Tjänstlediga häradshövdingar. Följande ordinarie häradshövdingar åtnjuta längre tjänstledighet:
    under Svea hovrätt: K.-F. Pfeiffer (särsk. vattenrättsdomare), K. G. Jancke (jordregisterarbete) och P. Hansson (sjukdom);
    under Göta hovrätt: A. W. Rundqvist (sjukdom) och K. F. Mellén (led. av riksdagens första kammare); samt
    under hovrätten över Skåne och Blekinge: I. Öhman (led. av riksdagens första kammare).

 

    Vice häradshövdingarnas tjänstgöring. Av vice häradshövdingarna under Svea hovrätt tjänstgöra f. n.: såsom t. f. häradshövding B. Jacobsson i Västernärkes domsaga och P. Grufman i Ångermanlands mellersta domsaga, såsom bitr. domare E. Young i Uppsala läns södra domsaga samt såsom särsk. bitr. åt domhavanden i Södra Roslags domsaga H. Beckman. H. Fagerström och O. Tillner innehava förordnanden såsom vattenrättssekreterare.
    Vice häradshövdingen under Göta hovrätt B. Lundberg är t. f. häradshövding i Skånings m. fl. härads domsaga.

 

    Nu tjänstgörande biträdande domare. Såsom biträdande domare tjänstgöra under första halvåret 1933:
    i Sollentuna och Färentuna härads domsaga t. f. fiskalen O. Söderström; i Södertörns domsaga t. f. fiskalen A. Bexelius; i Uppsala läns södra domsaga v. häradshövdingen E. Young; i Falu domsaga v. häradshövdingen N. O. Bärnheim; i Ovansiljans domsaga v. häradshövdingen E. Turén; i Medelpads östra domsaga t. f. fiskalen N. Fröding; i Jämtlands norra domsaga t. f. fiskalen E. T. Levinson; i Västerbottens norra domsaga v. häradshövdingen J. B. Björklöf;
    i Östra Värends domsaga t. f. fiskalen N. H. Brodén; i Sunnerbo häradsdomsaga t. f. fiskalen G. H. Bogren; i Askims m. fl. härads domsaga t. f. fiskalen C. J. Söderström; samt
    i Oxie och Skytts domsaga e. o. fiskalen S. Larsson; i Torna och Bara domsaga e. o. fiskalen G. Ekström; i Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads domsaga e. o. notarien L. G. Ohlsson; i Frosta och Eslövs domsaga e. o. fiskalen B. Möller; i Rönnebergs, Onsjö och Harjagers domsaga e. o. fiskalen H. Moberg och i Luggude domsaga e. o. fiskalen I. Öhman.
    Chef för inskrivningsavdeln. i Södra Roslags domsaga är e. o. notarien R. Ljungwaldh.

 

    Hovrätternas divisionsindelning. Hovrätternas indelning till tjänstgöring å de särskilda divisionerna är under vårsessionen 1933 följande (* betyder SvJT:s ombud för insamlande av rättsfall):

NOTISER. 185Svea Hovrätt.

 

Första huvudavdelningen:
    Hovrättsrådet von Oelreichs div., tillika vattenöverdomstol: hovrättsråden A. von Oelreich, ordf., B. Lundvall, v. ordf., och S. Afzelius*, assessorn H. Krumlinde och e. o. assessorn E. Hagbergh.
    Hovrättsrådet frih. af Ugglas' div.: hovrättsråden frih. M. af Ugglas, ordf., frih. A. Staël von Holstein*, v. ordf., E. Bergendal, P. Poss och assessorn W. Behrman.
    Hovrättsrådet frih. von Rosens div.: hovrättsråden frih. H. von Rosen, ordf., S. Ström, v. ordf., H. Elliot, P. von Ehrenheim* och assessorn E. Söderlund.
    Hovrättsrådet frih. Gierttas div.: hovrättsråden frih. A. Giertta, ordf., S. Bjurner, v. ordf., assessorerna H. Söderström och G. Lind* samt ref. fiskalen G. Danielson.
    Hovrättsrådet Nordenskjölds div.: hovrättsråden J. H. Nordenskjöld, ordf., V. Petrén, v. ordf., A. V. Rosengren, assessorn J. Nordenfalk* och e. o. assessorn H. Bennich.

 

Andra huvudavdelningen:
    Hovrättsrådet Renströms div.: hovrättsråden A. Renström, ordf., A. Johansson, v. ordf., H. Leijon, assessorn S. A. Björklund*, M. Mellbin och e. o.  assessorn K. H. Kollberg.
    Hovrättsrådet Himmelstrands div.: hovrättsråden Hj. Himmelstrand, ordf.,
    H. Wikander, v. ordf., J. Sjögren, C. G. Hagendahl och assessorn C. E. Grundén*.
    Hovrättsrådet Glimstedts div.: hovrättsråden H. Glimstedt, ordf., P. Aastrup, v. ordf., E. Drangel, assessorn T. Boye* och e. o. assessorn E. Fristedt.

 

Extra divisionen:
    Hovrättsråden G. Olin, ordf., R. Lundbergh, K. Lamm*, assessorn E. Zethelius, e. o. assessorn E. Eckerberg, ref. fiskalerna I. Rignell och C. A. Durling.

 

Göta hovrätt.
    I div.: hovrättsråden E. Kellgren, ordf., B. Palmgren, v. ordf., H. Hellichius och O. Lundin* samt e. o. assessorn F. Folkard von Scherling.
    II div.: hovrättsråden G. Fischer, ordf., B. Aurell, v. ordf., och H. Ljungholm, assessorn T. Lundquist samt e. o. assessorn A. Schedin*.
    III div.: hovrättsråden C. Rydin, ordf., A. Lindman, v. ordf., och O. Löthner* samt assessorn E. Ekstedt.
    IV div.: hovrättsråden A. Olsén, ordf., och J. Herrlin*, v. ordf., assessorn T. Gislander samt e. o. assessorerna C. Gemzell och M. Lembke.

 

Hovrätten över Skåne och Blekinge.
    I div.: hovrättsråden G. Beskow*, ordf., och A. Strandberg, v. ordf., assessorerna E. Dymling och E. Melander samt e. o. assessorerna M. Heüman och A. Herrlin.
    II div.: hovrättsråden E. Schartau, ordf., och C. L. Werner, v. ordf., adj. led. rådmannen G. Stenmarck, assessorn Å. Braunstein samt e. o. assessorerna G. Lindskog och Th. Munck af Rosenschöld.
    Utöver de här ovan upptagna e. o. assessorerna hava följande haft adjunktion:
    i Svea hovrätt: A. Adelsohn, N. Grafström, E. Thomasson och S. Hammarskiöld;
    i Göta hovrätt: C. J. Söderström, E. Vinberg, J. Olsson, E. Ahlgren, F. Sjögren, O. Rylander, H. Lindvall och S. Wildte; samt i hovrätten över Skåne och Blekinge: Y. Kristensson.