Hovrätternas aspiranter. I de olika hovrätterna tjänstgöra f. n. (mars 1933), utöver i föregående notis omnämnda personer som haft adjunktion, följande e. o. tjänstemän och aspiranter (såsom »förordnade fiskaler» betecknas här aspiranter som haft fiskalsförordnande, även de som f. n. innehava förordnande som t. f. häradshövding eller bitr. domare, vilket angives inom

 

13 — Svensk Juristtidning 1933.

186 NOTISER.parentes; till »e. o. fiskaler» antagas i Skånska hovrätten förordnade fiskaler till det antal som erfordras för upprätthållande av långvariga fiskalsförordnanden samt förordnanden såsom bitr. domare; siffran efter varje namn angiver det år då vederbörande efter avslutad notarietjänstgöring i häradsrätt började tjänstgöra i hovrätt):
    Svea hovrätt: förordnade fiskalerna N. Beckman 29 (tjl), G. Walin 29 (tjl), F. Hägglund 29, N. Falk 29, R. Dahlgren 30, Ch. E. von Oelreich 30, H. Johansson 30, T. Levinson 30 (bitr. dom.), Hj. Nordfelt 30, I. Lindell 30, H. Zetterberg 30, O. Söderström 30 (bitr. dom.), B. Unger 31, A. Bexelius 31 (bitr. dom.), P. O. Palmquist 31, B. Koch 31 (t. f. häradshövding), O. Bergholtz 31, H. Nilsson 31, N. Fröding 31 (bitr. dom.), E. Holm 31, N. Viklund 31, S. Svensson 31, G. Schirén 31, G. Thulin 32, R. Lundberg 32, S. Romaus 32, H. Digman 32, H. af Trolle 32, O. Riben 32; e. o. notarierna V. Ekholm 32, B. Nordström 32, E. Alexanderson 32, E. Skoglund 32, G. Graffman 32, E. Bæckström 32, K. Holmgren 32, E. Persson 32, J. Ossmark 32, G. Aquilon 32, S. Åström 32, R. Olsson 32, I. Bergström 33, N. Joachimsson 33, L. E. Staaff 33, U. Murray 33, K. H. Fahlström 33, E. Ernberg 33, O. Grönwald 33, R. Svensson 33, G. Karlbrink 33 (s:a 50);
    Göta hovrätt: förordnade fiskalerna G. Carlesjö 29, F. Ekdahl 29, C. Janssen 29 (t. f. häradshövding), C. E. Täcklind 29, S. Scholander 29, G. Lindencrona 29, G. Bogren 29 (bitr. dom.), N. Brodén 30 (bitr. dom.), S. Åseskog 30 (t. f. häradshövding), B. Lindskog 30 (t. f. häradshövding) och K. G. Gårdmark 31; e. o. notarierna J. E. Frostmark 31, G. Källblad 32 och G. R. Gustafsson 32 (s:a 14);
    Hovrätten över Skåne och Blekinge: e. o. fiskalerna O. Schell 29, N. Regner 29 (bitr. vid upplägg. av nya fastighetsböcker), G. Ekström 29 (bitr. dom.), I. Öhman 29 (bitr. dom.), S. Norrsell 32, S. Larsson 30, H. Moberg 30 och B. Möller 31 (de tre sistnämnda bitr. dom.); förordnade fiskalerna L. G. Ohlsson 31 (bitr. dom.), K. Wulff 32 och C. Svennegård 32; e. o. notarierna E. Persson 32, T. Norell 32, H. Ramel 32, G. Elmer 32, E. Tuvesson 32, G. Wennström 32, C. Bergström 32, G. Ekedahl 32, E. Carleson 33, T. Frigell 33, H. Knutsson 33, H. Nordholm 33 och E. Rappe 33 (s:a 24).
    F. n. tjänstgöra i hovrätterna e. o. ledamöter och tjänstemän samt andra aspiranter till följande antal (såsom »e. o. assessorer» betecknas i Svea och Göta hovrätter alla som haft adjunktion, i Skånska hovrätten de som, efter tjänstgöring såsom adjungerade ledamöter, av hovrätten antagits till e. o.assessorer):

 sveagötaskånskas:a
e. o. assessorer och referentfiskaler1110526
övriga t. f. och biträdande fiskaler155222
vikarier å andra tjänster i hovrätten3 14
avlönade fiskalsaspiranter94316
oavlönade aspiranter21 1031
                                                s:a59192199

I häradsrätterna tjänstgöra f. n. följande antal:

 sveagötaskånskas:a
biträdande domare93618
andra domarvikarier (ej 1:e el. 2:e not.)34310
                                               s:a127928