martin Perslow, f. 07, J. K. 31; fr. 4/2. — Oskar Erik Ragnar Lundin, f. 04, J. K. 31; fr. 29/5. — Allan Källoff, f. 06, J. K. 31; fr. 21/9. — Tor Gustaf Nilsson, f. 99, J. K. 31; fr. 21/12.
    Flundre, Väne och Bjärke härads: Vik. domare Otto Henrik Lindvall, f. 99, J. K. 25; 27/5—4/7. — 1 not. Per-Olof Lundgren, f. 04, J. K.28. — 2 not. Eric Christopher Rappe, f. 05, J. K. 29. — Övr. Sven Olof Östberg, f. 06, J. K. 29.
    Nordals, Sundals och Valbo härads: 1 not. Bo Karl Vilhelm Westhall, f. 05, J. K. 28; 1/1—30/9. — Nils Lorentz Eklund, f. 04, J. K. 29; fr. 1/10 (2 not. 1/1). — 2 not. Johan Hilding Christersson, f. 03, J. K. 29; fr. 1/10 (1/1). — Övr. Ture K:son Bågenholm, f. 01, J. K. 30; 10/1—1/2. — Sture Bernstone, f. 04, J. K. 31; fr. 1/6.
    Tössbo och Vedbo härads: Vik. domare Carl Erik Ahlgren, f. 00, J. K. 22; 7/1—andra dagen efter riksdagens slut. — 1 not. Eric Theodor Johansson, f. 97, J. K. 28; 1/1—31/8. — Sigurd Engelbrekt Nilsson, f. 02, J. K. 29; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Erik Gustaf Gertz, f. 99, J. K. 30; fr. 1/9 (1/1). — Övr. Sven Håkan Karl Henrik Sjöberg, f. 08, J. K. 31; fr. 15/9. — Einar Edmund Torkeli, f. 00, J. K. 31; fr. 1/11.

 

Skaraborgs län.

    Vadsbo härads: 1 not. Erik Herman Siewertz, f. 01, J. K. 28; 1/1—30/6. — Tore Olof Alexander Ljungberg, f. 04, J. K. 29; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Per-Otto Hainer, f. 05, J. K. 30; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Gunnar Severin Unger, f. 04, J. K. 31; fr. 9/6.
    Gudhems och Kåkinds härads: 1 not. Sven Albert Wannstedt, f. 01, J. K. 28. — 2 not. Ante Olof Beck-Friis, f. 05, J. K. 30. — Övr. Claes Gustaf Peder C:son Uggla, f. 04, J. K. 30.
    Vartofta och Frökinds härads: Vik. domare Arthur Lorentz Ramfors, f. 95, J. K. 21, assessor 31; 3/5—27/6. — Gunnar Isak August Carlesjö, f. 01, J. K. 25; 28/9—23/10. — 1 not. Georg Emanuel Nyberg, f. 00, J. K. 27; 1/1—31/8.

 

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1931. 303— Björn Willy Tuneld, f. 04, J. K. 29; fr. 1/9 (2 not. 1/1).— 2 not. Sven Gustaf Elmén, f. 04, J. K. 29; fr. 1/9 (17/7).
    Skånings, Vilske och Valle härads: Vik. domare David Gunnar Lundström, f. 85, J. K. 14, v. hhvd. 22. — 1 not. Josef Ewert Storm, f. 02, J. K. 28. — Övr. Torsten Sigvald Myrland, f. 04, J. K. 30. — Hans Larsson, f. 04, J. K. 30.
    Åse, Viste, Barne och Laske härads: 1 not. Bertil Oscar Arvid Thulesson, f. 98, J. K. 26; 1/1—1/2. — Kurt Gösta Leonard Graffman, f. 04, J. K. 29; fr. 1/2 (2 not. 1/1). — 2 not. Artur Elof Fritiof Richard Lejman, f. 07, J. K. 30; fr. 1/2. — Övr. Anders Lundstedt, f. 08, J. K. 31; fr. 18/2.
    Kinnefjärdings, Kinne och Kållands härads: Vik. domare Gunnar Isak August Carlesjö, f. 01, J. K. 25; 7/6—6/7. — Torsten Arvid Gullström, f. 94, J. K. 18, assessor 26; fr. 1/9. — 1 not. Erik Gustaf Annell, f. 03, J. K. 28; 1/1—31/6. — Adolf Henrik Uno Murray, f. 05, J. K. 30; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Ragnar von Delwig, f. 05, J. K. 31; fr. 1/7 (10/2). — Övr. Henric Axel Hjalmar Grönwall, f. 05, J. K. 31; fr. 28/10.

 

Hovrätten över Skåne och Blekinge.

Blekinge län.

    Östra härads: Vik. domare Gunnar Oscar Ekström, f. 02, J. K. 26; 1/1 — 7/3. — 1 not. Carl Gustaf Nordin, f. 00, J. K. 27; 1/1—16/2. — Håkan Edvard Samuel Rumstedt, f. 05, J. K. 28; fr. 16/2. — 2 not. Lars Erik Teodor Holmberg, f. 99, J. K. 30; fr. 1/5 (1/1). — Övr. Kjell Torsten Sandberg, f. 05, J. K. 31; fr. 2/7.
    Medelstads härads: 1 not. Bengt Ivar Gierup, f. 02, J. K. 28; 1/1—31/5. — Erik Viktor Burling, f. 04, J. K. 28; fr. 1/6 (2 not. 1/1). — 2 not. Birger Carle, f. 03, J. K. 30; fr. 1/6 (1/1). — Övr. Åke Bohman, f. 06, J. K. 31; fr. 3/6.
    Bräkne härads: Vik. domare Gunnar Oscar Ekström, f. 02, J. K. 26; 1/10 — 14/10. — 1 not. Jarl Evert Josefsson-Fröberg, f. 04, J. K. 28; 1/1—9/5. — Inge Håkansson, f. 02, J. K. 29; fr. 10/5 (1/1). — Övr. Karl Allan Brusen, f. 97, J. K. 27; fr. 23/9.
    Listers härads: 1 not. Harald Gustav Adolf Nordholm, f. 03, J. K. 29. —Övr. John Hugo Warnfelt, f. 99, J. K. 27; fr. 18/5.

 

Kristianstads län.

    Ingelstads och Järrestads härads: Vik. domare Hugo Robert Backman, f. 97, J. K. 19, assessor 27; fr. 12/6. — Bitr. domare Johan Arnold Herrlin, f. 99, J. K. 25; 1/1—30/6. — 1 not. Nils Georg Albert Nilsson, f. 02, J. K. 26. — 2 not. Nils Tage Frizell, f. 05, J. K. 29. — Övr. Fritz Peter Herbert Bornman, f. 04, J. K. 30. — Nils-Håkan Håkansson, f. 04, J. K. 31; fr. 8/4. — John August Hans Johansson, f. 06, J. K. 31; fr. 2/6.
    Gärds och Albo härads: Vik. domare Nils Ivan Regner, f. 02, J. K. 26; 1/9—23/9. — 1 not. Evert Anders Helmer Persson, f. 05, J. K. 28. — 2 not. Thore Staffan Kloow, f. 04, J. K. 29. — Övr. Folke Birger Gerhard Möller, f. 04, J. K. 30. — Sven Åke Edling, f. 08, J. K. 31; fr. 10/12.
    Villands: 1 not. Erik Ludvig Emaunel Ernberg, f. 03, J. K. 30. — Övr. Sven Skåning Rickardsson Hägglöf, f. 03, J. K. 27; 23/2—30/11.
    Östra Göinge: 1 not. Johannes Henrik Törnwall, f. 98, J. K. 28; 1/1—31/8. — Åke H:son Sylwan, f. 05, J. K. 29; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Erik Holger Christiansson, f. 03, J. K. 30; fr. 1/9 (1/1). — Övr. Seve Anshelm Ströbeck, f. 08, J. K. 31; fr. 1/6.
    Västra Göinge: Vik. domare Nils Ivan Regner, f. 02, J. K. 26; 20/2—7/3, 23/3—1/4 (ägodelningsdomare). — 1 not. Göthe Liedholm, f. 04, J. K. 27; 1/1—28/2. — Åke Eckerström, f. 04, J. K. 29; fr. 1/3 (2 not. 1/1). — 2 not. Edvin Tuvesson, f. 03, J. K. 29; fr. 1/3 (1/1). — Övr. Hans Erik Backmann, f. 05, J. K. 30. — Agne Wickborn, f. 04, J. K. 31; fr. 1/3. — Nils Ragnar Pehrson, f. 02, J. K. 31; fr. 9/11.
    Norra Åsbo härads: 1 not. Yngve Sedenius, f. 02, J. K. 28. — 2 not. Henry Edvin Reinhold Knutsson, f. 05, J. K. 29. — Övr. Sven Harald Timelin, f. 01, J. K. 31; fr. 9/2.

 

304 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1931.    Södra Åsbo och Bjäre härads: 1 not. Henning Valfrid Nilsson, f. 05, J. K. 28; 1/1—14/5. — Erik Skoglund, f. 03, J. K. 28; fr. 15/5 (2 not. 1/1). — 2 not Ernst Holger Norrman, f. 06, J. K. 29; fr. 15/5 (1/1). — Övr. Gösta Emanuel Ljungstrand, f. 06, J. K. 30. — Sigrid Anna Elsie Linders, f. 07, J. K. 31; fr. 20/8.

 

Malmöhus län.

    Oxie och Skytts härads: Vik. domare Ernst Hugo Nohrlander, f. 92, J. K. 15, v. hhvd. 23; 9/1—13/1. — Ebbe Samuel Dymling, f. 94, J. K. 22, assessor 30; 14/1—riksdagens slut. — Sven Olof Larsson, f. 05, J. K. 26; 12/9—10/10 (fastighetsregister). — Bitr. domare Yngve Adolf Samuel Kristensson, f. 00, J. K. 26. — 1 not. Hans Gustaf Fredrik Troil Ramel, f. 03, J. K. 28; 1/1—31/8. — Nils Åke Wettermark, f. 03, J. K. 29; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Stig Erik Boström, f. 05, J. K. 29; fr. 1/9 (1/1). — Övr. Rolf Hjalmar Victor Bruzelius, f. 05, J. K. 30. — Nils Karl Arvid Lüzell, f. 07, J. K. 30.— Gunnar Alfred Jonas Lind, f. 04, J. K. 29; 1/1—1/2. — Hans Gustav Andersson, f. 07, J. K. 31; fr. 1/5. — Folke Forsström, f. 06, J. K. 30; fr. 14/10. — Leo Nikolai Lenfeldt, f. 05, J. K. 31; fr. 20/11.
    Torna och Bara härads: Bitr. domare Thomas Munck af Rosenschöld, f. 99, J. K. 26. — 1 not. Hans Ingemanson, f. 05, J. K. 28; 1/1—30/6. — Yngve Hansson, f. 04, J. K. 28; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Edvin Carleson, f. 03, J. K. 29; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Bengt Olson-Carlé, f. 07, J. K. 30. — Folke Forsström, f. 06, J. K. 30; 21/1—1/5. — Axel Lindskog, f. 07, J. K. 31; fr. 4/3. — Carl-Axel Natanael Block, f. 06, J. K. 31; 21/9—3/10.
    Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads härads: Bitr. domare Nils Ivan Regner, f. 02, J. K. 26; fr. 1/10. — 1 not. Lars Gunnar Ohlsson, f. 05, J. K. 28; 1/1—31/10. — Christian Edward Lembke, f. 05, J. K. 29; fr. 1/11 (2 not. 1/1). — 2 not. Erland Strandmark, f. 07, J. K. 30; fr. 1/11 (1/1). — Övr. Berndt Hugo Ulmén, f. 03, J. K. 30; fr. 7/1.
    Färs härads: 1 not. Kurt Ernst Wulff, f. 06, J. K. 28. — 2 not. Axel Gunnar Isaksson, f. 03, J. K. 28. — Övr. Per Johan Torvald Haagen, f. 05, J. K. 30.
    Frosta och Eslövs: 1 not. Knut Tofft, f. 03, J. K. 28; 1/1—3/3. — Curt Valter Bergström, f. 04, J. K. 28; 4/3—31/8 (2 not. 1/1). — Otto Trued Norell, f. 02, J. K. 27; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Knut Herbert Weim, f. 02, J. K. 29; fr. 4/3. — Erik Ivar Insulander, f. 05, J. K. 30; fr. 1/9. — Övr. Per Folke Natanael Guldstrand, f. 01, J. K. 29. — Ernst Martin Ekholm, f. 03, J. K. 29. — Knut Sone William Gripmark, f. 09, J. K. 30; 1/1—7/11. — Erik Gunnar Ljung, f. 07, J. K. 31; fr. 1/3. — Elis Herman Dahlin, f. 07, J. K. 31; 10/6—1/8. Nils Bror Gustaf Appelgren, f. 06, J. K. 31; fr. 2/9.
    Rönnebergs, Onsjö och Harjagers: Bitr. domare Otto Anders Fredrik Schell, f. 01, J. K. 25. — 1 not. Olof Ragnar Julius Laurin, f. 03, J. K. 28; 1/1—14/5. — Karl Erik Alexanderson, f. 06, J. K. 28; fr. 15/5 (2 not. 1/2). — 2 not. Bo Leonard Nordström, f. 03, J. K. 28; 1/1—31/1. — Bengt Alfred Neuman, f. 99, J. K. 29; fr. 15/5 (1/1). — Övr. Per Lennart Persson, f. 01, J. K. 29; 1/1—31/1. — Bengt Fredrik Christian Lassen, f. 08, J. K. 31; fr. 1/4. — Ino Karl Gustav Bodewall, f. 06, J. K. 31; fr. 28/9.
    Luggude härads: 1 not. Eric Albert Andersson, f. 04, J. K. 27; 1/1—15/1. — Hugo Magnus Digman, f. 05, J. K. 27; fr. 15/1 (2 not. 1/1). — 2 not. Nils Ludvig Bertil Peyron, f. 05, J. K. 29; fr. 15/1 (1/1). — Övr. Elin Bertha Maria Nilsson, f. 05, J. K. 30. — Karl Sture Björklund, f. 05, J. K. 31; 1/5—15/6. — Erik Ludvig Herman Sjöberg, f. 05, J. K. 31; fr. 1/6.