NOTISER. 159    Juridiska examina höstterminen 1935.  Juris kandidatexamen har under höstterminen 1935 avlagts:

v i d  U p p s a l a  u n i v e r s i t e t
d.  1 4  s e p t e m b e r  a v:


    Nils Gustaf Alm, söderm.-närke, f. i Eskilstuna 23/12 11, student där 17/5 30.Evald August Karl-Gösta Busch, östg., f. i Norrköping 5/4 06, student där 27/5 24. — Stig Erik Cedergren, västg., f. i Göteborg ⅛ 11, student i Vänersborg 20/5 30. — Nils Anders Eriksson, norrl., f. i Sundsvall 10/11 04, student där 22/5 24. — Stig Arvid Holmstedt, norrl., f. i Härnösand 24/2 07, student där 28/5 27. — Hilding Jonas Patrik Holmvall, uppl., f. i Härnösand 28/6 01, student i Uppsala 28/5 19. — Bengt Olof Israelsson, västm.-dala, f. i Högbo förs. Gävleborgs l. 24/12 08, student i Uppsala 28/5 27. — Nils Jacob Johannes Jacobsson, göteb., f. i Oskarshamn 19/11 11, student i Göteborg 2/5 31. — Arne Jörgensen, göteb., f. i Göteborg 20/7 11, student där 13/6 31. — Inger Eriksdotter Leksell, gäst.-häls., f. i Gävle 6/12 10, student där 30/5 29. — Per Folke Lindberg, göteb., f. i Göteborg 12/5 11, student där 2/6 30. — Ernst Karl Johannes Lithberg, gotl., f. i Valls förs. Gotlands l. 18/6 85, student i Göteborg 20/12 17. — Sten Lennart Ohlsson, gästr.-häls., f. i Gävle 1/1 11, student där 26/5 28. — Axel Wilhelm Sandberg, göteb., f. i Göteborg 27/3 11, student där 2/6 30;


d.  2 8  o k t o b e r  a v:


    Per Helge Jonsson, göteb., f i Göteborg 20/3 08, student där 4/6 27. — Stig Seth Gustaf Lindström, västg., f. i Arvidsjaur förs. Västerbottens l. 12/2 12, student i Skara 3/6 31. — Nils Herbert Nilsson, gotl., f. i Visby 27/3 11, student där 15/5 30;


d.  1 4  d e c e m b e r  a v:


    Nils Wilhelm Graneli, smål., f. i Jönköping 12/3 08, student där 19/5 28. —Per Åke Hartvig, västg., f. i Eskilstuna 27/7 09, student i Vänersborg 21/5 30. —Sven Teodor Holmer, uppl., f. i Uppsala 7/5 11, student där 22/5 31. — Karl Vilhelm Lindblad, söderm.-närke, f. i Solna förs. Stockholms l. 7/12 12, student i Eskilstuna 17/12 30. — Bengt Åke Asmund Lögdberg, värml., f. i Lungsunds förs. Värmlands l. 31/3 13, student i Lundsberg 11/6 31. — Sven Persson, västm. dala, f. i Hedemora 17/7 10, student i Uppsala 27/5 29. — Bengt Axel Vilhelm Petri, norrl., f. i Sundsvall 31/5 13, student där 30/5 31. — Börje Halvarsson Skoglund, söderm.-närke, f. i Norrköping 31/1 11, student i Örebro 1/6 29. —Sven Gunnar Timelius, östg., f. i Norrköping 23/3 09, student där 19/5 27. —Claes Oskar Wallin, norrl., f. i Umeå landsf. Västerbottens l. 26/2 06, student i Lund 5/6 31. — Ralph Andrew Wærneman, västg., f. i Orefoo, Kina, 28/12 11, student i Skara 3/6 31.


v i d  L u n d s  u n i v e r s i t e t
d.  1 4  s e p t e m b e r  a v:


    Kaj-Åke Ahlm, mlm., f. i Malmö 28/7 11, student där 7/6 29. — Knut Folke Andersson, hbg, f. i Hälsingborg 21/5 12, student där 2/6 30. — Knut Helge Andersson, mlm, f. i Fosie förs. Malmöhus l. 23/10 06, student i Malmö 22/5 25.Gunnar Valdemar Englander, mlm, f. i Ronneby 30/4 06, student i Malmö 10/6 29. — Gösta Häggström, mlm, f. i Malmö 21/5 07, student där 22/5 25. —Karl Hjalmar Heribert Johansson, klm, f. i Vissefjärda förs. Kalmar l. 5/10 01, student i Kalmar 7/6 22, kansliex. i Lund 31/5 26, fil. kand. ex. där 31/10 28. —Ernst Allan Lundberg, västg. f. i Malmö 17/4 13, student i Vänersborg 1/6 31.Åke Malkolm Paulsson, värml., f. i Karlstad 9/11 12, student i Vänersborg 1/6 31. — August Wilhelm Stoltz, mlm, f. i Malmö 6/10 09, student där 25/5 28;


d.  1 1  o k t o b e r  a v:


    Olof Holger Ahlstedt, göteb., f. i Göteborg 17/7 10, student där 23/5 29;


d.  2  n o v e m b e r  a v:


    Harald Fredrik Roger Erlandsson, blek., f. i Algutsboda förs. Kronobergs l. 1/11 11, student i Karlskrona 22/5 30. — Harry Arthur Reinhold Persson, krist., f. i Norra Åsums förs. Kristianstads l. 2/2 08, student i Kristianstad 9/6 28. —Frank Gustaf Harald öhman, mlm, f. i Malmö 7/3 13, student där 30/5 31;

160 NOTISER.d.  8  n o v e m b e r  a v:


    Anders Axel August Wijkander, göteb., f. i Göteborg 6/10 11, student där 27/5 30;


d.  2 0  n o v e m b e r  a v:


    Tore Herman Ingemar Wigardt, mlm, f. i Malmö 24/5 10, student där 26/5 28;


d.  1 4  d e c e m b e r  a v:


    Knut Gerhard Arnevi, blek., f. i Augeiums förs. Blekinge l. 29/5 12, student i Karlskrona 22/5 30. — Gunnar Thorleif Engström, yst., f. i Simris förs. Kristianstads l. 31/5 10, student i Ystad 20/5 30. — Ture Birger Bengtsson, yst., f. i Anderslövs förs. Malmöhus l. 19/12 01, student i Lund 30/5 25. — Frans Gösta Fredrik Wilhelm Lundberg, mlm, f. i Malmö 26/8 11, student där 7/6 29. —Curt Nils Håkan Malmberg, mlm, f. i Malmö 13/12 13, student där 4/6 32. —Björn Rune Brynolf Nordqvist, mlm, f. i Kristianstad 15/11 10, student i Malmö 7/6 29. — Erik Petersson, mlm, f. i Växiö 1/9 10, student i Malmö 25/5 28. —Karl Emanuel Walberg, ld, f. i Lund 15/2 12, student där 26/5 30;


v i d  S t o c k h o l m s  h ö g s k o l a
d.  1 4  s e p t e m b e r  a v:


    Karl Helge Frithiof Berglund, f. i Sthlm 30/5 08, student där 14/5 29. — Hubert Wathin August de Besche, f. i Frösö förs. Jämtlands l. 7/7 11, student i Sthlm 13/5 29. — Bengt Carl Axel Ericsson, f. i Sthlm 9/3 11, student där 19/5 29.Sven Gustaf Härdén, f. i Luton, England, 9/6 11, student i Lidingö 4/6 30. —Bo Gustaf Mauritz Lagergren, f. i Sthlm 28/5 13, student där 13/5 31. — Carl Åke Sahlquist, f. i V. Vingåkers förs., Södermanlands l. 7/8 08, student i Norrköping 19/5 27. — Jerker Oscar Utterström, f. i Wasa, Finland, 27/12 08, student i Uleåborg 31/5 29. — Sven Adolf Teodor Waldén, f. i Borgholm 18/3 11, student i Lund 6/6 30;


d.  2  n o v e m b e r  a v:


    Franz Manfred Arnheim, f. i Sthlm 23/2 09, student där 8/12 27. — Paul Fredrik Magnus Leander, f. i By förs. Värmlands l. 2/2 09, student i Norrköping 26/5 28. — Sven Valfrid Ljungholm, f. i Sthlm 12/9 10, student där 11/5 29.Carl Gottfrid Alvar Odholm, f. i Sthlm 15/4 11, student där 13/5 30. — Per Henrik Gustaf Zethelius, f. i Sthlm 9/1 13, student där 10/5 30;


d.  1 4  d e c e m b e r  a v:


    Ragnar Adolf Viktor Adde, f. i Sthlm 17/3 10, student där 12/5 30. — Bertil Alexanderson, f. i Sthlm 29/10 12, student där 10/5 30. — Sven Ichiro Brusewitz, f. i Tokio, Japan, 26/6 12, student i Djursholm 2/6 30. — Oscar Arne Fredlund, f. i Sthlm 4/8 12, student där 13/5 30. — Oscar Berndt Gustav Lindberg, f. i Sthlm 20/11 09, student där 13/5 29. — John Lasse Lundh, f. i Sthlm 17/9 08, student där 13/5 29. — Gunnar Rickard Henning Melin, f. i Hjärtums förs. Göteborgs och Bohus l. 26/10 06, student i Göteborg 26/5 28. — William Percy Nisser, f. iSthlm 25/12 07, student där 14/5 27. — Nils Rutger Ingemar Nyman, f. i Strängnäs 2/6 11, student i Umeå 16/5 30. — Claes Claesson Sandels, f. i Mariestad 23/1 35, student i Örebro 30/5 29, ekon. ex. vid handelshögskolan i Sthlm ⅜ 31.John Hans Sjöqvist, f. i Sthlm 26/1 12, student där 13/5 30. — Sven Gunnar Stenborg, f. i Gnesta, Södermanlands l. 30/10 11, student i Luleå 14/5 30. —Otto Ragnar Sundén, f. i Umeå 22/1 07, student där 4/6 27, ekon. ex vid handelshögskolan i Sthlm 8/10 29. — Jerker Rickard Herman Westlin, f. i Jönköping 21/4 07, student där 1/6 26, ekon. ex vid handelshögskolan i Sthlm 23/9 29. —Stig Åhlander, f. i Luleå 6/5 06, student i Norrköping 19/5 25.
    Juris kandidatexamen har under höstterminen 1935 alltså avlagts vid Uppsala universitet av 28, vid Lunds universitet av 23 och vid Stockholms högskola av 28 personer.
    Kansliexamen har under höstterminen 1935 avlagts vid Uppsala universitet av 8, vid Lunds universitet av 1 och vid Stockholms högskola av 8 personer.