Hovrätternas divisionsindelning. Hovrätternas indelning till tjänstgör ingå de särskilda divisionerna är under vårsessionen 1934 följande (* betyder SvJT:s ombud för insamlande av rättsfall):
Svea hovrätt.
Första huvudavdelningen:
    Hovrättsrådet von Oelreichs div., tillika vattenöverdomstol: hovrättsråden A. von Oelreich, ordf., B. Lundvall, v. ordf., S. Afzelins*, assessorn G. Welinder och e. o. assessorn N. Grafström.
    Hovrättsrådet frih. af Ugglas' div.: hovrättsråden frih. M. af Ugglas, ordf., O. Arsell, v. ordf., E. Bergendal, P. Poss och assessorn W. Behrman.*
    Hovrättsrådet frih. von Rosens div.: hovrättsråden frih. H. von Rosen, ordf., S. Ström, v. ordf., H. Elliot, P. von Ehrenheim* och e. o. assessorn E. Thomasson.
    Hovrättsrådet frih. Gierttas div.: hovrättsråden frih. A. Giertta, ordf., S. Bjurner, v. ordf., C. G. Hagendahl, assessorn H. Bennich och e. o. assessorn A. Adelsohn*.
    Hovrättsrådet frih. Nordenskjölds div.: hovrättsråden frih. H. J. Nordenskjöld, ordf., frih. A. Staël von Holstein*, v. ordf., A. V. Rosengren, assessorn J. Nordenfalk och e. o. assessorn C. A. Durling.
Andra huvudavdelningen:
    Hovrättsrådet Renströms div.: hovrättsråden A. Renström, ordf., A. Johansson, v. ordf., H. Leijon, assessorn E. Fristedt* samt e. o. assessorerna R. Dahlgren och N. Falk.
    Hovrättsrådet Himmelstrands div.: hovrättsråden Hj. Himmelstrand, ordf., V. Petrén, v. ordf., B. Lundbergh, assessorerna C. E. Grundén och G. Lind*.
    Hovrättsrådet Glimstedts div.: hovrättsråden H. Glimstedt, ordf., Ph. Aastrup, v. ordf., E. Drangel, e. o. assessorerna H. Kollberg* och S. Hammarskiöld.
Extra divisionen:
    Hovrättsråden G. Olin, ordf., K. Lamm, J. Sjögren, assessorerna E. Zethelius och E. Eckerberg*, ref. fiskalerna O. Söderström och A. Bexelius.
Göta hovrätt.
    I div.: hovrättsråden A. Lindman, ordf., B. Palmgren, v. ordf., O. Lundin* samt e. o. assessorerna F. Sjögren och F. Ekdahl.
    II div.: hovrättsråden G. Fischer, ordf., B. Aurell, v. ordf., II. Ljungholm, assessorn A. Schedin**och e. o. assessorn H Lindvall.
    III div.: hovrättsråden C. Rydin, ordf., O. Löthner*, v. ordf., assessorerna T. Gislander, M. Lembke och e. o. assessorn O. Rylander.
    IV div.: hovrättsråden A. Olsén, ordf., och J. Herrlin*, v. ordf., assessorerna E. Ekstedt, E. Ahlgren och e. o. assessorn S. Wildte.
Hovrätten över Skåne och Blekinge.
    I div.: hovrättsråden G. Beskow*, ordf., A. Strandberg, v. ordf., assessorerna C. Davidsson, S. Rönnquist och A. Herrlin samt e. o. assessorn Y. Kristensson.

 

NOTISER. 205    II div.: hovrättsråden E. Schartau, ordf., C. L. Werner*, v. ordf., adj. led. rådhusrättsassessorn E. Welin samt assessorerna G. Lindskog, M. Heüman och Th. Munck af Rosenschöld.

 

    Utöver de här ovan upptagna e. o. assessorerna hava följande haft adjunktion:

   i Svea hovrätt: N. Beckman (notarie i riksdagens jordbruksutskott) G. Walin (sekr. i riksdagens första lagutskott) N. Rignell (särsk. vattenrättssekr.) F. Hägglund, G. Danielson (notarie i riksdagens andra lagutskott), Hj. Nordfelt, I. Lindell, H. Zetterberg (biträder vid 1928 års revision av rusdryckslagstiftningen), H. Ivrell (sekr. i domsaga) och T. Levinson;
    i Göta hovrätt: G. Carlesjö (notarie i riksdagens första lagutskott);

   i hovrätten över Skåne och Blekinge: O. Schell, N. Regner och G. Ekström.