Hovrätternas divisionsindelning. Hovrätternas indelning till tjänstgöring å de särskilda divsionerna är i febr. 1936 följande (* betyder SvJT:s ombud för insamlande av rättsfall):

 

Svea hovrätt.

 

F ö r s t a   h u v u d a v d e l n i n g e n.


    Hovrättsrådet Arsells div.: hovrättsråden O. Arsell, ordf., frih. A. Staël von Holstein*, v. ordf., A. V. Rosengren, assessorn E. Fristedt och e. o. assessorn A. Bexelius.
    Hovrättsrådet frih. von Rosens div.: hovrättsråden frih. H. von Rosen, ordf., S. Ström, v. ordf., H. Elliot, rådmannen G. Bång och e. o. assessorn B. Unger*.
    Hovrättsrådet frih. Gierttas div., tillika vattenöverdomstol: hovrättsråden frih. A. Giertta, ordf., R. Lundbergh, v. ordf., E. Bergendal, S. Afzelius och assessorn G. Walin*.
    Hovrättsrådet frih. Nordenskjölds div.: hovrättsråden frih. H. J. Nordenskjöld, ordf., H. Leijon, v. ordf., P. Poss, assessorerna W. Behrman* och Hj. Nordfelt.

NOTISER. 157    Hovrättsrådet Petréns div.: hovrättsråden V. Petrén, ordf., E. Drangel,v. ordf., J. Sjögren, O. Bäcksin* och C. G. Hagendahl.
    Hovrättsrådet Lundvalls div.: hovrättsråden B. Lundvall, ordf., P. von Ehrenheim, v. ordf., J. O. Odencrants, assessorn E. Zethelius* och e. o. assessorn T. Levinson.

 

A n d r a  h u v u d a v d e l n i n g e n.


    Hovrättsrådet Renströms div.: hovrättsråden A. Renström, ordf., A. Johansson, v. ordf., B. Scherdin, I. Hessius, assessorn N. Falk och e. o. assessorn O. Söderström*.
    Hovrättsrådet Himmelstrands div.: hovrättsråden Hj. Himmelstrand, ordf., S. Bjurner, v. ordf., K. Lamm, assessorerna A. Adelsohn* och F. Hägglund.
    Hovrättsrådet Glimstedts div.: hovrättsråden H. Glimstedt, ordf., P. Aastrup, v. ordf., M. Zuhr, assessorerna H. Kollberg* och S. Hammarskiöld.

 

Göta hovrätt.


    I div.: hovrättsråden A. Lindman, ordf., B. Palmgren, v. ordf., O. Lundin*, assessorn S. Wildte och e. o. assessorn E. Täcklind.
    II div.: hovrättsråden B. Aurell, ordf., H. Ljungholm, v. ordf., assessorn J. Olsson*, assessorn vid rådhusrätten i Göteborg S. Lindquist och e. o. assessorn G. Bogren.
    III div.: hovrättsråden C. Rydin, ordf., O. Löthner*, v. ordf., assessorerna F. Folkard von Scherling, H. Lindvall och e. o. assessorn G. Lindencrona.
    IV div.: hovrättsråden A. Olsén, ordf., J. Herrlin, v. ordf., assessorerna A. Schedin*, F. Sjögren och e. o. assessorn N. Brodén.

 

Hovrätten över Skåne och Blekinge.


    I div. hovrättsråden G. Beskow*, ordf., A. Strandberg, v. ordf., assessorerna A. Herrlin, N. Regner samt e. o. assessorerna I. Öhman och S. Larsson.
    II div. hovrättsråden E. Schartau, ordf., C. L. Werner*, v. ordf., assessorerna E. Melander, G. Lindskog, Y. Kristensson och e. o. assessorn G. Ekström.