Troisième congrès international de droit pénal. Actes du congrès. Rom 1935. Istituto poligrafico Dello Stato. 983 s.
    III. internationella straffrättskongressen, anordnad av Association internationale de droit pénal, ägde rum i Palermo i början av april 1933. Antalet deltagare i kongressen var omkring 700, därav ett tjugotal medlemmar av Union internationale de droit pénal, vilkas närvaro innebar ett förverkligande av en i Geneve år 1932 träffad överenskommelse mellan bland andra associationen och unionen om ömsesidig representation vid respektive kongresser. Såsom ett synligt resultat av kongressens arbete föreligga nu i tryck kongressenshandlingar, en diger volym på nära tusentalet sidor. Överläggningsämnena vid kongressen voro bl. a. följande: För vilka brott bör en universell åtalskompetens uppställas? Hedersjuryn och ärekränkningsbrottet. Jury- eller meddomarsystem i brottmål? Partsförhör under ed i brottmål.

 

Collection des Lois pénales é trangères.
    I. Code pénal polonais de 1932 et Loi sur les contraventions du 11 juillet 1932.
    II. Coéde penal danois du 15 Avril 1930 entré en vigueur le ler Janvier 1933. Librairie Marchal et Billard. Paris 1935. Association Internationale de Droit pénal har med ovanstående tvenne pub

 

1 Om denne se SvJT 1934 s 266.

 

LITTERATURNOTISER. 473likationer börjat utgivandet av en serie främmande strafflagar i fransk översättning. Den nya polska strafflagen har tidigare utgivits bl. a. i en tysk textupplaga »Das Strafgesetzbuch für die Republik Polen vom 11. Juli 1932», Warszawa 1932, Verlag vom Hilfsarbeitenbüro der Kodifikations-Kommission. Översättningen av den danska strafflagen har verkställts under ledning av rigsadvokat AUGUST GOLL.