Stats- och rättsvetenskapliga avdelningens vid Stockholms högskola porträttsamling består efter de senaste årens tillökningar av följande porträtt av förutvarande fakultetsmedlemmar: justitierådet Nils Alexanderson (utfört av konstnären David Tägtström);presidenten Birger Ekeberg (utfört av professor Emerik Stenberg);professor Otto Varenius (utfört av konstnären David Tägtström);professor Carl Delin (utfört av konstnären David Tägtström); samt professor Gustav Cassel (utfört av sonen, konstnären Arne Cassel).

 

    Svensk Juristtidning. Till medlem av redaktionen efter framlidne prof. Björling har utsetts hittillsvarande suppleanten, rector magnificus vid Uppsala universitet prof. Thore Engströmer. Till suppleant i prof. Engströmers ställe har valts prof. Ragnar Bergendal, Lund.

 

    Académie de droit international i Haag. SvJT vill i år liksom föregående år fästa sina läsares uppmärksamhet å de föreläsningar i internationell rätt och närbesläktade ämnen, som akademien anordnar i Haag under sommarmånaderna. Under tiden 2—28 juli föreläsa bland andra Karl Strupp, numera professor i Konstantinopel (règles générales du droit de la paix), prof.de Visscher från Gent (les conflits de lois en matière de droit aérien), prof. Bourquin från Genève (le probléme de la sécurité internationale), prof. de Brouckére från Bryssel (la prévention de la guerre) samt prof. Lauterpacht från London (les travaux préparatoires et l'interprétation des traités).
    Under en andra period från d. 30 juli till d. 25 aug. hållas föreläsningar av bland andra prof. Kauffmann från Bonn (régles générales du droit de lapaix), prof. de Szaszy från Budapest (les conflits de lois dans le temps), portugisiske ministern da Veiga Simoës (la crise économique et les nouveaux aspects du protectionnisme), norske ministern Ræstad (le régime juridique des radiocommunications), juris utriusque doctor Max Habicht (le pouvoir du juge international de statuer ex æquo et bono) samt prof. Whitton från Princeton University (la règle pacta sunt servanda).
    Beträffande deltagande i kurserna etc. se SvJT 1932 s. 288.

C. W.