NOTISER. 111    Hovrätternas aspiranter. I de olika hovrätterna tjänstgöra f. n. nedan upptagna extra tjänstemän och aspiranter. Såsom »extra ordinarie assessorer »betecknas därvid för Svea och Göta hovrätters vidkommande alla, som haft adjunktion, och i Skånska hovrätten de, vilka efter tjänstgöring såsom adjungerade ledamöter av hovrätten antagits till extra ordinarie assessorer. Såsom »extra fiskaler» betecknas övriga aspiranter, som haft fiskalsförordnande; till »extra ordinarie fiskaler» antagas i Skånska hovrätten aspiranter, vilka haft fiskalsförordnande, till det antal, som erfordras för upprätthållande av långvariga fiskalsförordnanden samt förordnanden såsom sekreterare. Siffran eftervarje namn angiver det år, då vederbörande efter avslutad notarietjänstgöring i underrätt började tjänstgöra i hovrätt.
    Svea hovrätt: e. o. assessorerna R. Dahlgren 30, N. Rignell 29, C. A.Durling 29, N. Falk 29, F. Hägglund 29 (t. f. domh.), G. Danielson 30 (not.i riksdagens andra lagutsk.), Hj. Nordfelt 30, I. Lindell 30 (not. i riksdagens första lagutsk.), H. Zetterberg 30, O. Söderström 30, H. Ivrell 30, T. Levinsson 30, sekr. i kammarkollegium G. Prawitz 27 samt B. Unger 31;e. fiskalerna T. Bexelius 31, P. O. Palmquist 31 (not. i riksdagens jordbruksutsk.), M. Wahlbäck 33, B. K och 31, O. Bergholtz 31 (sekr. i domsaga), H. Nilsson 31 (referentfiskal), N. Fröding 31, E. Holm 31 (sekr. i domsaga), N. Viklund 31 (särsk. vattenrättssekr.), S. Svensson 31, G. Schirén 31 och G. Thulin 32 (de tre sistnämnda sekr. i domsaga), R. Lundberg 32 och S. Romanus 32 (båda referentfiskaler), H. Digman 32 (sekr. i domsaga), H. af Trolle 32, O. Riben 32, E. Alexanderson 32 (tjg. i socialdep.), G. Graffman 32 (sekr. i domsaga), K. Holmgren 32 (t. f. rådman i Uppsala), G. Aquilon 32, I. Bergström 33, N. Joachimsson 33 och U. Murray 33 (de tre sistnämnda sekr. i domsaga), E. Ernberg 33, R. Svensson 33 (sekr. i domsaga), E. Göransson 33, G. Rådström 33 och R. Pihl 33 (båda sekr. i domsaga), O. Thorell 33 (bitr.för fast. böcker), N. O. Karell 33 (t. f. rådman i Västerås), E. Söderlind 33 (bitr. för fast. böcker), N. Jansson 34 och S. Strömberg 34 (båda sekr. i domsaga), C. Häggmark 34, O. Appeltofft 34 (t. f. domh.), A. Brusén 34, L. Forssman 34, S. Sanne 34 (bitr. för fast. böcker), Y. Samuelsson 34 samt G.-A. Widell 34; e. o. notarierna I. Weidenhaijn 34, R. v. Delwig 34, G. Frediksson 34, O. L. Knöös 34, J. Håkansson 34, I. Åberg 34, G. A. Askergren 34, S. Forsberg 34, C. A. Sjöstedt 34, J. E. C. Carlbom 34, S. E. Holmkvist 34, G. Bodén 34, H. Henkow 34, M. S. Perslow 34, E. H. Dahlin 34, S. O. Englund 34, C. J. W. Markebeck 34, I. Reisenman 34, S. F. Berglund 34, Å. Lundgren 34, O. Wiman 34, K. T. P. Berg 34, S. Löwenhielm 34, H. Nyman 34, E. Mossberg 34, C. S. Carlon 34, S. Å. Edling 34, E. Hedfelt 34, T. S. Arén 34, T. Schiller 34, G. Hagströmer 34, Å. v. Schultz 35, S. G. Ekblom 35, C. Hj.Lundström 35, J. O. Beck-Friis 35 samt B. D. von Heijne 35 (s:a 91).
    Göta hovrätt: e. o. assessorerna G. Carlesjö 29 och N. F. G. Ekdahl 29;e. fiskalerna E. Täcklind 29, S. Scholander 29, G. Lindencrona 29, G. Bogren 29, N. Brodén 30, S. Åseskog 30, B. Lindskog 30, J. Frostmark 31 och G. Källblad 32 (de fyra sistnämnda sekr. i domsaga), R. Gustafsson 32, G.Eurenius 33, T. Myrland 33, I. Lilja 33, P.-O. Hainer 33 och E. Allgårdh 33 (de fem sistnämnda sekr. i domsaga), H. Westin 34, H. Schöldström 34 samt Å. Bonge 34 (sekr. i domsaga); e. o. notarierna O. Östberg 34, C. Uggla 34, A. Lindskog 34, G. Ljung 34, K. Nilsson 34, L. E. Thorsell 34, G. Bäck 34, S. Unger 34, T. Sjöberg 34, S. Sjöberg 34, B. Tideström 34, A. Hammarberg 34, S. Lampers 34, R. Grönwall 35 och G. Bergström 35 (s:a 35).
    Hovrätten över Skåne och Blekinge: e. o. assessorerna O. Schell 29, N. Regner 29 (uppdrag inom just.-dep.), G. Ekström 29, I. Öhman 29 samt S. Larsson 30; e. o. fiskalerna S. Norrsell 32 (e. o. assessor vid rådhusrätten i Hälsingborg), H. Moberg 30 och B. Möller 31 (båda sekr. i domsaga), L. G. Ohlsson 31, K. Wulff 32 (sekr. i domsaga), C. Svennegård 32, T. Norell 32, E. Persson 32, H. Ramel 32, G. Ekedahl 32, C. Bergström 32 och H. Nordholm 33 (de sex sistnämnda sekr. i domsaga), T. Frigell 33 (bitr. för fast. böcker) samt K. Larsson 33 (tjg i just.-dep.); e. fiskalerna B. Lassen 34, A. Lüzell 34, G. Ljungstrand 33 samt Elin Nilsson 34 (bitr. för fast. böcker); e. o. notarierna T. Haagen 34, H. Andersson 34, G. Rosenqvist 34, E. Christiansson

 

112 NOTISER.34, Å. Bohman 34, P. Bergdahl 34, S. Ströbeck 34, Sigrid Linders 34, I. Bodewall 35, W. Gripmark 35, B. Johannesson 35 och H. Johansson 35 (s:a 35).
    De olika hovrätternas extra tjänstemän samt andra aspiranter uppgå f. n.till det antal, som framgår av nedan intagna uppställning: 

 sveaGötaskånskas:a
e. o. assessorer och referentfiskaler162523
övriga e. fiskaler138122
vikarier å. andra tjänster i hovrätten112
avlönade fiskalsaspiranter94215
oavlönade aspiranter29111454
                                                 s:a682523115
i underrätterna tjänstgöra f. n. följande antal:    
sekreterare1510934
andra domarvikarier eller -biträden (ej 1:e eller 2:e not.)8311
                                                s:a23101245