Hovrättsjuristers tjänstgöring i rådhusrätter. Från hovrätterna hava under sommaren och hösten 1934 till tjänstgöring vid rådhusrätterna i nedan angivna städer utsänts följande extra fiskaler och fiskalsaspiranter:
    Från Svea hovrätt: Norrtälje e. o. notarien Curt Häggmark, Sigtuna e. o. notarien Nils Jansson, Uppsala e. fiskalerna Erik Alexanderson och Kurt Holmgren, Nyköping e. fiskalen Nils Joachimsson, Eskilstuna e. fiskalen Gustaf Carlsson, Trosa e. o. notarierna Lars-Erik Forssman och Nils Collin, Västerås e. fiskalerna Hugo Digman, Erik Ernberg, Gunnar Rådström och Inge Bergström samt Gävle e. fiskalen Nils-Olof Karell;
    Från Göta hovrätt: Linköping e. fiskalen Hilding Schöldström, Jönköping e. fiskalerna Åke Bonge och Olof Östberg, Halmstad e. fiskalerna Olof Östberg och Axel Lindskog, Laholm e. o. notarien Gunnar Bäck, Borås e. fiskalerna frih. Ante Beck-Friis, Eric Allgårdh och Hugo Westin samt Falköping e. fiskalen Claes Uggla.
    Från hovrätten över Skåne och Blekinge: Karlskrona e. o. notarien Hans Andersson, Malmö e. o. fiskalen Karl Larsson samt e. o. notarierna Lars Holmberg och Herbert Bornman, Landskrona e. o. fiskalen frih. Hans Ramel, Hälsingborg e. o. fiskalen Curt Bergström och e. o. notarien Torvald Haagen samt Trälleborg e. o. fiskalen Gunnar Ekedahl.

 

    Sveriges mellanfolkliga förlikningsnämnder. Enligt åtskilliga av Sverige med andra stater avslutade förliknings- och skiljedomstraktater skall tvist, som kan uppkomma mellan de fördragsslutande parterna, hänskjutas till en stående förlikningsnämnd. De stater, med vilka sådan överenskommelse ingåtts, ävensom förlikningsnämndernas sammansättning angivas härnedan. Datum efter den främmande statens namn är dagen för avtalets undertecknande.
    Amerikas Förenta Stater (d. 13 okt. 1914). Av parterna gemensamt vald ordförande: schweiziske f. d. presidenten i fasta mellanfolkliga

 

NOTISER. 623domstolen Max Huber. Från svensk sida valda medlemmar: f. d. justitierådet Johannes Hellner och norske sorenskriveren Michael Hansson. Från amerikansk sida valda medlemmar: f. d. kanslern för statsuniversitetet i. Lincoln, Nebraska, Samuel Avery och franske f. d. utrikesministern Gabriel Hanotaux.
    Belgien (d. 30 april 1926). Av parterna gemensamt valda medlemmar: uruguayanske envoyén Alberto Guani, ordf., finländske f. d. statsministern Rafael Erich och franske professorn Albert Geouffre de Lapradelle. Från svensk sida vald medlem: hovrättspresidenten Birger Ekeberg. Från belgisk sida vald medlem: senatorn Henri Rolin.
    Chile (d. 26 mars 1920). Av parterna gemensamt vald ordförande: nederländske f. d. utrikesministern jonkheer Herman Adriaan van Karnebeek. Från svensk sida valda medlemmar: f. d. justitierådet Johannes Hellner och norske sorenskriveren Michael Hansson. Från chilensk sida valda medlemmar: professor Ricardo Montaner Bello och ledamoten av Brasiliens högsta domstol Rodrigo Octavio.
    Colombia (d. 13 sept. 1927). Av parterna gemensamt valda medlemmar: belgiske senatorn Louis de Brouckère, ordf., danske f. d. justitieministern Kristian Sindballe och ledamoten av Brasiliens högsta domstol Rodrigo Octavio. Från svensk sida vald medlem: justitieombudsmannen Ragnar Gyllenswärd. Från colombiansk sida vald medlem f. d. senatorn Fernando Vélez.
    Danmark (d. 27 juni 1924). Av parterna gemensamt vald ordförande: schweiziske f. d. envoyén Charles Bourcart. Från svensk sida valda medlemmar: advokaten Eliel Löfgren och belgiske professorn Charles de Visscher. Från dansk sida valda medlemmar: højesteretsdommeren Erik Trolle, en vakant.
    Estland (d. 29 maj 1925). Av parterna gemensamt vald ordförande: schweiziske professorn Paul Logoz. Från svensk sida valda medlemmar: professor Emil Sommarin och norske høiesterettsdommeren Paul Ivar Paulsen. Från estländsk sida valda medlemmar: f. d. utrikesministern Otto Strandman och lettiske f. d. inrikesministern Arved Berg.
    Finland (d. 27 juni 1924). Av parterna gemensamt vald ordförande: nederländske ledamoten av fasta mellanfolkliga domstolen jonkheer Willem Jan Marie van Eysinga. Från svensk sida valda medlemmar: f. d. hovrättspresidenten frih. Erik Marks von Würtemberg och schweiziske f. d. envoyén Henri Schreiber. Från finländsk sida valda medlemmar: f. d. statsministern Rafael Erich och belgiske professorn Charles de Visscher.
    Frankrike (d. 3 mars 1928). Av parterna gemensamt valda medlemmar: nederländske f. d. borgmästaren Alfred Rudolph Zimmerman, ordf., danske f. d. utrikesministern Laust Moltesen och schweiziske professorn André Mercier. Från svensk sida vald medlem: riksmarskalken Oscar von Sydow. Från fransk sida vald medlem: f. d. ambassadören André de Panafieu.
    Lettland (d. 28 mars 1925). Av parterna gemensamt vald ordförande: ledamoten av nederländska förvaltningsdomstolen Joseph Limburg. Från svensk sida valda medlemmar: professor Martin Fehr och danske højesteretsdommeren Vilhelm Topsøe-Jensen. Från lettisk sida valda medlemmar: f. d. inrikesministern Arved Berg och estländske generalen Johan Laidoner.
    Litauen (d. 11 juni 1925). Av parterna gemensamt vald ordförander schweiziske professorn Walter Burckhardt. Från svensk sida valda medlemmar: justitierådet Algot Bagge och finländske f. d. senatorn Leo Ehrnrooth. Från litauisk sida valda medlemmar: ledamoten av högsta domstolen Mykolas Roemeris och amerikanske advokaten John Lopatto.
    Nederländerna (d. 21 maj 1927). Av parterna gemensamt valda medlemmar: danske f. d. utrikesministern greve Carl Moltke, ordf., franske generalprokuratorn Paul Matter och engelske f. d. ambassadören lord Rennell of Rodd. Från svensk sida vald medlem: hovrättspresidenten Birger Ekeberg. Från nederländsk sida vald medlem: f. d. finansministern jonkheer Dirk Jan de Geer.

 

624 NOTISER.    Norge (d. 27 juni 1924). Av parterna gemensamt vald ordförande: nederländske ledamoten av fasta mellanfolkliga domstolen jonkheer Willem Jan Marie van Eysinga. Från svensk sida valda medlemmar: f. d. hovrättspresidenten frih. Erik Marks von Würtemberg och ledamoten av schweiziska förbundsdomstolen Robert Guex. Från norsk sida valda medlemmar: høiesterettsdommeren Edvin Alten och danske f. d. utrikesministern Erik Scavenius.
    Polen (d. 3 nov. 1925). Av parterna gemensamt valda medlemmar: grekiske f. d. utrikesministern Nicolas Politis, ordf., belgiske senatorn Henri Rolin och danske f. d. justitieministern Kristian Sindballe. Från svensk sida vald medlem: statsrådet Östen Undén. Från polsk sida vald medlem: professorn greve Michael Rostworowski.
    Portugal (d. 6 dec. 1932). Av parterna gemensamt valda medlemmar: belgiske professorn Maurice Bourquin, ordf., danske f. d. utrikesministern Erik Scavenius, italienske professorn Amedeo Giannini. Från svensk sida vald medlem: regeringsrådet Bo Hammarskjöld. Från portugisisk sida vald medlem: vicedirektören i den portugisiska hypoteksföreningen Mario Luizde Souza.
    Schweiz (d. 2 juni 1924). Av parterna gemensamt valda medlemmar: belgiske f. d. konseljpresidenten Henri Carton de Wiart, engelske f. d. professorn Gilbert Murray, f. d. presidenten i tyska riksrätten Walther Simons. Från svensk sida vald medlem: landshövdingen frih. Fredrik Ramel. Från schweizisk sida vald medlem: direktören för internationella järnvägsbyrån Emil Lohner.
    Spanien (d. 26 april 1928). Av parterna gemensamt valda medlemmar: belgiske f. d. konseljpresidenten Georges Theunis, ordf., tyske f. d. statssekreteraren Ernst von Simson och engelske laglorden Blanesburgh. Från svensk sida vald medlem: ministern för utrikes ärendena Rickard Sandler. Från spansk sida vald medlem: f. d. ambassadören Pablo Soler y Guardiola.
    Tjeckoslovakien (d. 2 jan. 1926). Av parterna gemensamt valda medlemmar: f. d. schweiziske förbundsrådet Heinrich Häberlin, ordf., engelske advokaten sir John Fischer Williams och nederländske envoyén jonkheer John Loudon. Från svensk sida vald medlem: regeringsrådet Erik Kellberg. Från tjeckoslovakisk sida vald medlem: professor Jaroslav Kallab.
    Turkiet (d. 19 febr. 1932). Av parterna gemensamt valda medlemmar: viscount Cecil of Chelwood, ordf., schweiziske professorn William Rappard. holländske f. d. undervisningsministern Victor Henri Rutgers. Från svensk sida vald medlem: landshövdingen frih. Fredrik Ramel. Från turkisk sida vald medlem: f. d. justitieministern Yusuf Kemal Bey.
    Tyska Riket (d. 29 aug. 1924). Av parterna gemensamt vald ordförande: schweiziske professorn Eugène Borel. Från svensk sida valda medlemmar: universitetskanslern Ernst Trygger och finländske f. d. statsministern Antti Tulenheimo. Från tysk sida valda medlemmar: f. d. presidenten i tyska riksrätten Walther Simons, och nederländske ledamoten av mellanfolkliga domstolen jonkheer Willem Jan Marie van Eysinga.
    Uruguay (d. 24 febr. 1923). Av parterna gemensamt vald ordförande: schweiziske avdelningschefen i näringsdepartementet Walter Stucki. Från svensk sida valda medlemmar: justitierådet Nils Vult von Steyern och juridiske experten i belgiska utrikesdepartementet J. Deruelle. Från uruguayansk sida valda medlemmar: senatorn Pablo Minelli och amerikanske generalsekreteraren i panamerikanska unionen Leo Rowe.
    Österrike (d. 28 maj 1926). Av parterna gemensamt valda medlemmar: ledamoten av nederländska förvaltningsdomstolen Joseph Limburg, ordf., belgiske senatorn Henri Rolin och norske f. d. utrikesministern Arnold Ræstad. Från svensk sida vald medlem: f. d. justitierådet Emil Sandström. Från österrikisk sida vald medlem: f. d. envoyén Johann Eichhoff.