Nya medlemmar i Sveriges Advokatsamfund. Under år 1933 hava i Sveriges Advokatsamfund intagits följande nya medlemmar, nämligen i
    Arboga Ivan Munkegård; Borås Gustaf Ebenfelt; Göteborg Arne Kullgren, Carl Gustaf Nordin; Jönköping Birger Ekberg; Karlskrona Lennart Nordheim; Karlstad Nils Herting; Lund Hans Ingemansson; Malmö Birger Owesson, Bo Pfannenstill; Norrköping Nils Berglund, Oscar Jenrik, Mats Nordström, Alf Rudenmark; Skellefteå Alex. Rehn; Sollefteå Ragnar Svallingson; Stockholm Holger Carlman, Wilhelm Kindstrand, Bengt L:son Lilliehöök, Gunnar Lind, Per Axel Weslien; Strängnäs Henrik Gester; Umeå Albert Hansson; Örebro Hilding Bergstrand, Åke Lindberg, Torsten Malm.

 

    Juridiska fakulteten i Uppsala. Juris doktorn Sture Brück utnämndes d. 14 febr. 1934 till docent i straffrätt vid Uppsala universitet. Brück disputerade d. 29 maj 1933 över en avhandling om »Studier över strafflagen kap. 23» och promoverades d. 31 maj 1933 till juris doktor. Brück har under en del av höstterminen 1933 samt under innevarande termin uppehållit professoren Bergendals undervisningsskyldighet vid Lunds universitet.
    Juris licentiaten Henrik Munklell disputerade d. 31 jan. 1934 över en avhandling med titeln »Bergsmans- och bruksförlag intill 1748 års förlagsförordning» samt utnämndes d. 14 febr. 1934 till docent i rättshistoria vid Uppsala universitet (jfr notisen om juridiska examina här nedan).
    Såsom sökande till den efter professoren Reuterskiöld ledigblivande professuren i statsrätt, förvaltningsrätt och folkrätt ha anmält sig stadsjuristen docenten jur. dr Halvar G. F. Sundberg i Sthm och jur. dr fil. lic. Carl Gustaf Melander i Sthm. Till sakkunniga ha utsetts professorna C A. Reuterskiöld, Uppsala, R. Malmgren, Lund och P. Andersen, Köpenhamn.

 

    Juridiska examina höstterminen 1933. Juris licentiatexamen har avlagts: vid Uppsala universitet: 15/12 33 av Axel Henrik Munktell, västm.-dala, f. i Stora Kopparbergs förs. Kopparbergs l. 1/12 03, student i Falun 5/6 23, fil. kand. 15/12 25 och jur. kand. 14/9 29 (jfr notisen om juridiska fakulteten i Uppsala här ovan).
    Juris kandidatexamen har under höstterminen 1933 avlagts:
vid Uppsala universitet
d. 15 september av:
    Per Anders Herman Arhusiander, västg., f. i Vara förs., Skaraborgs l. 1/12 09,student i Skara 26/5 28. — Johan Erik Berg, gästr.-häls., f. i Vännäs förs.Västerbottens l. 6/2 02, student i. Hudiksvall 18/5 20. — Nils Elvir Björnberg,norrl., f. i Hälsingborg 2/9 06, student där 3/6 26. — Carl Johan Gert Ehnbom,göteb., f. i Halmstad 1/7 04, student där 1/6 23, diplomerad från handelshögskolan. — Erik Åke Ericsson, norrl., f. i Östersund 25/2 10, student där 3/6 29.Nils Einar Gottliebsson, västm.-dala, f. i Falun 2/2 09, student där 23/5 28.Enar Michaël Koch, göteb., f. i Uddevalla 29/1 04, student där 26/5 23. —Sven Erik Henry Malm, värml., f. i Sthm 27/10 09, student i Karlstad 14/5 28.

 

NOTISER. 207Karl Göran Axelsson Mörner, sthm, f. i Danderyds förs. Sthms l. 3/6 08, student i Halmstad 8/6 26. — Fritz Torsten Emil von Schultz, uppl., f. i Uppsala2/11 06, student där 20/5 25. — Karl Johan Elis Sidenbladh, sthm, f. i Sthm8/2 10, student där 10/5 28. — Johan Nils Henrik Tyrén, västg., f. i Falköping29/11 04, student i Skara 7/6 23. — Hans Erik Thiodolf Westberg, gästr.-häls.,f. i Hudiksvall 28/9 07, student där 9/6 25. — Jerker Carlsson Victor, norrl., f.i Östersund 29/9 10, student där 1/6 29. — Folke Österlund, västg., f. i Borås14/9 04, student där 20/5 24.

 

d, 28 oktober av:
    Bertil Adolfsson, uppl., f. i Uppsala 20/9 06, student där 20/5 25. — HugoEdvard Hellqvist, uppl., f. i Uppsala 16/7 07, student där 21/5 27. — Fritz JohanKaijser, norrl., f. i Härnösand 13/8 08, student där 11/6 26, fil. kand. 31/1 29.Sven Bertil Nordlöf, norrl., f. i Nora 30/4 08, student i Lund 28/5 29. — StigDavid Nylund, söderm.-närke, f. i Falun 23/4 08, student i Eskilstuna 11/6 26.Erik Gustaf Stangenberg, östg., f. i Västervik 8/5 10, student i Norrköping 26/528. — Karl Bengt Uno Sterner, smål., f. i Jönköping 29/3 10, student där 4/629. — Harry Emanuel Säfwenberg, uppl., f. i Uppsala 27/10 03, student där 31/522, kansliex. 30/5 29.

 

d. 15 december av:
    Per Martin Andreæ, västg., f. i Tranums förs. Skaraborgs l. 7/2 03, student iSkara 6/6 25. — Agnar Ivar Arfvidson, göteb., f. i Göteborg 11/1 11, studentdär 5/6 30. — Karl Axel Bertil Ekbom, uppl., f. i Uppsala 20/8 10, student där22/5 28. — Siggardt Allan Fahlroth, västm.-dala, f. i Falun 8/6 08, student där22/5 26. — Gunborg Maria Hagberg, norrl., f. i Örnsköldsvik 6/11 09, student iUppsala 25/5 28. — Sigfrid Emanuel Jungkvist, smål., f. i Växjö 15/2 89, studentdär 10/6 09, fil. lic. ex. 30/5 30, disputerade för fil. doktorsgrad över »Astudy of stars in the open cluster N.G.C. 752 and its surroundings», promoverad till fil. dr 31/5 31. — Gustaf Koritz, östg., f. i Norrköping 4/12 07, studentdär 7/6 26. — Karin Gertrud Cecilia Rydén, östg., f. i Linköping 30/3 06, studentdär 23/5 25. — Bengt Magnus Gustaf Strange, söderm.-närke, f. i Ärila förs.Södermanlands l., 1/8 05, student i Nyköping 17/5 24. — Stig Söderström, östg.,f. i Gävle 2/4 09, student i Linköping 20/5 27. — Sixten Albert Östgren, värml.,f. i Arvika 23/7 05, student i Karlstad 17/5 26.

 

vid Lunds universitet
d. 15 september av:
    Johan Lennart Geijer, värml., f. i Ystad 14/9 09, student i Karlskrona 4/6 28.Sven Johan Alexander Hallnäs, hall., f. i Halmstad 2/11 01, student där 8/621. — Gunnar Samuel Nelzén, smål., f. i Markaryds förs. Kronobergs l. 4/6 10,student i Lund 5/6 28. — Ola Olson, blek., f. i Bräkne-Hoby förs. Blekinge l.14/12 01, student i Lund 25/5 21. — George Filip Seaton Wahlström, göteb., f.i Göteborg 14/12 05, student där 28/5 24.

 

d. 1 november av:
    Gunnar Johan Henrik Berg, smål., f. i Ronneby 18/1 05, student i Växjö18/5 26. — Ernst Lars Erik Fogelklou, hall., f. i Halmstad 24/3 09, student där2/6 27. — Nils-Gustaf Albert Hagander, krist., f. i New York (U. S. A.) 5/11 07,student i Kristianstad 22/5 26. — Kjell Otto Modéer, mlm, f. i Malmö 28/10 06,student där 23/5 25, fil. kand. i Lund 31/10 29. — Anna Signe Torborg Torstensson, krist., f. i N. Åsums förs. Kristianstads l. 2/6 06, student i Hälsingborg11/6 27.

 

d. 15 december av:
    Sven Hugo Eberhard Crona, göteb., f. i Göteborg 29/4 10, student där 23/529. — Louis Carl de Geer, krist., f. i Norra Strö förs. Kristianstads l. 24/10 10,student i Kristianstad 7/6 28. — Pehr Yngve Holmfrid Hellbing, göteb., f. iGöteborg 4/6 07, student där 26/5 26. — Gösta Ringius, göteb., f. i Göteborg

 

208 NOTISER.25/6 10, student där 23/5 29. — John Walter Rosenberg, göteb., f. i Björnekullaförs. Kristianstads l. 12/2 03, student i Lund 7/12 21. — Stig Lennart Rosengren,hbg, f. i Falkenberg 10/9 09, student i Karlskrona 5/6 28. — Carl Adam Götrikvon Schéele, krist., f. i Kristianstad 30/6 08, student där 8/6 27. — David Bernhard Strimling, smål., f. i Växjö 27/10 07, student där 18/5 26.

 

vid Stockholms högskola
d. 15 september av:
    Nils Eugen Johanson, f. i Sthm 23/10 33, student där 14/5 26. — Stig OttoOlov Källén, f. i Sthm 17/10 10, student där 13/5 29. — Runo Fredrik Lundin,f. i Sthm 3/9 10, student där 11/5 28. — Tyra Anna Olivia Lundstein, f. i Sthm26/11 07, student där 16/5 27, kansliex. 2/11 29. — Stig Rutger Norberg, f. i Sthm11/11 09, student där 11/5 28. — Signe Gertrud Marianne Nordblad, f. i Sthm1/6 09, student där 15/5 28. — Harold Ryott-Johnson, f. i Eskilstuna 22/4 10,student där 19/5 28. — Sten Gustav Emil Tobieson, f. i Sthm 25/6 10, studentdär 10/5 28. — Gösta Wilhelm Warborg, f. i Umeå 28/2 04, student där 2/6 26.

 

d. 4 november av:
    Leif Axel Lorentz Belfrage, f. i Sthm 1/2 10, student där 11/5 28. — CarlAxel Victor Rudman Bergenstråhle, f. i Sthm 16/11 09, student där 10/5 28. —Karl Sven Martin Torsten Wedleff, f. i Hälsingborg 10/11 05, student i Sthm9/12 24. — Curt Adolf Werner, f. i Eksta förs. Gotlands l. 22/2 05, student iSthm 13/5 25.

 

d. 15 december av:
    Anders Verner Bååthe, f. i Ströms förs. Jämtlands l. 2/4 06, student i Östersund7/6 24. — Hans Cavalli, f. i Malmö 20/11 92, student i Växjö 31/5 10, fil. dr i Uppsala 31/5 20 efter disputation 2/5 20 över »Arbetsfördelningen mellan de svenskastatsdepartementen efter 1840». — Christian Henning Eberstein, f. i Uppsala 4/4 10,student i Djursholm 15/5 28. — Oskar Helmer Iwar, f. i Eksjö 27/12 06, studentdär 26/5 25. — Eric Henriksson, f. i Sthm 11/1 08, student där 18/5 27. — NaemiMaria Kihlman, f. i Göteborg 17/4 04, student där 7/6 23. — Hans Olof Lindberg, f. i Sthm 22/3 10, student där 9/5 28. — Gustaf Olof Ljungström, f. iSthm 5/2 10, student där 11/5 28. — Carl Artur Norgren, f. Nylands förs. Västernorrlands l. 21/12 09, student i Södertälje 26/5 28. — Uno Oldenburg, f. iSthm 8/4 10, student i Lidingö 14/5 28. — Sten Karl Emil Sigurdsson Schreiber,f. i Sthm 28/4 09, student i Kristianstad 8/6 27. — Åke Magnus Valdemar Sjölin, f. i Lindesberg 26/8 10, student i Lund 5/6 28. — Sten Olof Tegelmark, f.i Turinge förs. Stockholms l. 19/11 08, student i Södertälje 25/5 28. — CarlRichard Tholson, f. i Söderhamn 22/4 10, student i Sthm 11/5 28. — Erik Wennerström, f. i Lidingö 25/7 10, student där 14/s 28.

 

    Juris kandidatexamen har under höstterminen 1933 alltså avlagts vid Uppsala universitet av 34, vid Lunds universitet av 18 och vid Stockholms högskola av 28 personer.
    Kansliexamen har under höstterminen avlagts vid Uppsala universitet av 6och vid Stockholms högskola av 4 personer.