426 NOTISER.    Biträdande domare och sekreterare i domsagorna. K. M:t har d. 31 maj 1934 förordnat att under budgetåret 1934/1935 fortfarande skola vara anställda:
    biträdande domare — förutom inskrivningsdomaren i Södra Roslags domsaga — i en var av Södertörns samt Askims, Västra och Östra Hisings samt Sävedals härads domsagor;
    sekreterare i en var av Södra Roslags, Sollentuna och Färentuna härads, Södertörns, Uppsala läns södra, Oppunda och Villåttinge härads, Falu, Ovan Siljans, Medelpads östra, Ångermanlands norra, Västerbottens västra, Västerbottens norra, Luleå, Njudungs, Östbo och Västbo härads, Östra Värends, Hallands läns södra, Askims, Västra och Östra Hisings samt Sävedals härads, Värttle, Ale och Kullings härads, Vadsbo härads, Bräkne och Listers, Västra Göinge, Oxie och Skytts härads, Torna och Bara härads, Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads härads, Frosta och Eslövs samt Rönnebergs, Onsjö och Harjagers domsagor.
    Därjämte har K. M:t d. 30 juni 1934 förordnat, att sekreterare skall vara anställd i Södra Möre härads domsaga under senare halvåret 1934.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    d. 18 maj 1934 till rådman i Stockholm utnämnt förste assessorn vid Stockholms rådhusrätt Eric Österberg;
    s. d. förordnat att staden Kungsbacka skall fr. o. m. dag som K. M:t vill framdeles bestämma i judiciellt avseende förenas med Fjäre härads tingslag av Hallands läns norra domsaga ävensom i administrativt hänseende tillhöra Varbergs fögderi, dock att åklagarmyndigheten i staden skall tills vidare intill dess K. M:t annorlunda förordnar utövas av där anställd stadsfiskal samt kommunalborgmästaren tillika vara utmätningsman (stadsfogde);
    s. d. — under uttalande att förening i judiciellt avseende av staden Filipstad med Östersysslets domsaga icke borde ifrågakomma före d. 1 jan. 1939— föreskrivit att borgmästartjänsten i staden skulle tillsättas på förordnande till utgången av år 1938 ävensom meddelat vissa bestämmelser ang. sättet förutseende av innehavare av förordnandet.

 

    Stats- och rättsvetenskapliga avdelningen vid Stockholms högskola. Högskolans styrelse har d. 9 juni 1934 till professor i rättshistoria och romersk rätt utnämnt professorn vid Lunds universitet Carl Gunnar Bergman (se SvJT 1933 s. 551, 1934 s. 111 och 197).

 

    Juridiska examina vårterminen 1934. Juris kandidatexamen har undervårterminen 1934 avlagts:

 

vid Uppsala universitet

 

d. 31 januari av:
    Carl Erik Ameln, uppl., f. i Sthm 31/1 10, student i Uppsala 20/5 27, fil. kand.ex. i Uppsala 14/12 29. — Anders Herlog Salomon Annermark, göteb., f. i Göteborg 4/6 03, student där 7/6 22. — Folke Gunnar Bertil Annermark, göteb., f. i Göteborg 25/11 00, student där 27/5 20. — John Uno Gillis Ehrenroth, västg., f. i Karlsborgs förs. Skaraborgs 1. 2/9 06, student i Skara 26/5 28. — Lars Edvard Melcher Ekströmer, smal., f. i Nottebäcks förs. Kronobergs l. 31/8 08, student i Eksjö 23/5 27. — Karl Gustaf Hallström, sthm, f. i Sthm 18/8 08, student där 16/528. — Gunnar Sven Eskil Kjellberg, uppl., f. i Bälinge förs. Uppsala l. 30/6 02, student där 24/5 22. — Nils Herbert Göran Selander, uppl., f. i Sthm 12/7 09, student i Uppsala 4/12 28. — Erik Rune Sollander, norrl., f. i Nora förs. Västernorrlands l. 28/5 09, student i Härnösand 11/6 29. — Nils Johan Gustaf Wahlberg, östg., f. i Linköping 23/8 02, student där 29/5 22. — Rolf Evert P:son Wedler, västg.. f. i Mariestad 17/10 03, student i Skara 17/5 22, fil. kand. ex.28/5 26 i Uppsala. — Lennart Gustaf Emil Wetterling, smål., f. i Gränna 9/1110, student i Jönköping 4/6 29;

 

NOTISER. 427d. 9 april av:
    Sven Andersson, gästr.-häls., f. i Gävle 18/10 08, student där 26/5 28. — Lars Göran Forne, gästr.-häls., f. i Högbo förs. Gävleborgs l. 27/10 05, student i Djursholm 14/5 24, fil. kand. ex. i Uppsala 31/1 28. — Olof Holger Forsgren, uppl., f. i Nyhems förs. Jämtl. l. 27/2 09, student i Uppsala 22/5 29. — Sven Lagerlöf, söderm.-närke, f. i Lerbäcks förs. Örebro l. 2/4 99, student i Linköping 10/12 19. — Einar Einarsson Thulin, uppl., f. i Kumla förs. Örebro l. 28/8 10, student i Uppsala 22/5 29. — Sven Axel Wahlén, uppl., f. i Lund 16/611, student i Uppsala 22/5 29;

 

d. 30 maj av:
    Karl Torsten Andersson, östg., f. i Motala 30/3 09, student i Linköping 7/629. — Stig Gullmar Bergenström, sthm, f. i Cannes, Frankrike, 3/12 09, student i Sthm 11/5 28. — Folke Bernhard Julius Broberg, söderm.-närke, f. i Örebro 15/6 06, student där 23/5 24. — Erik Bertil Blomqvist, gästr.-häls., f. i Gävle 7/1109, student där 29/5 29. — Rolf Reinhold Bystedt, söderm.-närke, f. i Nyköping 14/9 09, student där 22/5 28. — Nils Peter Jakob Edling, söderm.-närke, f. i Botkyrka förs. Stockholms l. 30/8 09, student i Uppsala 21/5 27, fil. kand. ex. där 30/5 30. — Arthur Ludvig Ekström, göteb., f. i Göteborg 9/7 08, student där 4/628, fil. kand. ex. där 31/1 31. — Claes Eskil Nils Folin, sthm, f. i Sthm 14/4 08,student där 14/5 27. — Torsten Olof Angantyr Fromén, söderm.-närke, f. i Döderhults förs. Kalmar l. 8/11 98, student i Nyköping 31/1 19, fil. kand. ex. i Uppsala 28/5 24. — Bo Gunnar Järnstedt, smål., f. i Eksjö 2/9 11, student där 30/5 29. — Björn Torsten Martin Kjellin, göteb., f. i Marstrand 5/7 10, student i Göteborg 23/5 29. — Åke Bertil Adolf Martenius, göteb., f. i Göteborg 27/7 09, student där 4/6 28. — Kjell Bernhard Melander, uppl., f. i Åsarne förs. Jämtlands l. 14/1 09, student i Uppsala 21/5 27, fil. kand. ex. där 30/5 30. — Olof Georg Mogren, västg., f. i Ledsjö förs. Skaraborgs l. 17/5 04, student i Skara10/12 24. — Ulf Torbjörn Norén, smål., f. i Vetlanda 9/7 10, student i Eksjö 27/5 30. — Tor Setterberg, göteb., f. i Göteborg 9/6 10, student där 28/5 30. —Gunnar von Sydow, göteb., f. i Göteborg 3/8 11, student där 12/12 30;

 

vid Lunds universitet

 

d. 31 januari av:
    Torsten Fridolf Vilhelm Dufva, hall., f. i Torups förs. Hallands l. 4/11 05, student i Halmstad 8/6 26. — Karl Ragnvald Elmqvist, göteb., f. Halmstad 9/108, student där 8/6 26. — Ture Assar Ingemar Johansson, blek., f. i Mjällbyförs. Blekinge l. 16/12 05, student i Kristianstad 10/6 25. — Carl Olof Jönsson, ld., f. i Lund 13/3 06, student där 26/5 25. — Torsten Rikard Segrell, blek., f. i Karlskrona 18/6 07, student där 9/6 26. — Judith Althea Soneson, hbg. f. i Ottarps förs. Malmöhus l. 12/6 06, student i Hälsingborg 11/6 27. — Marit Anna Boletta Strömstedt, göteb., f. i Göteborg 19/12 06, student där 11/6 26. — Casper Wilhelm Sebastian Tham, krist., f. i Kristianstad 1/9 08, student där 22/5 26;

 

d. 31 mars av:
    Emil Sigvard Ekelund, ld, f. i Lunds landsförs. Malmöhus l. 27/7 07, student i Lund 8/6 28. — Carl Jesper Jespersson, göteb., f. i Göteborg 17/11 07, student där 20/5 26. — Sten Gösta Birger Hasslehed, göteb., f. i Göteborg 28/4 09, student i Uddevalla 19/5 28. — Knut Allan Julius Löfgren, ld, f. i Lund 10/6 04, student där 2/6 24. — Karl Gustaf Wetterling, ld, f. i Lund 13/10 07, student där 5/6 26;

 

d. 9 maj av:
    Knut Erik Lindgren, värml., f. i Norbergs förs. Västmanlands l. 4/1 02, student i Lund 4/6 28;

 

d. 31 maj av:
    Sven Bertil Ankar, hall., f. i Halmstad 19/12 07, student där 2/6 27. — Nils Arne Belfrage, mlm, f. i Göteborg 28/7 09, student i Malmö 24/5 28. — Erik Bendz, göteb., f. i Göteborg 30/1 09, student där 30/5 27, fil. kand. ex. där 31/5

 

428 NOTISER.29. — Anna Lisa Ericson, göteb., f. i Göteborg 24/11 07, student där 8/6 28. —Erik Vilhelm Gamsledt, mlm, f. i Malmö 30/9 09, student där 25/5 28. — Markus David Köpniwsky, smål., f. i Växjö 6/7 08, student där 8/6 28. — Lennart Östen Matheus Lundborg, krist., f. i Ahus förs. Kristianstads l. 2/8 09, student i Kristianstad 7/6 27, fil. kand. ex. i Lund 29/5 29. — Torkel Nordström, hall., f.i Halmstad 12/3 10, student där 5/6 28. — Nils Axel Ola Olsson, smål., f. i Växjö 30/8 04, student i Jönköping 29/5 23. — Nils Johan Rappe, klm, f. i Ålems förs. Kalmar l. 19/10 10, student i Lund 3/6 29. — Vera Starfelt, hbg, f.i Hälsingborg 9/8 08, student där 2/6 28;

 

vid Stockholms högskola

 

d. 31 januari av: 
    Per Åke Fredrik Holmberg, f. i Göteborg 5/12 10, student i Djursholm 15/529. — Sigurd Lang, f. i Bankeryds förs. Jönköpings l. 13/8 09, student i Sthm11/5 28. — Gustaf Adolf (Gösta) Roos, f. i Kristinehamn 25/10 06, student i Luleå 6/6 27. — Nils Gustaf Schultz, f. i Sthm 29/9 01, student där 15/5 20. —Tage Zetterlöf, f. i Partille förs. Göteborgs och Bohus l. 6/3 05, student i Göteborg 28/5 24. — Fredrik Magnus Åkerman, f. i Sthm 3/4 09, student där 12/5 27;

 

d. 10 mars av:
    Jan Bertil Fastman, f. i Sthm 28/1 10, stndent där 17/12 27. — Ragnar Gottfarb, f. i Falun 24/7 07, student i Sthm 11/5 26. — Knut Raoul Leopold Robertvon Horn, f. i Sthm 28/11 07, student där 17/5 26, fil. kand. ex. där 2/4 30. —Ernst Bertil T:son af Klercker f. i Sthm 31/1 10, student där 10/5 28. — Harry Ramberg, f. i Sthm 6/4 09, student där 14/5 27. — Olof Johannes Claesson Rudbeck, f. i Strängnäs 13/5 08, student där 12/5 26. — Carl Martin Runald, f.i Sthm 12/6 98, student i Djursholm 17/5 18. — Carl Gunnar Ulrik Scheffer, f.i Härnösand 22/11 09, student i Djursholm 15/5 28. — Sten Erik Strandberg, f. i Södertälje 18/9 10, student där 26/5 28;

 

d. 14 april av:
    Sven Adolf Aminoff, f. i Sthm 22/4 09, student där 5/12 27. — Stig Nils Daniel Danielsson, f. i Bankekinds förs. Östergötl. l. 20/1 09, student i Linköping 21/5 28. — John William Edberg, f. i Sthm 21/7 11, student i Saltsjöbaden 11/5 29. — Hans Albert Arvid Grafström, f. i Sthm 26/12 10, student där 13/5 25. — Erik Gärde. f. i Göteborg 24/11 05, student där 28/5 24. — Olov Sigfrid Johanson, f. i Dalarö förs. Stockholms l. 12/5 09, student i Sthm 12/527. — Matts Ingel Rabenius, f. i Sthm 16/8 09, student i Djursholm 15/5 28. —Carl-Axel Rickard Wästfelt, f. i Sthm 7/5 09, student där 14/5 27;

 

d. 30 maj av:
    Sven Gustaf Fagræus, f. i Sthm 8/5 05, student där 11/5 25. — Herman Fredrik Frykholm, f. i Svegs förs. Jämtlands l. 11/6 03, student i Vänersborg 8/12 26. — Nils Magnus Birger Hammar, f. i Hälsingborg 10/8 07, student där 3/6 26. — Ernst Bertil Hybbinette, f. i Örebro 6/1 08, student i Sthm 11/5 26. —Erik Bengt Jansson, f. i Sthm 15/10 06, student där 13/5 25. — Anders Torsten Linde, f. i Bro förs. Stockholms l. 17/6 11, student i Skövde 14/5 30. — Albin Dag Ingemar Magnusson, f. i Göteborg 31/7 09, student där 23/6 29. — Hans Fredrik Ringdén, f. i Lidingö 13/8 09, student i Sthm 9/5 28. — Axel Viktor Lennart Rydback, f. i Sthm 30/6 11, student där 13/5 29. — Lars Olov Spångberg, f. i Sthm 15/12 08, student där 12/5 27. — Albert Halvar Carl-Gösta Tisell, f. i Örebro 4/7 06, student där 1/6 26. — Bengt Erik Adolf Öhman, f. i Djursholm 18/7 06, student där 14/5 24.

 

    Juris kandidatexamen har under vårterminen 1934 alltså avlagts vid Uppsala universitet av 35 personer, vid Lunds universitet av 25 personer och vid Stockholms högskola av 35 personer.
    Kansliexamen har under vårterminen 1934 avlagts vid Uppsala universitet av 2 personer, vid Lunds universitet av 6 personer och vid Stockholms högskola av 11 personer.