Juridiska examina. Juris licentiatexamen har avlagts:
    vid Uppsala universitet: 31/3 1933 av Karl Andreas Sture Constanz Brück, östg., f. i Norrköping 6/3 98, student där 16/5 16 och jur. kand i Uppsala 31/121; Brück försvarade för vinnande av juris doktorsgrad 29/5 33 vid Uppsala universitet en avhandling med titeln »Studier över strafflagen kap. 23» och promoverades där 31/5 33 till juris doktor;
    vid Stockholms högskola 6/5 33 av Nils Oscar Dillén, f. i Sthm 23/3 00, student där 9/5 19 och jur. kand. där 15/12 23: Dillén disputerade 20/5 33 vid högskolan för juris doktorsgrads vinnande över en avhandling med titeln »Bidrag till läran om skiljeavtalet» och promoverades där 27/5 till juris doktor.
    Juris kandidatexamen har under höstterminen 1932 — utöver av tidigare (SvJT 1933 s. 104) omtalade — vid Stockholms högskola avlagts d. 15 sept. av:
    Harry Christer G:son Broms, f. i Sthm 26/7 05, student i Lundsbergs skola 26/5 23, samt Nils Otto Adolf Dam Baumgardt, f. i Linköping 18/9 07, student där 28/5 26.

 

Juris kandidatexamen har under vårterminen 1933 avlagts:

 

vid Uppsala universitet

 

d. 31 januari av:
    Sven Arvid Dahlberg, sthm, f. i Malmö 6/2 09, student i Djursholm 14/5 27, fil. kand. ex. i Uppsala 15/12 28. — Eskil Johan Adalrik Hwasser, östg., f. i Västerås 8/9 03, student i Västervik 16/5 23. — Karl Severin Beth Ljungman, sthm, f. i Sthm 7/9 09, student där 12/5 27. — Sven Olof Anund Nordell, gästr. häls., f. i Örebro 2/11 07, student där 10/6 25, fil. kand. ex. i Uppsala 14/9 27. — Bo Heribert Casimir Reuterskiöld, göteb., f. i Uppsala 12/10 08, student där 21/527. — Stig Magnus Abraham Unger, värml., f. i Lysekil 7/10 10, student i Karlstad 22/5 29. — Sven Ingvar Eskil Vrang, västg., f. i Falköping 15/3 04, student i Göteborg 6/6 21, fil. kand. ex. i Uppsala 31/1 25. — Bo Haraldsson Wulff, klm, f. i Falun 30/6 11, student i Karlskrona 5/6 29;

 

d. 31 mars av:
    Nils Ingvar Bjerner, gästr.-häls., f. i Färlövs förs. Kristianstads l. 12/2 10, student i Gävle 29/5 29. — Ernst Gustav Tore Duhs, värml., f. i Söderhamn ⅔ 09, student i Karlstad 17/5 27. — Allan Rickard Enström, uppl., f. i Uppsala 31/10 07, student där 21/5 27. — Johan Martin Eriksson, uppl., f. i Tegelsmora förs. Uppsala l. 25/9 02, student i Uppsala 24/5 22. — Karl Ivar Lars Ernberg, göteb., f. i Sthm 15/7 01, student i Göteborg 27/5 20. — Harry Gudmar Albin Johansson, södermanl.-närke, f. i Björnlunda förs. Södermanl. l. 2/4 09, student i Eskilstuna 18/5 28. — Sten Karl Olof Lennart Lindquist, södermanl.-närke, f. i Frustuna förs. Södermanl. l. 13/12 07, student i Uppsala 16/5 24. — Gunnar Nachmanson. sthm, f. i Sthm 7/1 08, student i Göteborg 20/5 26. — Bengt Axel Georg Nolkrantz, västg., f. i Karlsborgs förs. Skaraborgs l. 27/9 05, student i Göteborg 10/12 25. — Erik Vilhelm Spens, västg., f. i Borås 19/1 08, student i Skara 7/6 26. — Karl Hakon Eugen Tydén, södermanl.-närke, f. i Sthm 8/9 06, student där 10/5 24;
d. 30 maj av:
    Hans Henrik Gustav Edmund v. Essen, västg., f. i Skövde 16/8 04, student där 4/6 23. — Kurt Adolf Hedrén, uppl., f. i Uppsala 19/5 10, student där 22/5

494 NOTISER.29. — Sune August Gustaf Teodor Hellroth, västg., f. i Vetlanda 29/9 09, student i Borås 21/5 28. — Lars Gustaf Hultman, norrl., f. i Östersund 8/11 08, student i Umeå 4/6 27. — Bertha Klemedlson, smål., f. i Åryds förs. Blekinge l. 2/5 07, student i Lund 7/6 27. — Ake Axel Lindberg, norrl., f. i Sorsele förs. Västerbottens 1 ½ 10, student i Umeå 11/6 29. — Karl Olof Lindgren, smål., f. i Visingsö förs. Jönköpings l. 22/2 08, student i Jönköping 28/5 27. — Karl Erik Nygren, gästr.-häls, f. i Gävle 26/12 10, student där 30/5 29. — Bengt Helmer Sandberg, norrl., f. i Luleå 9/7 07, student där 8/6 26. — Karl Anders Viktor Sernström, göteb., f. i Bolstad förs. Älvsborgs l. 7/9 06, student i Göteborg 8/6 25. Erik Ture Rickard Stenemark, uppl., f. i Älvkarleby förs. Uppsala l. ¼ 06. student i Uppsala 21/5 26. — Gustav Birger Wallén, gästr.-häls., f. i Valbo förs. Gävleborgs l. 24/1 09, student i Gävle 26/5 28. — Johan Göran Åström, östg., f. i Uppsala 23/10 09, student där 22/5 28. — Thor Erik Ödin, gotl., f. i Visby 28/308, student där 20/5 26;

 

vid Lunds universitet

 

d. 31 januari av:
    Gösta Ernfrid Ahlbeck, Id, f. i Reslövs förs. Malmöhus l. 29/9 07, student i Eslöv 21/5 26. — Olof Fredrik Valdemar Haglund, västg., f. i Skara 14/6 02, student där 1/6 21. — Gustaf Magnus Hedberg, hbg, f. i Hälsingborg 6/9 09, student där 30/5 28. — Sten Georg Holmström, hbg, f. i Landskrona 7/3 08, student där 9/6 26;

 

d. 31 mars av:
    Gösta Erik Bergdahl, Id, f. i Halmstad 3/5 05, student där 31/5 24. — John Ture Johansson, göteb., f. i Göteborg 27/2 03, student där 7/6 22. — Einar Josefson, göteb., f. i Göteborg 20/7 05, student där 28/5 24. — Carl Ivan Leo Leong, f. i Köpenhamn 12/1 09, student i Malmö 28/5 27. — Sven Sigmund Schjånberg, mlm, f. i Malmö 6/5 08, student där 12/6 26. — Bengt Herman Skantze, krist., f. i Göteborg 7/4 09, student där 4/6 27;

 

d. 31 maj av:

 

    Carl Adolf Björhammar, värml., f. i Erikstads förs. Älvsborgs l. 19/6 06, student i Lund 5/6 28. — Anders Gunnar Blomberg, Id, f. i Malmö 2/3 08, student i Lund 4/6 26. — Erik Gustaf Blomgren, krist., f. i Karlskrona 20/11 06, student i Kristianstad 8/6 25. — Inga Louise Bååth, hbg, f. i Djursholm 23/3 09, student i Hälsingborg 2/6 28. — Gösta Carl Otto Centervall, yst., f. i Landskrona 3/7 11, student i Ystad 31/5 29. — Anna-Lisa Dahlén, hbg, f. j Hälsingborg 16/1 11, student där 31/5 29. — Stig Edvard Jansson, mlm, f. i Malmö 24/4 08, student där 12/6 26. — Nils Sigfrid Harald Johnsson, krist., f. i Önnestads förs. Kristianstads l. 18/7 08, student i Kristianstad 7/6 27. — Curt Wilhelm Mellander, göteb., f. i Göteborg 21/12 06, student där 10/12 26. — Anders Olof Åkesson, mlm, f. i Malmö 15/10 09, student där 27/5 27. — Olof Ingemar Åström, mlm, f. i Malmö 30/8 08, student där 15/11 29;

 

vid Stockholms högskola

 

d. 31 januari av:
    Stig Lison Almkvist, f. i Örnsköldsvik 13/3 08, student i Sthm 14/5 27. — Carl Gustav Herman v. Axelson, f. i Bro förs. Värmlands l. 16/8 08, student i Sthm 18/5 26 — Hilding Eek, f. i Visby 8/3 10, student i Luleå 4/6 28.— Daniel Ekelund, f. i Sthm 31/5 10, student där 10/5 28. — Hilding Berckhan Falkman Gagge, f. i Sundsvall 25/12 08, student där 3/6 27. — Lennart Erik Nylund, f.Stora Malms förs. Södermanlands l. 26/8 07, student i Sthm 11/5 26. — Artur Johan August Olson, f. i Väse förs. Värmlands l. 16/1 04, student i Göteborg 22/5 24. — Stig Gunnar Hugo Pihlström, f. i Köpenhamn 15/6 07, student i Sthm 11/5 26. — John Franz Wilhelm von Schéele, f. i Kilanda förs. Älvsborgs l. 10/6 09, student i Sthm 9/5 28. — Nils Anders Bertil Tengfors, f. i Karlstad

NOTISER. 49506, student i Sthm 11/5 25. — Elsa Widner, f. i Köpenhamn 20/4 07, student i Sthm 14/5 26;

 

d. 4 mars av:
    Johan Anders Torbjörn Celander, f. i Malmö 9/4 06, student i Växjö 11/6 24.Gösta Gunnar Ekelund, f. i Sthm 25/4 07, student där 10/5 26. — Kjell Arne Ericsson f. i Sthm 3/8 09, student där 11/5 27. — Tom-Erik Forssner, f. i Sthm 30/10 08, student där 12/5 27. — Sigurd Erik Lind, f. i Sthm 12/9 08, student där 11/5 26. — Hans Gunnar Lindskog, f. i London 17/10 07, student i Sthm 11/5 27. — Carl Folke Ljungholm, f. i Sthm 29/7 08, student där 12/5 27. — Erik G:son Mellin, f. i Göteborg 16/11 09, student där 4/6 28. — Gustaf Carl Lennart Ros, f. i Linköping 4/2 08, student i Sthm 11/5 26;

 

d. 8 april av:
    Hans Eugen Boalt, f. i Sthm 11/7 09, student där 14/5 27. — Arne Teodor Mindor Burgé, f. i Bergsjö förs. Gävleborgs l. 17/5 07, student i Falun 20/5 26.
    — Gunnar Daniel Dryselius, f. i Sundsvall 2/5 07, student i Örebro 26/5 27, fil. kand. ex. i Uppsala. — Tord Ernst Teodor Göransson, f. i Lund 19/2 10, student i Sthm 10/5 28. — Carl Åke Hasselrot, f. i Sthm 3/8 09, student där 9/5 27. — Karl Gösta Masreliez, f. i Sthm 11/11 09, student där 12/5 27. — Erik Adolf Sjöman, f. i Sthm 15/9 05, student i Lundsbergs skola 13/6 25;

 

d. 30 maj av:
    Folke Olof Aschberg, f. i Sthm 29/4 05, student där 10/5 24. — Nils Bergö, f. i Sthm 18/11 05, student där 10/5 24. — Lars Harald Eriksson, f. i By förs. Kopparbergs l. 10/12 01, student i Sthm 18/12 24. — Alf Haglund, f. i Sthm 13/410, student där 9/5 28. — Erik Karl Axel Kihlberg, f. i Ovansjö förs. Gävleborgs l. 14/10 08, student i Linköping 20/5 27. — Sten Casimir Lilliehöök, f. i Eksjö 22/9 10, student i Sthm 11/5 28. — Sture Lindgren, f. i Sthm 24/4 10, student där 10/5 28. — Björn Marcus, f. i Sthm 7/1 07, student där 12/5 26. — Karl Bengt Tore Petré, f. i Norrköping 19/2 06, student i Sthm 11/5 25. — Nils Gustav Torsten Roupe, f. i Eskilstuna 23/10 07, student i Nyköping 21/5 26. — Bo Richard Telander, f. i Sthm 29/8 09, student där 9/5 28. — Fritz Jacob Trägårdh, f. i Danderyds förs. Sthms l. 1/9 10, student i Göteborg 23/5 29.
    Juris kandidatexamen har under vårterminen 1933 alltså avlagts vid Uppsala universitet av 33, vid Lunds universitet av 21 och vid Stockholms högskola av 39 personer.
    Kansliexamen har under vårterminen 1933 avlagts vid Uppsala universitet av 0, vid Lunds universitet av 6 och vid Stockholms högskola av 11 personer.