VIKARIERANDE OCH BITRÄDANDE DOMARE, SEKRETERARE SAMT RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETSDOMSAGOR UNDER ÅR 1934.

 

  

 

Svea hovrätt.

Stockholms län.

 

    Norra Roslags domsaga: 1 not. Åke Wikström, f. 07, J. K. 31; 1/1—31/8. —Mikael Inge Carl-Henrik Nordlander, f. 09, J. K. 30; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Kjell Arne Ericsson, f. 09, J. K. 33; fr. 1/9 (1/1). — Övr. Sven Johan Härje Lindblad, f. 09, J. K. 34; fr. 17/9.
    Mellersta Roslags: Vik. domare Lars Per Olof Palmquist, f. 04, J. K. 28; 16/7—19/7 (ordf. vid ägodelningsrättssammanträde). — Petrus Grufman, f. 91, J. K. 17, v. hhvd 25; fr. 13/8. — 1 not. Johan Herbert Bengtsson, f. 98, J. K. 31; 1/1—30/9 (1/10—1/11). — Hans Berggren, f. 06, J. K. 30; fr. 1/10 (27/9). — 2 not. Hilding Eek, f. 10, J. K. 33; 1/1—30/6. — Övr. Sixten Albert Östgren, f. 05, J. K. 33. — Bertil Enblom, f. 04, J. K. 31; 24/8—27/10. — Ture Eugen Lagergren, f. 96, J. K. 34; fr. 3/12.
    Stockholms läns västra: 1 not. Sven Erik Forsberg, f. 07, J. K. 31; 1/1—17/6. —Gustaf Reuterskiöld, f. 07, J. K. 31; fr. 18/6 (2 not. 1/1). — 2 not. Arvid Fredrik Ribbing, f. 08, J. K. 32; fr. 18/6 (1/1). - - Övr. Sten Theodor Stensson Ankarcrona, f. 04, J. K. 30. — Hans Gunnar Lindskog, f. 07, J. K. 33; 1/1—30/4. —Fritz Jacob Trägårdh, f. 10, J. K. 33. — Stig Söderström, f. 09, J. K. 33;fr. 15/1. — Carl Axel Victor Rudman Bergenstråhle, f. 09, J. K. 33; fr. 31/5. —Matts Bergom Larsson, f. 08, J. K. 34; fr. 23/11.
    Södra Roslags: Vik. domare Inge Bergström, f. 06, J. K. 29; 9/1—24/1,½—2/2. — Roland Mauritz Valentin Svensson, f. 00, J. K. 29; 9/7—5/8. — Tor Alfred Bexelius, f. 03, J.K. 28; 11/10 — 8/11. — Chef för inskrivningsavdelningen Johan Ruben Oswald Ljungwaldh, f. 94, J. K. 21. — Sekr. Fritz Harry Ivrell, f. 00, J. K. 25. — 1 not. Nils Erik Hedfeldt, f. 08, J. K. 31; 1/1 — 23/9. — Arvid Birger Johansson, f. 04, J. K. 32. — Carl Gustaf Yngve Carlsson, f. 04, J. K. 32; fr. 24/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Folke Anders Georg Hagström, f. 01, J. K. 29; 1/1—18/10. — Erik Adolf Sjöman, f. 05, J. K. 33; fr. 24/9 (1/1). — Hans Henrik Gustaf Edmund von Essen, f. 04, J. K. 33; fr. 19/10(1/1) — Övr. Curt Adolf Werner, f. 05, J. K. 33; 1/1—13/1. — Gunnar Mac Dowall-Pihlström, f. 07, J. K. 33; 1/1—5/4. — Sten Karl Olof Lennart Lindquist, f. 07, J. K. 33; 1/1—28/5. — Harry Emanuel Säfwenberg, f. 03, J. K.33. — Karl Sven Martin Torsten Wedleff, f. 05, J. K. 33. — Uno Oldenburg, f. 10, J. K. 33; fr. 10/1. — Karl Axel Bertil Ekbom, f. 10, J. K. 33; fr. 10/1. —Gustaf Olof Ljungström, f. 10, J. K. 33; fr. 10/1. — Runo Fredrik Lundin,f. 10, J. K. 33; fr. 5/3. — Carl Martin Runald, f. 98, J. K. 34; fr. 16/4. — Karl Gustav Hallström, f. 08, J. K. 34; fr. 7/9. — Lars Erik Widell, f. 09, J. K. 34; fr. 17/9. — Karl Anders Schöning, f. 09, J. K. 34; 17/9—1/12. — Erik Wenner

 

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1934. 215ström, f. 10, J. K. 33; 8/10—31/10. — Karl Erik Henrik Ehlin, f. 05, J. K. 27; fr. 1/11. — Axel Viktor Lennart Rydback, f. 11, J. K. 34; fr. 28/12.
    Sollentuna och Färentuna härads: Vik. domare Rolf Bertil Dahlgren, f. 02, J. K. 24; 22/7—18/8. — Sekr. Bernt Bertil Unger, f. 02, J. K. 26; 1/1—22/9. —Hans Kurt Hugo Holmgren, f. 05, J. K. 29; 12/3—5/5. — Hugo Magnus Digman, f. 05, J. K. 27; fr. 23/9. — Otto Ingemar Ullman, f. 08, J. K. 32; 16/7—18/8 (2 not. 1/1, 1 not. 11/4). — Hans Hjalmar Jacobson, f. 05, J. K. 32; 7/5—12/5(2 not. 1/1, 1 not. 1/11). — 1 not. I sidor Reisenman, f. 06, J. K. 31; 7/5—12/52 not. Gösta Gunnar Ekelund, f. 07, J. K. 33; 11/4—10/12 (1/1). — Henrik Sixten Hersson, f. 03, J. K. 29; fr. 1/11 (31/1). — Björn Marcus, f. 07, J. K. 33;fr. 10/12 (1/1). — Övr. Erik Nylund, f. 07, J. K. 33; 1/1—10/1. — Verner Bååthe, f. 06, J. K. 33; 1/1—26/2. — Anna Signe Torborg Torstensson, f. 07, J. K. 33;1/1—28/3. — Erik Gilbertsson Mellin, f. 09, J. K. 33; 1/1—25/5. — Gunnar Nachmanson, f. 08, J. K. 33; 1/1—28/8. — Ragnar Gottfarb, f. 07, J. K. 34; fr. 10/3.—Harry Ramberg, f. 09, J. K. 34; fr. 26/3. — Brita Ulrika Härdén, f. 08, J. K. 32; fr. 9/4. — Marit Strömstedt, f. 06, J. K. 34; 16/4—20/10. — Sven Aminoff, f. 09, J. K. 34; fr. 16/4. — Stig Danielsson, f. 09, J. K. 34; fr. 16/4. — Nils Edling, f. 09, J. K. 34; fr. 1/6. — Gullmar Bergenström, f. 09, J. K. 34; fr. 1/6.
    Södertörns: Bitr. domare Herbert Ottokar Beckman, f. 93, J. K. 18, v. hhvd 23. — Sekr. Sven Einar Romanus, f. 06, J. K. 29; 1/1—30/6. — Nils Falk, f. 01, J. K. 25; fr. 1/7. — 1 not. Oscar Carolson, f. 04, J. K. 31; 1/1—15/3. —Carl Gustaf Wilhelm Spens, f. 02, J. K. 31; 16/3—26/8 (2 not. 1/1). — Gunnar Smedman, f. 04, J. K. 30; fr. 27/8 (1/1, 2 not. 16/3). — 2 not. Bo Sterner, f. 07, J. K. 31; 1/1 — 15/3. — Anna Stina Hasselrot, f. 06, J. K. 32; 9/4—26/8 (21/3). — Karl Wykman, f. 06, J. K. 32; fr. 27/8 (1/1). — Harry Mauritz Glaumann, f. 07, J. K. 32; fr. 27/8. — Övr. Erik Anton Karlöf, f. 06, J. K. 31; 1/1—15/11. —Karl Bengt Tore Petré, f. 06, J. K. 33. — Nils Bergö, f. 05, J. K. 33. — SixtenAhlbom, f. 05, J. K. 29. — Karl Gösta Masreliez, f. 09, J. K. 33. — Sten Olof Tegelmark, f. 08, J. K. 33; 2/1—8/11. — John Wilhelm Löf, f. 98, J. K. 17;1/2—22/6. — Arthur Fredrik Henrik Boström, f. 07, J. K. 32; fr. 8/2. — Harry Gudmar Albin Johansson, f. 09, J. K. 28; 14/3—30/4. — Lars Harald Eriksson, f. 01, J. K. 33; 11/4—9/9. — Sigfrid Olov Johansson, f. 09, J. K. 34; fr. 18/4. —Sven Gustaf Fagraeus, f. 06, J. K. 34; fr. 1/6. — Erik Björn Brandelius, f. 06,J. K. 31; 29/10—22/12. — Claes-Herbert Christenson, f. 06, J. K. 34; fr. 5/11. —Åke Erik Lindqvist, f. 08, J. K. 34; fr. 8/11.

 

Uppsala län.

    Uppsala läns södra: Sekr. Eskil Gustaf Young, f. 92, J. K. 14, v. hhvd 22. — 1 not. Åke Verner Lundgren, f. 05, J. K. 31; 1/1—14/10. — Erik Sixten Axelsson Leijonhufvud, f. 07, J. K. 32; fr. 15/10 (2 not. 1/1). — 2 not. Karl Severin Beth Ljungman, f. 09, J. K. 33; fr. 15/10 (1/1). — Övr. Carl Hakon Eugén Tydén, f. 06, J. K. 33; 1/1—31/5. — John Nils Henrik Tyrén, f. 04,J. K. 33. — Folke Olof Aschberg, f. 05, J. K. 33; 1/1—14/4. — Carl Erik Ameln, f. 10, J. K. 34; fr. 5/2. — Nils Herbert Göran Selander, f. 09, J. K. 34; fr. 8/2. — Torsten Olof Angantyr Fromén, f. 98, J. K. 34; fr. 15/10.
    Uppsala läns norra: Fastighb. Roland Mauritz Valentin Svensson, f. 00, J. K. 29; ½—⅔, 10/8—9/9. — 1 not. Per Johan Gösta Svensson Hagströmer, f. 08, J. K. 31. — 2 not. Folke Fredrik Schmidt, f. 09, J. K. 31. — Övr. Karl Johan Elis Sidenbladh, f. 10, J. K. 33. — Bertil Adolfsson, f. 06, J. K. 33;1/1—13/10. — John Uno Gillis Ehrenroth, f. 06, J. K. 34; 12/2—15/6. — Fritz Johan Kaijser, f. 08, J. K. 33; fr. 1/5. — Kjell Bernhard Melander, f. 09, J. K. 34; fr. 25/6. — Arne Fallenius, f. 10, J. K. 34; 15/9—2/11.

 

Södermanlands län.

    Nyköpings: Fastighb. Curt Arthur Ludvig Häggmark, f. 07, J. K. 30; 22/10—21/12. — 1 not. Stig Wilhelm Knutsson Reuterswärd, f. 07, J. K. 30; 1/1—31/3. — Anders Fredrik (Fred) Mikael Fant, f. 07, J. K. 32; fr. 1/4 (2 not.1/1). — 2 not. Gösta Hjalmar Liljebäck, f. 08, J. K. 32; fr. 1/4 (1/1). — Övr. Sten Casimir Lilliehöök, f. 10, J. K. 33; fr. 8/1. — Erik Rutger Christian Palme, f. 10, J. K. 34; fr. 20/12.

 

216 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1934.    Oppunda och Villåttinge härads: Sekr. Henning Valfrid Nilsson, f. 05, J. K. 28. — 1 not. Hans Herman Wihlborg, f. 06, J. K. 31; 1/1—30/6. — Gerdt Harald Ingemar Broman, f. 05, J. K. 32; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Sture Lindgren, f. 10, J. K. 33; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Anders Torsten Linde, f. 11, J. K. 34; fr. 1/6.
    Livgedingets: Fastighb. Gunnar Georg Rådström, f. 06, J. K. 29; 1/10—30/11.— 1 not. Johan Olof Beck-Friis, f. 06, J. K. 31. — 2 not. Börje Magnus Falker, f. 05, J. K. 32. — Övr. Fritz Torsten Emil von Schultz, f. 06, J. K.33; 1/1—7/6. — Arthur Ludvig Ekström, f. 08, J. K. 34; 7/6—1/12. — Sten Olof Tegelmark, f. 08, J. K. 33; fr. 20/11. — Lennart Emanuel Österholm, f. 08,J. K. 34; fr. 17/12.

 

Gotlands län.

    Gotlands norra härads: Fastighb. Nils Gustaf Torvald Carlsson, f. 03, J. K. 30; fr. 1/9. — 1 not. Olof Wiman, f. 08, J. K. 31; 1/1—4/10. — Uno Starck, f. 07, J. K. 32; fr. 5/10 (2 not. 1/1). — 2 not. Thor Erik Ödin, f. 08, J. K. 33; fr. 5/10 (1/1).
    Gotlands södra härads: 1 not. Sven Ebbe Tor Isberg, f. 05, J. K. 31; 1/1—30/6. — Oskar Folke Magnus Svensson, f. 07, J. K. 32; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — Övr. Nils Johan Gustav Wahlberg, f. 02, J. K. 34; fr. 17/9.

 

Värmlands län.

    Östersysslets: 1 not. Axel Gunnar Söderlund, f. 04, J. K. 31; 1/1—31/3. — Erik Olof Helge Fryxell, f. 02, J. K. 32; fr. 1/4 (1/1). — Övr. Karl Ragnvald Elmqvist, f. 08, J. K. 34; 16/3—2/9. — Knut Erik Lindgren, f. 02, J. K.34; fr. 11/6.
    Mellansysslets: Fastighb. Roland Mauritz Valentin Svensson, f. 00, J. K. 29; 1/4—31/5. — 1 not. Gustaf Olof Rosenqvist, f. 07, J. K. 31; 1/1—30/6. —Erik Rönquist, f. 08, J. K. 32; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Allan Richard Enström, f. 07, J. K. 33; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Georg Erik Braunerhielm, f. 09, J. K.34; fr. 28/10.
    Södersysslets: Vik. domare Gunnar Aquilon, f. 99, J. K. 29; 11/7—25/8. —1 not. Nils Bertil Gustaf Eckerbom, f. 06, J. K. 31; 1/1—30/6. — Oscar Ferald Wilhelm Törsleff, f. 06, J. K. 32; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Karl Anders Viktor Sunström, f. 06, J. K. 33; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Erik Karl Wilhelm Björkman, f. 10, J. K. 34; fr. 19/9.
    Nordmarks härads: 1 not. Manfred Nils Gustaf Petersson, f. 01, J. K. 31. — Övr. Curt Wilhelm Mellander, f. 06, J. K. 33. — Anders Herlog SalomonAnnermark, f. 03, J. K. 34; fr. 1/3.
    Jösse: Fastighb. Nils Joachimsson, f. 07, J. K. 29; 1/2—2/3. — GunnarGeorg Rådström, f. 06, J. K. 29; fr. 1/12. — 1 not. Sven Gösta Ekblom, f. 07, J. K. 31. — 2 not. Nils Georg Valdemar Waldenström, f. 05, J. K. 32.—Övr. Carl Åke Hasselrot, f. 09, J. K. 33.
    Fryksdals härads: 1 not. Sven Olof Englund, f. 06, J. K. 30; 1/1—31/8. — Daniel Ekelund, f. 10, J. K. 33; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Anders Verner Bååthe, f. 06, J. K. 33; fr. 1/9 (6/3).
    Älvdals och Nyeds: 1 not. Hugo Karl Eije Mossberg, f. 08, J. K. 31; 1/1—10/11. — Anders Verner Wadell, f. 07, J. K. 32; fr. 11/11 (2 not. 1/1). — 2 not. Sven Erik Henry Malm, f. 09, J. K. 33; fr. 11/11 (1/1). — Övr. Svante Gunnar Forsberg, f. 10, J. K. 34; fr. 6/11.

 

Örebro län.

    Östernärkes: 1 not. Ernst Eugène Viroulet-Fagerström, f. 05, J. K. 30;1/1—3/6. — Gösta Elias Fries, f. 07, J. K. 31; fr. 4/6 (2 not. 1/1). — 2 not. Stig Gunnar Hugo Mac Dowall-Pihlström, f. 07, J. K. 33; fr. 4/6 (10/4). — Övr. Harold Ryott-Iohnson, f. 10, J. K. 33. — Knut Raoul Leopold Robert von Horn, f. 07, J. K. 34; fr. 15/3. — Hans-Fredrik Ringdén, f. 09, J. K. 34; fr. 15/11.
    Västernärkes: 1 not. Lars Johan Erik Thorsell, f. 02, J. K. 30; 1/1—31/3. — Kurt Julius Mauritzon, f. 05, J. K. 30; fr. 1/4 (2 not. 1/1). — 2 not. John Herbert Marmén, f. 01, J. K. 32; fr. 1/4 (1/1). — Sven Olof Anund Nordell, f. 07, J. K.

 

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1934. 21733; fr. 1/4 (1/1). — Övr. Lars Göran Forne, f. 05, J. K. 34; fr. 11/4. — Folke Bernhard Julius Broberg, f. 06, J. K. 34; fr. 14/6.
    Nora: Fastighb. Nils Gustav Jansson, f. 04, J. K. 30; 16/10—15/12. — 1 not. Carl-Axel Natanael Block, f 06, J. K. 31. — 2 not. Oscar Einar Mauritz Schöldström, f. 06, J. K. 32. — Övr. Sigurd Lang, f. 09, J. K. 34; fr. 1/2.
    Lindes: 1 not. Curt Sigvard Carlon, f. 08, J. K. 31; 1/1—30/11. — Hans Georg Rigas von Euler-Chelpin, f. 08, J. K. 32; fr. 1/12 (2 not. 1/4). — 2 not. Arthur Ludvig Ekström, f. 08, J. K. 34; fr. 1/12. — Övr. Åke Magnus Valdemar Sjölin, f. 10, J. K. 33; — 24/10.

 

Västmanlands län.

    Västmanlands mellersta: Fastighb. Adolf Henrik Uno Murray, f. 05, J. K.30; 1/4—31/5. — 1 not. Nils Teodor Holmer, f. 06, J. K. 32. — 2 not. Carl Thjelvar Hedberg, f. 09, J. K. 32. — Övr. Gösta Vilhelm Warborg, f. 07, J. K. 33; fr. 23/1.
    Västmanlands västra: 1 not. Gustav Gillis Ragnvald Sandwall, f. 08, J. K. 29; 1/1—30/11. — Göran Fredrik von Otter, f. 07, J. K. 32; fr. 1/12 (2 not. 1/1). — 2 not. Christian Henning Eberstein, f. 10, J. K. 33; fr. 1/12 (1/1). — Övr. Claes Eskil Nils Folin, f. 08, J. K. 34; fr. 1/6.
    Västmanlands östra: 1 not. Gustaf Tage Evers, f. 07, J. K. 32. — 2 not. Ivar Ahlström, f. 09, J. K. 32. — Övr. Fredrik Magnus Åkerman, f. 09, J. K. 34; fr. 1/2.

 

Kopparbergs län.

    Falu: Sekr. Nils Olof Bärnheim, f. 94, J. K. 19, v. hhvds titel 28. — 1 not. Carl Folke Eriksson, f. 07, J. K. 31. — 2 not. Johan Martin Egerborg, f. 02, J. K. 33. — Övr. Erik Thure Rickard Stenemark, f. 06, J. K. 33; 1/1—11/8. —Per Åke Fredrik Holmberg, f. 10, J. K. 34; 5/3—15/7. — Sten Karl Olof Lennart Lindquist, f. 07, J. K. 33; fr. 18/9.
    Hedemora: Vik. domare Adolf Henrik Uno Murray, f. 05, J. K. 30; 7/6—30/6. — 1 not. Karl Martin Westlund, f. 05, J. K. 31. — 2 not. Bror Otto Conrad Cedercrantz, f. 05, J. K. 32. — Övr. Stig David Nylund, f. 08, J. K.33. — Sven Axel Wahlén, f. 11, J. K. 34; fr. 26/11.
    Västerbergslags: 1 not. Per Arvid Hjalmar Ancker, f. 06, J. K. 32. — 2 not. Rolf Gunnar Victorin, f. 07, J. K. 32. — Övr. Bengt Magnus Gustaf Strange, f. 05, J. K. 33.
    Nås och Malungs: 1 not. John Eyvind Cappelen Carlbom, f. 98, J. K. 31;1/1—4/8. — Per Gösta Hanning, f. 06, J. K. 32; fr. 5/8 (2 not. 1/1). — 2 not. Sten Gustav Emil Tobieson, f. 10, J. K. 33; fr. 5/8. — Övr. Olof Holger Forsgren, f. 09, J. K. 34; 31/5—20/9.
    Nedansiljans: 1 not. Nils Gabriel Anrep, f. 08, J. K. 31. — 2 not. Tage Carl August Silfverskiöld, f. 09, J. K. 32. — Övr. John William Edberg, f. 11, J. K. 34; fr. 15/4.
    Ovansiljans: Sekr. Bo Erik Christer Turén, f. 92, J. K. 18, v. hhvds titel 28; 1/1—12/8. — Sture Mauritz Svensson, f. 03, J. K. 27; fr. 13/8. — 1 not. Torsten Sigvard Arén, f. 07, J. K. 31; 1/1—30/11. — Nils Karl Wilhelm Berggren, f. 08, J. K. 32; fr. 1/12 (2 not. 1/1). — 2 not. Nils Einar Gottliebsson, f. 09, J. K. 33; fr. 1/12 (1/1). — Övr. Bengt Erik Adolf Öhman, f. 06, J. K.34; fr. 1/9.

 

Gävleborgs län.

    Gästriklands östra: Vik. domare Adolf Henrik Uno Murray, f. 05, J. K. 30; 12/2—17/3. — Fastighb. Erik Söderlind, f. 06, J. K. 30; 1/10—30/11. —1 not. Carl Robert Vilhelm Rosenberg, f. 08, J. K. 31. — 2 not. Hans Eugen Boalt, f. 09, J. K. 33. — Övr. Erik Wennerström, f. 09, J. K. 33; 1/1—15/3. —Sven Andersson, f. 08, J. K. 34; fr. 12/4.
    Gästriklands västra: Vik. domare Nils Olof Karell, f. 04, J. K. 30; 10/7. —1 not. Axel Georg Tage Blomér, f. 06, J. K. 32. — Övr. Hans Olof Lindberg, f. 10, J. K. 33; fr. 3/1.
    Bollnäs: Fastighb. Nils Olof Karell, f. 04, J. K. 30; 15/8—14/10. — 1 not.

 

218 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1934.Anders Gustaf Richard Holmström, f. 05, J. K. 31. — 2 not. Alf Haglund, f. 10, J. K. 33. — Övr. Per Martin Andreæ, f. 03, J. K. 33.
    Sydöstra Hälsinglands: Fastighb. Åke Thorell, f. 06, J. K. 30; 1/10—30/11. —1 not. Nils Tage Ragnwald Hedlund, f. 01, J. K. 32. — Stig Anders Daniel Fellenius, f. 07, J. K. 32; 17/7—31/8 (1/1 samt fr. 1/9).
    Norra Hälsinglands: Vik. domare Gösta Abraham Lind, f. 98, J. K. 23, assessor 32; 1/10—10/11. — Fastighb. Olof Holger Appeltofft, f. 05, J. K. 29;1/11—20/12. — 1 not. Ragnar Tjernberg, f. 04, J. K. 31. — 2 not. Bertil Höljer, f. 08, J. K. 32. — Övr. Bo Rickard Telander, f. 09, J. K. 33. — Hans Erik Thiodolf Westberg, f. 07, J. K. 33; 1/1—30/6, — Sven Rutger Bjerén, f. 05, J. K. 34; fr. 20/9.
    Västra Hälsinglands: Fastighb. Ragnar Axel Pihl, f. 03, J. K. 30; 1/9—31/10. — 1 not. Carl-Axel Rydin, f. 07, J. K. 31. — 2 not. Erik Vilhelm Spens, f. 08, J. K. 33. — Curt Adolf Werner, f. 05, J. K. 33; fr. 15/1. — Övr. Carl Gustaf Wetterling, f. 07, J. K. 34; fr. 1/5.

 

Västernorrlands län.

    Medelpads västra: Vik. domare Inge Bergström, f. 06, J. K. 29; 15/3—31/3,15/4—30/4, 15/5—31/5, 15/6—30/6 (fastighb. 1/3—14/3, 1/4—14/4, 1/5—14/5, 1/6—14/6). —1 not. Fritz Rudolf Åke von Schultz, f. 08, J. K. 31. — 2 not. Gösta Claesson Sandels, f. 08, J. K. 32. — Övr. Karl-Gustaf Hallström, f. 08, J. K.34; 1/2—15/8. — Karl Anders Schöning, f. 09, J. K. 34; fr. 2/12. — Gustaf Allan Björklund, f. 12, J. K. 34; fr. 17/12.

    Medelpads östra: Sekr. Nils Daniel Viklund, f. 05, J. K. 27; 1/1—30/6. —Gösta Uno Schirén, f. 04, J. K. 27; fr. 1/7. — 1 not. Karl Richard Gray Jobson, f. 08, J. K. 31; 1/1—31/8. — Per Elver Strömberg, f. 06, J. K. 32; fr.1/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Gustav Torsten Roupe, f. 07, J. K. 33; fr. 1/7. —Jan Olof Smith, f. 09, J. K. 34; fr. 16/9. — Övr. Erik Bertil Blomkvist, f. 09,J. K. 34; fr. 1/9.
    Ångermanlands södra: 1 not. Karl Hugo Henkow, f. 08, J. K. 30; 1/1—31/8.— Karl Gottlieb Marcus, f. 05, J. K. 32; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — 2 not. StigOtto Olof Natanael Källén, f. 10, J. K. 33; fr. 1/9. — Övr. Karl Arthur Norgren, f. 09, J. K. 33. — Gunborg Maria Hagberg, f. 09, J. K. 33; 17/1—28/5.
    Ångermanlands mellersta: Vik. domare Petrus Grufman, f. 91, J. K. 17,v. hhvd. 25; 1/1—12/8. — Bo Erik Christer Turén, f. 92, J. K. 18, v. hhvdstitel 28; fr. 13/8. — 1 not. Lennart Häggqvist, f. 06, J. K. 31; 1/1—30/6. — Helge Welborn, f. 03, J. K. 31; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Sven Tirén, f. 99,J. K. 31; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Karin Rydén, f. 06, J. K. 34; 9/5—1/12. — Arne Fallenius, f. 10, J. K. 34; fr. 1/11.
    Ångermanlands västra: 1 not. Roland Oscar Fredrik Zachrisson, f. 08, J. K.31. — 2 not. Johan Anders Torbjörn Celander, f. 06, J. K. 33. — Övr. Erik Rune Sollander, f. 09, J. K. 34; 3/2—16/9. — Torsten Vilhelm Fridolf Dufva,. 05, J. K. 34; fr. 17/9.
    Ångermanlands norra: Sekr. Nils Ragnar Vilhelm Lundberg, f. 05, J. K.28. — 1 not. Nils Ture Anton Månsson, f. 07, J. K. 31; 1/1—29/8. — Adolf Evald Hellman, f. 05, J. K. 32; fr. 30/8 (2 not. 1/1). — 2 not. Sven Bertil Nordlöf, f. 08, J. K. 33; fr. 30/8 (1/1). — Övr. Gunborg Maria Hagberg, f. 09,J. K. 33; fr. 1/7.

 

Jämtlands län.

    Jämtlands östra: 1 not. Karl Sture Björklund, f. 05, J. K. 31; 1/1—13/9. — Johan Arne Emanuel Decker, f. 05, J. K. 32; fr. 14/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Frans Gösta Johansson, f. 06, J. K. 32; fr. 14/9 (1/1).
    Jämtlands norra: 1 not. Karl Albert Lindbergson, f. 07, J. K. 32; 1/1—9/9.— John Vilhelm Löf, f. 98, J. K. 31; fr. 10/9. — 2 not. Harry Molén, f. 10, J. K. 31. — Övr. Jerker Carlsson Victor, f. 10, J. K. 33. — Albert Halvar Carl-Gösta Tisell, f. 06, J. K. 34; fr. 1/6.
    Jämtlands västra: Fastighb. Nils Olof Karell, f. 04, J. K. 30; fr. 1/11. —1 not. Stig Justus Osterman, f. 05, J. K. 31. — 2 not. Harald Skogman, f. 08,J. K. 32. — Övr. Erik Åke Jansler, f. 10, J. K. 33. — Carl Åke Odén, f. 04, J. K. 31; 1/1—31/1.

 

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1934. 219    Härjedalens: Vik. domare (ordf. i ägodelningsrätt) Lars Per Olof Palmquist, f. 04, J. K. 28; 14/8. — Fastighb. Nils Joachimsson, f. 07, J. K. 29;22/3 —18/5. — 1 not. Sigvard Herbert Jacobson, f. 02, J. K. 31; 1/1—30/6. —Börje Kull, f. 07, J. K. 32; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Nils-Sture Lindqvist,f. 08, J. K. 32; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Herman Fredrik Frykholm, f. 03, J. K.34; fr. 4/6.

 

Västerbottens län.

    Umeå: Fastighb. Erik Ludvig Emanuel Ernberg, f. 03, J. K. 30; 27/1 —20/3, 22/4—28/4. — 1 not. Henrik Otto Johannes Nyman, f. 08, J. K. 31;1/1—28/10. — Folke Anders Georg Hagström, f. 01, J. K. 29; fr. 29/10. —2 not. Lars Gustaf Hultman, f. 08, J. K. 33. — Övr. Åke Axel Lindberg, f. 10, J. K. 33; fr. 15/2.
    Västerbottens södra: Vik. domare Nils Ragnar Vilhelm Lundberg, f. 05, J. K. 28; 15/10. — 1 not. Arne Stig Gunnar Lind, f. 05, J. K. 32; 1/1—30/6. —Gunnar August Cappelen Carlbom, f. 05, J. K. 32; fr. 8/1. — 2 not. Hans Erik Thiodolf Westberg, f. 07, J. K. 33; fr. 1/7.
    Västerbottens västra: Sekr. Herved-Ulf Olof Herluf af Trolle, f. 05, J. K.27; fr. 1/4. — 1 not. Carl-Axel Sjöstedt, f. 02, J. K. 31; 1/1—31/7. — Nils Vilhelm Nilsson, f. 07, J. K. 31; fr. 1/8 (2 not. 1/1). — 2 not. Nils Axel Ola Olsson, f. 04, J. K. 34; fr. 15/8.
    Västerbottens mellersta: Vik. domare Per Ivar Weijdenhaijn, f. 05, J. K. 29; 28/5—23/6. — 1 not. Alf Erik Olsson, f. 05, J. K. 32. — Övr. Erik Wennerström, f. 10, J. K. 33; fr. 1/11.
    Västerbottens norra: Sekr. Johan Birger Björklöf, f. 92, J. K. 17, v. hhvdstitel 29. — 1 not. Tor Gustaf Nilsson, f. 99, J. K. 31. — 2 not. Ernst Torgny Gustaf Lindberg, f. 09, J. K. 32. — Övr. Carl Johan Gerdt Ehnbom, f. 04, J. K. 33.

 

Norrbottens län.

    Piteå: Vik. domare Sture Mauritz Svensson, f. 03, J. K. 27; 29/1—31/3. —Fastighb. Sven Johan Mauritz Strömberg, f. 05, J. K. 30; 29/10—28/12. —1 not. Tord Hakon Dag Starfelt, f. 05, J. K. 31; 1/1—30/6. — David Nikolaus Nilsson, f. 06, J. K. 32; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Bengt Helmer Sandberg, f. 07, J. K. 33; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Gunnar Sven Eskil Kjellberg, f. 02, J. K.34; fr. 2/7.
    Luleå: Vik. domare Folke Hägglund, f. 02, J. K. 26; fr. 1/12. — Sekr. Karl Olof Riben, f. 05, J. K. 29; 1/1—30/6. — Gösta Gabriel Thulin, f. 05, J. K. 28; fr. 1/7. — 1 not. Bo Ingemund Westman, f. 08, J. K. 31; 1/1—31/10. —Bengt Robert Jacobson, f. 09, J. K. 32; fr. 1/11 (2 not. 1/1). — 2 not. Gustaf Adolf (Gösta) Roos, f. 06, J. K. 34; fr. 1/11 (1/1). — Övr. Stigbjörn Thurfjell, f. 09, J. K. 34; fr. 17/12.
    Kalix: Fastighb. Åke Thorell, f. 06, J. K. 30; 20/7—17/9. — 1 not. CarlAxel Melin, f. 00, J. K. 31; 1/1 — 31/7. — Berndt Allan Nordenstam, f. 04,J. K. 32; fr. 1/8 (2 not. 1/1). — 2 not. Nils Ingemar Bjerner, f. 10, J. K. 33; fr. 1/8 (7/7).
    Torneå: 1 not. Jim Gustaf Reinhold Gratte, f. 03, J. K. 32; 1/1—31/10. —Gustaf (Gösta) Johannes Thörnqvist, f. 01, J. K. 30; fr. 1/11 (2 not. 1/1). —2 not. Gustaf Helge Sjöblom, f. 04, J. K. 32; fr. 1/11 (20/1).
    Gällivare: 1 not. Bo Konrad Hedberg, f. 03, J. K. 31. — 2 not. Hilding Berckhan Falkman-Gagge, f. 08, J. K. 33.

 

Göta hovrätt.

Östergötlands län.

    Kinda och Ydre härads: Vik. domare Gunnar Otto Eurenius, f. 05, J. K. 27; 20/10 — 3/12. — not. Nils Erland Bertil Ahlberg, f. 05, J. K. 31; 1/1—31/10.— Nils Otto Adolf Dam Baumgardt, f. 07, J. K. 32; fr. 1/11 (2 not. 1/1). —2 not. Nils Eugén Johanson, f. 05, J. K. 33; fr. 1/11 (1/1).

 

220 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1934.    Mjölby: 1 not. Bo Hjalmar Vilhelm Tideström, f. 07, J. K. 31; 1/1—30/9.— Åke Erik Gustav Lindeberg, f. 07, J. K. 32; fr. 1/10 (2 not. 1/1). — 2 not. Gustaf Carl Lennart Ros, f. 08, J. K. 33; fr. 1/10 (1/1). — Övr. Erik Gustaf Westman, f. 08, J. K. 34; fr. 26/9.
    Aska, Dals och Bobergs härads: 1 not. Gustaf Adolf Widell, f. 07, J. K. 31;1/1—15/3. — Kjell Sören Edström, f. 08, J. K. 32; fr. 16/3 (3/1). — Övr. Kurt Fredrik Wilhelm Bille, f. 06, J. K. 32. — Stefan Victor Alexandersson Dryselius, f. 11, J. K. 34; fr. 14/11.
    Bråbygdens och Finspånga läns: Fastighb. Sven Åke Bonge, f. 06, J. K.29; 15/10—14/12. — 1 not. Sten Erik Gustav Tesch, f. 04, J. K. 31; 1/1—31/10.— Paul Adolf Skanse, f. 05, J. K. 32; fr. 1/11 (2 not. 1/1). — 2 not. Johan Göran Åström, f. 09, J. K. 33; fr. 1/11. — Övr. Matts Ingel Rabenius, f. 09,J. K. 34; fr. 23/4.
    Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds härads: Fastighb. Ragnar Torbjörn Ernfors, f. 01, J. K. 30; 11/4—10/6. — 1 not. Olle Ludvig Knöös, f. 07, J. K. 31; 1/1—11/8. — John Gunnar Berglöf, f. 03, J. K. 32; fr. 12/8. — Övr. Eric Gustaf Stangenberg, f. 10, J. K. 33. — Karl Torsten Andersson, f. 09, J. K. 34; fr. 4/6.
    Linköpings: Vik. domare Frithjof Folkard von Scherling, f. 96, J. K. 21, assessor 33; 8/1—30/6. — 1 not. Stig Ragnar Odhnoff, f. 06, J. K. 30; 1/1—31/5.— Ade Falk, f. 05, J. K. 31; fr. 1/6 (2 not. 1/1). — 2 not. Gösta Erik Bergdahl, f. 05, J. K. 33; fr. 1/6. — Övr. Sven Bertil Ankar, f. 07, J. K. 34; fr. 10/6.— Sune Johan Hilde Yngve Ehrenfried Lundberg, f. 05, J. K. 32; 1/1—15/3. — Nils Johan Gustaf Wahlberg, f. 02, J. K. 34; 2/2—10/8.

 

Jönköpings län.

    Tveta, Vista och Mo: 1 not. Gunnar Reinhold Fredriksson, f. 07, J. K. 31; 1/1 — 15/8. — Johan Erik Mauritz Stéenhoff, f. 91, J. K. 29; fr. 15/8 (2 not. 1/1).— 2 not. Hans Gunnar Lindskog, f. 07, J. K. 33; fr. 15/8. — Övr. Carl Folke Ljungholm, f. 08, J. K. 33; 1/1—1/5. — Karl Bengt Uno Sterner, f. 10, J. K. 33.
    Norra och Södra Vedbo härads: Vik. domare Sven Olof Östberg, f. 06,J. K. 29; 30/8—24/10. — 1 not. Nils Gustaf-Adolf Lüning, f. 05, J. K. 32. —2 not. John Frans Wilhelm von Schéele, f. 09, J. K. 33.— Övr. Gösta Ringius, f. 10, J. K. 33; fr. 1/2.
    Njudungs: Sekr. Gunnar Hugo Bogren, f. 04, J. K. 26; 16/1—30/6. — Torsten Sigvald Myrland, f. 04, J. K. 30; fr. 1/7. — 1 not. Carl David Johannes Edenhammar, f. 03, J. K. 31; 1/1—3/5. — Herman Teodor Bertil Sandegren, f. 08, J. K.32; fr. 4/5 (2 not. 1/1). — 2 not. Valter Ivar Sterner, f. 06, J. K. 32; fr. 4/5 (1/1).— Övr. Nils Elvir Björnberg, f. 06, J. K. 33. — Folke Gunnar Bertil Annermark, f. 00, J. K. 34; fr. 5/3. — Ulf Torbjörn Norén, f. 10, J. K. 34; fr. 11/9.
    Östbo och Västbo härads: Sekr. Samuel (Sam) Åseskog, f. 00, J. K. 26. —1 not. Ivar H: son Mankell, f. 06, J. K. 31; 1/1—28/2. — Karl Thorsten PaulBerg, f. 08, J. K. 31; 1/3—31/10 (2 not. 1/1). — Owe Henry Evert Malmberg,f. 03, J. K. 32; fr. 1/11 (1/2, 2 not. 1/3). — 2 not. Gunnar Samuel Nelzén, f. 10,J. K. 33; fr. 1/11 (1/1). — Övr. Emil Sigvard Ekelund, f. 07, J. K. 34; fr. 20/4.

 

Kronobergs län.

    Östra Värends: Sekr. Jon Gudmund Haldan Lindencrona, f. 02, J. K. 27;1/1—30/6. — Nils Henrik Brodén, f. 03, J. K. 26; fr. 1/7. — 1 not. Samuel (Sam) Frithiof Pontén, f. 07, J. K. 32. — 2 not. Bo Heribert Casimir Reuterskiöld, f. 08, J. K. 33.
    Mellersta Värends: 1 not. Stig Gustaf Hugo Löwenhielm, f. 06, J. K. 31;1/1—18/9. — Karl Uno Nilsson, f. 07, J. K. 32; fr. 19/9 (1/1). — Övr. Eric Viktor Henriksson, f. 08, J. K. 33; fr. 12/1.
    Västra Värends: Fastighb. Erik Gunnar Ljung, f. 07, J. K. 31; 1/10—30/11.— 1 not. Gösta Bergström, f. 07, J. K. 31. — 2 not. Erik Hugo Waldemarsson, f. 07, J. K. 32. — Övr. Kurt Adolf Hedrén, f. 10, J. K. 33.
    Sunnerbo härads: 1 not. Per Gösta Hasselrot, f. 07, J. K. 32. — 2 not. Lars Gösta Munck af Rosenschöld, f. 07, J. K. 32. — Övr. Johan Henrik Gunnar Berg, f. 05, J. K. 33.

 

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1934. 221Kalmar län.

    Norra och Södra Tjusts härads: Vik. domare Erik Hugo Westin, f. 06, J. K. 30; 14/5—11/6. — Fastighb. Claes C:son Uggla, f. 04, J. K. 30; 1/9—31/10.— 1 not. John Kjellberg, f. 03, J. K. 31; 1/1—13/5. — Erik Gunnar Michelson, f. 08, J. K. 32; fr. 14/5 (2 not. 1/1). — 2 not. Henrik Gustav Planck, f. 08,J. K. 32; fr. 14/5 (1/1). — Övr. Sten Karl Olof Lennart Lindquist, f. 07, J. K. 33; 1/6—14/9. — Lars Harald Eriksson, f. 01, J. K. 33; fr. 25/9.
    Sevede och Tunaläns härads: 1 not. Carl Georg Dahl, f. 03, J. K. 30;1/1—23/2. — Jarl Fritz Harald H:son Prom, f. 05, J. K. 32; fr. 24/2 (2 not. 1/1).— 2 not. Nils Robert William Wettergren, f. 06, J. K. 32; fr. 24/2 (1/1). —Övr. Sten Axel Neikter, f. 09, J. K. 34; fr. 15/9.
    Aspelands och Handbörds härads: 1 not. Sven Stig Harald Woldmar, f. 04,J. K. 31; 1/1—30/9. — Sven Algot Ruhe, f. 06, J. K. 32; fr. 1/10 (2 not. 1/1). —2 not. Sten Erik Strandberg, f. 10, J. K. 34; fr. 1/10 (14/3). — Övr. Klas Folke August Nilsson, f. 06, J. K. 30; 1/1—19/3. — Ulf Gustaf Edvard Grapengiesser, f. 10, J. K. 34; fr. 12/11.
    Norra Möre och Stranda härads: Vik. domare Eric Allgårdh, f. 06, J. K.30; 3/4—2/5. — 1 not. Björn Gustaf Widegren, f. 09, J. K. 32. — 2 not. Ingvar Oscar Karl Ståhl, f. 10, J. K. 32. — Övr. Bo Haraldsson Wulff, f. 11,J. K. 33. — Per Robert Emanuel Zetterstedt, f. 10, J. K. 34; fr. 14/11.
    Södra Möre härads: Vik. domare Torsten Sigvald Myrland, f. 04, J. K. 30; 22/1—28/1. — Sekr. Anders Sture August Hjalmar Hansson, f. 05, J. K. 28;1/6—3/8. — 1 not. Harry Gunnar Bäck, f. 06, J. K. 31; 1/3—3/8. — Folke Carl Wilhelm Ericson, f. 06, J. K. 32; fr. 4/8 (2 not. 1/3).
    Ölands: 1 not. Kjell Bo Åke William Sjöstedt, f. 03, J. K. 32. — Hakon Carl Eugén Tydén, f. 06, J. K. 33; 10/10—22/12 (1/6 samt fr. 23/12).

 

Hallands län.

    Hallands läns södra: Sekr. Sven Emil Lejman Scholander, f. 00, J. K. 26.— 1 not. Anders Sture Larsson, f. 05, J. K. 31. — 2 not. Gösta Holger Hermansson Bäck, f. 08, J. K. 31. — Övr. Karl Göran Axelsson Mörner, f. 08,J. K. 33. — Torkel Nordström, f. 10, J. K. 34; fr. 14/6.
    Hallands läns mellersta: 1 not. Ragnar Olof Edvin Grönwall, f. 06, J. K.31. — 2 not. Arne Ernst Salomon Lundgren, f. 06, J. K. 32. — Övr. Kristen Anders Ivarsson, f. 07, J. K. 31. — Torsten Vilhelm Fridolf Dufva, f. 05, J. K.34; 5/3—10/9. — Erik Gärde, f. 05, J. K. 34; fr. 27/9.
    Hallands läns norra: 1 not. Albert Per Bergdahl, f. 04, J. K. 31; 1/1—31/8.— Carl Sven Ekelund, f. 08, J. K. 32; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Olof Ingemar Åström, f. 08, J. K. 33; fr. 1/9 (1/1). — Övr. Pehr Yngve Holmfrid Hellbing, f. 07, J. K. 33; fr. 22/1. — Herman Brynolf Wennquist, f. 06, J. K. 34; fr. 1/12. — Roland Birger Jonsson, f. 06, J. K. 34; fr. 24/12.

 

Göteborgs och Bohus län.

    Askims, Hisings och Sävedals härads: Bitr. domare Christian Julius Söderström, f. 95, J. K. 22. — Sekr. Carl Erik Täcklind, f. 02, J. K. 26; 1/1—30/6. —Bernt Vilhelm Lindskog, f. 02, J. K. 26; fr. 1/7. — 1 not. Lars Sigmund Wollmer, f. 08, J. K. 31; 1/1—30/6. — Carl Erik Malmquist, f. 06, J. K. 31; 1/7—5/11 (2 not. 1/1). — Erik Verner Ahlquist, f. 06, J. K. 31; fr. 6/11 (2 not. 1/1). —2 not. Sixten Yngve Söderlund, f. 09, J. K. 32; fr. 1/7 (1/1). — Anders Gideon Sæmund, f. 98, J. K. 32; fr. 6/11 (1/1). — Övr. Emil Bertil Albin Ehnbom,f. 06, J. K. 32; 1/1—13/1. — George Filip Seaton Wahlström, f. 05, J. K. 33.—Elsa Rohlin, f. 06, J. K. 32. — Carl Inge Dahlgren, f. 05, J. K. 32. — Carl Ivar Lars Ernberg, f. 01, J. K. 33. — Einar Josefson, f. 05, J. K. 33. — Lars Olov Spångberg, f. 08, J. K. 34; 1/6—21/12. — Åke Bertil Adolf Martenius, f. 09,J. K. 34; fr. 4/6. — Erik Bendz, f. 09, J. K. 34; fr. 20/8. — Gunnar Nachmanson, f. 08, J. K. 33; fr. 1/9. — Bertil Borssén, f. 03, J. K. 34; fr. 17/9.
    Inlands: 1 not. Hugo Allan Hansson, f. 08, J. K. 31; 1/1—31/7. — Nils Wallin, f. 08, J. K. 32; fr. 1/8. — Övr. Rolf Arnold Seevers, f. 05, J. K. 30. — Albin Dag Ingemar Magnusson, f. 09, J. K. 34; fr. 1/6.

 

222 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1934.    Orusts och Tjörns härads: 1 not. Algot Harding Hedfalk, f. 04, J. K. 31;1/1—1/6. — Sven Erik Harald Gjöthlén, f. 05, J. K. 31; fr. 1/6. — Övr. David Bernhard Strimling, f. 07, J. K. 33; fr. 23/1. — Bo Oskar Hugosson Warmark,f. 07, J. K. 34; fr. 19/11.
    Norrvikens: Fastighb. Gustaf Ragnar Gustafsson, f. 03, J. K. 29; 1/1—20/1.— 1 not. Curt Gustaf Axel Bergius, f. 06, J. K. 31; 1/1—30/9. — Sture Sigurd Aspegrén, f. 07, J. K. 32; fr. 1/10 (2 not. 1/1). — 2 not. Enar Michael Koch,f. 04, J. K. 33; fr. 1/10 (1/1). — Övr. Naemi Maria Kihlman, f. 04, J. K. 33; fr. 15/2. — David Marcus Köpniwsky, f. 08, J. K. 34; fr. 2/10.
    Sunnervikens: 1 not. Torsten Einar Mats Jakob Schiller, f. 07, J. K. 31. —2 not. Per Adolf Gunnar von Hofsten, f. 07, J. K. 32. — Övr. Ernst Lars Erik Fogelklou, f. 09, J. K. 33. — Bror Erik Anders Kirudd, f. 10, J. K. 34; fr. 12/11.

 

Älvsborgs län.

    Marks: Vik. domare Christian Bengt Martin Lembke, f. 00, J. K. 22, assessor 33; 5/5—31/8. — 1 not. Carl Elof Johansson, f. 03, J. K. 31; 1/1—30/6. — Carl Gustaf Erland Ringius, f. 08, J. K. 32; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Folke Österlund, f. 04, J. K. 33; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Carl-Richard Tholson, f. 10, J. K. 33; fr. 11/1.
    Kinds och Redvägs härads: Vik. domare Erik Hugo Westin, f. 06, J. K. 30; fr. 12/10. — 1 not. Alf Daniel Hammarberg, f. 05, J. K. 31; 1/1 — 11/10. —Frans Emil Ohlson, f. 04, J. K. 32; fr. 12/10 (2 not. 1/1). — 2 not. Lennart Gustaf Emil Wetterling, f. 10, J. K. 34; fr. 12/10 (9/2).
    Borås: 1 not. Stig Gustaf Gustafson, f. 05, J. K. 31; 1/1—5/3. — Karl Georg Henrik Arrhenius, f. 06, J. K. 32; fr. 5/3 (2 not. 1/1). — 2 not. Bror Arvid Sture Petrén, f. 08, J. K. 30; fr. 5/3 (1/1). — Övr. Lars Edvard Melcher Ekströmer, f. 08, J. K. 34; fr. 5/2.
    Vättle, Ale och Kullings härads: Sekr. Gösta Källblad, f. 02, J. K. 29; 1/1—30/6. — John Edvard Frostmark, f. 00, J. K. 29; fr. 1/7. — 1 not. Martin Samuel Perslow, f. 07, J. K. 31; 1/1—30/6 (1/7—28/7). — Allan Källoff, f. 06, J. K. 31; fr.1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Karl Arvid Åke Svensson, f. 08, J. K. 32; fr. 1/7 (1/1).— Övr. Agnar Ivar Arfvidson, f. 11, J. K. 33. — Anna-Lisa Ericson, f. 07,J. K. 34; fr. 17/9. — Herman Brynolf Wennqvist, f. 06, J. K. 34; 19/11—30/11.— Sven Åke Bonge, f. 06, J. K. 29; 1/1—7/2.
    Flundre, Väne och Bjärke härads: 1 not. Sven Olof Östberg, f. 06, J. K. 29;1/1—8/2. — Sven Gustaf Adolf Colleen, f. 09, J. K. 32; fr. 9/2 (2 not. 1/1). —2 not. Sven Ingvar Eskil Vrang, f. 04, J. K. 33; fr. 9/2 (1/1). — Övr. Gustaf (Gösta) Koritz, f. 07, J. K. 33. — Jan Bertil Fastman, f. 10, J. K. 34; fr. 3/4.
    Nordals, Sundals och Valbo härads: 1 not. Sture Bernstone, f. 04, J. K.31; 1/1—31/3. — Curt Sam Ivan Westhall, f. 08, J. K. 31; fr. 1/4 (2 not. 1/1).—2 not. Lars Karlberg, f. 07, J. K. 32; fr. 1/4. — Övr. Gösta Erik Bergdahl, f. 05, J. K. 33; 1/1—31/1. — Carl Adolf Björhammar, f. 06, J. K. 33; fr. 16/2.— Lars Peter Afzelius, f. 09, J. K. 34; fr. 8/10.
    Tössbo och Vedbo härads: Vik. domare Jean Gustaf Louis Olsson, f. 00, J. K. 22, assessor 33; 7/1—3/6. — 1 not. Sven Håkan Karl Henrik Sjöberg, f. 08,J. K. 31; 1/1—31/8. — Einar Edmund Torkeli, f. 00, J. K. 31; fr. 1/9 (2 not. 1/1).— 2 not. Stig Rutger Norberg, f. 09, J. K. 33; fr. 1/9 (1/1). — Övr. Olof Georg Mogren, f. 04, J. K. 34; fr. 1/9.

 

Skaraborgs län.

    Vadsbo härads: Vik. domare Gunnar Severin Unger, f. 04, J. K. 31; 6/8—11/8. — Sekr. Gustaf Ragnar Gustafsson, f. 03, J. K. 29; fr. 21/1. —1 not. Gunnar Severin Unger, f. 04, J. K. 31; 1/1—31/7. — Eric Murray Eskil Elias Hult, f. 07, J. K. 32; fr. 21/2 (2 not. 1/1). — 2 not. Sven Arvid Dahlberg, f. 09, J. K. 33; fr. 21/2 (1/1). — Övr. Erik Karl Axel Kihlberg, f. 08, J. K. 33; fr. 6/9.
    Gudhems och Kåkinds härads: 1 not. Pehr Oskar Gunnar Sjögren, f. 04,J. K. 32. — 2 not. Oskar Gösta Kinnander, f. 07, J. K. 32. — Övr. Bengt Axel Georg Nolkrantz, f. 05, J. K. 33. — Sven Knut Gustav Kihlblom, f. 04,J. K. 34; fr. 16/11.

 

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN 1 RIKETS DOMSAGOR ÅR 1934. 223    Vartofta och Frökinds härads: Vik. domare Ante Olof Beck-Friis, f. 05, J. K. 30; 28/2—10/4, 23/5—14/6. — Fritjof Sjögren, f. 00, J. K. 24, assessor 34; fr. 1/7. — 1 not. Kuno Thorsten Albert Petersen, f. 05, J. K. 31; 1/1—28/2. —Bo Haldan Nilson Dag, f. 08, J. K. 32; fr. 1/3 (2 not. 1/1). — 2 not. Carl Olof Lindgren, f. 08, J. K. 33; fr. 1/3 (1/1).
    Skånings, Valle och Vilske härads: 1 not. Sten Anders Emil Valentin Westermark, f. 02, J. K. 31; 1/1—30/11. — Olof Fredrik Valdemar Haglund, f. 02,J. K. 33; fr. 1/12 (1/1, 2 not. 1/11). — Övr. Nils Gustaf Schultz, f. 01, J. K. 34;fr. 26/2.
    Åse, Viste, Barne och Laske härads: Vik. domare Erik Hugo Westin, f. 06,J. K. 30; 22/8—9/9, 11/9—18/9. — 1 not. Anders Lundstedt, f. 08, J. K. 31; 1/1—31/3. — Karl Gunnar August Ihlenius, f. 06, J. K. 32; fr. 1/4 (2 not. 1/1). —2 not. Per Anders Herman Arhusiander, f. 09, J. K. 33; fr. 1/4. — Övr. Björn Torsten Martin Kjellin, f. 10, J. K. 34; fr. 11/6.
    Kinnefjärdings, Kinne och Kållands härads: Fastighb. Axel Lindskog, f. 07,J. K. 31; fr. 1/11. — 1 not. Ragnar von Delwig, f. 05, J. K. 31; 1/1—11/2. —Carl-Ivar Fritiof Lefwander, f. 08, J. K. 32; fr. 12/2 (1/1). — Övr. Hugo Edward Hellqvist, f. 07, J. K. 33; fr. 19/1. — Erik Wennerström, f. 10, J. K. 34; 20/3 —6/10. — Arthur Wilhelm Hedberg, f. 05, J. K. 34; fr. 5/10.

 

 

Hovrätten över Skåne och Blekinge.

Blekinge län.

    Östra härads: Vik. domare Harald Gustav Adolf Nordholm, f. 03, J. K. 29; 19/10—15/11 (fastighb. 1/4—31/5). — 1 not. Kjell Torsten Sandberg, f. 05, J.K.31; 1/1—30/6. — Gustaf Ingvar Bladh, f. 07, J. K. 32; fr. 1/7 (2 not. 1/1).
    Medelstads härads: Fastighb. Nils Tage Nilson-Frigell, f. 05, J. K. 29; 1/1—28/2. — 1 not. Åke Bohman, f. 06, J. K. 31; 1/1—15/7. — Jean Jacques Baltzarde Maré, f. 07, J. K. 32; fr. 16/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Märta Augusta Berglund, f. 04, J. K. 29; fr. 16/7 (1/1). — Övr. Åke Magnus Valdemar Sjölin, f. 10, J.K.33; fr. 3/11.
    Bräkne och Listers: Sekr. Otto Trued Norell, f. 02, J. K. 27. — 1 not. John Hugo Marnfeldt, f. 99, J. K. 27; 1/1—1/7. — Isak Nils Erik Berg, f. 06, J. K. 32; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Ola Olson, f. 01, J. K. 33; 1/7—1/11(1/1). — Bertha Klemedtson, f. 07, J. K. 33; fr. 1/11 (1/1). — Övr. Ture Assar Ingemar Ingerby, f. 05, J. K. 34; fr. 7/3. — Arvid Bertil Mjellander, f. 08, J. K.34; fr. 6/11.

 

Kristianstads län.

    Ingelstads och Järrestads härads: Fastighb. Nils Tage Nilson-Frigell, f. 05, J. K. 29; 1/5—30/6. — 1 not. John August Hans Johansson, f. 06, J. K. 31. —2 not. Algot Eric Ossian Ericsson, f. 06, J. K. 31. — Övr. Nils Samuel Heurlin, f. 07, J. K. 32. — John Walter Rosenberg, f. 03, J. K. 33.
    Gärds och Albo härads: Fastighb. Harald Gustav Adolf Nordholm, f. 03, J. K. 29; 1/8—30/9. — 1 not. Sven Åke Edling, f. 08, J. K. 31; 1/1—16/12. —Olof Fredrik Rudolf Melén, f. 08, J. K. 32; fr. 17/12 (2 not. 1/1). — 2 not. Sten Karl Emil Sigurdsson Schreiber, f. 09, J. K. 33; fr. 17/12 (1/1). — Övr. Frans Otto Meijer, f. 10, J. K. 34; fr. 5/11.
    Villands: Fastighb. Harald Gustav Adolf Nordholm, f. 03, J. K. 29; 1/6—31/7. — 1 not. Arne Birger Olof Christian Lenander, f. 09, J. K. 32. — 2 not. Tom-Erik Forssner, f. 08, J. K. 33; fr. 5/9 (1/1). — Övr. Carl-Adam von Schéele, f. 08, J. K. 33.
    Östra Göinge: Fastighb. Nils Tage Nilson-Frigell, f. 05, J. K. 29; fr. 1/11.— 1 not. Seve Anshelm Ströbeck, f. 08, J. K. 31; 1/1—31/8. — Nils Arvid Birger Ernkell, f. 06, J. K. 32; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Erik Gustaf Blomgren, f. 06, J. K. 33; fr. 1/9 (1/1). — Övr. Kjell Hugo Olsson, f. 07, J. K. 34; fr. 8/10.
    Västra Göinge: Sekr. Evert Anders Helmer Persson, f. 05, J. K. 28. —1 not. Agne Wikborn, f. 04, J. K. 31; 1/1—7/1. — Ragnar Pehrson, f. 02,J. K. 31; 8/1—10/7 (2 not. 1/1). — Gösta Pally, f. 03, J. K. 32; fr. 11/7 (2 not. 8/1).

 

224 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1934.— 2 not. Nils Gustaf Lindqvist, f. 06, J. K. 32; fr. 11/7. — Övr. Harald Johnsson, f. 08, J. K. 33. — Kjell Modéer, f. 06, J. K. 33. — Erik Vilhelm Gamstedt, f. 09, J. K. 34; 1/6—2/9.
    Norra Åsbo härads: Fastighb. Nils Tage Nilson-Frigell, f. 05, J. K. 29; 1/9—31/10. — 1 not. Bror Frithiof Johannesson, f. 07, J. K. 31. — 2 not. Anders Olov Richard Hegrelius, f. 08, J. K. 32. — Övr. Karl Ivan Leo Leong, f. 09, J. K. 33; fr. 2/1.
    Södra Åsbo och Bjäre härads: Fastighb. Nils Tage Nilson-Frigell, f. 05, J. K. 29; 1/3—30/4. — 1 not. Sigrid Anna Elsie Linders, f. 07, J. K. 31; 1/1 —1/11. — Sven Ove Svensson, f. 07, J. K. 32; fr. 1/11 (2 not. 1/1). — 2 not. Sten Eric Adolf Heinrici, f. 10, J. K. 32; fr. 1/11 (1/1). — Övr. Stig Lennart Rosengren, f. 09, J. K. 33; fr. 8/1.

 

Malmöhus län.

    Oxie och Skytts härads: Vik. domare Per Elis Melander, f. 99, J. K. 23, assessor 32; 10/1—riksdagens slut. — Sekr. Carl Johan Svennegård, f. 03, J. K.28; 1/1—17/1. — Sven Olof Larsson, f. 05, J. K. 26; 18/1—21/10. — Hans Fredrik Gustaf Troil Ramel, f. 03, J. K. 28; fr. 22/10 — 1 not. Nils Karl Arvid Lüzell, f. 07, J. K. 30; 1/1—5/2. — Hans Gustaf Andersson, f. 07, J. K. 31; 6/2—30/4 (2 not. 1/1). — Folke Forsström, f. 06, J. K. 30; 1/5—18/7 (1/1, 2 not. 6/2). — Leo Nikolai Lenfeldt, f. 05, J. K. 31; 19/7—11/12 (1/1, 2 not. 1/5). — Olof Ahlström, f. 06, J. K. 32; fr. 12/12 (1/1, 2 not. 19/7). — 2 not. Erik Egon Sixten Eriksson, f. 08, J. K. 32; fr. 12/12 (1/1). — Övr. Carl Olof Jönsson, f. 06, J. K. 34; fr. 31/1.— Erik Vilhelm Gamstedt, f. 09, J. K. 34; fr. 3/9. — Ivar Holm, f. 11, J. K.34; fr. 17/12.
    Torna och Bara härads: Sekr. Kurt Ernst Wulff, f. 06, J. K. 28. — 1 not. Axel Lindskog, f. 07, J. K. 31; 1/1—31/3. — Bengt Magnus Olson-Carle, f. 07,J. K. 30; fr. 1/4 (2 not. 1/1). — 2 not. Bo Gunnar Beskow, f. 08, J. K. 32; fr. 1/4(1/1). — Övr. Torsten Christian Cornelius Ahlgren, f. 07, J. K. 32. — Folke Ericson, f. 06, J. K. 32; 1/1—31/3. — Nils Johan Rappe, f. 10, J. K. 34; fr. 1/6.
    Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads härads: Sekr. Lars Gunnar Ohlsson,f. 05, J. K. 28. — 1 not. Gustaf Magnus Hedberg, f. 09, J. K. 33. — 2 not. Johan Lennart Geijer, f. 09, J. K. 33. — Övr. Torsten Rikard Segrell, f. 07,J. K. 34; fr. 12/3.
    Färs härads: 1 not. Bo Gösta Andreas Löwegren, f. 08, J. K. 32. — 2 not. Hans Olof Gösta Hansson, f. 07, J. K. 32. — Övr. Casper Wilhelm Sebastian Tham, f. 08, J. K. 34; fr. 2/2.
    Frosta och Eslövs: Sekr. Axel Bernhard Gottfrid Möller, f. 01, J. K. 24.—Carl Johan Svennegård, f. 03, J. K. 28; 1/4—17/6. — 1 not. Erik Gunnar Ljung, f. 07, J. K. 31; 1/1—31/1. — Nils Bror Gustaf Appelgren, f. 06, J. K. 31; 1/2 —30/6 (2 not. 1/1). — Knut Sone William Gripmark, f. 09, J. K. 30; fr. 1/7 (1/1, 2not. 1/2). — 2 not. Nils Erik Yngve Linder, f. 09, J. K. 31; fr. 1/7 (1/1). —Övr. Ove Gustaf Fredrik Wickman, f. 05, J. K. 32. — Stig Lison Almkvist, f. 08, J. K. 33; 1/1—24/4. — Sven Sigmund Schjånberg, f. 08, J. K. 33. — Carl Adolf Björhammar, f. 06, J. K. 33; 1/1—10/2. — Anna-Lisa Dahlén, f. 11, J. K. 33; 1/1 — 24/2. — Gösta Ringius, f. 10, J. K. 33; 15/1—31/1. — Sune August Gustaf Theodor Hellroth, f. 09, J. K. 33; fr. 17/1. — Gösta Ernfrid Ahlbäck, f. 07,J. K. 33; fr. 7/5. — Per Gunnar Carlsson, f. 12, J. K. 34; fr. 17/9.
    Rönnebergs, Onsjö och Harjagers: Sekr. Håkan Magnus Moberg, f. 02, J. K.27. — Carl Johan Svennegård, f. 03, J. K. 28; 18/1—31/3. — 1 not. Bengt Fredrik Christian Lassen, f. 08, J. K. 31; 1/1—14/4. — Karl Gustaf Ino Bodewall, f. 06, J. K. 31; 15/4—30/11 (2 not. 1/1). — Sune Ingemar Seltir, f. 06, J. K. 32; fr. 1/12 (1/1, 2 not. 15/4). — 2 not. Sten Georg Holmström, f. 08, J. K. 33; fr. 1/12 (1/1).— Övr. Inga Louise Bååth, f. 09, J. K. 33. — Nils Arne Belfrage, f. 09, J. K.34; fr. 1/6.
    Luggude härads: Fastighb. Elin Bertha Maria Nilsson, f. 05, J. K. 30;1/7 — 31/8. — 1 not. Erik Ludvig Herman Sjöberg, f. 05, J. K. 31. — 2 not. Carl Sigvard Tydén, f. 07, J. K. 32. — Övr. Anders Gunnar Blomberg, f. 08,J. K. 33. — Judith Althea Soneson, f. 06. J. K. 34; fr. 27/2.