Tjänstlediga hovrättsråd och assessorer. Följande hovrättsledamöter åtnjuta på grund av offentligt uppdrag tjänstledighet:
    i Svea hovrätt: honrättsråden H. Wikander (led. i 1933 års sjölagstiftningskommitté m. m.), T. Sjöfors (uppdrag inom jordbruksdep), A. Thelin (särsk. vattenrättsdomare), S. Lindby (uppdrag inom jordbruksdep.), K. Nissen, l. Hessius och R. Nordenadler (förordn. rev.-sekr.), S. Nyström (sekr. hos 1934 års domkapitelssakkunniga), K. Persson (t. f. lagbyråchef i socialdep.) samt M. Wijnbladh (led. och sekr. i aktiebolagskommittén) ävensom assessorerna S. Lindeberg (förvaltare i A.-B. Kreuger & Tolls konkurs m. m.), T. Strandberg (led. och sekr. i processlagberedn.), F. Rudewall (uppdrag inom socialdep.), G. Strandell (t. f. led. i kommissionen för ekonomisk försvarsberedskap), N. Quensel (statssekr. i kommunikationsdep.), T. Wärn (exp.-chef i försvarsdep.), J. Hagander (uppdrag inom kommunikationsdep.), O. Ekecrantz (t. f. rev.-sekr.), E. Leche (uppdrag inom just.-dep.), O. Thulin (sekr. i kommittén ang. statsfientlig verksamhet), K. Elliot (uppdrag inom jordbruksdep.), S. Björklund och G. Beling (t. f. rev.-sekr.), H. F. K. Karlsson (sekr. i kommittén ang. privatanställda), M. Mellbin (e. rev.-sekr.), T. Boye, H. Söderström, G. Quensel och E. Grundén (t. f. rev.-sekr.), J. Nordenfalk (domare i Saar), I. Strahl (uppdrag inom socialdep.), B. Hagström (uppdrag inom just.-dep.), C. Johansson (uppdrag inom finansdep.), B. Fallenius (uppdrag inom jordbruksdep.), F. Löwing (vattenrättssekr.), S. Björkholm (sekr. i riksdagens andra lagutsk.), E Eckerberg (uppdrag inom socialdep.), E. Söderlund (uppdrag inom finansdep.), H. Bennich (domare i Saar), C.-E. Hagbergh (sekr. i 1933 års sjölagstiftningskommitté), N. Grafström (uppdrag inom jordbruksdep.), N. Beckman (sekr. i riksdagens jordbruksutsk.) samt G. Walin (sekr. i riksdagens första lagutsk.);
    i Göta hovrätt: hovrättsråden R. Gyllenswärd (justitieombudsman), H. Schneider (t. f. rev.-sekr.), G. A. Eriksson (lagbyråchef i just.-dep.), T. Fredriksson (sekr. i 1934 års maltdryckskommitté), G. Engzell (t. f. exp.-chef i handelsdep.), G. A. Bouveng, F. Drangel och T. Dufwa (t. f. rev.-sekr.), C. Romberg (lagbyråchef i just-dep.) samt A. Ramfors (uppdrag inom jordbruksdep.) ävensom assessorerna T Lundquist och T. Gislander (t. f. rev.-sekr.), Chr. Gemzell (uppdrag inom just.-dep), M. Lembke (uppdrag inom finansdep.) samt H.Lindwall (t. f. domh. i Tössbo och Vedbo domsaga);
    i hovrätten över Skåne och Blekinge: hovrättsråden O. Alsén (t. f.exp.-chef i socialdep.), G Dahlman (exp.-chef i just.-dep.), G. Carlsson och H.Backman (t. f. rev.-sekr.) ävensom assessorerna K. Ulfsparre (förordn. rev.sekr.), G. Nilsson (e. rev.-sekr.), C. G. Hellquist (uppdrag inom just.-dep.), E. Anderberg (lagbyråchef i just.-dep.), J. Laurin (lagbyråchef i finansdep.), M.Heüman (sekr. i abortkommittén), A. Herrlin (t. f. domh. i Oxie och Skyttshärads domsaga) samt Y. Kristensson (t. f. assessor i rådhusrätten i Malmö).

 

    Tjänstlediga häradshövdingar. Följande ordinarie häradshövdingar åtnjuta längre tjänstledighet:
    under Svea hovrätt: T. Borell (led. av riksdagens första kammare) och P. Hansson (sjukdom);
    under Göta hovrätt: K. Mellén (led. av riksdagens första kammare);
    under hovrätten över Skåne och Blekinge: I. Öhman (led. av riksdagens första kammare).