VIKARIERANDE OCH BITRÄDANDE DOMARE SAMT RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGORUNDER ÅR 1932.

 

Förteckningen har uppgjorts av aktuarien G. S. GROTH med ledning av dels uppgifter som av red. införskaffats från hovrätterna rörande vikarierande domare, dels uppgifter ide från domsagorna till Statistiska centralbyrån avlämnade arbetsredogörelserna rörandebiträdande domare och rättsbildade biträden. Vikarierande domare, som, då de erhöllo vikariatförordnande, innehade anställning såsom biträdande domare eller rättsbildat biträde i den domsaga förordnandet avsåg, hava icke upptagits i förteckningen liksom icke heller vikarier för biträdande domare. Biträden, som icke innehaft förordnande såsom förste eller andre notarie, betecknas såsom Övr. I fall då en person innehaft samma anställning såsom biträdande domare eller biträde i en domsaga under flera perioder under redogörelseåret, har vid angivande av anställningstiden hänsyn tagits allenast till första dagen i den första perioden och sista dagen i den sista perioden. Datum inom parentes vid förste eller andre notarie avser tidpunkt, då han börjat tjänstgöra såsom extra notarie under året.

 

Svea hovrätt.

 

Stockholms län.
    Norra Roslags domsaga: 1 not. Kurt Axel Wilhelm Blom, f. 03, J. K. 29;1/1—31/8. — Hans Hermans, f. 03, J. K. 30; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Åke Wikström, f. 07, J. K. 31; fr. 1/9 (1/1). — Övr. Mikael Inge Carl-Henrik Nordlander, f. 09, J. K. 30; fr. 15/9.
    Mellersta Roslags: Vik. domare Nils Gustaf Olof Fröding, f. 04, J. K. 27;24/10—29/10. — 1 not. Erik Halldén, f. 04, J. K. 29. — 2 not. Nils Johan Waldemar Palmblad, f. 95, J. K. 28; 1/1—14/5. — Carl Magnus Bertil Hagendahl, f. 99, J. K. 30; fr. 15/5. — Övr. Johan Herbert Bengtsson, f. 98, J. K. 31; fr. 15/2.
    Stockholms läns västra: 1 not. Rolf Oskar Dillen, f. 04, J. K. 29; 1/1—19/4. —Ernst Carl Gustaf-Adolf Rising, f. 04, J. K. 29; 20/4—9/12 (2 not. 1/1). — Nils Gustaf Torvald Carlsson, f. 03, J. K. 30; fr. 10/12 (1/1, 2 not. 20/4). — 2 not. Curt Artur Ludvig Häggmark, f. 07, J. K. 30; fr. 10/12 (1/1). — Övr. Sven Erik Forssberg, f. 07, J. K. 31. — Gustaf Reuterskiöld, f. 07, J. K. 31; fr. 7/1. — Arvid Fredrik Ribbing, f. 08, J. K. 32; fr. 9/3. — Sten Theodor Stensson Ankarcrona, f. 04, J. K. 30; fr. 22/8.
    Södra Roslags: Vik. domare Rolf Bertil Dahlgren, f. 02, J. K. 26; vårtinget 1932. — Chef för inskrivningsavdelningen Johan Ruben Oswald Ljungwaldh, f. 94, J. K. 21. - 1 not. Lars Uno Andersson, f. 04, J. K. 28;1/1—9/1. — Stig Allan Heimer, f. 05, J. K. 29; 1/1—15/12. — Axel Marcus Johansson,f. 03, J. K. 28; fr. 9/1 (2 not. 1/1). — Bertil David von Heijne, f. 03, J. K. 30; fr.15/9 (1/1, 2 not. 10/1). — 2 not. Erik Gösta Åkerlund, f. 04, J. K. 30; 1/1—31/5.— Wilhelm Carl Philip Bogislav von Schwerin, f. 04, J. K. 30; fr. 1/6 (1/1). — Gösta Vilhelm Eriksson, f. 00, J. K. 31; fr. 15/12 (1/1). — Övr. Erland Knut Gustaf Ljungberg, f. 04, J. K. 30; 1/1—10/1. — Nils Erik Hedfeldt, f. 08, J. K. 31.— Nils Bertil Enblom, f. 04, J. K. 31. — Carl-Axel Natanael Block, f. 06, J. K. 31; 2/1—30/4.— James Allan Broomé, f. 07, J. K. 31; 11—3/9. — Stig Arne Gunnar Lind, f. 05, J. K. 32; 22/2—5/3. — Erik Gunnar Michelson, f. 08, J. K. 32; fr. 23/4 — Arvid Birger Johansson, f. 04, J. K. 32; fr. 4/6. — Folke Anders Georg Hagström, f. 01, J. K. 29; fr. 6/6. — Carl Gustaf Yngve Carlson, f. 04, J. K. 32; fr. 1/7. — Tage Carl August Silfverskiöld, f. 09, J. K. 32; fr. 28/11.
    Sollentuna och Färentuna härads: Vik. domare Bernt Gunnar Emil Danielson, f. 01, J. K. 27; 17/5—28/5. — Bitr. domare Herman Zetterberg, f.04, J. K. 28. — 1 not. Herved Ulf Olof Herluf af Trolle, f. 04, J. K. 27; 1/1—29/2. — Bengt Gustaf Landahl, f. 06, J. K. 29; fr. ⅓ (2 not. 1/1). — 2 not. Bror August Wahlström, f. 03, J. K. 29; 1/1—14/8. — Bernt Hugo Santesson,

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1932. 191f. 98, J. K. 30; ⅓—31/5 (1/1). — John Henry Rooth, f. 06, J. K. 29; fr. 1/6 (1/1).— Axel Ragnar Pihl, f. 03, J. K. 30; fr. 15/8 (1/1). — John Eyvind Cappelen Carlbom, f. 98, J. K. 31; 21/7—31/8 (1/1 samt fr. 1/9.) — Övr. Sten Emil Folke Levander, f. 04, J. K. 31; 1/1—26/2. — Olof Holger Appeltofft, f. 05, J. K. 29; 1/1—15/8.— Isidor Reisenman, f. 06, J. K. 31. — Carl-Axel Åkerman, f. 05, J. K. 31. — Carl Axel Gert Rossander, f. 06, J. K. 32; 14/3—6/4.— Bertil Sandegren, f. 08, J. K. 32; fr. 21/3. — Otto Ingemar Ullman, f. 08, J. K. 32; fr. 21/3. — Gustaf Tage Evers, f. 07, J. K. 32; fr. 1/5. — Carl Gustaf Sandblom, f. 08, J. K. 32; 1/5—15/6. — Hjalmar Jacobson, f. 05, J. K. 32; fr. 30/5. — Berndt Allan Nordenstam, f. 04, J. K. 32; fr. 20/9. — Valter Ivar Sterner, f. 06, J. K. 32; fr. 3/10. — Henrik Sixten Hersson, f. 03, J. K. 29; fr. 20/12.
    Södertörns: Vik. domare Charles-Emile von Oelreich, f. 02, J. K. 27; 9/2—23/2, 4/3—20/3, 29/3—30/4. — Bitr. domare Eskil Gustaf Young, f. 92, J. K. 14, v. hhvd 22; 1/1—30/6. — Tor Alfred Bexelius, f. 03, J. K. 28; fr. 1/7. — 1 not. Arne Ferdinand Bækkevold, f. 02, J. K. 26; 1/1—15/2. — Klas Allan Bertil Burmark, f. 03, J. K. 28; 16/2—31/8 (2 not. 1/1). — Nils Wilhelm Öström, f. 05, J. K. 30; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Tore Schaffer, f. 04, J. K. 30; fr. 16/2 (1/1) — Oscar Carolson, f. 04, J. K. 31; fr. 1/9 (1/1). — Övr. Knut Henry von Schedvin, f. 96, J. K. 26; 1/1—30/4.— Håkan Oskar Utterström, f. 03, J. K. 29; 1/1—1/8.— Knut Bohman, f. 98, J. K. 29; 1/1—15/2. — Hakon Reinhold Frodi, f. 94, J. K. 30; 1/1—31/7. — Hans Theodor Axelsson Fogelberg, f. 02, J. K. 29; 1/1—1/8. —Margit Hägerström, f. 03, J. K. 30; 1/1—21/5. — Carl-Oswald Westerberg, f. 04, J. K. 31. — Carl Gustaf Wilhelm Spens, f. 02, J. K. 31. — Werner M. E. Ryhninger, f. 00, J. K. 26. — Karl Bertil von Matérn, f. 00, J. K. 29. — Bo Sterner, f. 07, J. K. 31. — Ernst Gunnar Wigart, f. 00, J. K. 31. — Bernt Nilsson, f. 04, J. K. 28. — Emelie Bennich, f. 00, J. K. 31; 1/1—8/5. — Stig Justus Osterman, f. 05, J. K. 31; 1/1—1/12. — Jan Emil Hammarberg, f. 05, J. K. 31; 18/1—15/3. — Eric Anton Karlöf, f. 06, J. K. 31; fr. 21/1. — Anna Stina Hasselrot, f. 06, J. K. 32; fr. 19/5. — David Nikolaus Nilsson, f. 06, J. K. 32; fr. 27/6. — Ebba Svea Bergljot Albertsdotter Nelson, f. 04, J. K. 31; 6/7—8/12.— Harry Mauritz Glaumann, f. 07, J. K. 32; fr. 16/9. — Arthur Fredrik Henrik Boström, f. 07, J. K. 32; fr. 16/9. — Gunnar Smedman, f. 04, J. K. 30; fr. 16/9. — Ivan Wahren, f. 09, J. K. 32; fr. 19/9. — Karl Wykman, f. 06, J. K. 32; fr. 27/9. — Bror Otto Conrad Cedercrantz, 19/9. 05, J. K. 32; fr. 17/12.

 

Uppsala län.
    Uppsala läns södra: Bitr. domare Nils Olof Bärnheim, f. 94, J. K. 19, v. hhv ds titel 28; 1/1—31/3. — Lars Per Olof Palmquist f. 04, J. K. 28; ¼—30/6. — Eskil Gustaf Young, f. 92, J. K. 14, v. hhvd. 22; fr. 1/7. — 1 not. Bror Gudmund Mauritz W:son Silfverstolpe, f. 05, J. K. 29; 1/1—5/6. — Erik Gösta Åkerlund, f. 04, J. K. 30; 6/6—2/10. — Karl Bengt Sivander, f. 05, J. K. 30; fr. 3/10 ((2 not. 1/1). — 2 not. Åke Werner Lundgren, f. 05, J. K. 31; fr. 3/10. (1/1).— Övr. Per Rune Michael P:son Bondestam, f. 99, J. K. 31; 1/1—1/12. — Nils Teodor Holmer, f. 06, J. K. 32; ¼—9/4. — Per Olof Ekelöf, f. 06, J. K. 32; fr. 13/6. — Erik Sixten A:son Leijonhufvud, f. 07, J. K. 32; fr. 1/10. — Nils Johan Conrad Arnstedt, f. 09, J. K. 32; fr. 11/10.
    Uppsala läns norra: 1 not. Alrik Valfrild Åkerström, f. 03, J. K. 28. — 2 not. Bo Sten Bosson Leijonhufvud, f. 08, J. K. 31. — Övr. Per Johan Gösta Svensson Hagströmer, f. 08, J. K. 31. — Folke Fredrik Schmidt, f. 09, J. K. 31; 15/1—15/3.

 

Södermanlands län.
    Nyköpings: 1 not. Tage Georg Rudling, f. 01, J. K. 29; 1/1—30/4. — Ernst Harry Gombrii, f. 01, J. K. 29; fr. 1/5 (2 not. 1/1). — 2 not. Stig Wilhelm Knutsson Reuterswärd, f. 07, J. K. 30; fr. 1/5 (1/1). — Övr. Anders Fredrik (Fred) Mikael Fant, f. 07, J. K. 32; fr. 29/3.
    Oppunda och Villåtlinge härads: 1 not. Carl Arne Pettersson, f. 04, J. K. 29; 1/1—31/5. — Sven Boström, f. 04, J. K. 30; fr. 1/6 (2 not. 1/1). — 2 not.

192 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1932.Carl Gösta Nisser, f. 05, J. K. 30; fr. 1/6 (1/1). — Övr. Hans Herman Wihlborg, f. 06, J. K. 31. — Gerdt Harald Ingemar Broman, f. 05, J. K. 32; fr. 15/9.
    Livgedingets: 1 not. Bengt Eriksson von Hofsten, f. 05, J. K. 28; 1/1—11/1. — Carl Axel Elimar Bæckström, f. 03, J. K. 27; 11/1—15/6. — Hans Rober tBerggren, f. 06, J. K. 30; fr 15/6. — 2 not. Karl Holger Lennerthson, f. 06, J. K. 30. — Carl Magnus Bertil Hagendahl, f. 99, J. K. 30; 14/3—28/3. — Övr. Johan Olof Beck-Friis, f. 06, J. K. 31. — Börje Magnus Falker, f. 05, J. K. 32; fr. 2/12.

 

Gotlands län.
    Gotlands norra: Vik. domare Karl Hilmer Kollberg, f. 96, J. K. 24; 1/1—31/1 — Erik Gustaf Beling, f. 93, J. K. 18; assessor 30; fr. ½. — Carl Axel Bertil Koch, f. 05, J. K. 26; 11/3—27/6. — 1 not. Gillis Emanuel Sandy Karlbrink, f. 05, J. K. 29. — 2 not. Olof Wiman, f. 08, J. K. 31. — Övr. Ade Falk, f. 05, J. K. 31; 1/1—1/10. — Uno Starck, f. 07, J. K. 32; fr. 1/10.
    Gotlands södra: 1 not. Karl Einar Ruda, f. 04, J. K. 28; 1/1—1/5. — Edvard Fredrik Torgny Johansson, f. 05, J. K. 30; fr. 1/5. — Övr. Anders Helge Christoffersson, f. 08, J. K. 32; 20/7—31/8. — Sven Ebbe Tor Isberg, f. 05, J. K. 31; fr. 20/9.

 

Värmlands län.
    Östersysslets: 1 not. Axel Otto Danielson, f. 05, J. K. 28; 1/1—30/9. — Folke Rikard Råberg, f. 00, J. K. 30; fr. 1/10 (2 not. 1/1). — 2 not. Elis Herman Dahlin, f. 07, J. K. 31; fr. 1/10 (1/1). — Övr. Alf Erik Olsson, f. 05, J. K. 32; 22/2—14/10. — Erik Olof Helge Fryxell, f. 02, J. K. 32; fr. 15/10.
    Mellansysslets: 1 not. Jan Otto Alrutz, f. 05, J. K. 28; 1/1—14/4. — Thord Gustaf Osterman, f. 03, J. K. 29; fr. 15/4 (2 not. 1/1). — 2 not. Gustaf Olof Rosenqvist, f. 07, J. K. 31; fr. 15/4 (1/1). — Övr. Sven Gösta Nyqvist, f. 02,J. K. 31; 15/4—1/9. — Erik Rönquist, f. 08, J. K. 32; fr. 1/10. — Gösta Hjalmar August Frisell, f. 99, J. K. 31 ; fr. ⅔.
    Södersysslets: 1 not. Gunnar Aquilon, f. 99, J. K. 29; 1/1—30/6. — Anders Gillis Bodén, f. 05, J. K. 30; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Nils-Bertil Gustaf Eckerbom, f. 06, J. K. 31; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Oscar Ferald Wilhelm Törsleff, f. 06, J. K. 32; fr. 29/9.
    Nordmarks härads: Vik. domare Carl Axel Gabriel Durling, f. 04, J. K. 26; 1/1—30/4. — 1 not. John Holger Pedersen, f. 05, J. K. 29. — Gert Gunnar Boëthius, f. 04, J. K. 30; 1/9—30/9 (1/1 samt fr. 1/10). — Övr. Manfred Nils Gustaf Petersson, f. 01, J. K. 31.
    Jösse härads: 1 not. Tage Roland Boström, f. 06, J. K. 30; 1/1—30/11. — Lars-Erik Forssman, f. 05, J. K. 30; fr. 1/12 (2 not. 1/1). — 2 not. Sven Gösta Ekblom, f. 07, J. K. 31; fr. 1/12 (1/1). — Övr. Nils Georg Valdemar Valdenström, f. 05, J. K. 32; fr. 20/9.
    Fryksdals härads: Vik. domare Ingvar Albert Lindell, f. 04, J. K. 25; 1/1—24/7. — Lars Per Olof Palmquist, f. 04, J. K. 28; fr. 25/7. — 1 not. Fritz Evald Helmer, f. 04, J. K. 30. — 2 not. Sven Olof Englund, f. 06, J. K. 30.
    Älvdals och Nyeds härads: 1 not. Karl Thorsten Hagstrand, f. 99, J. K. 29; 1/1—31/7. — Olof Karl Axel Alexanderson, f. 07, J. K. 30; fr. 1/8 (2 not. 1/1).— Carl Axel Elimar Bæckström, f. 03, J. K. 27; 3/9—5/10. — 2 not. Hugo Karl Eije Mossberg, f. 08, J. K. 31; fr. 1/8 (1/1). — Övr. Anders Verner Wadell, f. 07, J. K. 32; fr. 24/9. — Carl Gustaf (Gösta) Adolf Bråberg, f. 06, J. K 30; 1/11—23/12.

 

Örebro län.
    Östernärkes: 1 not. Eric Ericsson, f. 05, J. K. 29; 1/1—15/7. — Per Mauritz Siösteen, f. 05, J. K. 29; fr. 16/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Ernst Eugéne Viroulet-Fagerström, f. 05, J. K. 30; fr. 16/7 (1/1). — Övr. Gösta Elias Fries, f. 07, J. K. 31.
    Västernärkes: Vik. domare Birger Jacobsson, f. 90, J. K. 15, v. hhvd 21. — 1 not Mårten Bengt Ottosson Stiernström, f. 05, J. K. 27; 1/1—29/2. — Steffan

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1932. 193Otto Trysén, f. 05, J. K. 29; fr. 1/3 (2 not. 1/1). — 2 not. Lars Johan Erik Thorsell, f. 02, J. K. 30; fr. ⅓ (1/1). — Övr. Kurt Julius Mauritzon, f. 05, J. K. 30. — John Herbert Marmén, f. 01, J. K. 32; fr. 1/6.
    Nora: Vik. domare Tor Alfred Bexelius, f. 03, J. K. 28; 15/2—9/4. — 1 not. Karl Thure Ossian Grönwald, f. 05, J. K. 30. — 2 not. Alf Erik Eliasson, f. 06, J. K. 31. — Övr. Carl-Axel Natanael Block, f. 06, J. K. 31; fr. 2/5. — Oscar Einar Mauritz Schöldström, f. 06, J. K. 32; fr 9/11.
    Lindes: 1 not. Karl Gillis Axel Fahlbeck, f. 96, J. K. 29; 1/1—30/6. — NilsGustaf Jansson, f. 04, J. K. 30; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Curt Sigvard Carlon, f. 08, J. K. 31; fr. 1/7 (1/1).

 

Västmanlands län.
    Västmanlands västra: 1 not. Eric Schelin, f. 03, J. K. 29. — 2 not. Sven Johan Mauritz Strömberg, f. 05, J. K. 30. — Övr. Gustav Gillis Ragnvald Sandwall, f. 08, J. K. 29. — Gunnar Alfred Jonas Lindh, f. 04, J. K. 29. — Göran Fredrik von Otter, f. 07, J. K. 32; fr. 28/11.
    Västmanlands mellersta: 1 not. Erik Gustaf Sandelius, f. 98, J. K. 29. —2 not. Fredrik Arvid August C:son Ulrich, f. 04, J. K. 30. — Övr. Otto Vilhelm Nederman, f. 02, J. K. 31; 1/1—13/4. — Nils Teodor Holmer, f. 06, J. K. 32; fr. 14/4. — Carl Thjelvar Hedberg, f. 09, J. K. 32; fr. 25/7.
    Västmanlands östra: 1 not. Anders Elis Winnermark, f. 05, J. K. 29; 1/1 — 4/9. — Nils Olof Karell, f. 04, J. K. 30; fr. 5/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Hilding Einar Joachim (Jochum) Sjöwall, f. 08, J. K. 31; fr. 5/9 (1/1). — Övr. Ivar Ahlström, f. 09, J. K. 32; fr. 18/12.

 

Kopparbergs län.
    Falu: Bitr. domare Karl Arvid Swartling, f. 93, J. K. 18, v. hhvds titel 28. — 1 not. Stig Anders Helleberg, f. 05, J. K. 29. — 2 not. Gunnar Adolf Christianson, f. 04, J. K. 30. — Övr. Karl Folke Eriksson, f. 07, J. K. 31.— Gösta Hjalmar Liljebäck, f. 08, J. K. 32; fr. 6/9.
    Hedemora: 1 not. Bertil Fredrik Vilhelm Fredriksson Nordenankar, f. 00, J. K. 29. — 2 not. Jerker Eriksson Uggla, f. 05, J. K. 30. — Övr. Karl Martin Westlund, f. 05, J. K. 31.
    Västerbergslags: 1 not. Göran Torgil Göransson, f. 98, J. K. 28; 1/1—31/8.— Gustaf Alexis Askergren, f. 07, J. K.31; fr. 1/9 (1/1, 2 not. ¼). — 2 not. Elsa Hainer, f. 04, J. K. 29; 1/1—31/3. — Per Arvid Hjalmar Ancker, f. 06, J. K. 32; fr. 1/9 (6/4). — Övr. Rolf Gunnar Victorin, f. 07, J. K. 32; fr. 15/9.
    Nås och Malungs: 1 not. Karl Svante Gustafsson, f. 01, J. K. 29; 1/1—30/6.— Eric Göran Malcolm Wennerholm, f. 03, J. K. 29; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Axel Gunnar Söderlund, f. 04, J. K. 31; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Per Gösta Hanning, f. 06, J. K. 32; fr. 2/6.
    Nedansiljans: Vik. domare Erland Tage Levinson, f. 01, J. K. 26; 25/5 —14/6. — 1 not. Harald Alfred Arvid Flodin, f. 01, J. K. 29; 1/1—30/4. — Karl Sven Ernst Möller, f. 01, J. K. 29; fr. 1/5 (2 not. 1/1). — 2 not. Olof Åke Thorell, f. 06, J. K. 30; fr. 1/5 (1/1). — Övr. Nils Gabriel Anrep, f. 08, J. K. 31.
    Ovansiljans: Bitr. domare Bo Erik Christer Turen, f. 92, J. K. 18, v. hhvdstitel 28. — 1 not. Sven Harald Svesse, f. 06, J. K. 28; 1/1—15/4. — Sune Lundborg, f. 03, J. K. 31; fr. 16/4 (2 not. 1/1). — 2 not. Torsten Sigvard Arén, f. 07, J. K. 31; fr. 16/4 (1/1). — Övr. Nils Karl Wilhelm Berggren, f. 08, J. K. 32; fr. 15/9.

 

Gävleborgs län.
    Gästriklands östra: 1 not. Karl Axel Georg Noréen, f. 05, J. K. 29. — 2 not. Bertil Erik Gustaf Leksell, f. 06, J. K. 30. — Övr. Carl Robert Vilhelm Rosenberg, f. 08, J. K. 31; fr. ¼.
    Gästriklands västra: 1 not. Axel Ejnar Nordlander, f. 03, J. K. 30. — Övr. Karl Åke Mattias Pihlgren, f. 06, J. K. 30. — Axel Georg Tage Blomén, f. 06, J. K. 32; fr. 23/9.

194 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1932.    Bollnäs: 1 not. Eric Söderlind, f. 06, J. K. 30. — 2 not. Karl Sixten Andersson, f. 03, J. K. 27. — Övr. Anders Gustaf Rickard Holmström, f. 05, J. K. 31.
    Sydöstra Hälsinglands: Vik. domare Lars Per Olof Palmquist, f. 04 ,J. K. 28; 24/2—5/3. — 1 not. Otto Harry Lindell, f. 03, J. K. 30. — Oskar Thorsten Evert Valfrid Sjöberg, f. 03, J. K. 31; 21/7—3/9 (1/1 samt fr. 4/9).
    Norra Hälsinglands: 1 not. Bo Georg Leonard Nordström, f. 03, J. K. 28; 1/1—31/1. — Olof Ragnar Forssberg, f. 02, J. K. 27; fr. 1/2 (2 not. 1/1). —2 not. Ture Knutsson Bågenholm, f. 01, J. K. 30; 1/2—30/6. — Ragnar Tjernberg, f. 04, J. K. 31; 1/7—15/8 (1/1 samt fr. 16/8). — Olof Holger Appeltofft, f. 05, J. K. 29; fr. 16/8. — Övr. Carl Gustaf Sandblom, f. 08, J. K. 32; fr. 16/6.
    Västra Häl singlands: 1 not. Nils Tore Johan Lindahl, f. 04, J. K. 28. — 2 not. Eric Yngve Humble, f. 03, J. K. 30. — Övr. Carl-Axel Rydin, f. 07, J. K. 31. — Stig Anders Daniel Fellenius, f. 07, J. K. 32; fr. 1/10.

 

Västernorrlands län.
    Medelpads västra: 1 not. Inge Bergström, f. 06, J. K. 29. — 2 not. Johan Arne Andrén, f. 02, J. K. 31. — Övr. Fritz Rudolf Åke von Schultz, f. 08, J. K. 31.
    Medelpads östra: Vik. domare Gustaf Martin Mellbin, f. 96, J. K. 21, assessor 30; 1/1—29/8.— 1 not. Nils Arne Adolf Ekblom, f. 04, J. K. 29; 1/1—30/6. — Thore Anders Hall, f. 04, J. K. 30; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Karl Richard Gray Jobson, f. 08, J. K. 31; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Nils Tage Hedlund, f. 01, J. K. 32; 1/5—20/12. — Per Elver Strömberg, f. 06, J. K. 32; fr. 3/6.
    Ångermanlands södra: 1 not. Torsten Martin Allard, f. 05, J. K. 29; 1/1 — 31/8. — Karl August Ragnar Leopold Carlström, f. 03, J. K. 29; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Karl Hugo Henkow, f. 08, J. K. 30; fr. 1/9 (1/1). — Övr. Karl Gottlieb Marcus, f. 05, J. K. 32; fr. 29/2. — Carl Inge Dahlgren, f. 05, J. K. 32; fr. 14/11.
    Ångermanlands mellersta: Vik. domare Petrus Grufman, f. 91, J. K. 17, v. hhvd. 25. — 1 not. Ture Gustaf Sjödin, f. 01, J. K. 29; 1/1—15/11. — Erik Wilhelm Zacharias Göransson, f. 02, J. K. 24; fr. 16/11 (2 not. 1/1). — 2 not. Lennart Häggqvist, f. 06, J. K. 31; fr. 16/11 (1/1). — Övr. Helge Andersson Welborn, f. 03, J. K. 31; fr. 15/11.
    Ångermanlands västra: 1 not. Sven Fredrik Berglund, f. 04, J. K. 30. — 2 not. Hilding Karl Edvard Schöldström, f. 01, J. K. 30. — Övr. Roland Oscar Fredrik Zackrisson, f. 08, J. K. 31; fr. 22/2.
    Ångermanlands norra: Vik. domare Olof August Jonsson Bergholtz, f. 04, J. K. 27; 11/8—17/8. — 1 not. Nils Rickard Bergengren, f. 04, J. K. 29; 1/1—30/9. — Birger Reinhold Höglund, f. 03, J. K. 29; fr. 1/10 (2 not. 1/1). - 2 not. Nils Ture Anton Månsson, f. 07, J. K. 31; fr. 1/10 (1/1). — Övr. Adolf Evald Hellman, f. 05, J. K. 32; fr. 13/6.

 

Jämtlands län.
    Jämtlands öslra: 1 not. Anders Svensson, f. 01, J. K. 28; 1/1—12/8. — Frans C:son Victor, f. 07, J. K. 29; fr. 12/8 (2 not. 1/1). — 2 not. Karl Sture Björklund, f. 05, J. K. 31; fr. 12/8 (1/1). — Övr. John Löf, f. 98, J. K. 31. — Johan Arne Emanuel Decker, f. 05, J. K. 32; fr. 1/10.
    Jämtlands norra: Bitr. domare Edvard Tage Levinson, f. 01, J. K. 26. —Hjalmar Konrad Alfred Nordfelt, f. 04, J. K. 27; 21/1—30/6. — 1 not. Lars Erik Staaff, f. 06, J. K. 30. — 2 not. Ivar Bertil Gunnar Åberg, f. 07, J. K. 30. —Övr. Karl Albert Lindbergsson, f. 07, J. K. 32; fr. ½.
    Jämtlands västra: 1 not. Sven Einar Romanus, f. 06, J. K. 29; 1/1—29/2. —Cecil August Rausing, f. 00, J. K. 30; fr. ⅓ (2 not. 1/1). — 2 not. Lennart Albin Andreas Lindblad, f. 04, J. K. 30; fr. ⅓ (1/1). — Övr. Stig Justus Österman, f. 05, J. K. 31; fr. 29/11. — Harald Skogman, f. 08, J. K. 32; fr. 7/11. — Carl Åke Odén, f. 04, J. K. 31.
    Härjedalens: 1 not. Carl-Fredrik Axel Polycarpus Cronhielm, f. 05, J. K.

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1932. 19529; 1/1—29/2. — Gunnar Gustav Albin Berglund, f. 04, J. K. 29; fr. ⅓ (2 not. 1/1). — 2 not. Sigvard Herbert Jacobsson, f. 02, J. K. 31; fr. ⅓ (1/1). — Övr. Börje Kull, f. 07, J. K. 32; fr. 31/5. — Nils-Sture Lindqvist, f. 08, J. K. 32; f. 20/9.

 

Västerbottens län.
    Umeå: Vik. domare Henning Valfrid Nilsson, f. 05, J. K. 28; 31/10—22/12.— 1 not. Sven Georg Levander, f. 05, J. K. 29; 1/1—2/9. — Henrik Otto Johannes Nyman, f. 08, J. K. 31; fr. 3/9 (1/1). — Övr. Sune Johan Hilde Yngve Ehrenfried Lundberg, f. 05, J. K. 32; fr. 2/5. — Gunnar August Cappelen Carlbom, f. 05, J. K. 32; fr. 21/11.
    Västerbottens södra: Vik. domare Olof August Jonsson Bergholtz, f. 04, J.K. 27; 18/11—27/12.— 1 not. Axel Rönquist, f. 04, J. K. 29; 1/1—11/9. — Erik Gösta Johannes Lindström, f. 06, J. K. 30; fr. 12/9. — Övr. Sven Björnwall, f. 06, J. K. 32; f. 19/9.
    Västerbottens västra: 1 not. Otto Gunnar Leonard Wennström, f. 03, J. K. 28; 1/1—31/8. — Sten Anton Emanuel Cedervall, f. 03, J. K. 29; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Carl-Axel Sjöstedt, f. 02, J. K. 31. — Arne Stig Gunnar Lind, f. 05, J. K. 32; fr. 1/9 (11/3). — Övr. Nils-Vilhelm Nilsson, f. 07, J. K. 31; fr. 15/10.
    Västerbottens mellersta: 1 not. Carl-Otto Vilhelm Olsson-Egerstedt, f. 06, J. K. 29; 1/1—20/7 — Karl Gustav (Gösta) Evert Söderberg, f. 01, J. K. 31; fr. 21/7 (1/1). — Övr. Alf Erik Olsson, f. 05, J. K. 32; fr. 17/10.
    Västerbottens norra: Bitr. domare Johan Birger Björklöf, f. 92, J. K. 17, v. hhvds titel 29. — 1 not. Roland Mauritz Valentin Svensson, f. 00, J. K. 29. — 2 not. Gustaf Yngve Samuelsson, f. 08, J. K. 30. — Övr. Bo Conrad Hedberg, f. 03, J. K. 31; 15/1—31/7. — Gustav (Gösta) Johannes Thörnqvist, f. 01, J. K. 30; 6/9—20/10.— Sven Gösta Nyqvist, f. 02, J. K. 31; fr. 5/9. — Elis Oskar Johansson, f. 05, J. K. 32; fr. 23/11.

 

Norrbottens län.
    Piteå: 1 not. Axel Nils Ossian Hulterström, f. 02, J. K. 28; 1/1—29/2.— Gunne Mårten D:son Birke, f. 06, J. K. 30; fr. ⅓ (2 not. 1/1). — 2 not. Tord Hakon Dag Starfelt, f. 05, J. K. 31; fr. ⅓ (1/1). — Övr. Gösta Daniel Lindhagen, f. 92, J. K. 27; fr. 3/11.
    Luleå: Vik. domare Erik Fristedt, f. 99, J. K. 22; 14/1 — 10/2. — 1 not. Daniel Bergenudd, f. 03, J. K. 30. — 2 not. Arne Hjalmar Lyth, f. 05, J. K. 29. — Övr. Bo Ingemund Westman, f. 08, J. K. 31. — Bengt Robert Jacobson, f. 09, J. K. 32; fr. 21/11.
    Kalix: Vik. domare Tord Carl Johan Sandström, f. 94, J. K. 17, v. hhvd. 24; 1/1—31/3. — Nils Olof Bärnheim, f. 94, J. K. 19, v. hhvds titel 28; fr. ¼. — 1 not. Karl Gustaf Bergman, f. 91, J. K. 28; 1/1—30/6. — Nils August Collin, f. 03, J. K. 30; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — Carl Axel Melin, f. 00, J. K. 31; fr. 1/7 (1/1).
    Torneå: Bitr. domare Erik Fristedt, f. 99, J. K. 22. — 1 not. Knut Halvar Nils Klefbom, f. 04, J. K. 29; 1/1—29/2. — Lars Johan Alexandersson, f. 02, J. K. 30; fr. ⅓ (1/1). — Övr. Jim Gustav Reinhold Gratte, f. 03, J. K. 32; fr. 26/5. — Gustav (Gösta) Johannes Thörnqvist, f. 01, J. K. 30; fr. 1/11.
    Gällivare: Vik. domare Bernt Gunnar Emil Danielson, f. 01, J. K. 27; 1/1—31/3. — 1 not. Karl Ragnar Olsson, f. 04, J. K. 29; 1/1—31/8. — Karl Edvin Kangas, f. 00, J. K. 30; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Bo Konrad Hedberg, f. 03, J. K. 31; fr. 1/9. — Övr. Johan Herbert Bengtsson, f. 98, J. K. 31; 1/1 —15/2. — Ruth Ebba Margaretha Lithzéus, f. 99, J. K. 28; 15/3—15/6.

 

Göta hovrätt.

 

Östergötlands län.
    Kinda och Ydre härads: Vik. domare Bernt Vilhelm Lindskog, f. 02, J. K. 26; 21/11—14/12. — 1 not. Uno Natanael Hernroth, f. 05, J. K. 29. — 2 not. Nils Erland Bertil Ahlberg, f. 05, J. K. 31. — Övr. Nils Otto Adolf Dan Baumgardt, f. 07, J. K. 32; fr. 16/9.

196 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1932.    Mjölby: 1 not. Adolf Gerhard G:son Hafström, f. 04, J. K. 29; 1/1—1/7. — Carl Harald Sigurd Larsson, f. 07, J. K. 30; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Bo Hjalmar Vilhelm Tideström, f. 07, J. K. 31; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Carl Eric G:son Törngren, f. 06, J. K. 30. — Åke Erik Gustav Lindeberg, f. 07, J. K. 32; fr. 20/7.
    Aska, Dals och Bobergs härads: 1 not. Josef Ossian Leopold Ossmark, f. 05, J. K. 26; 1/1—31/7. — Gustav Adolf Widell, f. 07, J. K. 31; fr. ⅛ (1/1). — Övr. Carl Ludvig Douglas, f. 08, J. K. 31. — Kurt Fredrik Wilhelm Bille, f. 06, J. K. 32; fr. 20/12.
    Bråbygdens och Finspånga läns: 1 not. Torsten Emil Ernst Bjerlöw, f. 05, J. K. 28; 1/1—30/4. — Nils Joachimsson, f. 07, J. K. 29; fr. 1/5 (2 not. 1/1). — 2 not. Carl Wilhelm Du Rietz, f. 06, J. K. 30. — Övr. Sten Erik Gustav Tesch, f. 04, J. K. 31. — Adolf Paul Skanse, f. 05, J. K. 32; fr. 2/10.
    Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds: Vik. domare Gustaf Adolf Glifenberg, f. 85, J. K. 13, v. hhvd 22; 1/1—20/10. — Erik Karl Ekstedt, f. 99, J. K. 22, assessor 32; fr. 27/10. — 1 not. Klas Fritiof Wijkander, f. 03, J. K. 30. —Övr. Olle Ludvig Knöös, f. 07, J. K. 31. — John Gunnar Berglöf, f. 03, J. K. 32; fr. 24/10.
    Linköpings: Vik. domare Nils Folke Georg Ekdahl, f. 02, J. K. 26; 11/1—3/4. — Carl Erik Ahlgren, f. 00, J. K. 22; 4/4—14/5. — Gunnar Isak August Carlesjö, f. 01, J. K. 25; 25/8—25/11. — 1 not. Sven Arne Åström, f. 04, J. K. 29; 1/1—18/8. —Jacob Wilhelm Håkanson, f. 03, J. K. 29; fr. 19/8 (2 not. 1/1). — 2 not. Stig Ragnar Odhnoff, f. 06, J. K. 30; fr. 19/8 (1/1). — Övr. Sven Ebbe Tor Isberg, f. 05, J. K. 31; 1/1—21/9. — Ade Falk, f. 05, J. K. 31; fr. 13/10. — Folke Johan Oscar Fredrik Stuxberg, f. 07, J. K. 32; fr. 29/10.

 

Jönköpings län.
    Tvela, Vista och Mo härads: 1 not. Percival Anton Theodor Andersson, f. 04, J. K. 28; 1/1—29/2.— Ragnar Torbjörn Ernfors, f. 01, J. K. 30; fr. ⅓ (2 not. 1/1). — 2 not. Gustaf Söderberg, f. 06, J. K. 30; fr. ⅓ (1/1). — Övr. Gunnar Reinhold Fredriksson, f. 07, J. K. 31.
    Norra och Södra Vedbo härads: 1 not. Leif Delling Cassel, f. 06, J. K. 30. — 2 not. Sven Gunnar Mannergren, f. 02, J. K. 30. — Övr. Nils Gustaf-Adolf Lüning, f. 05, J. K. 32; fr. ½.
    Östra härads: Vik. domare Torsten Arvid Gullström, f. 94, J. K. 18, assessor 26. — 1 not. Sven Wilhelm Törner, f. 05, J. K. 30. — Carl David Johannes Edenhammar, f. 03, J. K. 31; 22/8—8/10 (1/1 samt fr. 9/10).
    Västra härads: Vik. domare Gunnar Hugo Bogren, f. 04, J. K. 26; 25/5—28/5,4/6—8/7. — 1 not. Nils Rune Brolin, f. 06, J. K. 30. — Nils Axel Kärrlander,f. 07, J. K. 28; 1/7—9/11 (1/1).
    Östbo och Väslbo härads: 1 not. Bengt Konstantin Liedholm, f. 01, J. K. 29; 1/1—7/3. — Hilding Kaarlo Hjelmberg, f. 02, J. K. 29; 8/3—31/10 (2 not. 1/1).— Carl Ingemar Bo Holmquist, f. 06, J. K. 30; fr. 1/11 (2 not. 1/1). — 2 not. Ivar H:son Mankell, f. 06, J. K. 31; fr. 8/3 (1/1.) — Karl Thorsten Paul Berg, f. 08, J. K. 31; fr. 1/11 (1/1). — Övr. Kjell Sören Edström, f. 08, J. K. 32; fr. 15/9.

 

Kronobergs län.
    Östra Värends: Bitr. domare Axel Olov Edvin Rylander, f. 00, J. K. 24; 1/1—30/6. — Nils Henrik Brodén, f. 03, J. K. 26; fr. 1/7. — 1 not. Karl Olof Riben, f. 05, J. K. 29; 1/1—7/3. — Karl Ludvig Larsson, f. 05, J. K. 29; fr. 8/3 (1/1). — 2 not. Samuel Frithiof (Sam) Pontén, f. 07, J. K. 32; fr. 8/3 (½).
    Mellersta Värends: 1 not. Lars Gunnar Emanuel Elmer, f. 03, J. K. 28; 1/1—31/8. — Hans Yngve Gierup, f. 05, J. K. 30; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Stig Gustaf Hugo Löwenhielm, f. 06, J. K. 31. — Karl Uno Nilsson, f. 07, J. K. 32; fr. 1/9.
    Västra Värends: Vik. domare Sven Emil Lejman Scholander, f. 00, J. K. 26; 28/9—8/11, 23/11—9/12. — 1 not. Tage Emil Gustaf Troedson, f. 06, J. K. 29. — 2 not. Karl Stellan Pira, f. 03, J. K. 30. — Övr. Gösta Bergström, f. 07, J. K. 31.

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1932. 197    Sunnerbo härads: Vik. domare Otto Henrik Lindvall, f. 99, J. K. 25; 1/7—15/8. — Bitr. domare O. H. Lindvall; 1/1—1/7. — 1 not. Hans Erik Munck af Rosenschöld, f. 06, J. K. 28; 1/1—¼. — Ragnar Phragmén, f. 02, J. K. 29; fr. ¼ (2 not. 1/1). — 2 not. Per Gösta Hasselrot, f. 07, J. K. 32; fr. ¼ (15/3). — Lars Gösta Munck af Rosenschöld, f. 07, J. K. 32; fr. 13/12.

 

Kalmar län.
    Norra och Södra Tjusts härads: 1 not. Erik Gustav Mauritz Persson, f. 04, J. K. 29; 1/1—30/6. — Erland Knut Gustaf Ljungberg, f. 04, J. K. 30; fr. 1/7 (2 not. 18/1). — 2 not. John Kjellberg, f. 03, J. K. 31. — Övr. Oskar Folke Magnus Svensson, f. 07, J. K. 32; fr. 25/5. — Henrik Gustav Planck, f. 08, J. K. 32; fr. 16/9.
    Sevede och Tunaläns härads: Vik. domare Birger Axelsson Lundberg, f. 90, J. K. 16, v. hhvd 22; 1/1—31/1. — Tage Walter Lundquist, f. 98, J. K. 20, assessor 32; ½—30/6. — 1 not. Harald Fredrik Adolf Berthold, f. 03, J. K. 29; 1/1—30/11. — Carl Georg Dahl, f. 03, J. K. 30; fr. 1/12 (1/1). — Övr. Jarl Fritz Harald H:son Prom, f. 05, J. K. 32; fr. 30/5.
    Aspelands och Handbörds härads: 1 not. Karl Folke Mortimer Lang, f. 05, J. K. 29. — 2 not. Klas Folke August Nilsson, f. 06, J. K. 30. — Övr. Sven Stig Harald Woldmar, f. 04, J. K. 31. — Sven Algot Ruhe, f. 06, J. K. 32; fr. 1/6.
    Norra Möre och Stranda härads: Vik. domare Sven Emil Lejman Scholander, f. 00, J. K. 26; 9/2—29/2, 4/4—27/4, 31/5—22/6. — 1 not. Ingemar Alfred Magnus Lilja, f. 07, J. K. 30. — 2 not. Björn Gustav Widegren, f. 09, J. K. 32; fr. 2/2.
    Södra Möre härads: 1 not. Harald Teodor Skotte, f. 02, J. K. 26.
    Ölands: Vik. domare Gunnar Hugo Bogren, f. 04, J. K. 26; 1/10—15/11. — 1 not. Eric Allgårdh, f. 06, J. K. 30.

 

Hallands län.
    Hallands läns södra: Vik. domare Emil Bernhard Victor Severin, f. 89, J. K. 13, v. hhvd 23; 1/1—30/6. — Arthur Lorentz Ramfors, f. 95, J. K. 21, assessor 31; 1/7—31/7. — Carl Erik Ahlgren, f. 00, J. K. 22; ⅛—26/8. — Nils Johan Carl Thorsten Gislander, f. 99, J. K. 21, assessor 32; 27/8—22/11. — 1 not. Rudolf Edvard Lidmar, f. 05, J. K. 29. — 2 not. Rudolf Lennart Elis Pierre Brunzell, f. 03, J. K. 31. — Övr. Anders Sture Larsson, f. 05, J. K. 31. — Gösta Holger Hermansson Bäck, f. 08, J. K. 31.
    Hallands läns mellersta: 1 not. Anders Olof Munckhammar, f. 03, J. K. 28. — 2 not. Sture Einar J:son Jarnerup, f. 05, J. K. 30. — Övr. Ragnar Olof Edvin Grönwall, f. 06, J. K. 31. — Arne Ernst Salomon Lundgren, f. 06, J. K. 32; fr. 6/6.
    Hallands läns norra: Vik. domare Carl Erik Täcklind, f. 02, J. K. 26; 1/10—31/10. — 1 not. Gunnar Torsten Forssenius, f. 03, J. K. 29;1/1—10/4. — Erik Hugo Westin, f. 06, J. K. 30; fr. 11/4 (1/1). — Övr. Albert Per Bergdahl, f. 04, J. K. 31. — Carl Sven Ekelund, f. 08, J. K. 32; fr. 31/5.

 

Göteborgs och Bohus län.
    Askims, Hisings och Sävedals härads: Bitr. domare Arthur Lorentz Ramfors, f. 95, J. K.21, assessor 31; 1/1—30/6. — Tage Walter Lundquist, f. 98, J. K. 20; 1/7—4/12. — Christian Julius Söderström, f. 95, J. K. 22; fr. 5/12. — 1 not. Gunnar Georg Rådström, f. 06, J. K. 29; 1/1—30/6. — Carl Gustav Ekstedt, f. 06, J. K. 29; 1/7—28/11 (2 not. 1/1). — Sven Åke Bonge, f. 06, J. K. 29; fr. 29/11 (1/1 1,2 not. 1/6). — 2 not. Gustaf Wilhelm Blomstrand, f. 99,J. K. 27; 1/1—31/5. — Jarl Alfred Waldemar Haglund, f. 05, J. K. 30; fr. 1/7 (1/1). — Gunnar Einar Larsson, f. 07, J. K. 30; fr. 29/11 (1/1). — Övr. Karl Ebbe Gullström, f. 05, J. K. 31; 1/1—6/1. — Ebba Jeanna Ingeborg Wennerberg, f. 05, J. K. 31; 1/1—5/11. — Kuno Thorsten Albert Petersen, f. 05, J. K. 31; 1/1—31/5. — Lars Sigmund Wollmer, f. 08, J. K. 31. — Carl Erik Malmquist, f. 06, J. K. 31. — Erik Verner Ahlquist, f. 06, J. K. 31. — Sixten Yngve Söderlund, f. 09, J. K. 32; fr. 20/6. — Emil Bertil Albin Ehnbom, f. 06, J. K. 32; fr. 21/9.

198 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1932.— Johan Olof Linder, f. 03, J. K. 32; fr. 3/10. — Elsa Rohlin, f. 06, J. K. 32; fr. 18/10. — Anders Gideon Sæmund, f. 98, J. K. 32; fr. 3/11.
    Inlands: 1 not. Karl Högstedt, f. 02, J. K. 29; 1/1—20/8. — Ingvar Hertzman, f. 07, J. K. 31; fr. 21/8. — Övr. Hugo Allan Hansson, f. 08, J. K. 31. — Nils Wallin, f. 08, J. K. 32; fr. 15/9.
    Orusts och Tjörns härads: Vik. domare Jon Gudmund Haldan Lindencrona, f. 02, J. K. 27; 11/2—24/2, 4/3—17/3, 6/4—15/4. — 1 not. Eric Magnus Johnson, f. 00, J. K. 29; 1/1—10/2. — Nils Edvin Mauritz Nilsson f. 00, J. K. 30; fr. 11/2 (1/1). — Övr. Algot Harding Hedfalk, f. 04, J. K. 31. — Sven Erik Harald Gjöthlén, f. 05, J. K. 31; fr. 18/1.
    Sunnervikens: 1 not. Karl Henry Fahlström, f. 06, J. K. 29. — Torsten Einar Mats Jakob Schiller, f. 07, J. K. 31; 3/9—9/9. — 2 not. Sven David Holger Sanne, f. 06, J. K. 30; — Övr. Per Adolf Gunnar von Hofsten, f. 07, J. K. 32; fr. 29/8.
    Norrvikens: 1 not. Gustaf Ragnar Gustafsson, f. 03, J. K. 29; 1/1—30/9. — Nils Leon Wallenberg, f. 05, J. K. 30; fr. 1/10 (2 not. 1/1). — 2 not. Curt Gustaf Axel Bergius, f. 06, J. K. 31; fr. 1/10 (1/1). — Övr. Sture Sigurd Aspegrén, f. 07, J. K. 32; fr. 9/10.

 

Älvsborgs län.
    Marks: Vik. domare Sten Vallquist, f. 95, J. K. 19, assessor 26; ¼—14/5. — Samuel Åseskog, f. 00, J. K. 26; 28/5—22/6. — 1 not. Gösta Teodor Hoff, f. 05, J. K. 29; 1/1—31/8. — Sten Philip Arthur Wilkens, f. 05, J. K. 30; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Karl Elof Johansson, f. 03, J. K. 31; fr. 1/9 (1/1). — Övr. Erland Carl Gustaf Ringius, f. 08, J. K. 32; fr. 30/5.
    Kinds och Redvägs härads: 1 not. Åke Ragnvald Sverker Åkesson Segner, f. 03, J. K. 29; 1/1—25/3. — Bo Gillis Heijl, f. 04, J. K. 29; fr. 28/3 (2 not. 1/1). — 2 not. Harry Gunnar Bäck, f. 06, J. K. 31; fr. 26/3 (1/1). — Övr. Alf Daniel Hammarberg, f. 05, J. K. 31. — Kjell Bo Åke William Sjöstedt, f. 03, J. K. 32; fr. 3/6.
    Borås: 1 not. Lennart Erik Molin, f. 04, J. K. 27; 1/1—10/3. — Johan Olof Fogel,f. 02, J. K. 28; fr. 10/3 (2 not. 1/1). — 2 not. Stig Gustaf Gustafson, f. 05, J. K. 31; fr. 10/3 (1/1). — Övr. Karl Georg Henrik Arrhenius, f. 06, J. K. 32; fr. 3/3.
    Vättle, Ale och Kullings härads: Vik. domare Carl Erik Täcklind, f. 02, J. K. 26; 14/9—30/9. — 1 not. Carl Alvar Daniel Perslow, f. 02, J. K. 28; 1/1—25/5. — Gustav Conrad Wredmark, f. 02, J. K. 29; fr. 26/5 (2 not. 1/1). — 2 not. Martin Samuel Perslow, f. 07, J. K. 31; fr. 26/5. — Övr. Allan Källoff, f. 06, J. K. 31. — Tor Gustaf Nilsson, f. 99, J. K. 31. — Ragnar Lundin, f. 04, J. K. 31; 1/1—6/6. — Anders Håkan Bjarne Rahm, f. 04, J. K. 27; 8/8—20/8. — Karl Arvid Åke Napoleon Svensson, f. 08, J. K. 32; fr. 1/11.
    Flundre, Väne och Bjärke härads: 1 not. Eric Christopher Rappe, f. 05, J. K. 29. — 2 not. Sven Olof Östberg, f. 06, J. K. 29. — Övr. Sven Gustaf Adolf Colleen, f. 09, J. K. 32; fr. ½.
    Nordals, Sundals och Valbo härads: Vik. domare Jon Gudmund Haldan Lindencrona, f. 02, J. K. 27; 18/7—8/8. — 1 not. Nils Lorentz Eklund, f. 04, J. K. 29; 1/1—30/6. — Johan Hilding Christersson, f. 03, J. K. 29; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Sture Bernstone, f. 04, J. K. 31; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Curt Sam Ivar Westhall, f. 08, J. K. 31. — Lars Karlberg, f. 07, J. K. 32; fr. 5/12.
    Tössbo och Vedbo härads: Vik. domare Fritiof Sjögren, f. 00, J. K. 24; 7/1 — andra dagen efter riksdagens slut. — 1 not. Sigurd Engelbrekt Nilsson, f. 02, J. K. 29; 1/1—31/8. — Erik Gustav Gertz, f. 99, J. K. 30; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Sven Håkan Karl Henrik Sjöberg, f. 08, J. K. 31; fr. 1/9 (1/1). — Övr. Einar Edmund Torkeli, f. 00, J. K. 31.

 

Skaraborgs län.
    Vadsbo härads: 1 not. Tore Olof Alexander Ljungberg, f. 04, J. K. 29; 1/1—15/8. — Per-Otto Hainer, f. 05, J. K. 30; fr. 16/8 (2 not. 1/1). — 2 not. Gunnar Severin Unger, f. 04, J. K. 31; fr. 16/8 (1/1). — Övr. Eric Murray Eskil Elias Hult, f. 07, J. K. 32; fr. 13/6.

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1932. 199    Gudhems och Kåkinds härads: 1 not. Ante Olof Beck-Friis, f. 05, J. K. 30. — 2 not. Claes Gustaf Peder C:son Uggla, f. 04, J. K. 30. — Övr. Folke Anton Lindquist, f. 03, J. K. 31; 1/1—31/5. — Peter Oskar Gunnar Sjögren, f. 04, J. K. 32; fr. 1/6.
    Vartofta och Frökinds härads: 1 not. Björn Willy Tuneld, f. 04, J. K. 29; 1/1—30/6. — Sven Gustaf Elmén, f. 04, J. K. 29; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Kuno Thorsten Albert Petersen, f. 05, J. K. 31; fr. 1/7 (1/6). — Övr. Bo Haldan Nilson Dag, f. 08, J. K. 32; fr. 10/10.
    Skånings, Vilske och Valle härads: Vik. domare David Gunnar Lundström, f. 85, J. K. 14, v. hhvd. 22; 1/1—30/4. — Frithjof Folkard von Scherling, f. 96, J. K. 21; 1/5—10/8. — Birger Axelsson Lundberg, f. 90, J. K. 16, v. hhvd. 22; fr. 11/8. — 1 not. Torsten Sigvald Myrland, f. 04, J. K. 30. — Övr. Hans Larsson, f. 04, J. K. 30. — Sten Anders Emil Valentin Westermark, f. 02, J. K. 31; fr. ½.
    Åse, Viste, Barne och Laske härads: Vik. domare Jon Gudmund Haldan Lindencrona, f. 02, J. K. 27; 30/5—18/6. — 1 not. Kurt Gösta Leonard Graffman, f. 04, J. K. 29; 1/1—29/2. — Artur Elof Fritiof Richard Lejman, f. 07, J. K. 30; fr. ⅓ (2 not. 1/1). — 2 not. Anders Lundstedt, f. 08, J. K. 31; fr. ⅓ (1/1). —Övr. Karl Gunnar August Ihlénius, f. 06, J. K. 32; fr. 16/9.
    Kinnefjärdings, Kinne och Kållands härads: Vik. domare Torsten Wilhelm Dufwa, f. 95, J. K. 20, assessor 28; fr. 1/5. — 1 not. Adolf Henrik Uno Murray, f. 05, J. K. 30. — 2 not. Ragnar von Delwig, f. 05, J. K. 31. — Övr. Henric Axel Hjalmar Grönwall, f. 05, J. K. 31. — Carl Ivar Fritjof Lefwander, f. 08, J. K. 32; fr. 6/6.

 

Hovrätten över Skåne och Blekinge.

 

Blekinge län.
    Östra härads: Vik. domare Håkan Magnus Moberg, f. 02, J. K. 27; 8/1—23/1, 6/2—20/2, 6/3—18/3, 4/4—30/4. — 1 not. Lars-Erik Teodor Holmberg, f. 99, J. K. 30. — Övr. Kjell Torsten Sandberg, f. 05, J. K. 31. — Gustaf Ingvar Bladh, f. 07, J. K. 32; fr. 21/9.
    Medelstads härads: 1 not. Erik Viktor Burling, f. 04, J. K. 28; 1/1—15/6. —Birger Carle, f. 03, J. K. 30; fr. 16/6 (2 not. 1/1). — 2 not. Åke Bohman, f. 06, J. K. 31; fr. 16/6. — Övr. Jean Jaques Baltzar de Maré, f. 07, J. K. 32; fr. 4/5.
    Bräkne härads: Vik. domare Carl August Davidsson, f. 99, J. K. 23, assessor 32; fr. 1/10. — 1 not. Inge Håkansson, f. 02, J. K. 29; 1/1—30/6. — Bernt Hugo Santesson, f. 98, J. K. 30; 1/7—15/10 (1/6). — Karl Allan Brusén, f. 97, J. K. 27; fr. 16/10 (1/1, 2 not. 22/1). — Övr. Torgny Lindberg, f. 09, J. K. 32; fr. 25/10.
    Listers härads: 1 not. Harald Gustav Adolf Nordholm, f. 03, J. K. 29. — Övr. John Hugo Marnfelt, f. 99, J. K. 27. — Nils Erik Isak Berg, f. 06, J. K. 32; fr. 4/7.

 

Kristianstads län.
    Ingelstads och Järrestads härads: 1 not. Nils Tage Frigell, f. 05, J. K. 29. — 2 not. Fritz Peter Herbert Bornman, f. 04, J. K. 30. — Övr. John August Hans Johansson, f. 06, J. K. 31. — Algot Eric Ossian Ericsson, f. 06, J. K. 31.
    Gärds och Albo härads: 1 not. Thore Staffan Kloow, f. 04, J. K. 29. — 2 not. Folke Birger Gerhard Möller, f. 04, J. K. 30. — Övr. Sven Åke Edling, f. 08, J. K. 31. — Olof Fredrik Rudolf Melén, f. 08, J. K. 32; fr. 16/12.
    Villands: 1 not. Erik Ludvig Emanuel Ernberg, f. 03, J. K. 30. — Övr. Arne Birger Olof Christian Lenander, f. 09, J. K. 32; fr. 17/5.
    Östra Göinge: 1 not. Åke H:son Sylwan, f. 05, J. K. 29; 1/1—31/8. — Erik Holger Christiansson, f. 03, J. K. 30; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Seve Anshelm Ströbeck, f. 08, J. K. 31; fr. 1/9 (1/1). — Övr. Nils Arvid Birger Ernkell, f. 06, J. K. 32; fr.
    Västra Göinge: 1 not. Åke Eckerström, f. 04, J. K. 29; 1/1—29/2. — Edvin Tuvesson, f. 03, J. K. 29; ⅓—12/10 (2 not. 1/1). — Hans Erik Bachmann, f. 05, J. K. 30; fr. 13/10 (1/1, 2 not. ⅓). — 2 not. Agne Wikborn, f. 04, J. K. 31; fr.

200 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1932.13/11 (1/1). — Övr. Ragnar Pehrsson, f. 02, J. K. 31. — Gösta Pally, f. 03, J. K. 32: fr. 2/4. — Nils Gustaf Lindqvist, f. 06, J. K. 32; fr. 1/11.
    Norra Asbo härads: 1 not. Henry Edvin Reinhold Knutsson, f. 05, J. K. 29. — 2 not. Sven Harald Timelin, f. 01, J. K. 31. — Övr. Bror Fritiof Johannesson, f. 07, J. K. 31: fr. 4/1.
    Södra Åsbo och Bjäre härads: 1 not. Erik Skoglund, f. 03, J. K. 28; 1/1—15/5. — Ernst Holger Norrman, f. 06, J. K. 29; fr. 16/5 (2 not. 1/1). — 2 not Gösta Emanuel Ljungstrand, f. 06, J. K. 30; fr. 16/5 (1/1). — Övr. Sigrid Anna Elin Linders, f. 07, J. K. 31. — Sven Ove Svensson, f. 07, J. K. 32; fr. 27/6.

 

Malmöhus län.
    Oxie och Skytts härads: Vik. domare Gunnar Nilsson, f. 98, J. K. 19, assessor 28; 11/1—riksdagens slut. — Otto Trued Norell, f. 02, J. K. 27; 22/7—20/8. — Bitr. domare Yngve Adolf Samuel Kristensson, f. 00, J. K. 26; 1/1—12/10. — Sven Olof Larsson, f. 05, J. K. 26; fr. 13/10. — 1 not. Nils Åke Wettermark, f. 03, J. K. 29; 1/1—13/1. — Stig Erik Boström, f. 05, J. K. 29; 14/1—30/6 (2 not. 1/1). — Rolf Hjalmar Viktor Bruzelius, f. 05, J. K. 30; fr. 1/7 (1/1, 2 not. 14/1). — 2 not. Nils Karl Arvid Lüzell, f. 07, J. K. 30; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Hans Gustav Andersson, f. 07, J. K. 31. — Folke Forsström, f. 06, J. K. 30. Leo Nikolai Lenfelt, f. 05, J. K. 31. — Olof Ahlström, f. 06, J. K. 32; fr.1/6. — Erik Egon Sixten Eriksson, f. 08, J. K. 32; fr.
    Torna och Bara härads: Bitr. domare Gunnar Ekström, f. 02, J. K. 26. — 1 not. Yngve Hansson, f. 04, J. K. 28; 1/1—30/6. — Edvin Carleson, f. 03, J. K. 29; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Axel Lindskog, f. 07, J. K. 31; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Bengt Olson-Carle, f. 07, J. K. 30. — Bo Gunnar Beskow, f. 08, J. K. 32; fr. 23/4. — Torsten Ahlgren, f. 07, J. K. 32; fr. 25/9. — Hans Hansson, f. 07, J. K. 32; fr. 24/3.
    Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads härads: Bitr. domare Nils Ivan Regner, f. 02, J. K. 26. — 1 not. Christian Edward Lembke, f. 05, J. K. 29; 1/1—30/6. — Erland Strandmark, f. 07, J. K. 30; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Berndt Hugo Ulmén, f. 03, J. K. 30; fr. 1/7 (1/1).
    Färs härads: 1 not. Axel Gunnar Isaksson, f. 03, J. K. 28. — 2 not. Per Johan Torvald Haagen, f. 05, J. K. 30. — Övr. Bo Gösta Andreas Löwegren, f. 08, J. K. 32; fr. ½.
    Frosta och Eslövs: Vik. domare Håkan Magnus Moberg, f. 02, J. K. 27; 29/3—30/3 (ägodelningsdomare). — 1 not. Knut Herbert Weim, f. 02, J. K. 29; 1/1—15/5. — Dagny Olsson, f. 05, J. K. 29; 16/5—31/6 (15/4). — Erik Ivar Insulander, f. 05, J. K. 30; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Per Folke Natanael Guldstrand, f. 01, J. K. 29. — Ernst Martin Ekholm, f. 03, J. K. 29; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Erik Gunnar Ljung, f. 07, J. K. 31. — Nils Bror Gustaf Appelgren, f. 06, J. K. 31. — Knut Sone William Gripmark, f. 09, J. K. 30; fr. 30/12. — Nils Erik Yngve Linder, f. 09, J. K. 31. — Helmer Sigvard Adrian Wåhre, f. 01, J. K. 32; 8/2—15/10. — Nils Wilhelm Granqvist, f. 99, J. K. 32; fr. ¼. — Erik William Falkner, f. 94, J. K. 32; fr. 23/10.
    Rönnebergs, Onsjö och Harjagers: Bitr. domare Otto Anders Fredrik Schell, f. 01, J. K. 25. — 1 not. Karl Erik Alexanderson, f. 06, J. K. 28; 1/1—15/4. — Bengt Alfred Neuman, f. 99, J. K. 29; fr. 16/4 (2 not. 1/1). — 2 not. Per Lennart Persson, f. 01, J. K. 29; fr. 16/4 (1/1). — Övr. Bengt Fredrik Christian Lassen, f. 08, J. K. 31. — Karl Gustav Ino Bodewall, f. 06, J. K. 31. — Inga Maria Fürst, f. 06, J. K. 32; fr. 9/6. — Sune Ingemar Seltir, f. 06, J. K. 32; fr. 22/8.
    Luggude härads: Bitr. domare Frans Karl Ivar Öhman, f. 03, J. K. 27.— 1 not. Nils Ludvig Bertil Peyron, f. 05, J. K. 29. — 2 not. Elin Berta Maria Nilsson, f. 05, J. K. 30. — Övr. Erik Ludvig Herman Sjöberg, f. 05, J. K. 31. — Helge Welborn, f. 03, J. K. 31; 15/7—5/11. — Carl Sigvard Tydén, f. 07, J. K. 32; fr. 20/9.