Tjänstlediga häradshövdingar. Följande ordinarie häradshövdingar åtnjuta längre tjänstledighet:
    under Svea hovrätt: T. Borell (led. av riksdagens första kammare), S. Ekberg (led. av kommissionen för tredje mans rätt) och P. Hansson (sjukdom);
    under Göta hovrätt: C. Åstrand (sjukdom) och K. Mellén (led. av riksdagens första kammare);
    under hovrätten över Skåne och Blekinge: I. Öhman (led. av riksdagens första kammare).

 

    Vice häradshövdingarnas tjänstgöring. Av vice häradshövdingarna under Svea hovrätt tjänstgöra f. n.: såsom t. f. häradshövding P. Grufman i Ångermanlands mellersta domsaga, såsom bitr. domare H. Beckman i Södertörns domsaga, såsom vattenrättssekr. H. Fagerström vid Österbygdens vattendomstol och O. Tillner vid Söderbygdens vattendomstol samt såsom sekr. E.Young i Uppsala läns södra domsaga.
    Vice häradshövdingen under Göta hovrätt B. Lundberg är t. f. rev.-sekr.

 

    Nu tjänstgörande biträdande domare och sekreterare. Såsom bitr. domare tjänstgöra under första halvåret 1934: i Södertörns domsaga v. häradshövdingen H. Beckman och i Askims m. fl. härads domsaga e. o. notarien C. J. Söderström.
    Såsom sekreterare tjänstgöra under samma tid: i Södra Roslags domsaga e. o. assessorn H. Ivrell; i Sollentuna och Färentuna härads domsaga e. fiskalen B. Unger; i Södertörns domsaga e. fiskalen S. Romanus; i Uppsala läns södra domsaga v. häradshövdingen E. Young; i Oppunda och Villåttinge häradsdomsaga e. fiskalen H. Nilsson; i Falu domsaga v. häradshövdingen N. O. Bäärnheim; i Ovansiljans domsaga v. häradshövdingen E. Turén; i Medelpads östra domsaga e. fiskalen N. Viklund; i Ångermanlands norra domsaga e. fiskalen R. Lundberg; i Västerbottens västra domsaga (fr. o. m. d. 1 april) e. fiskalen H. af Trolle; i Västerbottens norra domsaga v. häradshövdingen B. Björklöf; i Luleå domsaga e. fiskalen O. Riben;
    i Njudungs domsaga e. fiskalen G. H. Bogren; i Östbo och Västbo härads

 

204 NOTISER.domsaga e. fiskalen S. Aseskog; i Östra Värends domsaga e. fiskalen J. G. H. Lindenerona; i Hallands läns södra domsaga e. fiskalen S. E. Scholander; i Askims m. fl. härads domsaga e. fiskalen (C E. Täcklind; i Vättle, Ale och Kullings härads domsaga e. fiskalen G. Källblad och i Vadsbo härads domsaga e. fiskalen G. R. Gustafsson;
    i Oxie och Skytts härads domsaga e. o. fiskalen S. Larsson; i Torna och Bara domsaga e. o. fiskalen K. Wulff; i Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads härads domsaga e. o. fiskalen L. G. Ohlsson; i Frosta och Eslövs domsaga e. o. fiskalen B. Möller; i Rönnebergs, Onsjö och Harjagers domsaga e. o. fiskalen C. Svennegård; i Västra Göinge domsaga e. o. fiskalen E. Persson och i Bräkne och Listers domsaga e. o. fiskalen T. Norell.
    I Södra Roslags domsaga är e. o. notarien R. Ljungwaldh chef för inskrivningsavdelningen.