Nedre justitierevisionen. K. M:t har förordnat
    28 juni 1935 hovrättsrådet i Svea hovrätt Knut Nissen, assessorn vid hovrätten över Skåne och Blekinge Knut Ulfsparre, hovrättsrådet i Svea hovrätt Robert Nordenadler och hovrättsrådet i Göta hovrätt Harald Schneider att med egen rotel tjänstgöra såsom revisionssekreterare, Nissen 1 juli —30 sept. 1935 samt de övriga 1 juli—31 dec. 1935 (jfr nedan notisen »Häradsrätterna»);
    18 juli 1935 assessorn i Svea hovrätt Folke Rudewall att 1 aug. —31 dec. 1935 med egen rotel tjänstgöra såsom revisionssekreterare;
    21 aug. 1935 assessorn i Göta hovrätt Erik Ekstedt att 22 juli—30 sept. 1935 tjänstgöra såsom extra revisionssekreterare;
    30 aug. 1935 assessorerna i Svea hovrätt Ivar Strahl och Gudmund Welinder att tjänstgöra såsom extra revisionssekreterare, Strahl 2—13 sept. och Welinder 14 sept.—7 okt. 1935; samt
    6 sept. 1935 assessorerna i Svea hovrätt Bertil Hagström och i hovrätten över Skåne och Blekinge Åke Braunstein att tjänstgöra såsom extra revisionssekreterare, Hagström 7—18 sept. och Braunstein 9 sept.—31 okt. 1935.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    18 juli 1935 beviljat hovrättsrådet i Svea hovrätt Gustav Olin avsked fr. o.m. 1 aug. 1935;
    30 aug. 1935 beviljat sekreteraren i hovrätten över Skåne och Blekinge Ernst Ahlgren avsked med utgången av aug. 1935;
    s. d. förordnat att med åtgärder för återbesättande av sekreterartjänsten vid hovrätten över Skåne och Blekinge skall i anseende till ifrågasatt omreglering av samma tjänst tills vidare anstå.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har 20 juni 1935 till rådman i Stockholm utnämnt förste assessorn i Stockholms rådhusrätt Torsten Wiesel.
    Stadsfullmäktige i Göteborg hava 29 aug. 1935 till rådmän i staden valt assessorerna i rådhusrätten där Gösta Bäärnhielm och Gustaf Bergqvist.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    18 juli 1935 till häradshövding i Färs härads domsaga fr. o. m. 1 aug. 1935 utnämnt förordnade revisionssekreteraren, assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Knut Ulfsparre;
    s. d. förordnat att nyssnämnda domsagas kansli skall fortfarande tills vidare vara förlagt till Sjöbo.

 

    Juridiska examina. Juris licentiatexamen har avlagts vid Lunds universitet 15/4 35 av Per Emil Carsten Welinder, yst., f. i Överluleå förs. Norrbottens 1. 27/4 08, student i Ystad 26/5 26, jur kand. ex. i Lund 31/1 31; Welinder försvarade för vinnande av juris doktorsgrad vid Lunds universitet en avhandling med titeln »Kommunala avgifter i de svenska städernas hushållning, särskilt med hänsyn till den kommunala affärsverksamheten» och utnämndes där 31/5 35 till juris doktor.
    Juris kandidatexamen har under vårterminen 1935 avlagts:

 

518 NOTISER.vid Uppsala universitet
d. 31 januari av:
    Sven Blomdahl, uppl., f. i Värnamo 29/11 09, student i Uppsala 22/5 28. —Erik Richard Ragnar Hagman, uppl., f. i Uppsala 14/11 08, student där 21/5 27. Stig Hjalmarsson Lindholm, västg., f. i Sthm 3/9 11, student i Borås 22/52 9. — Karl Gunnar Lindvall, norrl., f. i Luleå 25/8 05, student där 30/5 23. —Jan Erik Oskar Montell, norrl., f. i Svegs förs. Jämtlands l. 23/12 11, student i Östersund 28/5 30. — Carl Jan Stenström, norrl.. f. i Sthm 9/12 06, student i Härnösand 27/5 24. fil. kand. ex. i Uppsala 15/12 28. — Olof Karl Vilhelm Zachrisson, västm.-dala, f. i Skinnskattebergs förs. Västmanlands 1. 27/7 08, student i Örebro 4/12 28;
d. 30 mars av:
    Bo Tryggve Bjerner, värml., f. i Färlövs förs. Kristianstads l. 23/2 11, student i Gävle 10/12 29. — Claes Cecil Carbonnier, västm.-dala, f. i Eksjö 2/4 12, student i Kristianstad 16/5 30. — Carl Axel Harry Ekblom, uppl., f. i Uppsala 15/10 08, student där 28/5 27. — Lars Gunnar Fernqvist, västm.-dala, f. i Falun 13/1 11, student där 21/5 30. — Karl Åke Gustafsson, söderm.-närke, f. i Örebro 4/6 09, student där 20/5 30. — Sven Lennart Wising Hagströmer, sthm, f. i Sthm 19/9 09, student i Karlskrona 8/12 28. — Sven Hasting Lidman, klm, f. i Linköping 4/5 11, student i Kalmar 31/5 29. — Karl Vilhelm Gösta Malmsten, uppl., f. i Linköping 4/6 09, student i Uppsala 22/5 29. — Fritz August Herman av Petersens, västm.-dala, f. i Ronneby 21/6 10, student i Kristianstad 31/5 29. — Johan August Axel Treschow, västm.-dala, f. i Björksta förs. Västmanlands l. 1/2 10, student i Lundsberg 18/5 28;
d. 29 maj av:
    Sven Holger Andersson, gästr.-häls., f. i Gävle 15/1 09, student i Uppsala 27/5 29. — Torsten Christian Andersson, norrl., f. i Sundsvall 6/7 12, student där 30/5 31. — Björn Oskar Severin Axell, f. i Sthm 6/11 07, student i Göteborg 22/5 26. — Carl-Gustav Berglund, västm.-dala, f. i Nora 8/9 11, student i Västerås 30. — Gösta Sigfrid Carlstedt, värml., f. i Kroppa förs Värmlands l. 20/4 96, student i Karlstad 4/6 15. — Erland Georg Fredrik Conradi, västg., f. i Sthm 29/3 12, student i Skara 16/5 30. — Per-Erik Fürst, sthm, f. i Göteborg12/7 13, student i Sthm 13/5 31. — Karl Bernhard Gustafsson, östg., f. i Linköping 20/8 10, student där 7/6 29. — Sven Ivar Levy, sthm, f. i Sthm 19/7 07, student där 19/5 25. — Otto Gustaf Nordenskjöld, göteb., f. i Göteborg 6/11 11, student där 23/5 23, fil. kand. ex. i Göteborg 31/10 31. — Lars Magnus Gottlieb Piltz, sthm, f. i Sthm 12/2 13, student där 16/5 31. — Knut Rodhe, gotl., f. i Borås 28/12 09, student i Sthm 14/5 27, fil. kand. ex. i Uppsala 28/5 32. — Carl Oscar Torsten Måtte Schmidt, sthm, f. i Sthm 5/4 09, student där 11/5 27. —Victor August Oscar Schwartz, värml., f. i Timrå förs. Västernorrlands l. 28/2 12, student i Karlstad 31/5 30. — Bengt Oscar Steen, göteb., f. i Göteborg 5/4 05, student där 4/6 27. — Sven Gustaf Ströberg, västg., f i Borås 20/8 11, student där 26/5 30. — Erik von Sydow, göteb., f. i Göteborg 2/9 12, student där 2/6 30. — Georg Filip Österholm, söderm.-närke, f. i Strängnäs 24/5 10, student där 2/6 28.
vid Lunds universitet
d. 31 januari av:
    Folke Claes Hain, mlm., f. i Malmö 13/8 09, student där 28/5 27. — Gunnar Fredrik Holmer, hbg., f. i Buenos Aires 23/2 10, student i Hälsingborg 29/5 28.Sven Erik Samuel Larsson, hall., f. i Visby 3/5 10, student i Halmstad 5/6 28, fil. kand. ex. i Lund 14/12 29. — Axel Ivar Henry Lindqvist, hall., f. i Ekeberga förs. Kronobergs l. 11/4 10, student i Halmstad 22/5 29. — Kaj Sjövall, ld., f. i Lund 19/10 03, student där 26/5 22;
d. 18 mars av:
    Brynte Johan Gustaf Lilliehöök, hbg., f. i Hälsingborg 17/3 08, student i Lund 11/12 30;

d. 1 april av:
    Nils Johan Johansson, yst., f. i Ö. Kärrstorps förs. Malmöhus l. 7/12 05, student i Lund 8/12 23. — Axel Martin Lundqvist, mlm., f. i Malmö 10/11 08,

 

NOTISER. 519student där 28/5 27. — Nils Magnus Oscar Lundvall, hbg., f. i Köinge förs. Malmöhus l. 7/1 08, student i Landskrona 9/6 28. — Karl Gunnar Månsson, hbg., f. i V. Sallerups förs. Malmöhus l. 11/9 11, student i Eslöv 20/5 30;
d. 15 april av:
    Gustaf Otto Edvard Petrén, ld., f. i Lund 7/10 12, student där 26/5 30;
d. 25 maj av:
    Per Magnus Bengtsson, blek., f. i Karlshamn 15/12 06, student i Karlskrona 3/6 25;
d. 31 maj av:
    Kurt Allan Hellstrand, mlm., f. i Malmö 27/8 09, student där 10/6 29. —Micha Carlo Emanuel Jönsson, hbg., f. i Lund 10/4 11, student i Hälsingborg 2/6 30. — Giovanni Müngersdorf, hbg., f. i Rom 11/8 09, student i Hälsingborg 30/5 28. — Nils Johan Benoni Nilsson, yst., f. i Ö. Kärrstorps förs. Malmöhus 1. 6/9 02, student i Lund 8/12 21. — Gustaf Adolf Trogen, göteb., f. i Hede förs. Göteborgs och Bohus l. 15/1 03, student i Lund 10/12 28. — Nils John Oskar Wiebe, hbg., f. i Hälsingborg 24/9 07, student i Lund 11/6 27. — Kaj Erland Anders Åberg, hbg., f. i Hälsingborg 29/6 12, student där 3/e 30;
vid Stockholms högskola
d. 31 januari av:
    Christian Anders Vilhelm I:son Broström, f. i Särna förs. Kopparbergs l. 24/9 08, student i Uppsala 16/5 28. — Kurt Uno Wilhelm Ek, f. i Jönköping 13/5 09, student i Sthm 11/5 28. — Olof Harald Ernberg, f. i Sthm 28/8 08, student där 9/5 28. — Folke William Friberg, f. i Kalmar 26/4 96, student där 5/6 15. — Bertil Claes Gottschalk Geijer, f. i Sthm 10/6 12, student i Djursholm 4/6 30. — Gillis Per Evert Granberg, f. i Vårdnäs förs. Östergötlands l. 20/8 10, student i Linköping 7/6 29. — Per Olof Heurlin, f. i Östertälje 9/7 12, student i Sthm 11/5 30. — Sune H:son Rissler, f. i Hudiksvall 2/7 10, student där 6/6 28. — Kjell Gösta Emanuel Sjöstedt, f. i Eslöv 12/10 08, student i Sthm 14/5 29. — Carl Harald Gustav William Thoresen, f. i Sthm 6/5 05, student i Saltsjöbaden 15/5 23. — Lars Fredrik Petter Östberg, f. i Sthm 6/8 09, student där 14/5 29;
d. 2 mars av:
    Karl-Erik Hengård, f. i Härnösand 8/5 09, student där 27/5 27. — Astrid Elin Gertrud Hildebrand, f. i Sthm 7/1 12, student där 16/5 30. — Curt Leijon, f. i Sthm 14/7 10, student där 13/5 29. — Hugo Vilhelm Birger Rothelius, f. i Sthm 21/5 11, student där 11/5 29. — Hans Adolf Öhman, f. i Djursholm 26/4 09, student där 14/5 27;
d. 13 april av:
    Sten Allan Matz Deijenberg, f. i Göteborg 19/12 06, student där 22/5 26. —Knut Ragnar Emanuel Ehinger, f. i Dalarö förs. Stockholms l. 29/2 04, student i Linköping 18/5 23. — Sven Tryggve Adolf Key-Åberg, f. i Säby förs. Jönköpings l. 5/1 02; student i Linköping 19/5 23. — Bo G:son Liljevall, f. i Karlskrona 10/7 05, student där 6/6 23. — Ada Birgit Viktoria Mårdell, f. i Sthm 23/1 11, student där 16/5 29. — Rudolf Gunnar Sahlström, f. i Sthm 14/11 07, student där 12/5 27;
d. 29 maj av:
    Bengt Friedrich Arnold, f. i Norrköping 27/11 08, student där 5/6 26, fil. kand. ex. 30. — Lars Bergstedt, f. i Sthm 16/11 07, student där 11/5 26. — Per Gustaf Eldin, f. i Sthm 8/2 10, student i Västerås 31/5 29. — Sven Ericsson, f. i Sthm 21/8 07, student där 10/5 27. — Axel Gerhard Grabe, f. i Sthm 18/8 09, student där 11/5 28, kansliex. i Sthm 7/3 31. — Oskar Henrik Klackenberg, f. i Jönköping 16/12 07, student där 31/5 26, fil. kand. ex. 31/5 30 och fil. lic. ex. 31 i Lund. — Rolf Hugo Ferdinand af Klintberg, f. i Sthm 13/5 12, student där 10/5 30.
    Juris kandidatexamen har under vårterminen 1935 alltså avlagts vid Uppsala universitet av 35, vid Lunds universitet av 19 och vid Stockholms högskola av 29 personer.

 

520 NOTISER.    Kansliexamen har under vårterminen 1935 avlagts vid Uppsala universitet av 7, vid Lunds universitet av 1 och vid Stockholms högskola av 7 personer.